Egipt

Prodaja v Egipt

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Egipt ima najrevnejšo in najmlajšo populacijo v arabskem svetu. Nakupne navade egiptovskih potrošnikov so se v Egiptu po gospodarski krizi precej spremenile. Potrošniki so znižali stroške za oblačila, zabavo, ogrevanje in elektriko. Cena ima pri nakupni odločitvi prednost pred vsemi drugimi merili. Prodaja luksuznih izdelkov in izdelkov s prepoznavno blagovno znamko je drastično padla. Egipčani iščejo ugodne akcijske ponudbe, zmanjšali so število nakupov, pa tudi količino kupljenih živil. Večkrat kupujejo na neformalnih prodajnih mestih v neposredni bližini.
 

Tržne poti, distribucija

Na egiptovskem maloprodajnem trgu prevladuje veliko število malih družinskih trgovin. Ta segment predstavlja približno 70 % maloprodajnega trga. V zadnjih letih so se odprle številne zasebne mini trgovine z večjim skladiščnim prostorom, pojavile so se tudi manjše trgovine/kioski in trgovine na bencinskih črpalkah. V letu 2018 je ta segment beležil 2 % rast in dosegel vrednost 15,7 mlrd EUR. V segmentu zaradi razdrobljenosti obstaja tudi pomanjkanje standardizacije, nadzora kakovosti in cenovne kontrole.

Razvoj množične distribucije je precej nov trend in pokriva le majhen del prebivalstva z višjimi dohodki. Segment supermarketov je v letu 2018 beležil 17 % rast in dosegel vrednost 1,9 mlrd EUR. Supermarketi ponujajo podaljšan delovni čas, zaposlujejo pa vedno večje število žensk. V tem segmentu prevladujejo lokalne blagovne znamke, kot so Kheer Zaman in Metro, ki sta v lasti Mansour Mfg & Distribution Company, vodilnega konkurenta na trgu, ki je imel v letu 2018 15 % tržni delež. 

Segment hipermarketov je v letu 2018 zabeležil 28 % rast in dosegel vrednost 865 mio EUR. Ta segment privablja investicije s strani številnih domačih in tujih trgovskih verig. Vodilni v tem segmentu je Carrefour, ki je imel v letu 2018 11 hipermarketov. Segmenta supermarketov in hipermarketov skupaj predstavljata okoli 30 % egiptovskega maloprodajnega trga.
 
Spletna maloprodaja v Egiptu je v zadnjih petih letih rasla po 16,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2017 dosegla vrednost 620 mio EUR. V letu 2017 je le 5 % vseh uporabnikov interneta v Egiptu opravilo spletni nakup. Egipčani na spletu največ kupujejo električne in elektronske potrošne izdelke. Ta segment je v letu 2017 ustvaril 353 mio EUR, kar predstavlja 57 % celotne vrednosti spletne maloprodaje. Analitiki napovedujejo, da bo egiptovska spletna maloprodaja v prihodnjih petih letih rasla po 13,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2022 dosegla vrednost 970 mio EUR.
 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2017)
Ragab Sons Company 1.598,50
Raya Distribution 181,16
International For Trading 159,85
Delta R.S For Trading Radioshack 156,84
Ravin Cario International Trading 143,35
Jumia Egypt 132,06
247 Supermarket 127,88
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Izvozniki običajno zahtevajo od egiptovskih kupcev akreditive (l/c), ki jih je kupec uredi preko egiptovskih bank ali pa avansno plačilo. Možne so tudi transakcije preko SWIFT-a. Običajni plačilni roki so 90 dni, a so zamude pri plačilih pogoste.
 
Več: Plačilni promet – izvozno okno
 
 

Transport

Svetovni gospodarski forum (WEF) uvršča Egipt na 56. mesto z vidika razvitosti infrastrukture in logističnih storitev. Egiptovski transportni sektor je v zadnjih petih letih rasel po 4,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2017 ustvaril vrednost 5,7 mlrd EUR.

Največ transporta v Egiptu poteka po cestah. Ta segment je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 5 mlrd EUR, kar predstavlja 89,6 % celotne vrednosti sektorja. Egipt ima veliko proizvodnje, vključno s pridobivanjem in rafiniranjem nafte. Dominacija cestnega transporta zato ni presenetljiva.

Segment pomorskega transporta je v letu 2017 k celotni vrednosti sektorja prispeval 7,9 %. Največja pristanišča so Aleksandrija, Damietta, Port Said, Suez in Safaga.

V Egiptu se je v zadnjih letih precej povečal tudi železniški transport, kar je deloma posledica projektov širitve železniškega omrežja v Egiptu, kot sta projekta v Aleksandriji in Asuanu ter projekt podaljšanja metrojske linije 3 v Kairu.

Analitiki napovedujejo, da bo egiptovski transportni sektor v prihodnjih petih letih rasel po 7,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2022 ustvaril vrednost 7,4 mlrd EUR. Egipt namerava povezati Afriko in Bližnji vzhod z Evropo in Azijo, kot del novega programa Vision 2030, da bi povečal zmogljivosti prevoza in izboljšal učinkovitost. Kot del načrta se je tudi egiptovska vlada zavezala, da bo do leta 2030 investirala 12 mlrd EUR v nadgradnjo in razvoj transportne infrastrukture.

Tržna segmentacija za leto 2017
 
Segment Odstotek
Cestni transport 89,6 %
Pomorski transport 7,9 %
Letalski transport 2,1 %
Železniški transport  0,4 %
 

Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 

Posodobljeno februar 2019.