Egipt

Poslovno sodelovanje Slovenije z Egiptom

Poslovanje s Slovenijo

 

Mesto Egipta v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
44 35 37 39 32 30Slovenija je v letu 2022 v Egipt izvozila za 90 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 316 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 406 mio EUR.
S tem se je Egipt lani uvrstil na 30. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.
 

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Egiptom 2017 – 2023 (v 1.000 EUR) 

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 42.261 47.257 89.518 -4.996
2018 51.023 112.639 163.662 -61.616
2019 81.154 69.424 150.578 11.730
2020 54.073 86.733 140.805 -32.660
2021 63.020 227.555 290.575 -164.535
2022 90.114 315.736 405.850 -225.622
2023* 68.194 175.713 243.907 -107.519
 

Blagovna menjava med Slovenijo in Egiptom 2017 – 2023 (grafični prikaz)Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2024).  
 

Slovenski izvoz v Egipt v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
24 % 21.745 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
15 % 13.799 Farmacevtski proizvodi
13 % 11.542 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
12 % 10.763 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
6 % 5.090 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
6 % 5.054 Surove kože z dlako ali brez dlake (razen krzna) in usnje

 

Slovenski uvoz iz Egipta v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
68 % 215.303 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
12 % 38.925 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
8 % 24.156 Gnojila
3 % 10.423 Užitne vrtnine, nekateri koreni in gomolji
2 % 7.281 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
2 % 6.523 Užitno sadje in oreščki, lupine agrumov ali melon


Vir: Statistični urad RS, marec 2023.


 

Podjetja na trgu

 

  

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Egiptom - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Arabsko Republiko Egipt o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt o gospodarskem, industrijskem, tehnološkem in znanstvenem sodelovanju (BEGGIS)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb (BEGPZN)
  • Uredba o ratifikaciji Protokola o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju izobraževanja, kulture in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt (BEGIKZ)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Arabsko republiko Egipt o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, s protokolom (BEGIDO)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

Poglejte si tudi: