Grčija

Gospodarske panoge Grčije

Priložnosti na trgu
 

Najbolj perspektivni sektorji so:

IKT: Priložnosti predstavljajo področja ERP sistemov, sistemov za upravljanje s človeškimi viri (HRMS), javnih sistemov e-javnih naročil, IT svetovanja, zunanjega izvajanja podatkovnih centrov in kibernetske varnosti.

Obnovljivi viri energije: Priložnosti so na področju vetrne energije in geotermalna energije, medtem ko ima segment biomase in biogoriva enega največjih potencialov rasti.

Trg hrane in pijače:  Kmetijska proizvodnja se v Grčiji zmanjšuje, zato veliko hrane in pijač uvozijo. Izdelki z velikim prodajnim potencialom so sir, meso, alkoholne pijače, ekološko pridelana hrana, mlečni izdelki, sadje in sestavine brez GSO za domačo prehrambno industrijo, predvsem za sladoled in slaščice.
 

Gospodarstvo

Rast izvoza, prihodki od turizma in domača potrošnja so v letu 2019 vplivali na rast grškega gospodarstva. V letu 2019 je grški BDP zrasel za 1,9 %. Po aprilskih napovedih EIU naj bi zaradi izbruha COVID-19 rast BDP v letu 2020 padla za -6 % in se leta 2021 dvignila na 51,5 %. 


Struktura BDP


Tradicionalno je grško gospodarstvo temeljilo na kmetijstvu. Kmetijski sektor je v letu 2019 predstavljal 4 % BDP in je zaposloval 11,9 % delovne sile. Glavna kmetijska pridelka sta tobak in bombaž. Grčija ima dobro razvito tudi ovčerejo in ribištvo.

Storitveni sektor predstavlja 81 % BDP in zaposluje 72,9 % delovne sile. Turizem je pomemben vir dohodka in prispeva okoli 17 % BDP.
 

Vir: EIU; Factiva, junij 2020.
 

Industrijski sektor


Industrijski sektor Grčije predstavlja 15 % BDP in zaposluje okoli 15,3 % delovne sile. Glavni segmenti industrije so elektronika, transportna oprema, proizvodnja oblačil in gradbeništvo. Grčija ima največjo pomorsko floto na svetu.

V letu 2019 je industrijska proizvodnja zabeležila negativno rast v višini -0,9 %. Za leto 2020 je napovedan upad industrijske proizvodnje v višini -3,8 %, nato pa za leti 2021 in 2022 ponovna rast v višini 1,6 % in 2,3 %.
 

 

Predstavljamo dve gospodarski panogi na grškem trgu:

 

Obnovljivi viri energije

 

Grčija ima ugodne podnebne razmere za proizvodnjo vetrne in sončne energije, a je kljub izjemno sončnemu podnebju močno odvisna od nafte in premoga. 


Na grškem trgu obnovljivih virov deluje več uveljavljenih domačih podjetij, ki imajo potrebno strokovno znanje za izvajanje projektov na področju obnovljivih virov energije.

Grška energetska družba Terna Energy ima v prihodnjih nekaj letih v načrtu za 250 mio EUR naložb v nove projekte obnovljive energije v državi.

Grška naftna družba Hellenic Petroleum pa je oktobra 2020 napovedala gradnjo največjega sončnega parka v državi, ki bo postavljen v mestu Kozani in bo letno proizvedel približno 204 MW električne energije. V obdobju do leta 2025 namerava družba postaviti še dodatne elektrarne, ki bodo zagotavljale približno 600 MW električne energije iz obnovljivih virov.

V skladu z direktivo EU o obnovljivih virih je nacionalni cilj povečati delež obnovljivih virov v bruto končni porabi energije do konca leta 2020 na 18 %. 17 %  delež je Grčija dosegla že v letu 2017, v letu 2020 pa je delež dosegel 19,7 %. Delež električne energije iz obnovljivih virov je določen na 40 %. V osnutku nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NECP) država načrtuje 31 % delež obnovljivih virov v bruto končni porabi energije v letu 2030.

V skladu z desetletnim naložbenim načrtom za obnovljive vire energije iz leta 2010, naj bi zmogljivost vetra leta 2020 dosegla 7,5 GW. Cilj projekta Helios, ki je bil predstavljen leta 2011, je s poenostavljenimi upravnimi postopki pritegniti tuje vlagatelje, da bi dosegli 2,2 GW sončne zmogljivosti do konca leta 2020 in 10 GW do konca leta 2050.

Analitiki napovedujejo, da bo proizvodnja obnovljivih virov energije v Grčiji do leta 2029 dosegla 17 TWh. V letu 2020 se bo proizvodnja energije iz obnovljivih virov predvidoma povečala za 7,6 % v primerjavi z letom 2019 in dosegla 12,1 TWh, kljub zmanjšanju celotne proizvodnje električne energije v državi. Ta se je zaradi pandemije korona virusa v letu 2020 znižala s 55 TWh v letu 2019 na 47,5 TWh v letu 2020.
 

Največja podjetja na področju obnovljivih virov energije v Grčiji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR 
Terna Energy SA 286,52
EEN Hellas SA 7,01
Selected Energy SA 4,68
R Energy 1 SA 2,89


Največja podjetja na področju proizvodnje električne energije v Grčiji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR 
RES Operator & Guarantee of Origin SA 4.204,16
Elpedison Power Generation Single Member S.A. 592,01
Karamanof - Ladakakos Solar Energy S.A. 551,87
Heron Thermoelectric S.A. 339,52
Gen-I Athens S.M.L.L.C. 181,88
Watt & Volt S.A. 160,39
Korinthos Power S.A. 155,63


Vir: Factiva, oktober 2020.


 

Turizem

Grški turistični sektor je leta 2019 zabeležil močno rast in rekordno turistično sezono. Državo je obiskalo 34 mio turistov, sektor pa je v tem letu ustvaril 18 mlrd EUR prihodkov.

Grčija je atraktivna turistična destinacija, z dobro razvito prometno infrastrukturo, vedno večjim številom nizkocenovnih letalskih linij in visoko razvitim hotelirskim sektorjem.

V grškem turističnem sektorju na večini destinacij prevladujejo neodvisna lokalna turistična podjetja, čeprav v priljubljene destinacije prihaja več mednarodno-uveljavljenih hotelskih verig in blagovnih znamk, ki se širijo predvsem v luksuznem segmentu.

Kakor tudi drugod po svetu, je pandemija COVID-19 močno prizadela tudi grški turistični sektor. Ta bo leta 2020 po ocenah podjetij dosegel le 20 % lanskih prihodov in prihodkov.  Projekcija temelji na podatkih o prometu in prihodkih za julij in avgust ter na ravni opazovanja povpraševanja po rezervacijah v septembru.

Nekatere turistične nastanitve so po prvem valu pandemije začele delovati od junija dalje, mnoge pa se poleti sploh niso odprle. Operativni stroški, povezani z novimi higienskimi in sanitarnimi protokoli ter ukrepi distanciranja, ki dovoljujejo največ 50 % zasedenost, so za mnoga podjetja postali ekonomsko nevzdržni. Večji hoteli so se zaradi vseh ukrepov izkazali za manj prožne in so zato ostali zaprti v celotni poletni sezoni. Več hotelov se prodaja, nekateri so na robu stečaja. Le 6 od 10 hotelov v Grčiji je bilo odprtih julija, avgusta in septembra letos. Odprti hoteli pa so v tem času beležili le 30 % zasedenost.

 

Največja podjetja na področju hotelirskega sektorja v Grčiji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR 
Lampsa Hotel Co. 74,53
Faiax S.A. 62,00
Regency Entertainment S.A. 50,10
Mitsis Co. S.A. 49,80
T.E. Mes. S.A. Tourism Enterprises Of Messinia 46,51
Louis Hotels S.A. 43,97
Star Beach S.A. 39,31


Največje turistične agencije v Grčiji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Mouzenidis Travel S.A. 224,28
Meeting Point Hellas S.A. 120,50
Cretan Holidays K. Badouvas S.A. 107,18
Tui Hellas Single Member S.A. 72,04
Special Tours - Wholesalers Ltd 64,54
Avra Tours S.A. 49,88
E Travel S.A. 39,95


Vir: Factiva, oktober 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje