Hrvaška

Poslovno sodelovanje Slovenije s Hrvaško

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Hrvaško 2013 – 2019 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2013 1.484.298 1.069.049 2.553.347 415.248
2014 1.774.997 1.084.053 2.859.050 690.945
2015 1.864.299 1.371.065 3.235.364 493.234
2016 2.076.048 1.506.922 3.582.970 569.126
2017 2.256.618 1.507.453 3.764.071 749.166
2018 2.511.062 1.683.867 4.194.930 827.195
2019* 955.232 568.078 1.523.311 387.154

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Hrvaško 2013 – 2019 (grafični prikaz) 


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr (posodobljeno julij 2019).
 

Slovenski izvoz na Hrvaško v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
15 % 387.565 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
12 % 306.365 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
9 % 217.793 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 162.469 Farmacevtski proizvodi
4 % 107.956 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 107.222 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke

 

Slovenski uvoz iz Hrvaške v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
14 % 234.360 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
8 % 138.631 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
7 % 122.737 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 97.012 Aluminij in aluminijasti izdelki
6 % 92.923 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
4 % 69.601 Les in lesni izdelki, lesno oglje


Vir: Statistični urad RS, marec 2019.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama
 • Uredba o ratifikaciji Protokola o načinu delovanja na meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško za sprostitev prometa in izboljšanje sodelovanja v boju proti carinskim goljufijam
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BHRPCZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BHRIDO)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v cestnem in železniškem prometu (BHREMK)
 • Zakon o ratifikaciji sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (BHRGS)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij (BHRSZI)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o veterinarskem sodelovanju (BHRVS)
 • Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o morskem ribolovu (BHRMR)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o trgovinsko-gospodarskih odnosih in sodelovanju (BHRTGO)
 • Uredba o ratifikaciji Dogovora o sodelovanju med Ministrstvom za ekonomske odnose in r, azvoj Re, publike Slovenije in Državnim zavodom za standardizacijo in meroslovje Republike Hr, vaške pri izmenjavi podatkov o tehničnih lastnostih izdelkov in opravljenih postopkih ugotavljanja skladnosti izdelkov, ki so predmet medsebojne blagovne menjave med pravnimi in fizičnimi osebami s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma Republiki Hrvaški
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (ZHRZTS)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi in izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške
 • Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o urejanju vodnogospodarskih razmerij (BHRUVR)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o zaposlovanju (BHRZ)
 • Sklep o potrditvi Zapisnika XVIII. zasedanja Stalne mešane komisije (po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju), ki je potekalo 18. maja 2010 v Zagrebu
 • Zakon o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (BHRAS)
 • Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za znanost, izobraževanje in šport Republike Hrvaške o sodelovanju na področju izobraževanja
 • Sklep o potrditvi Sklepov Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju
 • Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o sodelovanju v turističnih sezonah
   

 Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2018.
 

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk