Egipt

Gospodarske panoge Egipta


Preučite predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje


Gospodarstvo ter možnost vstopa na egiptovski trg

Vpogled v trg

Egipt ima raznoliko gospodarstvo, v katerem imajo pomembno vlogo predvsem storitve in energija.
 
Večina gospodarskih dejavnosti se odvija ob rodovitni dolini Nila. 

Storitveni sektor predstavlja 54 % egiptovskega BDP in zaposluje približno polovico prebivalstva. V storitvenem sektorju prevladujeta segmenta IKT in turizma.
 
Egiptovsko gospodarstvo je v letu 2023 zraslo za 3,8 %. V letu 2024 naj bi BDP po napovedih EIU zrasel za 2,4 %, nato pa v letu 2025 za 3,6 %.

Slovenija je v letu 2023 v Egipt izvozila za 68 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 176 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 244 mio EUR. S tem se je Egipt lani uvrstil na 36. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.
 
Največ je Slovenija v letu 2023 v Egipt izvozila farmacevtskih proizvodov in sicer v vrednosti 10,8 mio EUR, kar je predstavljalo 16 % celotnega slovenskega izvoza v Egipt.

Največja uvozna kategorija iz Egipta v Slovenijo, so bila v letu 2023 mineralna goriva in olja. Teh je Slovenija uvozila za 79,1 mio EUR, kar je predstavljalo 45 % celotnega uvoza Slovenija iz Egipta.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor v Egiptu ustvari 35 % BDP in zaposluje približno 1/4 delovne sile. 

Najpomembnejše industrijske dejavnosti so naftna industrija, proizvodnja avtomobilov, proizvodnja jekla, pridelava bombaža, proizvodnja tekstila in gradbeništvo. Država je tudi velika proizvajalka plina.
 
Industrijska proizvodnja je v letu 2023 zrasla za 1,5 %. V letu 2024 EIU napoveduje 1,7 % rast industrijske proizvodnje, v letih 2025 in 2026 pa 4,6 % in 4 % rast.

Tržni izzivi

 • Visoka inflacija in strogi kreditni pogoji bodo vplivali na zasebno povpraševanje. EIU ocenjuje, da se bo leta 2024 potrošnja gospodinjstev zmanjšala in si bo šele do leta 2027 opomogla na raven iz leta 2023.
 • Reševanje gospodarskih sporov je zelo počasno, saj je čas za razsojanje zadeve do zaključka v povprečju 3 do 5 let.
 • Druge ovire za večjo trgovino in naložbe so pretirana birokracija, pomanjkanje kvalificirane delovne sile, omejen dostop do posojil, počasni in okorni carinski postopki, vprašanja intelektualne lastnine, korupcija in netarifne trgovinske ovire.

 
Priložnosti na trgu

Egipt je zaradi številčnega prebivalstva in razmeroma močne gospodarske rasti, poleg Južne Afrike in Nigerije, eden največjih trgov v Afriki.

Egipt je država z mladim in naraščajočim prebivalstvom, velikim in rastočim srednjim razredom, ter hitro rastočim digitalnim gospodarstvom. Država je zaradi svoje velikosti pomemben regionalni trg z velikim potencialom.

Egiptovska vlada si je zastavila cilj podvojitve deleža zasebnega sektorja v celotnih naložbah na 65 % do leta 2025. To pomeni morebitno prodajo državnega premoženja, nove naložbe pa bodo spodbujali z racionalizacijo predpisov. Velik del novih naložb bo prišel iz tujih podjetij, proces privatizacije pa bo spodbudil kapitalski trg.

Maloprodajni trg je v Egiptu premalo razvit in premalo nasičen. To odpira naložbene priložnosti, predvsem na področju e-trgovine. Novi urbani razvoj bo prav tako zagotovil obilo priložnosti za maloprodajne naložbe.

Egiptovska vlada je junija 2023 odobrila nov sveženj spodbud in upravnih reform, namenjenih izboljšanju poslovnega okolja in privabljanju več tujih naložb. Namen teh ukrepov je zasebnemu sektorju omogočiti večjo vlogo v gospodarstvu in povečati njegov prispevek k egiptovskemu izvozu.

Vrhovni investicijski svet je sprejel 22 ukrepov, namenjenih spodbujanju naložb v različnih sektorjih. Ukrepi vključujejo znižanje stroškov ustanavljanja novih podjetij, omejevanje omejitev njihovega ustanavljanja, olajšanje lastništva zemljišč, razširitev izdaje zlate licence, ter zagotavljanje integriranega in konkurenčnega paketa spodbud in zmogljivosti v kmetijskem, industrijskem in energetskem sektorju, v zvezi s proizvodnjo zelenega vodika.
 


Vstop na trg 

 • Priporočljivo je poiskati uglednega in zanesljivega egiptovskega partnerja, ki zastopa tuje podjetje na lokalnem trgu.
 • Pri vstopu na trg je potrebno gledati dolgoročno.
 • Regionalni sejmi ponujajo priložnosti za srečanje z egiptovskimi kupci in potencialnimi partnerji za tuja podjetja, ki razmišljajo o vstopu na egiptovski trg.
 

Gospodarske panoge Egipta – Turizem

Podatki za leto 2023 

Podatki egiptovskega ministrstva za turizem kažejo, da vojna med Izraelom in Hamasom lani ni prizadela turistične industrije v državi. 
 
Leta 2023 je Egipt sprejel rekordnih 14,9 mio turistov, s čimer je bil presežen prejšnji rekord iz leta 2010, ko je Egipt obiskalo 14,7 mio turistov. Po mnenju ministrstva je povečanje števila mednarodnih prihodov rezultat usklajenih prizadevanj med ministrstvom, zasebnim sektorjem in strateškimi partnerji.
 
Turisti so v letu 2023 ustvarili 10 mlrd EUR prihodkov, kar je 121 % več kot leta 2022.
 
V letu 2023 se je povečalo tudi število hotelskih sob v državi in sicer za 10 % ali 14.209, na skupno 220.000 sob. To je ustvarilo 15.600 neposrednih in 70.000 posrednih delovnih mest. V letu 2024 naj bi v Egiptu odprli še dodatnih 25.000 sob.

 
Nacionalna strategija razvoja turizma 

Egipt je v letu 2022 sprejel Nacionalno strategijo razvoja turizma, katere cilj je privabiti 30 mio turistov do leta 2028.
 
Cilj državne strategije je povečati število letov v egiptovske turistične destinacije, zlasti arheološka najdišča in muzeje, ter povečati število hotelskih sob po vsej državi.
 
Nadaljnji razvoj trajnostnih turističnih praks, diverzifikacija ponudbe in izboljšanje digitalne infrastrukture, so ključna področja za prihodnjo rast.
 
Strategija poudarja tudi pomen partnerstva z zasebnim sektorjem, s ciljem povečanja naložb in kapacitete sob.
 
Analitiki napovedujejo, da naj bi v letu 2024 Egipt obiskalo že 15 mio turistov.

Medtem ko Evropa ostaja pomemben vir, si strategija prizadeva doseči nove trge, kot so Azija, Afrika in Amerika.
 
Egipt je nedavno poenostavil vizumske postopke in razširil možnosti e-vizumov, da bi spodbudil potovanja.
 


Vpliv vojne v Gazi na egiptovski turistični sektor

Od oktobra 2023 je več organizatorjev turističnih potovanj zaznalo povečanje števila odpovedi potovanj.
 
Študija razvojnega programa ZN je pokazala, da bi se lahko prihodki egiptovskega turističnega sektorja in Sueškega prekopa v tekočem poslovnem letu in naslednjem, ki se konča junija 2025, zaradi vojne v Gazi zmanjšali za 13,7 mlrd USD (12,66 mlrd EUR).
 
Oba sektorja skupaj predstavljata približno 20 % egiptovske tuje valute in sta leta 2022 ustvarila 2,37 mio mest, kar predstavlja 8,5 % vseh neposrednih in posrednih delovnih mest v državi.

  

Ostale perspektivne panoge na trgu

Maloprodajni sektor

Maloprodajni sektor v Egiptu je premalo nasičen, sredstva pa so podcenjena. To kaže na številne naložbene priložnosti, predvsem na področju e-trgovine.

Egiptovski trg e-trgovine hitro raste in naj bi do leta 2025 dosegel vrednost 9 mlrd EUR. To rast spodbujata vse večja uporaba pametnih telefonov in vse večja priljubljenost spletnega nakupovanja. 

Tudi novi urbani razvoj bo prav tako zagotovil številne priložnosti za maloprodajne naložbe.
 

FinTech, EdTech in HealthTech

FinTech sektor v Egiptu hitro raste in naj bi do leta 2025 dosegel vrednost 1,8 mlrd EUR. Rast spodbuja vse večje povpraševanje po digitalnih finančnih storitvah, kot so mobilna plačila in spletno bančništvo. 

Egiptovski EdTech sektor naj bi do leta 2025 dosegel vrednost 925 mio EUR. Rast spodbuja veliko povpraševanje po spletnem izobraževanju, zlasti med mladimi. 

Hitro rast HealthTech sektorja v Egiptu spodbuja vse večje povpraševanje po digitalnih zdravstvenih storitvah, kot so spletna zdravniška posvetovanja in tele-medicina. Sektor naj bi do leta 2025 dosegel vrednost 463 mio EUR. 
 

Logistični sektor

Veliko priložnosti ponuja tudi egiptovski logistični sektor, ki ga spodbujajo cvetoče gospodarstvo, strateška lokacija, vladne pobude in vedno večji sektor e-trgovine.

Egiptovski logistični trg ima ključno vlogo v regionalni in svetovni trgovini ter podpira gospodarsko rast in diverzifikacijo.

Trg naj bi po napovedih v prihodnjih 4 letih rasel po 7,8 % povprečni letni stopnji ter leta 2027 dosegel vrednost 52 mlrd EUR.
 


Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.
 
Viri:
 • Factiva
 • EIU
 • Ken Research 
 • ResearchAndMarkets
 • Business News Africa
 • Statistični urad RS

   
  Posodobljeno: maj 2024
 

Poglejte si tudi: