Grčija

Gospodarske panoge Grčije

Gospodarstvo

Grčija ima kapitalistično gospodarstvo z javnim sektorjem, ki predstavlja približno 40 % BDP. BDP na prebivalca znaša približno dve tretjini BDP vodilnih gospodarstev evro območja.
Skoraj petino delovne sile v Grčiji predstavljajo priseljenci, ki delajo predvsem v kmetijskem sektorju in na nekvalificiranih delovnih mestih v industriji. Grčija je glavni upravičenec do pomoči EU, ki znaša približno 3,3 % letnega BDP.
Po šestih zaporednih letih recesije je grško gospodarstvo v letu 2017 pokazalo pomembne znake izboljšanja, ki so se nadaljevali tudi v letu 2018, predvsem zaradi rasti izvoza, prihodkov od turizma in večje potrošnje.
 

 

Struktura BDP

Tradicionalno je grško gospodarstvo je temeljilo na kmetijstvu. Kmetijski sektor je v letu 2018 predstavljal 4 % BDP in je zaposloval približno 13 % delovne sile. Glavna kmetijska pridelka sta tobak in bombaž. Grčija ima dobro razvito tudi ovčerejo in ribištvo.

Storitveni sektor predstavlja 81 % BDP in zaposluje 70 % delovne sile. Turizem je pomemben vir dohodka in prispeva okoli 17 % BDP.
 
Vir: EIU; Factiva, april 2019.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor Grčije predstavlja 15 % BDP in zaposluje okoli 17 % delovne sile. Glavni segmenti industrije so elektronika, transportna oprema, proizvodnja oblačil in gradbeništvo. Grčija ima največjo pomorsko floto na svetu.

V letu 2018 je industrijska proizvodnja zabeležila pozitivno rast v višini 1,8 %. Za leto 2019 je napovedana rast industrijske proizvodnje v višini 1,1 %, za leto 2020 0,7 % in za leto 2021 1,8 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na grškem trgu:

 

Transportne storitve

Analiza vključuje sektorje zračnega, pomorskega, železniškega in cestnega tovornega prometa. V vse sektorje je vključen domači in mednarodni prevoz. Mednarodni prihodki od izvoza so dodeljeni državi izvora.

Grški transportni sektor je v obdobju 2013-2017 rasel po 5,7 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 dosegel vrednost 3,8 mlrd EUR. Za primerjavo, turški transportni sektor je v zadnjih petih letih rasel po 7 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 21,1 mlrd EUR, medtem ko je nemški transportni sektor v tem obdobju rasel po 1 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 78,2 mlrd EUR. Cene evropskih ladijskih kontejnerskih prevozov so se v aprilu 2017 povečale za 45 %, kar je ključni dejavnik rasti v tem segmentu. Prav tako so se v letu 2017 povišale cene evropskih cestnih tovornih prevozov in so dosegle najvišjo raven v zadnjih 10 letih, kar je deloma posledica večjega pomanjkanja voznikov v regiji.

Najbolj donosen segment v grškem transportnem sektorju je cestni transport, ki je v letu 2018 ustvaril 2,8 mlrd EUR prihodkov ali 75,1 % celotne vrednosti sektorja. Segment pomorskega transporta je ustvaril prihodke v višini 885 mio EUR, kar predstavlja 24,1 % vrednosti sektorja. Tako kot v večjem delu Evrope, tudi v Grčiji prevladuje cestni tovorni promet, saj je trgovanje največje prav s sosednjimi in bližnjimi državami. Najpomembnejše trgovinske partnerice za Grčijo so Nemčija, Turčija, Italija, Bolgarija in Ciper. V Grčiji pomembno vlogo igra tudi pomorski tovorni promet, saj ima Grčija zelo veliko število otokov, pri čemer se ocene gibljejo od 1.200 do 6.000, odvisno od najmanjše velikosti, ki jo je treba upoštevati. Število naseljenih otokov je različno citirano med 166 in 227, spet odvisno od najmanjših ocen. Za dostop do teh otokov sta na voljo le letalski in pomorski promet, a številni manjši otoki nimajo infrastrukture ali prostora za letalski transport. Grčija leži na najjužnejši točki Evrope in hkrati med tremi celinami: Evropo, Azijo in Afriko. Zaradi svojega geostrateškega položaja ima dobro razvite mednarodne pomorske poti in je pomembna pomorska država v regiji.

Po napovedih analitikov bo grški transportni sektor v obdobju 2018-2022 rasel po 5,9 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 4,6 mlrd EUR. Turški transportni sektor bo v prihodnjih petih letih po napovedih rasel po 6 % CAGR in v letu 2022 ustvaril 25,7 mlrd EUR, medtem ko naj bi nemški transportni sektor v napovedanem obdobju rasel po 1,9 % CAGR in v letu 2022 ustvaril 78,1 mlrd EUR.
 

Glavni konkurenti na trgu so:

  • FedEx Corporation
  • Lioudakis Brothers Transport
  • Makios Logistics
  • Mediterranean Shipping Company S.A.
 

Grški transportni sektor je v letu 2017 zrasel za 21,3 % in dosegel vrednost 3,8 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) je v letih 2013–2017 znašala 5,7 %.

 

Rast vrednosti sektorja po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2013 2.566  
2014 2.585 0,7 %
2015 2.967 -4,2 %
2016 3.157 6,5 %
2017 3.766 21,3 %Po napovedih naj bi v letu 2022 grški transportni sektor dosegel vrednost 4,6 mlrd EUR, kar je 32,9 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018–2022 znaša 5,9 %.

 

Napoved vrednosti sektorja po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2018 3.763 5,2 %
2019 3.974 4,7 %
2020 4.096 5,7 %
2021 4.414 7,8 %
2022 4.561 5,9 %
  


Cestni transport je največji segment grškega transportnega sektorja in predstavlja 75,1 % celotne vrednosti sektorja. Pomorski transport predstavlja nadaljnjih 24,1 %.
 

Tržna segmentacija glede na posamezne segmente za leto 2017 (v odstotkih)

Cestni transport 75,1 %
Pomorski transport 24,1 %
Letalski transport 0,5 %
Železniški transport 0,3 %
  

Grčija predstavlja 0,8 % transportnega trga v Evropi glede na vrednost.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017 (v odstotkih) 

Nemčija 17,1 %
Velika Britanija 11,7 %
Turčija 4,6 %
Grčija 0,8 %
Ostala Evropa 65,8 %


Največja podjetja na področju letalskega transporta v Grčiji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Aegean Airlines SA 1.057,80
Interjet Helicopters S.A. 597,26
Athens International Airport SA 324,70
Argo Airways S.A. 251,27
Elite Airlines S.A. 251,27
High Connections Airlines S.A. 251,27
N.A.Jet Hellas S.A. 220,51

 

Največja podjetja na področju cestnega transporta v Grčiji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Urban Rail Transport S.A. 86,65
O.S.Y. S.A. 80,02
Makios Logistics S.A. 27,54
Lioudakis Bros Metaforiki Ltd 25,56
Kassoudakis Bros Transports S.A. 19,94
K.T.E.L. Hanion - Rethymnou S.A. 19,27
K.T.E.L. Irakleiou - Lassithiou S.A. 17,54


Največja podjetja na področju železniškega transporta v Grčiji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
ERGOSE SA 232,56
TRAINOSE Transports - Passenger and Freight Transport Services SA 91,20
Geodis Calberson Hellas SA N/A
Hellenic Railways Organisation SA N/A
National Administrator of Railway Infrastructure SA N/A
Urban Rail Transport SA N/A

 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, avgust 2018.


 

Turizem

V analizo so zajeti prihodki, ki jih ustvarijo potniški letalski prevozniki, potniški železniški promet, prehrambne storitve, hoteli in moteli, potovalne agencije in posredniki ter casinoji.

Grška turistična industrija je v obdobju 2013-2017 rasla po 0,9 % skupni letni stopnji rasti in v letu 2017 ustvarila 32,5 mlrd EUR prihodkov. Za primerjavo, turška turistična industrija je v zadnjih petih letih rasla po 7,6 % CAGR in v letu 2017 ustvarila 75,4 mlrd EUR, medtem ko je nemška turistična industrija v tem obdobju rasla po 1,9 % CAGR in v letu 2017 ustvarila 176,5 mlrd EUR. Dohodki gospodarskih subjektov v grški turistični industriji so se okrepili leta 2016, ko je povpraševanje po stagnaciji leta 2015 doseglo vrhunec. Število nočitev se je leta 2016 v primerjavi s predhodnim letom povečalo za 2,9 %, cene nočitev pa so se nekoliko znižale, kar je vplivalo na manjše prihodke.

Najbolj donosen segment v grški turistični industriji je segment hotelov in motelov, ki je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 14,2 mlrd EUR ali 43,6 % celotne vrednosti industrije. Segment prehrambnih storitev je v letu 2017 ustvaril 11,9 mlrd EUR, kar predstavlja 36,6 % vrednosti industrije.

Po napovedih analitikov bo grška turistična industrija v obdobju 2018-2022 rasla po 3,1 % CAGR in v letu 2022 ustvarila vrednost 34,5 mlrd EUR. Turška turistična industrija naj bi v prihodnjih petih letih rasla po 8,6 % CAGR in v letu 2022 ustvarila 103,7 mlrd EUR, medtem ko naj bi nemška turistična industrija v napovedanem obdobju rasla po 2,7 % CAGR in v letu 2022 ustvarila prihodke v višini 183,8 mlrd EUR. Grško ministrstvo za turizem je v začetku leta 2018 uvedlo davke na nočitve, da bi s temi prihodki lahko zmanjšali dolg države. Novi davek pa je lahko ovira ponovni oživitvi turizma v Grčiji, saj lahko zmanjša povpraševanje in zmanjšuje konkurenčnost. 

Glavni konkurenti na trgu so:

  •  Aegean Airlines S.A.
  • Grecotel S.A.
  • McDonald’s Corporation


Grška turistična industrija je v letu 2017 zrasla za 3,1 % in dosegla vrednost 32,5 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) je v letih 2013–2017 znašala 0,9 %.
 

Vrednost industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2013 26.616  
2014 28.646 7,7 %
2015 31.711 -7,6 %
2016 32.972 1,2 %
2017 32.477 3,1 %
Po napovedih naj bi v letu 2022 grška turistična industrija dosegla vrednost 34,5 mlrd EUR, kar je 16,6 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018–2022 znaša 3,1 %.

Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2018 31.680 2,8 %
2019 32.881 2,8 %
2020 33.140 3,3 %
2021 34.297 3,5 %
2022 34.516 3,3 %
Segment hotelov in motelov je največji segment grške turistične industrije in predstavlja 43,6 % celotne vrednosti industrije. Prehrambne storitve predstavljajo nadaljnjih 36,6 %.

Tržna segmentacija glede na posamezne segmente za leto 2017 (v odstotkih)

Hoteli & moteli 43,6 %
Prehrambne storitve 36,6 %
Potniški letalski promet 7,6 %
Casinoji 6,1 %
Potovalne agencije in posredniki 5,4 %
Potniški železniški promet 0,7 %Grčija predstavlja 2,3 % turistične industrije v Evropi glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017 (v odstotkih)

Združeno kraljestvo 16,6 %
Nemčija 12,3 %
Turčija 5,3 %
Grčija 2,3 %
Ostala Evropa 63,5 %

 

Največja podjetja na področju hotelirskega sektorja v Grčiji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Lampsa Hotel Co. 58,31
Regency Entertainment S.A. 50,23
Faiax S.A. 43,96
Louis Hotels S.A. 42,81
T.E. Mes. S.A. Tourism Enterprises Of Messinia 39,06
Mitsis Co. S.A. 35,75
Caravel Hotels S.A. 28,03

 

Največja podjetja na področju turističnih agencij v Grčiji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Mouzenidis Travel S.A. 146,93
Meeting Point Hellas S.A. 74,95
Cretan Holidays K. Badouvas S.A. 63,99
Special Tours - Wholesalers Ltd 61,57
Tui Hellas S.A. 47,90
Ambotis Tours Air Services Touristic S.A. 40,63
Amfitryon Kritis S.A. Touristiki 31,09

 

Največja podjetja na področju prehrambnih storitev v Grčiji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Newrest Hellas S.A. 47,40
Kobatsiaris Bros Amaltheia S.A. 29,72
Olympic Catering S.A. 27,43
Gefsinus S.A. 24,36
Kappa Foods S.A. 15,44
Food Plus S.A. 13,40
Houtos A. S.A. 11,31


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

 
Vir: Factiva, avgust 2018.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje