Egipt

Gospodarske panoge Egipta

Gospodarstvo

 
Večina gospodarskih dejavnosti se odvija ob rodovitni dolini Nila. Egiptovsko gospodarstvo je bilo močno centralizirano med vlado nekdanjega predsednika Gamal Abdel Nasserja, a se je precej odprlo pod vlado predsednikov Anwar El Sadatom in Mohamed Hosni Mubarakom. Kmetijstvo, naftna industrija, predelovalna industrija, turizem in drugi storitveni sektorji vplivajo na sorazmerno raznoliko gospodarsko dejavnost države. Kljub različnim ukrepom za privabljanje tujih naložb v zadnjih desetletjih, so v Egiptu slabi življenjski pogoji ter omejene možnosti za zaposlitev.


 

Struktura BDP

 
Kmetijstvo prispeva 12 % BDP in zaposluje 24,5 % aktivnega prebivalstva. Toplo podnebje in reka Nil omogočata več letnih letin. Glavni kmetijski pridelki so žita, bombaž, sladkorni trs in rdeča pesa.

Storitveni sektor predstavlja 52 % egiptovskega BDP in zaposluje skoraj polovico prebivalstva. V storitvenem sektorju prevladujeta segmenta telekomunikacij in turizma.
 
Vir: EIU; Factiva, april 2019.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor v Egiptu ustvari 36 % BDP in zaposluje četrtino delovne sile. Najpomembnejše industrijske dejavnosti so naftna industrija, proizvodnja avtomobilov, proizvodnja jekla, pridelava bombaža, proizvodnja tekstila in gradbeništvo.

Egipt vsa zadnja leta beleži pozitivno rast industrijskega sektorja. Ta je v letu 2018 znašala 6 %. Tudi za prihodnja tri leta analitiki napovedujejo pozitivno rast industrijskega sektorja in sicer 5,7 % v letu 2019, 5,5 % v letu 2020 in 6 % v letu 2021.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na egiptovskem trgu:
 

 

Transportne storitve

Analiza vključuje sektorje zračnega, pomorskega, železniškega in cestnega tovornega prometa. V vse sektorje je vključen domači in mednarodni prevoz. Mednarodni prihodki od izvoza so dodeljeni državi izvora.

Egiptovski trg transportnih storitev je v obdobju 2013-2017 rasel po 4,7 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 ustvaril vrednost 5,7 mlrd EUR. Za primerjavo, trg transportnih storitev v Savdski Arabiji je v zadnjih petih letih rasel po 2,7 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 21 mlrd EUR, medtem ko je trg transportnih storitev v ZAE v tem obdobju rasel po 4,9 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 14,5 mlrd EUR.

Najbolj donosen segment na egiptovskem trgu transportnih storitev je cestni transport, ki je v letu 2017 ustvaril 5 mlrd EUR prihodkov ali 89,6 % celotne vrednosti trga. Pomorski promet je v letu 2017 ustvaril 0,4 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 7,9 % celotne vrednosti trga. Egipt ima razvito proizvodno dejavnost in rafiniranje nafte, zato prevlada cestnega tovora v Egiptu ni presenetljiva. Največje izvozne partnerice Egipta so ZAE (10,6 % celotnega izvoza), Italija (8,5 %) in Turčija (7,2 %). Povečanje železniškega tovornega prometa v državi je delno posledica projektov širitve egiptovskega železniškega omrežja, kot sta železniški projekt visoke hitrosti v Aleksandriji in Aswanu ter projekt širitve Cairo Metro Line 3.

Analitiki napovedujejo, da bo egiptovski trg transportnih storitev v obdobju 2018-2022 rasel po 7,6 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 7,4 mlrd EUR. Trg transportnih storitev v Savdski Arabiji naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 3,4 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 22,6 mlrd EUR, trg v ZAE pa naj bi v napovedanem obdobju rasel po 7,5 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 19 mlrd EUR. Egipt namerava povezati Afriko in Bližnji vzhod z Evropo in Azijo kot del svojega novega programa Vision 2030, saj si prizadeva povečati prevozne zmogljivosti in izboljšati učinkovitost. V okviru načrta se je egiptovska vlada zavezala, da bo do leta 2030 investirala v nadgradnjo in razvoj ključnih transportnih objektov v skupni vrednosti 12 mlrd EUR. Tako kot tudi na mnoge druge industrije, bo tudi na transport vse bolj vplivala digitalizacija. V prihodnosti telematike bodo zapleteni algoritmi in analitika lahko podjetjem pomagali optimizirati transportna omrežja in izboljšati učinkovitost, kar bi dolgoročno lahko prihranilo veliko denarja. Na transportne storitve bo v prihodnje vplivala tudi rast e-poslovanja, saj zahteve glede dobav postajajo vse bolj obsežne. To bi bilo lahko zelo donosno za velike prevoznike, manjše in srednje velike prevoznike pa bi potisnilo v slabši položaj, kar bi lahko vodilo do povečane dejavnosti združevanja in prevzemov.
 

Največji konkurenti na trgu so:

  • CEVA Holdings LLC
  • FedEx Corporation
  • International Associated Cargo Carrier SAE
  • Khedivial Marine Logistics SAE
 

Egiptovski trg transportnih storitev je v letu 2017 zrasel za 8,5 % in dosegel vrednost 5,7 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2013–2017 je znašala 4,7 %.
 

Vrednost transportnega trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR CAGR
2013 4.005  
2014 4.050 1,1 %
2015 5.075 4,6 %
2016 5.317 4,8 %
2017 5.665 8,5 %


Analitiki napovedujejo, da bo egiptovski trg transportnih storitev v letu 2022 dosegel vrednost 7,4 mlrd EUR, kar je 43,9 % več kot leta 2017. Napovedna skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018 – 2022 znaša 7,6 %.
 

Napoved vrednosti transportnega trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR CAGR
2018 5.676 7,3 %
2019 6.150 7,5 %
2020 6.566 7,6 %
2021 7.078 7,8 %
2022 7.431 7,6 %
 

Cestni transport je največji segment egiptovskega trga transportnih storitev z 89,6 % tržnim deležem.
 

Tržni deleži po segmentih za leto 2017 (v odstotkih) 

Cestni transport 89,6 %
Pomorski transport 7,9 %
Letalski transport 2,1 %
Železniški transport 0,4 %
 


Egipt predstavlja 11,3 % transportnega trga v regiji.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017 (v odstotkih) 

Savdska Arabija 41,9 %
ZAE 29,0 %
Izrael 17,8 %
Egipt 11,3 %

 


Največja podjetja na področju letalskega transporta v Egiptu (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Egyptair Airlines 1.497,52
Egyptiar Maintenance & Engineering 173,27
Egypt Air Domestic And Regional Airlines Express 78,83
Tiger Aviation Services 53,90
Amc Airlines 43,32
Almasira Universal Airlines 40,07
Al Masria Universal Airlines 32,49

 

Največja podjetja na področju pomorskega transporta v Egiptu (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Alexandria Containers & Goods 317,38
Suez Odense Marine Service 63,93
Red Sea Navigation 36,28
Federal Arab Maritime 31,97
Quick Cargo 31,97
Alkahera Company For Ferries And Maritime Transport 31,69
National Marine Services Company 15,70


Največja podjetja na področju cestnega transporta v Egiptu (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Direct Transport 49,27
Selected Smart Limousine 4,66
Middle East Trucking Networks (L.T.D) 3,60
Astra Freight & Logistics 1,79
Al Dawlia For Transportation 1,11
Said Helmy Mohamed 0,85
Nokia Siemens Networks Jv Egypt n/aLetne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, oktober 2018.


IKT - telekomunikacije

Analiza trga vključuje skupni obseg in vrednost tako trga telekomunikacij fiksne telefonije kot tudi trga mobilnih telekomunikacij.

Egiptovski telekomunikacijski trg je v obdobju 2013-2017 rasel po 1,4 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 2,4 mlrd EUR. Za primerjavo, telekomunikacijski trg Savdske Arabije je v zadnjih petih letih upadal po -0,2 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 12,8 mlrd EUR, medtem ko je telekomunikacijski trg ZAE v tem obdobju rasel po 2,9 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 7,7 mlrd EUR. Obseg egiptovskega telekomunikacijskega trga je v obdobju 2013-2017 rasel po 1 % CAGR in v letu 2017 dosegel 110,5 mio uporabnikov. Obseg trga naj bi po napovedih v obdobju 2018-2022 rasel po 3 % CAGR in konec leta 2022 dosegel 128,4 mio uporabnikov. Dejavniki, kot so hitra penetracija pametnih telefonov in mobilnega interneta, ter naraščajoča cenovna dostopnost telefonov in podatkovnih storitev, so spodbudili mobilno uporabo podatkov. Po podatkih Googlovega potrošniškega barometra (Google’s ‘Consumer Barometer Survey’) je v letu 2017 47 % prebivalstva v Egiptu uporabljalo pametne telefone, v letu 2013 pa jih je le 18 %.

Največji segment egiptovskega telekomunikacijskega trga je segment mobilnih storitev, ki je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 1,9 mlrd EUR ali 82,6 % celotne vrednosti trga. Segment fiksnih storitev je v letu 2017 ustvaril 0,4 mlrd EUR, kar predstavlja 17,4 % celotne vrednosti trga.

Analitiki napovedujejo, da bo egiptovski telekomunikacijski trg v obdobju 2018-2022 rasel po 11,6 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 3,7 mlrd EUR. Telekomunikacijski trg v Savdski Arabiji naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 2 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 12,9 mlrd EUR, medtem ko naj bi trg v ZAE v napovedanem obdobju rasel po 3 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 8,1 mlrd EUR. Uvedba 4G omrežja v septembru 2017 je v Egiptu povečala porabo podatkovnih storitev. Vodilna podjetja bodo sedaj lahko ponudila bolj posodobljene storitve, ki bodo pripomogle k rasti tržne vrednosti.

 

Največji konkurenti na trgu so:

  • Emirates Telecommunications Corporation
  • Orange SA
  • Telecom Egypt
  • Vodafone Group PLC 
 
Egiptovski trg telekomunikacijskih storitev je v letu 2017 zrasel za 6,7 % in dosegel obseg 110,5 mio uporabnikov. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2013–2017 je znašala 1 %. 
 
Vrednostno je trg v letu 2017 upadel za -3 % in dosegel 2,4 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2013–2017 je znašala 1,4 %.

 

Vrednost trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR CAGR
2013 1.912  
2014 1.871 -2,1 %
2015 2.449 9,3 %
2016 2.497 1,9 %
2017 2.379 -3,0 %
 

Analitiki napovedujejo, da bo egiptovski trg telekomunikacijskih storitev v letu 2022 dosegel 128,4 mio uporabnikov, kar je 16,2 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018-2022 znaša 3 %.

Vrednostno naj bi trg v letu 2022 dosegel 3,7 mlrd EUR, kar je 72,8 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018-2022 znaša 11,6 %.

 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR CAGR
2018 2.574 15,8 %
2019 2.938 13,2 %
2020 3.274 12,3 %
2021 3.629 10,9 %
2022 3.748 5,8 %
 

Mobilne storitve so največji segment trga telekomunikacijskih storitev v Egiptu in predstavljajo 82,6 % celotne vrednosti trga.
 

Tržni deleži glede na segmente za leto 2017 (v odstotkih)

 
Mobilne telekomunikacijske storitve 82,6 %
Fiksne telekomunikacijske storitve 17,4 %
 


Egipt predstavlja 9,1 % trga telekomunikacijskih storitev med državami v regiji.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017 (v odstotkih)

 
Savdska Arabija 49,0 %
ZAE 29,5 %
Izrael 12,4 %
Egipt 9,1 %

 

Največja podjetja na področju telekomunikacijskih storitev  v Egiptu (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Global Telecom Holding SAE 5.701,72
Telecom Egypt 1.967,98
Orange Egypt for Telecommunications 1.343,73
Delta University For Science & Technology 955,16
Xerox Egypt Sae 547,94
Tedata Egypt S.A.E 477,58
Amreyah Company 318,39Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, oktober 2018.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje