Egipt

Poslovno sodelovanje Slovenije z Egiptom

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Egiptom 2013 – 2019 (v 1.000 EUR) 

 
Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2013 29.745 31.193 60.938 -1.448
2014 36.294 42.892 79.186 -6.598
2015 43.014 42.660 85.673 354
2016 42.253 31.866 74.119 10.387
2017 42.261 47.257 89.518 -4.996
2018 51.023 112.639 163.662 -61.616
2019* 65.051 63.431 128.482 1.621
 

Blagovna menjava med Slovenijo in Egiptom 2013 – 2019 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-sep (posodobljeno dec 2019).
 

Slovenski izvoz v Egipt v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
30 % 15.534 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
20 % 10.229 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
11 % 5.568 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
6 % 2.847 Aluminij in aluminijasti izdelki
4 % 2.162 Izdelki iz kamna, sadre, cementa, betona, azbesta, sljude ali podobnih materialov, keramični izdelki, steklo in stekleni izdelki
4 % 2.065 Surove kože z dlako ali brez dlake (razen krzna) in usnje

 

Slovenski uvoz iz Egipta v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
61 % 69.192 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
12 % 13.128 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
8 % 9.111 Užitne vrtnine, nekateri koreni in gomolji
7 % 7.731 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
4 % 4.859 Sol, žveplo, zemljine in kamen, sadra, apno in cement
3 % 3.451 Užitno sadje in oreščki, lupine agrumov ali melon


Vir: Statistični urad RS, julij 2019.

 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Egiptom - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.


 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Arabsko Republiko Egipt o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt o gospodarskem, industrijskem, tehnološkem in znanstvenem sodelovanju (BEGGIS)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb (BEGPZN)
  • Uredba o ratifikaciji Protokola o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju izobraževanja, kulture in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt (BEGIKZ)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Arabsko republiko Egipt o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, s protokolom (BEGIDO)


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2019.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk