Egipt

Gospodarske panoge Egipta

Priložnosti na trgu

Egiptovsko gospodarstvo je raznoliko, velik pomen ima kmetijstvo, proizvodnja, energetika in storitve. Egipt ima dober strateški geografski položaj in ponuja dobro izhodišče tudi za prodor na trge Bližnjega vzhoda in ostale Afrike.

Perspektivna področja:

Zdravstveni sektor: vlada si prizadeva za nadgradnjo celotnega zdravstvenega sistema, zato bodo dolgoročno priložnosti na naslednjih področjih:
 • dobava medicinskih pripomočkov in laboratorijske opreme
 • gradnja, upravljanje in sanacija bolnišnic in podeželskih zdravstvenih ustanov
 • programi usposabljanja za zdravnike, medicinske sestre in laborante
 • vzpostavitev bioloških in laboratorijskih centrov
 • razvoj standardov kakovosti za bolnišnice, laboratorije in zdravstvene ustanove
 • izboljšanje zmogljivosti in svetovalne storitve za regulativne in akreditacijske organe
Energetika in obnovljivi viri energije: Egipt ima veliko kopnega, sončno vreme in velike hitrosti vetra, zaradi česar je glavna lokacija za obnovljive vire energije. Trg opreme za obnovljive vire energije je potencialno vreden več mlrd EUR. Egipt namerava povečati ponudbo električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov, na 42 % do leta 2035. Vetrna energija naj bi dosegla 14 %, hidroenergija 2 %, sončna pa 25% delež. Večino te zmogljivosti naj bi zagotovil zasebni sektor. 
 
Gradbeništvo: Gradbeni sektor v Egiptu se je v zadnjih 10 letih močno povečal, do leta 2024 pa naj bi rasel po 9 % povprečni letni stopnji. To rast bodo poganjala predvsem aktivna javno-zasebna partnerstva in širitev zelenih stavb za povečanje energetske učinkovitosti in visokokakovostne infrastrukture.
Egiptovska vlada je velik vlagatelj v gradbeni sektor. Vlada nadgrajuje tudi letališča, pristanišča in prometna omrežja. Ministrstvo za promet ima skupaj v načrtu okoli 25 projektov v železniškem sektorju. Glavna prednostna naloga vlade je povezati mesta s primernimi prometnimi sredstvi ter razviti ceste in pristanišča. Egipt ima v načrtu izgradnjo 14 novih pametnih mest po vsej državi.
Trenutno tako stanovanjski kot maloprodajni segment beležita znatno rast, zato oba segmenta podjetjem ponujata številne priložnosti. Vlada spodbuja gradnjo cenovno ugodnih hiš za svoje državljane, širijo pa se tudi visokokakovostna stanovanjska naselja, predvsem v predmestju Kaira ter ob obali Rdečega morja. Tudi maloprodajni sektor je v razcvetu, saj se po Egiptu razvijajo nova nakupovalna središča.
Najboljše priložnosti so na področjih projektnega svetovanja, vodenja projektov ter dobave gradbene opreme in gradbenega materiala.
 

Gospodarstvo

Večina gospodarskih dejavnosti se odvija ob rodovitni dolini Nila. Egiptovsko gospodarstvo je bilo močno centralizirano med vlado nekdanjega predsednika Gamal Abdel Nasserja, a se je precej odprlo pod vlado predsednikov Anwar El Sadatom in Mohamed Hosni Mubarakom. Kmetijstvo, naftna industrija, predelovalna industrija, turizem in drugi storitveni sektorji vplivajo na sorazmerno raznoliko gospodarsko dejavnost države. Kljub različnim ukrepom za privabljanje tujih naložb v zadnjih desetletjih, so v Egiptu slabi življenjski pogoji ter omejene možnosti za zaposlitev. 
 

 

Struktura BDP

 
Kmetijstvo prispeva 13 % BDP in zaposluje približno 1/4 aktivnega prebivalstva. Ta sektor je bil v preteklosti zelo pomemben za Egipt in še danes predstavlja približno 20 % celotnega izvoza in deviznih prihodkov. Toplo podnebje in reka Nil omogočata več letnih letin. Glavni kmetijski pridelki so žita, bombaž, sladkorni trs in rdeča pesa.

Storitveni sektor predstavlja 51 % egiptovskega BDP in zaposluje približno polovico prebivalstva. V storitvenem sektorju prevladujeta segmenta telekomunikacij in turizma.

 

Vir: EIU; Factiva, junij 2022.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor v Egiptu ustvari 36 % BDP in zaposluje približno 1/4 delovne sile. Najpomembnejše industrijske dejavnosti so naftna industrija, proizvodnja avtomobilov, proizvodnja jekla, pridelava bombaža, proizvodnja tekstila in gradbeništvo.
Država je tudi velika proizvajalka plina.


Egipt vsa zadnja leta beleži pozitivno rast industrijskega sektorja. Ta je v letu 2021 znašala 3,8 %. Tudi za prihodnja tri leta analitiki EIU napovedujejo pozitivno rast industrijskega sektorja in sicer 4,4 % v letu 2022, 5,7 % v letu 2023 in 5,2 % v letu 2024.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na egiptovskem trgu:
 

 

Hotelirski sektor

Egiptovski hotelirski sektor je v obdobju 2016-2020 upadal po -22,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 536,8 mio EUR.

Zaradi pandemije COVID-19 je egiptovski hotelirski sektor v letu 2020 upadel za -71,5 %. Država je začasno zaprla svoje meje za mednarodne turiste in uvedla nacionalne zapore, zaradi česar so bili številni hoteli zaprti. Egipt je leta 2019 beležil 13 mio mednarodnih turistov. Ta številka se je v letu 2020 zmanjšala za -69,5 %, zaradi česar so se prihodki od turizma zmanjšali za -67,2 %. Tudi po odpravi omejitev potovanj je stopnja zasedenosti nastanitev ostala nizka.

Število nastanitev je v Egiptu v obdobju 2016-2020 raslo po 6,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 doseglo 1.127 enot. Po napovedih naj bi število nastanitev v obdobju 2021-2025 raslo po 0,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 doseglo 1.179 enot.

Poleg tega, da je pandemija povzročila upad prihodkov v industriji, je prispevala tudi k zaprtju številnih hotelov in motelov v državi. Številna manjša neodvisna podjetja se v gospodarskih razmerah leta 2020 niso mogla obdržati, kar je povzročilo -2,8 % zmanjšanje števila nastanitev v tem letu.

Analitiki napovedujejo, da bo egiptovski hotelirski sektor v obdobju 2021-2025 rasel po 24 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 1,5 mlrd EUR. Industrija si bo v prihodnjih letih opomogla zaradi okrevanja turizma, ko bodo odpravljene omejitve potovanj po vsem svetu. Medtem ko se egiptovska turistična industrija še vedno spopada s pandemijo COVID-19, se je sektor v prvem polletju 2021 okrepil, saj je več turistov odpotovalo v letovišča ob Rdečem morju in sredozemski obali. Egiptovska vlada se osredotoča na krepitev industrije prek Vizije 2030, pobude, katere cilj je zaščititi in ohraniti spomenike kulturne dediščine v propadajočem stanju. Država si prizadeva doseči tudi nove trge v Vzhodni Evropi in Indiji, da bi pomagala oživiti svojo turistično industrijo.

Največji konkurenti na trgu:

 • AccorHotels
 • Marriott International Inc
 • Hilton Worldwide Holdings Inc 
 • Steigenberger Hotels AG
 
Egiptovski hotelirski sektor je v letu 2020 upadel za -71,5 % in dosegel vrednost 536,8 mio EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2016-2020 znašala -22,4 %. 

Rast vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR
Povprečna letna
stopnja rasti
2016 1.521  
2017 1.282 -14,2 %
2018 1.394 13,6 %
2019 1.917 30,5 %
2020 536 -71,5 %


V letu 2025 naj bi egiptovski hotelirski sektor dosegel vrednost 1,5 mlrd EUR, kar je 193,7 % več kot leta 2020. Povprečna letna stopnja rasti naj bi v obdobju 2021-2025 znašala 24 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR
Povprečna letna
stopnja rasti
2021 836 65,5 %
2022 1.276 50,0 %
2023 1.474 11,7 %
2024 1.449 0,9 %
2025 1.473 5,1 %
 


Egipt predstavlja 6,5 % hotelirskega sektorja v MEA regiji glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2020 (v odstotkih)

ZAE 56,5 %
Savdska Arabija 21,4 %
Izrael 15,6 %
Egipt 6,5 %

 

Največja podjetja na področju hotelirskega sektorja v Egiptu 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Mirage Hotels And Touristic Development 1.052,41
Hurghada Marriott Beach Resort 526,21
Royal Makadi For Investment 420,96
Orascom Development Egypt SAE 276,65
Ramses Hilton 263,10
Fairmont Nile City 157,86
Semiramis Intercontinental Cairo 130,50


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti. 


Vir: Factiva, november 2021.


Obnovljivi viri energije

Leta 1986 so v Egiptu ustanovili nov zakonodajni organ za nove in obnovljive vire energije, za spodbujanje obnovljivih virov, zlasti sonca, vetra in biomase.

Egipt je leta 2014 sprejel zakon o obnovljivih virih energije, ki določa različne sheme za zasebni razvoj projektov, vključno z javnim konkurenčnim postopkom javnih ponudb IPP, podpornimi shemami FiT in prodajo zasebnikov električne energije iz obnovljivih virov zasebnim uporabnikom.

Leta 2016 so v Egiptu sprejeli integrirano strategijo trajnostne energije do leta 2035. Ta določa, da v državi do leta 2022, 20 % proizvodnje električne energije predstavlja energija iz obnovljivih virov. Leta 2035 naj bi proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov predstavljala že 42 %, od tega 25 % iz sončne energije, 14 % iz vetrne in 2 % iz vodne energije. Strategija predlaga znatno udeležbo zasebnega sektorja, kjer naj bi namestili večino novih zmogljivosti.

Egipt se namerava osredotočiti na kratkoročno in srednjeročno širjenje modrega vodika kot nizko-ogljičnega goriva, da bi na koncu prešel na zeleni vodik.

Energetska Strategija »Egipt 2030« se osredotoča na 3 prednostne naloge:

 • širitev zemeljskega plina kot prehodnega goriva
 • pripravo nacionalne strategije za vodik in
 • širitev obnovljivih virov energije, predvsem sončne in vetrne energije.
Medtem se je poraba zemeljskega plina v državi od leta 2000 trikrat povečala in zdaj predstavlja 65 % vseh ogljikovodikov v primerjavi s 40 % na začetku tisočletja. Glavni izzivi za prehod na čistejšo energijo so financiranje projektov in uporaba tehnologij, ki so potrebne za pospešitev prehoda.

Celotna proizvodnja obnovljive energije v Egiptu je v proračunskem letu 2020/2021 znašala približno 4.518 MW/h, kar pomeni 22 % rast v primerjavi z letom 2012. To povečanje je povzročila izboljšana kakovost delovanja in vzdrževanja v vseh projektih obnovljivih virov energije. Ti so v poslovnem letu 2020/2021 pomagali zagotoviti več kot 750.000 ton ekvivalenta nafte, poleg tega pa so preprečili več kot 2230 ton emisij CO2.

Med večje načrtovane projekte obnovljivih virov energije v Egiptu sodita:
 • projekt vetrne elektrarne z močjo 250 MW v Sueškem zalivu, ki naj bi začel delovati v Q4 2022.
 • 50 MW foto-voltaični (PV) projekt na območju El Zaafarana, ki naj bi začel s proizvodnjo električne energije do sredine leta 2022.

 
Največja podjetja na področju proizvodnje električne energije v Egiptu 

Podjetje Prihodki v mio EUR
North Cairo Electricity Distribution Company 1.460,50
Middle Egypt Electricity 642,18
Beheira Electricity 438,20
Upper Egypt Electricity Production Company 331,93
New And Renewable Energy Authority 121,71
Suez Gulf Power Sae 90,05
Port Said East Power Sae 88,29


Vir: Factiva, november 2021.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje