Grčija

Gospodarske panoge Grčije

Priložnosti na trgu

Najbolj perspektivni sektorji so:

IKT: IKT sektor je gonilna sila digitalne preobrazbe, ki jo uvaja grška vlada, da bi zmanjšala birokracijo, poenostavila postopke in pomagala državi približati se povprečnemu indeksu digitalnega gospodarstva in družbe EU.  Digitalna preobrazba je zato ena od prednostnih nalog vlade, ki je v ta namen objavila načrt digitalne transformacije za obdobje 2020–2025. Poleg tega je bilo sprejetih več digitalnih pobud za premagovanje izzivov, ki jih je povzročila pandemija COVID-19.
Število poslovnih priložnosti v IKT sektorju se bo v naslednjih letih znatno povečalo, saj digitalne storitve postajajo pomembna sila gospodarskega razvoja v državi. Nadaljnji razvoj hitrega interneta v Grčiji bo prispeval k povečanemu povpraševanju po digitalnih storitvah, ki je že sprožilo znatno rast tehnoloških grozdov, inkubatorjev in pospeševalnikov, ki bodo povečali konkurenčnost države in podprli zaposlovanje.
Priložnosti predstavljajo področja ERP sistemov, sistemov za upravljanje s človeškimi viri (HRMS), javnih sistemov e-javnih naročil, IT svetovanja, zunanjega izvajanja podatkovnih centrov in kibernetske varnosti.

Ravnanje z odpadki: Število poslovnih priložnosti za recikliranje naj bi se v prihodnjih letih povečalo s tekočimi in prihajajočimi razpisi v sektorju, saj poskuša Grčija zmanjšati količino odpadkov, zakopanih na odlagališčih, ter povečati odstotek recikliranja. Povpraševanje bo predvsem na področjih svetovanja in inženirskih storitev, recikliranja, upravljanja z vodo ter razvoja čistilnih, prezračevalnih in čistilnih naprav.

Trg hrane in pijače: Grčija uvozi bistveno več hrane in pijač, kot jih izvozi. Izdelki z dobrim prodajnim potencialom so sir, meso, alkoholne pijače, ekološko pridelana živila, mlečni izdelki, sadje in sestavine brez GSO za domačo prehrambno industrijo, predvsem za sladoled in slaščice.

 

Gospodarstvo

Grčija je razvita država, njeno gospodarstvo pa temelji na storitvenem sektorju. Grčija ima največje gospodarstvo na Balkanu in je pomembna vlagateljica v regijo.

BDP na prebivalca znaša približno dve tretjini vodilnih gospodarstev evro-območja. Skoraj petino delovne sile predstavljajo priseljenci, predvsem na kmetijskih in nekvalificiranih delovnih mestih. 

Med najpomembnejše grške panoge spadata turizem in ladijski promet.


Struktura BDP


Tradicionalno je grško gospodarstvo temeljilo na kmetijstvu, zdaj pa kmetijski sektor predstavlja le 4 % BDP. Glavna kmetijska pridelka sta tobak in bombaž. Grčija je 3. največja evropska pridelovalka tobaka in 23. največja na svetu. Država ima dobro razvito tudi ovčerejo in ribištvo.

Storitveni sektor je v letu 2021 predstavljal 77 % BDP, zaposluje pa skoraj 80 % delovne sile. Najpomembnejši segment storitvenega sektorja je turizem, ki predstavlja pomemben vir dohodka.


Vir: EIU; Factiva, maj 2022. 

 

Industrijski sektor


Industrijski sektor Grčije predstavlja 19 % BDP in zaposluje okoli 17 % delovne sile. Glavni segmenti industrije so elektronika, transportna oprema, proizvodnja oblačil in gradbeništvo. Grčija ima tudi največjo pomorsko floto na svetu.

V letu 2021 je industrijska proizvodnja zabeležila rast v višini 9,3 %. Za leto 2022 je napovedana rast industrijske proizvodnje v višini 3,9 %, nato pa v letih 2023 in 2024 rast v višini 2,8 % in 2,2%.

 

Predstavljamo dve gospodarski panogi na grškem trgu:

 

Živilska industrija

 

Grška industrija hrane in pijače je dobro razvita. Geografski položaj Grčije je glede na nastajajoče balkanske trge ugoden, pri čemer je pristanišče Solun glavna izhodiščna točka za izvoz v države v regiji. V državi sta dobro razvita gostinstvo in turizem, ki sta velika potrošnika grške živilske industrije.

Spreminjanje prehranskih preferenc ponuja priložnosti proizvajalcem, ki se lahko prilagodijo in izpolnijo zahteve potrošnikov. Na trgu je naraščajoče povpraševanje potrošnikov po ekološko pridelanih živilih.

Grška perutninska industrija je dobro razvita in analitiki temu segmentu napovedujejo rast v prihodnjih 5 letih, zlasti ker potrošniki dražje goveje in svinjsko meso vse bolj nadomeščajo s perutnino.

Na trgu je tudi močno povpraševanje po siru, ki bo po napovedih beležilo trend rasti tudi v prihodnje, zlasti glede na velik potencial za izvoz grških sirov na hitro rastoče trge.

Gorski teren države, razdrobljena otoška geografija in suho južno sredozemsko podnebje, ustrezajo pridelavi nekaterih kmetijskih proizvodov, vendar ustvarjajo težave pri proizvodnji in omejujejo širjenje drugih, na primer pšenice in koruze. Podnebne spremembe, potencialne težave z namakanjem in odpor države proti gensko spremenjenim pridelkom, poslabšujejo težave pri pridelavi žita. Grški kmetje so v nekaterih sektorjih močno odvisni od subvencij EU. Grčija ima nekatere najrevnejše predpise o varnosti hrane v EU.

Grčija veliko hrane uvozi, pri čemer uvoz hrane presega izvoz. Grčija največ uvaža meso, mlečne izdelke in žitarice.

Poraba tekočega mleka se je v Grčiji leta 2020 zaradi pandemije Covid-19 močno zmanjšala. Analitiki v letu 2021 segmentu tekočega mleka napovedujejo skromno rast zaradi osnovnih učinkov prejšnjih let. Po napovedih se bo povpraševanje po mleku v letih 2022–2025 stalno zmanjševalo, tudi zaradi starajočega se prebivalstva in vse večje priljubljenosti alternativnih brezalkoholnih pijač.

Najmočnejšo rast trga bo v prihodnjih 5 letih beležil segment sira, povečal pa se bo tudi izvoz v tem segmentu. Večina grškega izvoza sira je usmerjena v države EU, v ZDA in v Avstralijo. Izvoz grškega sira se je v zadnjem desetletju močno povečal in sicer s 309 mio EUR v letu 2011 na več kot 528 mio EUR v letu 2020.
 

Največja podjetja na področju živilske industrije v Grčiji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Vivartia Holding S.A. 815,95
Nitsiakos Th. A.V.E.E 362,68
Hellenic Dairies S.A. 290,06
A.P.C.I. pindos Pi 271,75
Soya Hellas S.A. 246,59
Delta Food Products S.A. Single Member S.A. 226,14
Soya Mills S.A. 209,78


Največje mlekarne v Grčiji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Vivartia Holding S.A. 815,95
Hellenic Dairies S.A. 290,06
Delta Food Products S.A. Single Member S.A. 226,14
FAGE Dairy Industry SA 203,41
Kri-Kri SA 132,95
Kri-Kri Milk Industry S.A. 128,71
Dodoni S.A. Agricultural Dairy Industry Of Epirus 117,90Vir: Factiva, oktober 2021.


 

Turizem

Po strmem padcu grškega turističnega sektorja v letu 2020, je sektor v letu 2021 začel počasi okrevati, čeprav krajša sezona, počasno vračanje turistov in manjša zasedenost omejujejo hitrost okrevanja. Vrednost hotelirskega sektorja naj bi po napovedih v letu 2021 medletno zrasla za 38 % na 3,9 mlrd EUR. Sektor naj bi potem do leta 2026 rasel po 24 % povprečni letni stopnji (oziroma 22 % ob predpostavki nespremenjenih cen) in v letu 2026 dosegel vrednost 11,3 mlrd EUR.

Zasedenost hotelov se je v Grčiji v letu 2020 občutno znižala, saj so bili hoteli prisiljeni zapreti svoja vrata od sredine marca do junija 2020. Mnogi od njih se zaradi ponovnega zmanjšanja povpraševanja niso znova odprli, ali pa so se odprli pozneje. Nizka stopnja zasedenosti je bila posledica prepovedi potovanj v nebistvene namene, kar ni vplivalo le na mednarodne prihode, ampak tudi na domača potovanja. Sezonski hoteli, ki so običajno odprti od konca aprila do konca oktobra, so se odprli šele julija 2020, leta 2021 pa so se nekateri odprli šele sredi maja, potem ko so se meje ponovno odprle za turizem za prosti čas. Večina hotelov se je odprla šele po juniju. To skrajšanje sezone je oviralo vrnitev k rasti leta 2021, ko je napovedana precej manjša zasedenost v primerjavi z letom 2019, vendar višja glede na leto 2020.

V letih 2020–2021 je velik padec prodaje beležil predvsem segment luksuznih hotelov, predvsem zaradi strmega upada poslovnih potovanj, omejitev večjih dogodkov kot so poroke in odpovedi konferenc in simpozijev, ki predstavljajo pomemben del prihodkov.

Vse bolj pa v zadnjih 2 letih tudi v Grčiji naraščajo rezervacije potovanj preko spleta. Spletna prodaja potovanj se bo v Grčiji v letu 2021 predvidoma povečala za 27 % in dosegla vrednost 2,7 mlrd EUR. Potovalnim agencijam analitiki v letu 2021 napovedujejo 36 % rast ter prihodke v višini 2,4 mlrd EUR.

V obdobju 2021-2026 naj bi spletna prodaja potovanj v Grčiji rasla po 19 % povprečni letni stopnji (oziroma 17 % ob predpostavki nespremenjenih cen), ter v letu 2026 dosegla 6,4 mlrd EUR. Potovalne agencije bodo po napovedih v obdobju 2021-2026 beležile 15 % rast (oziroma 13 % ob predpostavki nespremenjenih cen) in v letu 2026 zabeležile prihodke v višini 4,7 mlrd EUR.

Konkurenčno prednost, ki jo imajo agencije s spletno prodajo potovanj, predstavlja zavarovalna polica, ki v celoti krije potrošnika v primeru sprememb v potovalnih načrtih. Vodilni konkurenti na trgu v večini primerov ponujajo bone, ki jih v primeru odpovedi potovanja lahko brez težav uporabijo v prihodnje. Vedno več domačih podjetij vlaga v svojo spletno prisotnost, saj želijo pritegniti širšo bazo potrošnikov in konkurirati mednarodnim ponudnikom. Kar zadeva spletno prodajo potovanj, se je delež prodaje potovanj preko mobilnih telefonov v zadnjih letih stalno povečeval in se v letu 2021 približal polovici celotne spletne prodaje. 
 

Največja podjetja na področju hotelirskega sektorja v Grčiji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Faiax S.A. 64,68
Atlantica Hellas S.A. 51,89
Astir Palace Vouliagmenis Sole Shareholder Co. S.A. 49,54
T.E. Mes. S.A. Tourism Enterprises Of Messinia 49,15
Mitsis Co. S.A. 47,97
Star Beach S.A. 45,20
Louis Hotels S.A. 43,56


Največje turistične agencije v Grčiji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Mouzenidis Travel S.A. 226,84
Meeting Point Hellas S.A. 126,61
Cretan Holidays K. Badouvas S.A. 120,32
Tui Hellas Single Member S.A. 72,86
Manessis Travel S.A. 44,55
Avra Tours S.A. 43,88
E Travel S.A. 36,54


Vir: Factiva, oktober 2021.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje