Egipt

Poslovno sodelovanje Slovenije z Egiptom

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Egiptom 2014 – 2020 (v 1.000 EUR) 

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2014 36.294 42.892 79.186 -6.598
2015 43.014 42.660 85.673 354
2016 42.253 31.866 74.119 10.387
2017 42.261 47.257 89.518 -4.996
2018 51.023 112.639 163.662 -61.616
2019 81.154 69.424 150.578 11.730
2020* 48.944 83.404 132.348 -34.461


Blagovna menjava med Slovenijo in Egiptom 2014 – 2020 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2021).

 

Slovenski izvoz v Egipt v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
28 % 22.522 Zrakoplovi, vesoljska vozila in njihovi deli
15 % 11.812 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
11 % 8.716 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
9 % 7.296 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 5.210 Farmacevtski proizvodi
5 % 4.169 Surove kože z dlako ali brez dlake (razen krzna) in usnje

 

Slovenski uvoz iz Egipta v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
23 % 16.199 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
22 % 15.087 Užitne vrtnine, nekateri koreni in gomolji
21 % 14.289 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
18 % 12.696 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
6 % 4.246 Užitno sadje in oreščki, lupine agrumov ali melon
2 % 1.711 Sol, žveplo, zemljine in kamen, sadra, apno in cement


Vir: Statistični urad RS, julij 2020.

 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Egiptom - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.


 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Arabsko Republiko Egipt o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt o gospodarskem, industrijskem, tehnološkem in znanstvenem sodelovanju (BEGGIS)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb (BEGPZN)
  • Uredba o ratifikaciji Protokola o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju izobraževanja, kulture in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt (BEGIKZ)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Arabsko republiko Egipt o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, s protokolom (BEGIDO)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk