Egipt

Gospodarske panoge Egipta

Priložnosti na trgu


Egiptovsko gospodarstvo je raznoliko, velik pomen ima kmetijstvo, proizvodnja, energetika in storitve. Egipt ima dober strateški geografski položaj in ponuja dobro izhodišče tudi za prodor na trge Bližnjega vzhoda in ostale Afrike.

Perspektivna področja:

Zdravstveni sektor: Trenutno vlada izvaja nacionalni program zdravstvenega zavarovanja, zagnala je tudi pilotni projekt digitalizacije zdravstvenih kartotek po vsej državi. Ministrstvo za zdravje načrtuje izgradnjo novih bolnišnic ter prenavlja in obnavlja obstoječe zdravstvene ustanove z novimi tehnologijami in najsodobnejšo opremo, zlasti na podeželskih območjih, ki niso dovolj oskrbovana. Digitalizacija naj bi v sistem zdravstvenega varstva vnesla učinkovitost in koristila tako pacientom kot izvajalcem zdravstvenih storitev. Egiptovski trg medicinske opreme je drugi največji v regiji Bližnjega vzhoda, velika večina opreme se uvaža.

Energetika in obnovljivi viri energije: Egipt ima veliko kopnega, sončno vreme in velike hitrosti vetra, zaradi česar je glavna lokacija za obnovljive vire energije. Egipt namerava povečati ponudbo električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov, na 20 % do leta 2022 in 42 % do leta 2035. Vetrna energija naj bi dosegla 14 %, hidroenergija 2 %, sončna pa 25% delež. Posledično je največ tržnih priložnosti na področju vetrnih turbin, foto-voltaičnih panelov in sorodnih tehnologij ter pri opremi in tehnologijah za koncentrirano sončno energijo.

Gradbeništvo: Gradbeni trg se od osemdesetih let naprej krepi po stopnji 15 % letno, kar je povzročilo znaten razmah stanovanjskih in poslovnih nepremičnin. Veliko je povpraševanja po infrastrukturnih projektih zaradi hitre rasti prebivalstva in pomanjkanja stanovanj. V letu 2020 naj bi gradbeni sektor dosegel vrednost 12 mlrd USD.

 
Gospodarstvo

 
Večina gospodarskih dejavnosti se odvija ob rodovitni dolini Nila. Egiptovsko gospodarstvo je bilo močno centralizirano med vlado nekdanjega predsednika Gamal Abdel Nasserja, a se je precej odprlo pod vlado predsednikov Anwar El Sadatom in Mohamed Hosni Mubarakom. Kmetijstvo, naftna industrija, predelovalna industrija, turizem in drugi storitveni sektorji vplivajo na sorazmerno raznoliko gospodarsko dejavnost države. Kljub različnim ukrepom za privabljanje tujih naložb v zadnjih desetletjih, so v Egiptu slabi življenjski pogoji ter omejene možnosti za zaposlitev.


 

Struktura BDP

 
Kmetijstvo prispeva 11 % BDP in zaposluje 24,7 % aktivnega prebivalstva. Toplo podnebje in reka Nil omogočata več letnih letin. Glavni kmetijski pridelki so žita, bombaž, sladkorni trs in rdeča pesa.

Storitveni sektor predstavlja 52 % egiptovskega BDP in zaposluje 48,7 % prebivalstva. V storitvenem sektorju prevladujeta segmenta telekomunikacij in turizma.
 

Vir: EIU; Factiva, junij 2020.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor v Egiptu ustvari 37 % BDP in zaposluje 26,6 % delovne sile. Najpomembnejše industrijske dejavnosti so naftna industrija, proizvodnja avtomobilov, proizvodnja jekla, pridelava bombaža, proizvodnja tekstila in gradbeništvo.

Egipt vsa zadnja leta beleži pozitivno rast industrijskega sektorja. Ta je v letu 2019 znašala 5,7 %. Tudi za prihodnja tri leta analitiki napovedujejo pozitivno rast industrijskega sektorja in sicer 3 % v letu 2020, 4 % v letu 2021 in 7 % v letu 2022.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na egiptovskem trgu:
 

 

Transportne storitve

Analiza vključuje sektorje zračnega, pomorskega, železniškega in cestnega tovornega prometa. V vse sektorje je vključen domači in mednarodni prevoz. Mednarodni prihodki od izvoza so dodeljeni državi izvora.

Egiptovski trg transportnih storitev je v obdobju 2014-2018 rasel po 5,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 5,7 mlrd EUR.

Najbolj donosen segment egiptovskega transportnega sektorja je cestni transport, ki je v letu 2018 ustvaril prihodke v višini 5,2 mlrd EUR, kar predstavlja 89,4 % celotne vrednosti sektorja. Egipt ima široko cestno omrežje, a ceste so slabo vzdrževane. Kljub temu v egiptovskem transportu prevladuje cestni transport. Visoka stopnja preobremenjenosti občasno povzroča logistične težave in zamude.

Kljub temu, da je Egipt za Združenim kraljestvom druga država na svetu, ki je uvedla železnico, je nacionalni železniški sistem slab. To je posledica pomanjkanja naložb zaporednih vlad v železniško omrežje, ter njegovo slabo upravljanje. Projekti za širitev egiptovskih železniških omrežij, kot sta železniški projekt za visoke hitrosti v Aleksandriji in Asuanu, ter projekt Kairo Metro Line 3, bi lahko v prihodnosti izboljšali železniški tovorni promet v državi. 

Segment pomorskega transporta je v letu 2018 ustvaril prihodke v višini 0,4 mlrd EUR ali 7,7 % celotne vrednosti sektorja. Pomorski transport je priljubljena oblika prevoza v Egiptu, saj ima država 22 aktivnih morskih pristanišč, ki mejijo na rdeče morje. Ta povezuje Egipt s Savdsko Arabijo in ostalim srednjim vzhodom, ter pristanišči ob severni obali. Največ egiptovskega izvoza gre v Italijo, Turčijo in Združene arabske emirate.

Analitiki napovedujejo, da bo egiptovski trg transportnih storitev v obdobju 2019-2023 rasel po 5,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 ustvaril vrednost 7,1 mlrd EUR. Egipt namerava povezati Afriko in Bližnji vzhod z Evropo in Azijo, kot del svojega novega programa Vision 2030, da bi razširil prevozne zmogljivosti in izboljšal učinkovitost. V okviru načrta se je egiptovska vlada zavezala, da bo do leta 2030 investirala v projekte v vrednosti 12 mlrd EUR, za nadgradnjo in razvoj ključnih zmogljivosti, kot so železnice, pristanišča, logistika, pristanišča in ladijske storitve.

Tako kot tudi na mnoge druge industrije, bo tudi na transport vse bolj vplivala digitalizacija. V prihodnosti telematike bodo zapleteni algoritmi in analitika lahko podjetjem pomagali optimizirati transportna omrežja in izboljšati učinkovitost, kar bi dolgoročno lahko prihranilo veliko denarja. Na transportne storitve bo v prihodnje vplivala tudi rast e-poslovanja, saj zahteve glede dobav postajajo vse bolj obsežne. To bi bilo lahko zelo donosno za velike prevoznike, manjše in srednje velike prevoznike pa bi potisnilo v slabši položaj, kar bi lahko vodilo do povečane dejavnosti združevanja in prevzemov.
 

Največji konkurenti na trgu so:

  • CEVA Holdings LLC
  • FedEx Corporation
  • International Associated Cargo Carrier SAE
  • Khedivial Marine Logistics SAE
 

Egiptovski trg transportnih storitev je v letu 2018 zrasel za 5,8 % in dosegel vrednost 5,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2014–2018 je znašala 5,9 %.

Vrednost transportnega trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2014 4.055  
2015 5.080 4,6 %
2016 5.323 4,8 %
2017 5.679 8,6 %
2018 5.755 5,8 %Analitiki napovedujejo, da bo egiptovski trg transportnih storitev v letu 2023 dosegel vrednost 7,1 mlrd EUR, kar je 30,5 % več kot leta 2018. Napovedna povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2019 – 2023 znaša 5,5 %.

Napoved vrednosti transportnega trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2019 6.302 4,9 %
2020 6.430 6,5 %
2021 6.610 5,4 %
2022 7.149 6,1 %
2023 7.149 4,5 %
 


Cestni transport je največji segment egiptovskega trga transportnih storitev z 89,4 % tržnim deležem.

Tržni deleži po segmentih za leto 2018 (v odstotkih) 

Cestni transport 89,4 %
Pomorski transport 7,7 %
Letalski transport 2,5 %
Železniški transport 0,4 %
 


Egipt predstavlja 11,7 % transportnega trga v MEA regiji.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2018 (v odstotkih) 

Savdska Arabija 41,3 %
ZAE 28,6 %
Izrael 18,4 %
Egipt 11,7 %

 

Največja podjetja na področju letalskega transporta v Egiptu (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Egyptian Airports Company 340,68
Egyptiar Maintenance & Engineering 182,51
EgyptAir Maintenance and Engineering Company 182,15
Egypt Air Domestic And Regional Airlines Express 83,04
Nile Air 79,49
Aircraft Maintenance Corporation (Amc) 74,16
Aircraft Maintenance Corporation 74,15

 

Največja podjetja na področju pomorskega transporta v Egiptu (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Alexandria Containers & Goods 334,31
Suez Odense Marine Service 67,35
Pyramid Navigation Company 50,07
Red Sea Navigation 38,39
Salam Maritime Transport 34,23
Federal Arab Maritime 33,67
Alkahera Company For Ferries And Maritime Transport 33,53


Največja podjetja na področju cestnega transporta v Egiptu (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Manfactuer Commercial Vehicle 821,43
Egyptian Company For Metro Management And Operation 531,45
El Gouna For Land Transport 61,32
Direct Transport 51,91
Reko 20,54
Cairo Modern School - Cms 12,32
New Horizon International School 12,32Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, november 2019.


Avtomobilska industrija - proizvodnja vozil

V analizo je zajeta proizvodnja tovornjakov, osebnih avtomobilov in motociklov.

Egiptovska proizvodnja vozil je v obdobju 2014-2018 upadala po -3,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 ustvarila vrednost 0,6 mlrd EUR. Obseg proizvodnje je v zadnjih petih letih rasel po 8,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel 100.000 enot. Obseg proizvodnje naj bi se po napovedih v obdobju 2019-2023 povečeval po 7,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel 200.000 enot.

Največ so v letu 2018 proizvedli motociklov in sicer 75.400, kar predstavlja 68,4 % celotne proizvodnje. Tovornjakov so proizvedli 25.400 ali 23 % celotne proizvodnje. Sektor motociklov je daleč najpomembnejši segment avtomobilske industrije v Egiptu, država pa je ena največjih proizvajalk motociklov v celotni Afriki. Povpraševanje po motociklih v Egiptu je veliko, saj so v primerjavi z avtomobili cenovno ugodnejša, hkrati pa tudi bolj priročna možnost za egiptovske prometne ceste.

Analitiki napovedujejo, da bo proizvodnja vozil v Egiptu v obdobju 2019-2023 rasla po 6,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegla vrednost 0,8 mlrd EUR. Leta 2017 je egiptovska vlada sprejela zakonodajo za spodbujanje širitve avtomobilske proizvodnje. Vlada želi doseči cilj, da bi egiptovski proizvajalci avtomobilov v prihodnjih osmih letih proizvedli najmanj 60.000 avtomobilov.
 

 
Obseg egiptovske proizvodnje vozil se je v letu 2018 povečal za 9,8 % in dosegel 100.000 enot. Povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2014–2018 je znašala 8,6 %.
 
Vrednostno se je proizvodnja vozil v letu 2018 povečala za 2,6 % in dosegla 0,6 mlrd EUR.

 

Vrednost proizvodnje vozil po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2014 601  
2015 630 -15,4 %
2016 630 -2,3 %
2017 619 -2,1 %
2018 593 2,6 %
 

Analitiki napovedujejo, da bo obseg egiptovske proizvodnje vozil v letu 2023 dosegel 200.000 enot, kar je 46,5 % več kot leta 2018. Napovedna povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2019 – 2023 znaša 7,9 %.

Vrednostno naj bi proizvodnja vozil v letu 2023 dosegla 0,8 mlrd EUR, kar je 42,9 % več kot leta 2018. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2019-2023 znaša 6,5 %

 

Napoved vrednosti proizvodnje vozil po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja vozil
2019 619 4,3 %
2020 677 7,4 %
2021 661 7,8 %
2022 725 6,7 %
2023 806 6,6 %
 


Egipt predstavlja 22,1 % proizvodnje vozil v regiji.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2018 (v odstotkih) 

Savdska Arabija 52,7 %
ZAE 25,2 %
Egipt 22,1 %

 

Največja podjetja na področju proizvodnje vozil v Egiptu (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Manufacturing Commercial Vehicles Sae Mcv 740,01
General Motors Egypt Sae 215,71
Manufacturing Of Commercial Vehicles-Mcv 203,83
Intl Motor Vehicles 144,48
Egyptian Vehicles Manufacturing Company Ghabbour Egypt Sae 128,18
Nile For Automotive Industry And Repairs 86,69
Gorica Egypt Group For Industry S.A.E 86,29

 

Največja podjetja na področju proizvodnje avtomobilskih delov v Egiptu (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Ajwa For Food Industries 722,41
Amreya Marble & Granite Factory 216,72
Se Wiring Systems Egypt Sae 215,71
Abou Khadiga 144,48
Ahramforconsumptionoutlets 144,48
Al-Mansourintldistribution 144,48
Al-Shomou Group For Poultry Wealth 144,48

 

Največja podjetja na področju veleprodaje avtomobilskih delov v Egiptu (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Commercial Engineering Company For Marketing And Trading 27,44
Ahmed Marzouk And Yasser Marzouk And Partner 24,30
National Agricultural Chemical Industrial Trading Agency (Nacita) S.A.E 21,76
Mamdouh Mabrouk And Partners 19,51
International Commercial & Trading 15,53
Menco For Trading 9,36
Waled Yahia Abd El Wahab And Partner 8,64Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, november 2019.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje