Hrvaška

Gospodarske panoge Hrvaške


Preučite predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje

 

Gospodarstvo ter možnost vstopa na hrvaški trg

Vpogled v trg

Hrvaška je majhen in kompleksen trg, ki ima pomembno vlogo v gospodarskem in političnem okviru jugovzhodne Evrope.
 
Hrvaška ima za Slovenijo drugo najbolj razvito gospodarstvo na Balkanu.
 
Članstvo Hrvaške v EU je povečalo njeno gospodarsko stabilnost in zagotovilo nove priložnosti za trgovino in naložbe.
 
Hrvaška se je pridružila schengenskemu območju EU in 1. januarja 2023 sprejela evro. To je spodbudilo hrvaško turistično industrijo, ki je eden od stebrov hrvaškega gospodarstva in predstavlja 25 % hrvaškega BDP.
 
Hrvaška ostaja vodilna pri črpanju nepovratnih sredstev EU za okrevanje in odpornost (RRF). Zaradi hitrega napredka reform, povezanih z RRF, je Hrvaška prejela 2,9 mlrd EUR ali 3,5 % BDP, kar je polovica celotne dodelitve nepovratnih sredstev RRF.

Hrvaška namerava zaprositi tudi za posojila do največ 4,2 mlrd EUR (5,1 % BDP) in je upravičena do 14 mlrd EUR (17 % BDP) kohezijskih sredstev EU.

Do leta 2030 bi lahko Hrvaška prejela do 21 mlrd EUR (približno 5 % BDP letno) sredstev iz različnih programov EU. Naložbe, financirane s sredstvi, ter strukturne reforme v okviru RRF, bi lahko spodbudile potencialno rast in dodatno okrepile konvergenco s povprečnimi ravnmi dohodka v EU.
 
Hrvaška je bila v letu 2023 6. največja trgovinska partnerica Slovenije.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor na Hrvaškem ustvari 24 % BDP in zaposluje več kot 1/4 aktivnega prebivalstva. 

Hrvaška industrija je osredotočena na konkurenčne dejavnosti, kot so tekstilna in lesna industrija, jeklarstvo, proizvodnja aluminija in živilska industrija. Ker ima Hrvaška več kot 1/3 ozemlja pokritega z gozdovi, je lesna industrija eden od temeljnih gospodarskih segmentov.

Po podatkih hrvaškega statističnega urada, se je hrvaška industrijska proizvodnja v letu 2023 medletno zmanjšala za -0,1 %, potem ko je v letu 2022 zrasla za 1,6 %.

 

Tržni izzivi

Hrvaška je trg s približno 4 milijoni prebivalcev, BDP na prebivalca pa dosega okoli 70 % povprečja EU.

Od vstopa v EU je več 100.000 kvalificiranih, visoko izobraženih mladih delavcev odšlo na bolje plačana delovna mesta v razvitejše države EU. To je povzročilo potrebo po uvoženi delovni sili v številnih panogah, zlasti v turizmu, gostinstvu in gradbeništvu.

Kljub pomembnemu napredku pri gospodarskih in upravnih reformah od osamosvojitve leta 1991, je Hrvaška še vedno gospodarstvo v razvoju s številnimi težavami, kot so težave v sodstvu, zapletena birokracija, razmeroma visoki operativni stroški ter korupcija.
 
Davki na delo so relativno visoki.

 

Priložnosti na trgu

Najbolj obetavni sektorji za naložbe na Hrvaškem so turizem, telekomunikacije, farmacija in zdravstvo ter bančništvo.
 
 • Hrvaška bo morala v celoti digitalizirati upravo, mesta, industrijo, kmetijstvo, promet, sodišča, bolnišnice in šole. Tuja podjetja lahko trgu ponudijo napredne IT rešitve, ki temeljijo na internetu stvari, velikih podatkih, umetni inteligenci, računalništvu v oblaku ali blockchain tehnologiji.
 • Turizem je hrbtenica hrvaškega gospodarstva. Širitev turistične infrastrukture ponuja številne priložnosti za ponudnike opreme in storitev za nove turistične objekte. 
 • Število in velikost hrvaških klinik in bolnišnic v zasebni lasti vztrajno naraščata in spodbujata razvoj zdravstvenega turizma. Hrvaška ima na tem področju velik potencial, saj ima visoko izobraženo delovno silo, ki ima relativno nizke plače, poleg tega pa je država privlačna destinacija za turiste in upokojence.
 

Vstop na trg  

 • Podjetja, ki razmišljajo o vstopu na hrvaški trg, morajo upoštevati cenovno občutljivo naravo hrvaških potrošnikov in preudarno izbrati ustrezno vstopno strategijo. Najnižja tveganja imajo zastopstvo, agencija ali distribucija.
 • Ustanovitev podjetja na Hrvaškem je enostavna. Poenostavljeni postopki registracije podjetja spodbujajo tuje poslovneže, da se za različne naložbe in dejavnosti odločijo za to državo.
 • Podjetja, ki vstopajo na hrvaški trg, morajo biti pripravljena na zrel trg z močno in dobro uveljavljeno konkurenco.
 • Zelo pomembne so poprodajne storitve, spremljanje trga in usposabljanje zaposlenih


Gospodarske panoge Hrvaške - Turizem

Vpogled v trg

Hrvaška turistična industrija je v zadnjih letih hitro rasla. Glavni faktorji rasti so stabilna politična in gospodarska situacija ter razširitev letalskih povezav z nizko-cenovnimi letalskimi prevozniki, ki so Hrvaško naredile bolj dostopno za turiste iz zahodne Evrope.

Pandemija Covid-19 je rast turizma začasno zaustavila, vendar ima kljub temu hrvaški turistični trg dolgoročen potencial rasti.

Hrvaška si prizadeva za privabljanje obiskovalcev in vlagateljev tudi iz oddaljenih trgov v azijsko-pacifiški regiji, predvsem iz Južne Koreje in Kitajske.

Hrvaška vlada močno podpira turistično industrijo, ki pomembno prispeva k zaposlovanju in gospodarski rasti.

Hrvaška državna turistična skupnost (HTZ) izvaja vrsto trženjskih projektov, kot so Hrvaška 365, Gourmet 365, Hrvaška, polna življenja in Hrvaška, polna otokov za odkrivanje. Cilj teh kampanj je diverzifikacija turistične industrije v državi (kultura, gastronomija, kolesarjenje, poslovni turizem, wellness, ter zdravje in aktivnost) ter privabljanje turistov tudi izven glavne turistične sezone in glavnih turističnih destinacij

 Podatki za leto 2023 

 • Po podatkih hrvaškega statističnega urada, so prihodi tujih turistov na Hrvaško v letu 2023 dosegli 16,855 mio, kar je 10 % povečanje v primerjavi z letom 2022, ko je državo obiskalo 15,3 mio turistov.
 • Število prenočitev tujih turistov na Hrvaškem se je v letu 2023 povečalo za 9,4 % na 84,26 mio.
 • Prihodi lokalnih turistov so se v letu 2023 na letni ravni povečali za 7,6 % na 2,64 mio, število nočitev lokalnih turistov pa se je povečalo za 4,7 % na 8,11 mio.
 • Po podatkih hrvaške centralne banke, je Hrvaška leta 2023 ustvarila 14,6 mlrd EUR prihodkov od tujih turistov, v primerjavi s 13,1 mlrd EUR v letu 2022.
 • Prihodki od mednarodnih obiskovalcev so se lani povečali na 19,6 % BDP v primerjavi s 17,6 % BDP leta 2022.
 • Samo v Q4 2023 se je prihodek od tujih turistov povečal na 1,63 mlrd EUR, z 1,47 mlrd EUR v enakem obdobju leta 2022.
 • Največ turistov Hrvaško obišče iz Nemčije, Avstrije, Slovenije, Poljske in Italije 
 •  

Nove naložbe 

Hrvaški lastnik in upravitelj hotelov Valamar Riviera, do leta 2026 načrtuje 450 mio EUR naložb v izgradnjo premium letovišč Pical in Rab ter nadgradnjo svojih hotelov in kampov.
 
Naložba v pet-zvezdični Pical Resort je največja naložba v hrvaškem turističnem sektorju, vredna 139 mio EUR. Hotel Pical v Poreču bo odprt vse leto. Imel bo 513 namestitvenih enot, 10 tematskih restavracij in barov, center dobrega počutja, urejene plaže in klube na plaži ter zunanje in notranje bazene.
 
Naložba v Rab Resort s 4/5 zvezdicami je vredna 54 mio EUR. Gradnja se bo začela v letu 2024, odprtje pa je predvideno poleti 2025. Prva faza investicije obsega popolno rekonstrukcijo vseh 190 namestitvenih enot nekdanjega hotela Eva in dograditev 24 novih družinskih sob.
 

Konkurenca na trgu

Hrvaški hotelski in nastanitveni sektor ponuja veliko prostora za rast in bo v prihodnjih letih verjetno privabil znatne naložbe.

V državi so prisotne številne svetovne hotelske skupine, predvsem v Zagrebu, Dubrovniku in Splitu.

Na trgu obstaja tudi več manjših lokalnih blagovnih znamk.

 
Največja turistična podjetja na Hrvaškem 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2023)
Valamar Riviera dd 2.985,41
Maistra dd 1.906,18
Imperial Riviera dd 745,77
Liburnia Riviera Hoteli dd 456,09
Solaris dd 391,46
Ilirija dd 227,33
Plava Laguna D. D. 189,65


Ostale perspektivne panoge na trgu


IKT

Rast hrvaškega trga IKT je bila v zadnjih 5 letih stabilna, zaradi močnih prizadevanj vlade za posodobitev, številnih naložb podjetij in velikega povpraševanja s strani potrošnikov.

Hrvaški trg IKT je še vedno razmeroma nenasičen, zato ponuja številne priložnosti na področjih računalništva v oblaku, programske opreme za upravljanje odnosov s strankami, interneta stvari, e-trgovine in dela od doma.

Največji odjemalci na IKT trgu so sektor telekomunikacij, finančne institucije, zdravstvo in maloprodaja, naraščajoče povpraševanje pa je tudi v komunali, proizvodnji, transportu, turizmu, javnem sektorju ter malih in srednje velikih podjetjih (MSP).
 

Pametna mesta

Razvoj infrastrukture pametnih mest na Hrvaškem že poteka, vendar še vedno zaostaja za drugimi zahodnimi državami. Ta segment je močno podprt z EU sredstvi.

Po študiji »Digitalna pripravljenost hrvaških mest«, ki jo je izvedlo regionalno svetovalno podjetje Apsolon, sta Reka in Zagreb vodilni veliki pametni mesti na Hrvaškem. Med srednje velikimi mesti sta se najbolje odrezala Pulj in Karlovac, med majhnimi pa Varaždin, Dubrovnik in Bjelovar.

Tudi v nekaterih manjših mestih kot sta Pleternica in Koprivnica, potekajo obsežni projekti pametnih mest, s poudarkom na kakovosti življenja in preglednosti.


Zdravstvo

Hrvaški zdravstveni trg naj bi se v prihodnjih letih močno spremenil.
 
Sedanja vlada si je zastavila zahteven cilj, odpraviti dolg javnih bolnišnic in hkrati izboljšati učinkovitost in kakovost hrvaškega javnega zdravstvenega sistema.
Da bi podprla te cilje, je iz sklada EU za okrevanje in odpornost namenila zdravstvu več kot 340 mio EUR, rok za izvedbo projekta pa je leto 2026. 
 
Priložnosti v zdravstvenem sektorju:
 • posodobitev zdravstvene opreme v hrvaških bolnišnicah 
 • digitalizacija zdravstva 
 • medicinski turizem 
 • rešitve finančne in operativne učinkovitosti 
 • dostopnost zdravstvenih storitev na oddaljenih območjih
 


Viri:
 • Factiva
 • EIU
 • Fitch Solutions
 • Hrvaški državni zavod za statistiko
 • SeeNews
 
 
Posodobljeno: april 2024
 

 

Poglejte si tudi: