Hrvaška

Poslovno sodelovanje Slovenije s Hrvaško

Poslovanje s Slovenijo


Mesto Hrvaške v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
4 4 5 5 5 5


Slovenija je v letu 2022 na Hrvaško izvozila za 4.450 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 2.939 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 7.389 mio EUR.
S tem se je Hrvaška lani uvrstila na 5. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Hrvaško 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 2.256.618 1.507.453 3.764.071 749.166
2018 2.511.062 1.683.867 4.194.930 827.195
2019 2.894.876 1.724.670 4.619.546 1.170.206
2020 2.639.808 1.584.746 4.224.554 1.055.061
2021 3.100.148 2.357.862 5.458.009 742.286
2022 4.451.278 2.950.593 7.401.871 1.500.685
2023* 2.263.599 1.392.849 3.656.448 870.750

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Hrvaško 2017 – 2023 (grafični prikaz) 


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jun 2023 (posodobljeno september 2023).

 

Slovenski izvoz na Hrvaško v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
30 % 1.333.631 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
8 % 353.864 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
7 % 301.607 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 277.940 Farmacevtski proizvodi
4 % 196.525 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
4 % 180.718 Aluminij in aluminijasti izdelki

 

Slovenski uvoz iz Hrvaške v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
27 % 779.936 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
8 % 249.063 Aluminij in aluminijasti izdelki
6 % 184.286 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
6 % 167.192 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
4 % 105.731 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
3 % 97.537 Les in lesni izdelki, lesno oglje


Vir: Statistični urad RS, marec 2023.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Hrvaško - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama
 • Uredba o ratifikaciji Protokola o načinu delovanja na meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško za sprostitev prometa in izboljšanje sodelovanja v boju proti carinskim goljufijam
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BHRPCZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BHRIDO)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v cestnem in železniškem prometu (BHREMK)
 • Zakon o ratifikaciji sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (BHRGS)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o veterinarskem sodelovanju (BHRVS)
 • Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o morskem ribolovu (BHRMR)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o trgovinsko-gospodarskih odnosih in sodelovanju (BHRTGO)
 • Uredba o ratifikaciji Dogovora o sodelovanju med Ministrstvom za ekonomske odnose in r, azvoj Re, publike Slovenije in Državnim zavodom za standardizacijo in meroslovje Republike Hr, vaške pri izmenjavi podatkov o tehničnih lastnostih izdelkov in opravljenih postopkih ugotavljanja skladnosti izdelkov, ki so predmet medsebojne blagovne menjave med pravnimi in fizičnimi osebami s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma Republiki Hrvaški
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (ZHRZTS)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi in izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške
 • Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o urejanju vodnogospodarskih razmerij (BHRUVR)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o zaposlovanju (BHRZ)
 • Sklep o potrditvi Zapisnika XVIII. zasedanja Stalne mešane komisije (po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju), ki je potekalo 18. maja 2010 v Zagrebu
 • Zakon o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (BHRAS)
 • Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za znanost, izobraževanje in šport Republike Hrvaške o sodelovanju na področju izobraževanja
 • Sklep o potrditvi Sklepov Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju
 • Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o sodelovanju v turističnih sezonah
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o izgradnji cestnega mostu pri stalnem mejnem prehodu za mednarodni promet potnikov in blaga v cestnem prometu Dragonja (SLO) - Kaštel (HR) 
   

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2022.
 

 

Poglejte si tudi: