Egipt

Gospodarske panoge Egipta

Priložnosti na trgu

Egiptovsko gospodarstvo je raznoliko, velik pomen ima kmetijstvo, proizvodnja, energetika in storitve. Egipt ima dober strateški geografski položaj in ponuja dobro izhodišče tudi za prodor na trge Bližnjega vzhoda in ostale Afrike.

Perspektivna področja:

Zdravstveni sektor: vlada si prizadeva za nadgradnjo celotnega zdravstvenega sistema, zato bodo dolgoročno priložnosti na naslednjih področjih:
  • dobava medicinskih pripomočkov in laboratorijske opreme
  • gradnja, upravljanje in sanacija bolnišnic in podeželskih zdravstvenih ustanov
  • programi usposabljanja za zdravnike, medicinske sestre in laborante
  • vzpostavitev bioloških in laboratorijskih centrov
  • razvoj standardov kakovosti za bolnišnice, laboratorije in zdravstvene ustanove
  • izboljšanje zmogljivosti in svetovalne storitve za regulativne in akreditacijske organe
Energetika in obnovljivi viri energije: Egipt ima veliko kopnega, sončno vreme in velike hitrosti vetra, zaradi česar je glavna lokacija za obnovljive vire energije. Trg opreme za obnovljive vire energije je potencialno vreden več mlrd EUR. Egipt namerava povečati ponudbo električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov, na 42 % do leta 2035. Vetrna energija naj bi dosegla 14 %, hidroenergija 2 %, sončna pa 25% delež. Večino te zmogljivosti naj bi zagotovil zasebni sektor. 
 
Gradbeništvo: Gradbeni sektor v Egiptu se je v zadnjih 10 letih močno povečal, do leta 2024 pa naj bi rasel po 9 % povprečni letni stopnji. To rast bodo poganjala predvsem aktivna javno-zasebna partnerstva in širitev zelenih stavb za povečanje energetske učinkovitosti in visokokakovostne infrastrukture.
Egiptovska vlada je velik vlagatelj v gradbeni sektor. Vlada nadgrajuje tudi letališča, pristanišča in prometna omrežja. Ministrstvo za promet ima skupaj v načrtu okoli 25 projektov v železniškem sektorju. Glavna prednostna naloga vlade je povezati mesta s primernimi prometnimi sredstvi ter razviti ceste in pristanišča. Egipt ima v načrtu izgradnjo 14 novih pametnih mest po vsej državi.
Trenutno tako stanovanjski kot maloprodajni segment beležita znatno rast, zato oba segmenta podjetjem ponujata številne priložnosti. Vlada spodbuja gradnjo cenovno ugodnih hiš za svoje državljane, širijo pa se tudi visokokakovostna stanovanjska naselja, predvsem v predmestju Kaira ter ob obali Rdečega morja. Tudi maloprodajni sektor je v razcvetu, saj se po Egiptu razvijajo nova nakupovalna središča.
Najboljše priložnosti so na področjih projektnega svetovanja, vodenja projektov ter dobave gradbene opreme in gradbenega materiala.
 

Gospodarstvo

Večina gospodarskih dejavnosti se odvija ob rodovitni dolini Nila. Egiptovsko gospodarstvo je bilo močno centralizirano med vlado nekdanjega predsednika Gamal Abdel Nasserja, a se je precej odprlo pod vlado predsednikov Anwar El Sadatom in Mohamed Hosni Mubarakom. Kmetijstvo, naftna industrija, predelovalna industrija, turizem in drugi storitveni sektorji vplivajo na sorazmerno raznoliko gospodarsko dejavnost države. Kljub različnim ukrepom za privabljanje tujih naložb v zadnjih desetletjih, so v Egiptu slabi življenjski pogoji ter omejene možnosti za zaposlitev. 
 

 

Struktura BDP

 
Kmetijstvo prispeva 13 % BDP in zaposluje približno 1/4 aktivnega prebivalstva. Ta sektor je bil v preteklosti zelo pomemben za Egipt in še danes predstavlja približno 20 % celotnega izvoza in deviznih prihodkov. Toplo podnebje in reka Nil omogočata več letnih letin. Glavni kmetijski pridelki so žita, bombaž, sladkorni trs in rdeča pesa.

Storitveni sektor predstavlja 51 % egiptovskega BDP in zaposluje približno polovico prebivalstva. V storitvenem sektorju prevladujeta segmenta telekomunikacij in turizma.

 

Vir: EIU; Factiva, junij 2022.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor v Egiptu ustvari 36 % BDP in zaposluje približno 1/4 delovne sile. Najpomembnejše industrijske dejavnosti so naftna industrija, proizvodnja avtomobilov, proizvodnja jekla, pridelava bombaža, proizvodnja tekstila in gradbeništvo.
Država je tudi velika proizvajalka plina.


Egipt vsa zadnja leta beleži pozitivno rast industrijskega sektorja. Ta je v letu 2021 znašala 3,8 %. Tudi za prihodnja tri leta analitiki EIU napovedujejo pozitivno rast industrijskega sektorja in sicer 4,4 % v letu 2022, 5,7 % v letu 2023 in 5,2 % v letu 2024.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na egiptovskem trgu:
 

 

Turizem

Egiptovski turistični trg je dobro uveljavljen in država je že dolgo priljubljena destinacija za popotnike z evropskih trgov, zlasti v sektorju paketnih počitnic.

Hotelska in namestitvena ponudba je dobro razvita na obalnih območjih Rdečega morja, pa tudi v Luksorju, Asuanu in Kairu.

Poleg obalnega turizma Egipt ponuja tudi številne zgodovinske in kulturne znamenitosti.
 

Prihodi tujih turistov

Egiptovski turizem je leta 2020 zaradi prepovedi in omejitev potovanj, povezanih s Covidom, beležil - 71,8 % medletni upad turistov, iz 13 mio prihodov v letu 2019 na 3,7 mio prihodov.

V letu 2021 je sektor okreval zaradi sprostitve omejitev, povezanih s Covidom.

Trenutno konflikt med Rusijo in Ukrajino negativno vpliva na egiptovski turizem, saj zmanjšuje prihode turistov iz Rusije in Ukrajine ter zaradi naraščajoče inflacije tudi prihode turistov iz regije.

Analitiki Fitch Solutions napovedujejo, da se bodo prihodi turistov v Egipt v letu 2022 povečali za 8,1 % na letni ravni in dosegli 7,4 mio. Za primerjavo, v letu 2021 je v Egipt prišlo 6,9 mio turistov, v letu 2019 pa 13 mio.

Prihodi tujih turistov iz Evrope bodo leta 2022 predvidoma dosegli 3,7 mio. Največ evropskih turistov obišče Egipt iz Združenega kraljestva, Nemčije, Italije in Francije, čeprav si Egipt prizadeva privabiti tudi turiste iz razvijajoče se srednje in vzhodne Evrope. Prihodi turistov z Bližnjega vzhoda bodo leta 2022 dosegli 2,7 mio.

Po napovedih naj bi število prihodov turistov v Egipt v letu 2023 doseglo 11 mio, v letu 2024 pa 13,5 mio, s čimer bodo presegli prihode pred pandemijo.

V letu 2026 naj bi število prihodov mednarodnih turistov doseglo 14,3 mio.

 

Prihodki od mednarodnega turizma

Pandemija Covid-19 in s tem povezane omejitve potovanj so negativno vplivale na prihodke Egipta od mednarodnega turizma. Ti so se v letu 2020 medletno srčili za -71,5 % na 3,8 mlrd USD (3,2 mlrd EUR). Za primerjavo, prihodki od mednarodnih turistov so v letu 2019 znašali 13,5 mlrd USD ali približno 11,4 mlrd EUR.

Na rast prihodkov od mednarodnega turizma v Egiptu negativno vpliva rusko-ukrajinska vojna ter povečano inflacijsko okolje egiptovskih ključnih evropskih trgov.

Analitiki Fitch Solutions napovedujejo, da se bodo v letu 2022, egiptovski prihodki od mednarodnega turizma, medletno znižali za -11 % na 6,4 mlrd USD (5,4 mlrd EUR). To je 7,1 mlrd USD ali 6 mlrd EUR manj kot v letu 2021.

Prihodki od mednarodnega turizma naj bi se v letu 2023 povečali za 38,5 % na 8,8 mlrd USD (7,4 mlrd EUR), ter v letu 2026 dosegli 12,1 mlrd USD (10,2 mlrd EUR).

 

Največja podjetja na področju turističnega sektorja v Egiptu 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Mirage Hotels And Touristic Development 1.182,57
Misr Travel 695,34
Travco Travel Company Of Egypt 632,13
Royal Makadi For Investment 473,03
Orascom Development Egypt SAE 440,68
Ramses Hilton 295,64
Egyptian International Tourism Projects 200,95

 

Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021

 
Vir: Factiva, december 2022


Obnovljivi viri energije

Egipt je največji proizvajalec obnovljive energije v Afriki. Država si prizadeva za znatno in hitro povečanje prispevka OVE k svoji energetski mešanici.

Projekti OVE, ki niso vezani na hidroenergijo, bodo v prihodnjih 10 letih spodbudili rast zmogljivosti električne energije v Egiptu, ki bo posledica dokončanja obsežnih projektov sončne in vetrne energije.

Zaradi močne vladne podpore, vse manjših subvencij za energijo in velikega potenciala sončne in vetrne energije, je Egipt postal zelo privlačna destinacija za zasebne vlagatelje v OVE, kar posledično povečuje konkurenčnost na trgu.
 

Sončna energija

Sončna energija bo v prihodnjih 10 letih ostala prevladujoča na egiptovskem trgu. Sonce v Egiptu sije od 9 do11 ur na dan, oblačnih dni pa je malo.

Egipt je 2. največja država v proizvodnji sončne energije v Afriki, kar je moč pripisati prizadevanjem države za povečanje zmogljivosti proizvodnje sončne energije v obdobju 2010-2020.
 

Vetrna energija

Tehnološki napredek in nižanje stroškov opreme v sektorju vetrne energije, bodo pospešili tudi rast vetrnega segmenta.

Po napovedih bo zmogljivost vetrne energije v Egiptu leta 2022 dosegla 7 GW, kar bo pomembno prispevalo k mešanici OVE.
 
Leta 2024 se bo v Egiptu začela gradnja 9,3 mlrd EUR vrednega projekta vetrne elektrarne, ki bo začel delovati do leta 2030. Projekt z močjo 10 MW bo ena največjih vetrnih elektrarn v Egiptu. Ko bo končan, bo dobavljal elektriko Savdski Arabiji in Evropi.

 
Sektor zelenega vodika

Tudi ambiciozni načrti za izgradnjo sektorja zelenega vodika bodo v Egiptu spodbudili rast sektorja OVE, kar bo srednjeročno in dolgoročno povečalo povpraševanje po električni energiji iz obnovljivih virov.

V letu 2022 je v Egiptu prišlo do znatnega povečanja števila obsežnih projektov proizvodnje zelenega vodika. Med januarjem in aprilom 2022 je bilo objavljenih 5 novih projektov proizvodnje zelenega vodika, ki bodo po zaključku skupaj proizvedli več kot 2, 3 mio ton na leto.
4 projekti bodo v posebnih industrijskih in gospodarskih conah Ain Sokhna in Sueškega prekopa.
Med vlagatelji so Scatec, Petrofac, Mediterranean Energy Partners, EDF Renewables, Zero Waste, AMEA Power , Masdar in Hassan Allam Utilities. Projekti naj bi se začeli izvajati med letoma 2026 in 2030.


Največja podjetja na področju proizvodnje električne energije v Egiptu 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Egyptian Electricity Transmission Company 1.243,28
West Delta Electricity Production Company 849,28
East Delta Electricity Production Company 746,46
Middle Delta Electricity Production Company 621,64
The Egyptian Electricity Holding Company 384,17
High Dam Electrical & Industrial Projects Company 245,42
New And Renewable Energy Authority 136,76


Vir: Factiva, december 2022.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje