Grčija

Gospodarske panoge Grčije

Priložnosti na trgu

Najbolj perspektivni sektorji so:

IKT: Priložnosti predstavljajo področja ERP sistemov, sistemov za upravljanje s človeškimi viri (HRMS), javnih sistemov e-javnih naročil, IT svetovanja, zunanjega izvajanja podatkovnih centrov in kibernetske varnosti.

Obnovljivi viri energije: Priložnosti so na področju vetrne energije in geotermalna energije, medtem ko ima segment biomase in bio goriv enega največjih potencialov rasti.

Trg hrane in pijače: Grčija uvozi bistveno več hrane in pijač, kot jih izvozi. Izdelki z dobrim prodajnim potencialom so sir, meso, alkoholne pijače, ekološko pridelana živila, mlečni izdelki, sadje in sestavine brez GSO za domačo prehrambno industrijo, predvsem za sladoled in slaščice.
 

Gospodarstvo


Grčija ima kapitalistično gospodarstvo z javnim sektorjem, ki predstavlja približno 40 % BDP. BDP na prebivalca znaša približno dve tretjini vodilnih gospodarstev evro-območja. Skoraj petino delovne sile predstavljajo priseljenci, predvsem na kmetijskih in nekvalificiranih delovnih mestih. Grčija je glavni upravičenec do pomoči EU, ki znaša približno 3,3 % letnega BDP.

Grško gospodarstvo je bilo leta 2020 eno najbolj prizadetih zaradi pandemije Covid-19 v Evropi, kljub razmeroma omejenemu številu primerov in smrtnosti v državi. Razlog za to je velika odvisnost Grčije od turizma, ki letno sicer ustvari približno 18 % BDP.
 


Struktura BDP


Tradicionalno je grško gospodarstvo temeljilo na kmetijstvu, zdaj pa kmetijski sektor predstavlja le 4 % BDP in zaposluje 11 % delovne sile. Glavna kmetijska pridelka sta tobak in bombaž. Grčija je 3. največja evropska pridelovalka tobaka in 23. največja na svetu. Država ima dobro razvito tudi ovčerejo in ribištvo.


Storitveni sektor predstavlja 81 % BDP in zaposluje 73 % delovne sile. Najpomembnejši segment storitvenega sektorja je turizem, ki predstavlja pomemben vir dohodka.


Vir: EIU; Factiva, marec 2021.
 

Industrijski sektor


Industrijski sektor Grčije predstavlja 15 % BDP in zaposluje okoli 15,3 % delovne sile. Glavni segmenti industrije so elektronika, transportna oprema, proizvodnja oblačil in gradbeništvo. Grčija ima tudi največjo pomorsko floto na svetu.


V letu 2020 je industrijska proizvodnja zabeležila negativno rast v višini -3,5 %. Za leto 2021 je napovedana rast industrijske proizvodnje v višini 1,7 %, nato pa v letih 2022 in 2023 rast v višini 3,5 % in 2,2%.
 

 

Predstavljamo dve gospodarski panogi na grškem trgu:

 

Obnovljivi viri energije

 

Grčija ima ugodne podnebne razmere za proizvodnjo vetrne in sončne energije, a je kljub izjemno sončnemu podnebju močno odvisna od nafte in premoga. 


Na grškem trgu obnovljivih virov deluje več uveljavljenih domačih podjetij, ki imajo potrebno strokovno znanje za izvajanje projektov na področju obnovljivih virov energije.

Grška energetska družba Terna Energy ima v prihodnjih nekaj letih v načrtu za 250 mio EUR naložb v nove projekte obnovljive energije v državi.

Grška naftna družba Hellenic Petroleum pa je oktobra 2020 napovedala gradnjo največjega sončnega parka v državi, ki bo postavljen v mestu Kozani in bo letno proizvedel približno 204 MW električne energije. V obdobju do leta 2025 namerava družba postaviti še dodatne elektrarne, ki bodo zagotavljale približno 600 MW električne energije iz obnovljivih virov.

V skladu z direktivo EU o obnovljivih virih je nacionalni cilj povečati delež obnovljivih virov v bruto končni porabi energije do konca leta 2020 na 18 %. 17 %  delež je Grčija dosegla že v letu 2017, v letu 2020 pa je delež dosegel 19,7 %. Delež električne energije iz obnovljivih virov je določen na 40 %. V osnutku nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NECP) država načrtuje 31 % delež obnovljivih virov v bruto končni porabi energije v letu 2030.

V skladu z desetletnim naložbenim načrtom za obnovljive vire energije iz leta 2010, naj bi zmogljivost vetra leta 2020 dosegla 7,5 GW. Cilj projekta Helios, ki je bil predstavljen leta 2011, je s poenostavljenimi upravnimi postopki pritegniti tuje vlagatelje, da bi dosegli 2,2 GW sončne zmogljivosti do konca leta 2020 in 10 GW do konca leta 2050.

Analitiki napovedujejo, da bo proizvodnja obnovljivih virov energije v Grčiji do leta 2029 dosegla 17 TWh. V letu 2020 se bo proizvodnja energije iz obnovljivih virov predvidoma povečala za 7,6 % v primerjavi z letom 2019 in dosegla 12,1 TWh, kljub zmanjšanju celotne proizvodnje električne energije v državi. Ta se je zaradi pandemije korona virusa v letu 2020 znižala s 55 TWh v letu 2019 na 47,5 TWh v letu 2020.
 

Največja podjetja na področju obnovljivih virov energije v Grčiji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR 
Terna Energy SA 286,52
EEN Hellas SA 7,01
Selected Energy SA 4,68
R Energy 1 SA 2,89


Največja podjetja na področju proizvodnje električne energije v Grčiji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR 
RES Operator & Guarantee of Origin SA 4.204,16
Elpedison Power Generation Single Member S.A. 592,01
Karamanof - Ladakakos Solar Energy S.A. 551,87
Heron Thermoelectric S.A. 339,52
Gen-I Athens S.M.L.L.C. 181,88
Watt & Volt S.A. 160,39
Korinthos Power S.A. 155,63


Vir: Factiva, oktober 2020.


 

Turizem

Grški turistični sektor je leta 2019 zabeležil močno rast in rekordno turistično sezono. Državo je obiskalo 34 mio turistov, sektor pa je v tem letu ustvaril 18 mlrd EUR prihodkov.

Grčija je atraktivna turistična destinacija, z dobro razvito prometno infrastrukturo, vedno večjim številom nizkocenovnih letalskih linij in visoko razvitim hotelirskim sektorjem.

V grškem turističnem sektorju na večini destinacij prevladujejo neodvisna lokalna turistična podjetja, čeprav v priljubljene destinacije prihaja več mednarodno-uveljavljenih hotelskih verig in blagovnih znamk, ki se širijo predvsem v luksuznem segmentu.

Kakor tudi drugod po svetu, je pandemija COVID-19 močno prizadela tudi grški turistični sektor. Ta bo leta 2020 po ocenah podjetij dosegel le 20 % lanskih prihodov in prihodkov.  Projekcija temelji na podatkih o prometu in prihodkih za julij in avgust ter na ravni opazovanja povpraševanja po rezervacijah v septembru.

Nekatere turistične nastanitve so po prvem valu pandemije začele delovati od junija dalje, mnoge pa se poleti sploh niso odprle. Operativni stroški, povezani z novimi higienskimi in sanitarnimi protokoli ter ukrepi distanciranja, ki dovoljujejo največ 50 % zasedenost, so za mnoga podjetja postali ekonomsko nevzdržni. Večji hoteli so se zaradi vseh ukrepov izkazali za manj prožne in so zato ostali zaprti v celotni poletni sezoni. Več hotelov se prodaja, nekateri so na robu stečaja. Le 6 od 10 hotelov v Grčiji je bilo odprtih julija, avgusta in septembra letos. Odprti hoteli pa so v tem času beležili le 30 % zasedenost.

 

Največja podjetja na področju hotelirskega sektorja v Grčiji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR 
Lampsa Hotel Co. 74,53
Faiax S.A. 62,00
Regency Entertainment S.A. 50,10
Mitsis Co. S.A. 49,80
T.E. Mes. S.A. Tourism Enterprises Of Messinia 46,51
Louis Hotels S.A. 43,97
Star Beach S.A. 39,31


Največje turistične agencije v Grčiji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Mouzenidis Travel S.A. 224,28
Meeting Point Hellas S.A. 120,50
Cretan Holidays K. Badouvas S.A. 107,18
Tui Hellas Single Member S.A. 72,04
Special Tours - Wholesalers Ltd 64,54
Avra Tours S.A. 49,88
E Travel S.A. 39,95


Vir: Factiva, oktober 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje