Hrvaška

Gospodarske panoge Hrvaške

Priložnosti na trgu

Perspektivni sektorji za izvoznike na hrvaški trg so med drugim:

Energetika in obnovljivi viri energije: Blaga, sredozemska klima na Hrvaškem, veliko sončnih dni, ter močna turistična industrija, predstavljajo potencial za podjetja, ki dobavljajo tehnologije obnovljivih energetskih virov, kot so foto-voltaične enote in napredne baterije.

Pametne tehnologije: Priložnost na trgu imajo tudi podjetja, ki ponujajo storitve naprednih informacijskih in komunikacijskih tehnologij, kot so internet stvari, umetna inteligenca in »blockchain tehnologija«. Hrvaška vlada namreč digitalizira upravo, hrvaška mesta pa iščejo pametne rešitve za boljše upravljanje svojih virov. Naložbe v pametno upravljanje, mobilnost in proizvodnjo podpirajo tudi EU razvojni skladi.

Medicinski in wellness turizem: Na Hrvaškem v zadnjih letih močno narašča število in velikost zasebnih klinik in bolnišnic, kar predstavlja alternativo javnemu zdravstvenemu sistemu. Ta trend povečuje razvoj medicinskega turizma, ki predstavlja velik potencial za Hrvaško, glede na kakovost zdravnikov, razmeroma nizke stroške dela in privlačnost države kot destinacije za turiste in upokojence. Zagreb je prepoznal prednosti medicinskega turizma in aktivno deluje na njegovi promociji prek zagrebškega grozda medicinskega turizma. Perspektiven segment znotraj medicinskega turizma je zobozdravstvo. Največ zdravstvenih turistov na Hrvaškem je iz Italije, Nemčije, Avstrije in Združenega kraljestva. Največja klinika, ki se ukvarja z zobnim turizmom, je Rident, ki letno oskrbi približno 50.000 tujih pacientov. Vodilne klinike, ki se ukvarjajo z zdravstvenim turizmom na Hrvaškem so očesna klinika Svjetlost, Radiochirugia za zdravljenje tumorjev in poliklinika Bagatin.
Wellness turizem na Hrvaškem se v glavnem izvaja v termalnih in medicinskih rehabilitacijskih bolnišnicah prek mreže več kot 20 rehabilitacijskih in wellness centrov. Ta segment medicinskega turizma ima največ najavljenih infrastrukturnih projektov, vključno s kitajsko investicijo v Krapinske Toplice v višini 23 mio EUR. Na trgu medicinske opreme na Hrvaškem prevladuje uvoz iz držav EU, ki poteka prek lokalnih distributerjev. Nekateri vodilni hrvaški distributerji so Medika, Medical Intertrade in Stoma Medical.

 
Gospodarstvo

Hrvaška ima za Slovenijo drugo najbolj razvito gospodarstvo na Balkanu. Hrvaška se je po desetletnem pristopnem procesu pridružila EU 1. julija 2013. Hrvaško gospodarstvo je v letu 2015 po 6 letih gospodarske recesije ponovno začelo rasti. Rast BDP je v letu 2019 znašala 2,9 %.
Eden izmed glavnih stebrov hrvaškega gospodarstva je turizem. Hrvaško je v letu 2019 obiskalo rekordnih 21 mio turistov. 

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor predstavlja 4 % BDP in zaposluje 6,87 % delovne sile. Hrvaška ima 1,3 mio ha kmetijskih zemljišč in skoraj 2,2 mio ha gozdov. Država je samozadostna pri pridelavi pšenice, koruze, sladkorne pese, sadja, vina in oljčnega olja. Kljub temu uvoz kmetijskih proizvodov v zadnjih letih narašča. Velikost kmetij je majhna, v večini primerov manj kot 3 ha.

Storitveni sektor predstavlja 70 % BDP države in zaposluje 67 % delovne sile. Turistični segment je v polnem razcvetu in je leta 2019 beležil rekordno turistično sezono. Država vlaga v razvoj turističnih kapacitet in dodatno moderno infrastrukturo za sprejem tujih turistov.
 
Vir: EIU; Factiva, junij 2020.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor na Hrvaškem ustvari 26 % BDP in zaposluje 26,1 % aktivnega prebivalstva. Hrvaška industrija je osredotočena na konkurenčne dejavnosti, kot so tekstilna in lesna industrija, jeklarstvo, proizvodnja aluminija in živilska industrija. Ker ima Hrvaška več kot tretjino ozemlja pokritega z gozdovi, je lesna industrija eden od temeljnih gospodarskih segmentov.

Hrvaška je v letu 2019 beležila -0,5 % padec industrijske proizvodnje. V prvem četrtletju leta 2020 je industrijska proizvodnja medletno upadla za -4,2 %, od tega v marcu 2020 za -4,9 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na hrvaškem trgu:

 

Turizem 

Turizem je eden najpomembnejših gospodarskih sektorjev na Hrvaškem in predstavlja okoli 20 % BDP države, kar Hrvaško uvršča med najpomembnejše evropske države glede na delež turizma v BDP.

Leto 2018 je bilo za hrvaški turizem zelo uspešno, saj so zabeležili 29,4 mio turistov, kar je rekordno število in predstavlja 6,5 % več kot leta 2017. Število nočitev se je v letu 2018 medletno povečalo za 4 % na 106 mio, prihodki od hrvaškega turizma pa so v letu 2018 prvič presegli 10 mlrd EUR. Leto 2018 je bilo leto kulture in turizma med Kitajsko in Hrvaško. Sprejete so bile številne skupne aktivnosti za spodbujanje obeh držav na teh dveh področjih. Število kitajskih turistov na Hrvaškem se je v zadnjih letih znatno povečalo. Po podatkih hrvaškega ministrstva za turizem je Hrvaško v letu 2018 obiskalo 234.100 turistov iz Kitajske, ki so ustvarili 344.000 nočitev, kar je 46 % več kot v letu 2017. Podobni pozitivni trendi naj bi se nadaljevali tudi v letu 2019.

Analitiki napovedujejo, da se bo hrvaški turistični sektor v letu 2019 povečal za 7 %, vendar pa bo skoraj 9 % povečanje stroškov dela zmanjšalo dobiček za 5 %, kar lahko povzroči 20 % padec turističnih naložb. Razlogi za zmanjšanje naložb so negotovost, upočasnitev in preusmerjanje povpraševanja, ki je prizadelo skoraj vse mediteranske turistične države, z izjemo Turčije. Raziskava, izvedena med 15 vodilnimi turističnimi podjetji na Hrvaškem, ki predstavljajo 80 % prihodkov v sektorju, je pokazala, da vsa podjetja pričakujejo upočasnitev rasti prihodkov, profitnih marž in naložb in ne pričakujejo veliko boljše stopnje zasedenosti v primerjavi z lani. V letu 2019 so na Hrvaškem do konca aprila zabeležili 1,4 mio prihodov turistov in 3,2 mio prenočitev, kar je medletno 10 % več prihodov in 5 % več nočitev v hotelih. Zagreb, Dubrovnik in Poreč so vodilne destinacije za hotelske namestitve za leto 2019.

Hrvaški turistični sektor se sooča s pomanjkanje delovne sile, saj ni odzivov na oglase za delo, zato je vlada za leto 2019 namenila približno 15.000 delovnih dovoljenj za tujce, kar je za okoli 50 % več kot v letu 2018.

 

Največja podjetja na področju hotelirskega sektorja na Hrvaškem (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Valamar Riviera dd 267,00
Plava Laguna dd Porec 149,64
HUP-Zagreb dd 55,48
Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. 52,72
Solaris dd 52,24
Liburnia Riviera Hoteli dd 42,00
Turisthotel dd 37,30

Največja podjetja na področju turističnih agencij na Hrvaškem (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Atlas D.D. 54,71
Kompas D.O.O. 43,67
Meeting Point Croatia D. O. O. 31,70
Katarina Line D. O. O. 31,29
Gulliver Travel D.O.O. 17,97
Baltik D.O.O. 12,75
Direct Booker D.O.O. Putnicka Agencija 12,61


Vir: Factiva, junij 2019.


Živilska industrija - pripravljene jedi

Na Hrvaškem se je v letu 2018 maloprodaja pripravljenih jedi glede na volumen povečala za 2 % in dosegla 4.000 ton, medtem ko se je vrednostno povečala za 5 % in dosegla 31,3 mio EUR.

Ker cene v restavracijah rastejo hitreje kot cene pripravljenih jedi v trgovinah, le te beležijo visoko rast. V letu 2018 je najvišjo rast dosegel segment pripravljenih solat, saj se mu je prodaja vrednostno medletno povečala za 26 %. Cene pripravljenih jedi so se na Hrvaškem v letu 2018 občutno zvišale, saj so se povečale kar za 5 %.

Analitiki napovedujejo, da se bo hrvaški trg pripravljenih jedi v obdobju 2019-2023 ob predpostavki nespremenjenih cen povečeval po 3 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 36,3 mio EUR.

Trg pripravljenih jedi na Hrvaškem je zelo razdrobljen, vodilni konkurent na trgu pa je Podravka d.d.. Podjetje ima že dolgoletno tradicijo (od leta 1934) in ohranja svoj dolgoletni vodilni položaj na trgu, kljub temu, da počasi izgublja vrednostni delež. Podravka deluje v več kot 20 državah po vsem svetu. Njene glavne blagovne znamke so Vegeta, Podravka, Lino, Čokolešnik, Provita, SMS, Eva, Fant, Dolcela, Belsad, Studena, Studenac, Lero, Kviki, Fini-Mini, Talianetta, Coolinarika in Warzywko. Podravka je v letu 2018 ustvarila 576,2 mio EUR prihodkov, zaposlovala pa je 6.517 delavcev.

 

Tržni deleži konkurentov glede na vrednost maloprodaje v letu 2018 (v odstotkih)


 

Konkurenti na trgu:

  • Agrokor d.d.           
  • Bolton Croatia d.o.o.   
  • Dr Oetker d.o.o.        
  • Gavrilovic d.o.o.       
  • Ledo d.d.              
  • Pik Vrbovec d.d.       
  • Podravka d.d.          
  • Sardina d.o.o.          
  • Spar Hrvatska d.o.o.    
  • Unilever Croatia d.o.o.   


Največja podjetja na področju živilske industrije na Hrvaškem (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Podravka dd 576,10
Dukat mlijecna industrija dd 515,65
Vindija D.D. Varazdin 376,22
Ledo dd 303,60
Pik Vrbovec-Mesna Industrija D.D. 250,31
KOKA Peradarsko Prehrambena Industrija DD 174,55
Cakovecki mlinovi dd 173,52


Največja podjetja na področju maloprodaje živil na Hrvaškem (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Lidl Hrvatska D.O.O. K.D. 671,95
Plodine D. D. 517,17
Tommy D.O.O. 366,11
Studenac Trgovina D.O.O. 207,51
Narodni Trgovacki Lanac D.O.O. 141,33
Boso D.O.O. 79,54
Ribola D.O.O. 60,78

 

Vir: Factiva, junij 2019.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje