Egipt

Poslovno sodelovanje Slovenije z Egiptom

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Egiptom 2016 – 2022 (v 1.000 EUR) 

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2016 42.253 31.866 74.119 10.387
2017 42.261 47.257 89.518 -4.996
2018 51.023 112.639 163.662 -61.616
2019 81.154 69.424 150.578 11.730
2020 54.073 86.733 140.805 -32.660
2021 63.020 227.555 290.575 -164.535
2022* 57.606 235.685 293.291 -178.080


 

Blagovna menjava med Slovenijo in Egiptom 2016 – 2022 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg 2022 (posodobljeno nov 2022).

 

Slovenski izvoz v Egipt v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
19 % 11.694 Farmacevtski proizvodi
18 % 11.499 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
12 % 7.482 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
9 % 5.407 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 4.235 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
6 % 4.017 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
 

 

Slovenski uvoz iz Egipta v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
73 % 165.188 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
9 % 20.145 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
6 % 13.283 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
3 % 7.525 Gnojila
3 % 7.075 Užitne vrtnine, nekateri koreni in gomolji
2 % 5.243 Užitno sadje in oreščki, lupine agrumov ali melon


Vir: Statistični urad RS, julij 2022.


 

Podjetja na trgu

 

  

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Egiptom - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Arabsko Republiko Egipt o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt o gospodarskem, industrijskem, tehnološkem in znanstvenem sodelovanju (BEGGIS)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb (BEGPZN)
  • Uredba o ratifikaciji Protokola o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju izobraževanja, kulture in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt (BEGIKZ)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Arabsko republiko Egipt o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, s protokolom (BEGIDO)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2021.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk