Egipt

Poslovno sodelovanje Slovenije z Egiptom

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Egiptom 2015 – 2021 (v 1.000 EUR) 

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2015 43.014 42.660 85.673 354
2016 42.253 31.866 74.119 10.387
2017 42.261 47.257 89.518 -4.996
2018 51.023 112.639 163.662 -61.616
2019 81.154 69.424 150.578 11.730
2020 54.073 86.733 140.805 -32.660
2021* 50.039 221.854 271.893 -171.816


Blagovna menjava med Slovenijo in Egiptom 2015 – 2021 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2021 (posodobljeno januar 2022).

 

Slovenski izvoz v Egipt v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
26 % 13.819 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
14 % 7.765 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
11 % 6.113 Farmacevtski proizvodi
11 % 6.097 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
5 % 2.673 Aluminij in aluminijasti izdelki
5 % 2.444 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor

 

Slovenski uvoz iz Egipta v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
32 % 27.513 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
20 % 17.502 Užitno sadje in oreščki, lupine agrumov ali melon
19 % 16.785 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
17 % 14.419 Užitne vrtnine, nekateri koreni in gomolji
8 % 7.034 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
1 % 1.258 Sol, žveplo, zemljine in kamen, sadra, apno in cement


Vir: Statistični urad RS, avgust 2021.

 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Egiptom - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.


 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Arabsko Republiko Egipt o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt o gospodarskem, industrijskem, tehnološkem in znanstvenem sodelovanju (BEGGIS)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb (BEGPZN)
  • Uredba o ratifikaciji Protokola o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju izobraževanja, kulture in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt (BEGIKZ)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Arabsko republiko Egipt o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, s protokolom (BEGIDO)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2021.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk