Egipt

Predstavitev gospodarstva Egipta

Predstavitev države

 
Uradni naziv Jumhuriyat Misr al-Arabiyah / Arabska republika Egipt
Mednarodna oznaka RG/EGY
Glavno mesto Kairo
Velikost (km2) 997.739
Prebivalci (mio) 103,9
Uradni jezik Arabski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Muslimani (90 %)
Denarna enota Egiptovski funt (EGP)
Čas GMT +2, (1 uro pred Slovenijo). Poslovni čas
Klicna številka +20 

Prebivalstvo Egipta


Egipt ima 103,9 milijona prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Kairo s širšo okolico 25.200.000
Alexandria 5.400.000
Port Said 778.834
Suez 770.526


Politični sistem

Politični sistem:

Zvezna republika devetih dežel

Pravni sistem:

Temelji na novi ustavi, ki je bila potrjena na referendumu januarja 2014. 

Zakonodajna oblast:

Enodomni parlament, po prehodu na v januarju 2014 spremenjeno ustavo. Poslanci služijo petletni mandat. V novem parlamentu je 568 izvoljenih članov in do 28 članov, ki jih imenuje predsednik z namenom povečanja števila zastopanih manjšin, kot so ženske in kopti.

Volitve:

Zadnje predsedniške volitve so potekale od 26-28.marca 2018, parlamentarne pa oktobra in novembra 2020. Na predsedniških volitvah je zmagal dosedanji predsednik Abdel Fatah el Sisi. Naslednje predsedniške volitve so načrtovane za leto 2022, parlamentarne pa bodo leta 2024.

Vodstvo države:

Predsednik Abdel Fattah el-Sisi.

Izvršilna oblast:

Svet ministrov vodi premier Mostafa Madbouli (od junija 2018). Egipt je včlanjen v WTO (World Trade Organization), GAFTA (Greater Arab Free Trade Area) in je član Vzhodno-Afriške skupine, ki se z združenjem COMESA (Common Market of Eastern and Southern Europe) pogaja o carinski zvezi. Od leta 2004 ima tudi podpisano (prosto carinsko) pogodbo o sodelovanju z EU. Podpisan ima tudi trgovinski sporazum z 21 državami iz Sao Paulo skupine GSTP (Global System of Trade Preferences among Developing Countries).


Vir: EIU; Factiva, januar 2023.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Statistični indikatorji za obdobje 2024-2020

  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 107,7 105,8 103,9 102,1 100,6
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 100 103 101
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 346,2 326,7 388,1 358,9 341,2
 BDP per capita (v EUR): 3.219 3.086 3.732 3.517 3.395
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 1.773,4 1.670,2 1.576,0 1.233,4 1.189,1
 BDP per capita (PPP, v EUR): 16.467 15.783 15.166 12.083 11.825
 Rast BDP (v %): 4,1 2,2 6,6 3,3 3,5
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 8,7 9,0 7,8 7,4 8,0
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 10,1 17,3 13,9 5,2 5,1
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -70,4 -72,3 -82,7 -68,5 -54,4
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 42,1 47,9 47,5 30,8 21,9
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 5,4 15,9 57,3 -13,8 -23,7
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 5,4 -13,0 24,3 0,5 -18,7
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 10,0 9,7 9,4 4,3 5,2
Slovenski izvoz (v mio EUR): / / 90,2+ 63,0 54,1
Slovenski uvoz (v mio EUR): / / 315,6+ 227,6 86,7
Stopnja tveganja države (op): / 50 50 49 49
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / / / / 114Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-dec 2022 (posodobljeno mar 2023).
(/)  Podatek ni na voljo.
 

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2023.
 

Delo v Egiptu


Tuji državljani morajo za delo v Egiptu vnaprej poiskati delodajalca, zaprositi za delovno dovoljenje in pridobiti delovni vizum.

Delo v Egiptu je za tuje državljane  na voljo predvsem v trgovini, turizmu, gostinski dejavnosti, pa tudi v IKT sektorju, v naftni industriji ter v zdravstvu.

Največ možnosti za zaposlitev ponujajo večja mesta in turistična središča.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna bruto mesečna plača se je v Egiptu januarja 2023 povečala iz 2.400 EGP (120,94 EUR) na 2.700 EGP (136,06 EUR), glede na podatke Centralne agencije za javno mobilizacijo in statistiko (CAPMAS).
 
Povprečna plača se giblje med 4.000 EGP do 6.000 EGP na mesec (201,57 EUR do 302,35 EUR). Veliko je odvisno od delovnega mesta in regije.
 

Vrednosti EGP so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2022 2023* 2024* 2025*
Rast zasebne potrošnje 2,8 0,2 1,8 4,1
Rast javne potrošnje 5,5 1,1 3,0 3,5
Rast investicij 7,5 -6,1 9,5 15,4


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2023.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Egipt je v letu 2021 izvozil za 30,7 mlrd EUR blaga, uvozil pa za 67,2 mlrd EUR. 
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -36,5 mlrd EUR. 
  • V letu 2021 je Egipt največ izvažal nafto in plin, plastiko, električno in elektronsko opremo, železo in jeklo ter sadje in oreške.
  • Največ so v letu 2021 izvozili v Turčijo (6,5 % od celotnega izvoza), sledijo Italija, Indija, ZDA in Savdska Arabija.
  • Egipt je v letu 2021 največ uvažal nafto in plin, strojno opremo, vozila, žita ter električno in elektronsko opremo.
  • Največ so v letu 2021 uvozili iz Kitajske (13,6 % od celotnega uvoza), sledijo Savdska Arabija, ZDA, Nemčija in Turčija. 

 

Egipt - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019 - 2024 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Mineralna goriva, olja 14,1 Mineralna goriva, olja 32,3
Stroji, jedrski reaktorji 8,4 Plastika in plastični izdelki 6,6
Vozila 6,8 Električna in elektronska oprema 5,9
Žita 6,7 Železo in jeklo 4,2
Električna in elektronska oprema 6,6 Sadje in oreški 4,1
 
Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
Kitajska 13,6 Turčija 6,5
Savdska Arabija 8,5 Italija 6,3
ZDA 6,9 Indija 5,7
Nemčija 4,5 ZDA 5,3
Turčija 4,2 Savdska Arabija 4,9
Slovenija (66. mesto) 0,1 Slovenija (41. mesto) 0,5


Vir: Factiva; ITC, junij 2022.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Egiptu so v letu 2020 znašale 116,2 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 7,4 %.
  • Celotne izhodne TNI Egipta so v letu 2020 znašale 7,4 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala 4,3 %. 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Egiptu 2020 - 2023 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.

 

Poglejte si tudi: