Grčija

Gospodarske panoge Grčije


Preučite predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje

Gospodarstvo ter možnost vstopa na grški trg

Vpogled v trg

Grčija je razvita država, njeno gospodarstvo pa temelji na storitvenem sektorju. 

EIU napoveduje, da se bo realna rast BDP v letu 2024 okrepila na 2,8 % z 2,2 % v letu 2023.

V letih 2025-2028 naj bi gospodarska rast letno dosegla povprečno 3,2 %, ko se bosta umirili energetska in inflacijska kriza, grško gospodarstvo pa bo spodbudila močna rast naložb, podprta s sredstvi EU.

Srednjeročno bosta turizem in ladijski promet ostala gonili gospodarske rasti. Modernizacija gospodarstva bo podprta tudi z EU sredstvi.

Grčija je bila v letu 2023 27. najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije v blagovni menjavi.

Največ Slovenija v Grčijo izvozi farmacevtskih proizvodov.
Izvoz v tej kategoriji je v letu 2023 dosegel 43,07 mio EUR, kar predstavlja 21 % celotnega slovenskega izvoza v Grčijo.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor Grčije predstavlja 18 % BDP in zaposluje okoli 17 % delovne sile. 

Glavni segmenti industrije so elektronika, transportna oprema, proizvodnja oblačil in gradbeništvo. Grčija ima tudi največjo pomorsko floto na svetu.

V letu 2023 je industrijska proizvodnja zabeležila rast v višini 1,9 %. Za leto 2024 EIU napoveduje rast industrijske proizvodnje v višini 2,3 %, nato pa v letih 2025 in 2026 rast v višini 2,2 %.

 

Tržni izzivi

 • Glavna tveganja za gospodarsko rast so morebitno širjenje konflikta na Bližnjem vzhodu in počasnejša gospodarska rast glavnih grških trgovinskih partneric v EU.
 • Delež javnega sektorja v BDP presega 40 %. Javna naročila so zato pomembna sestavina komercialnega okolja. Grška vlada pogosto zahteva, da tuji ponudniki sodelujejo z grškimi podjetji.
 • Tuja podjetja se na grškem trgu soočajo s pogostimi spremembami davčnega in regulativnega okolja.
 • Grčija je majhen, razdrobljen trg. Približno 12 % ljudi živi na številnih otokih, kar predstavlja izzive v distribuciji, še posebno v visoki turistični sezoni.


Priložnosti na trgu  

V obdobju 2024-2028 bodo tržne priložnosti v Grčiji omejene zaradi pritiskov na kupno moč potrošnikov. Visoka brezposelnost, visoki davki, strogi kreditni pogoji in nizke plače, bodo potrošnike omejevali pri porabi.
 
Negativni učinki pandemije Covid-19 in vojne v Ukrajini, ki se kažejo predvsem v obliki višje inflacije in zaostrovanja denarne politike, bodo preoblikovali tržne priložnosti.
 
Pred krizo se je v Grčiji hitro povečevalo število enočlanskih gospodinjstev. Ta trend se spreminja, ker je število samskih ljudi, ki si lahko privoščijo lastno gospodinjstvo omejeno, zaradi visokih cen nepremičnin in omejitev razpoložljivega dohodka. To bo imelo negativne nadaljnje učinke na povpraševanje na različnih trgih potrošniškega blaga, kot so bela tehnika, potrošniška elektronika in pohištvo.
 
Notranja migracija v mesta se bo nadaljevala, saj mladi opuščajo kmetovanje zaradi zmanjšanja EU subvencij in upanja na boljše zaposlitvene možnosti v velikih mestih, kot so Atene, Solun in Larisa.
 
Sektorji, ki ponujajo največ poslovnih priložnosti za tuja podjetja: 
 
 • IKT
 • turizem
 • zdravstvo
 • energetika
 • infrastruktura 


Vstop na trg 

 • temeljita tržna analiza
 • osebni stiki s potencialnimi partnerji
 • preverjanje bonitete potencialnih partnerjev
 • vzpostavitev sodelovanja z lokalnimi agenti, distributerji ali zastopniki 
 

Gospodarske panoge Grčija – Turizem

Grčija ima bogato kulturo in zgodovino, kar se odraža v njenih 18 območjih Unescove svetovne dediščine, ki so glavne atrakcije za turiste. Ključne turistične destinacije so Atene, Santorini, Mikonos, Rodos, Krf, Kreta in Halkidice.
 
Grška vlada je sprejela različne pobude za spodbujanje turističnega obiska države in ima ključno vlogo pri promociji države kot ključne turistične destinacije za vse starostne skupine. 
 

Podatki za leto 2023

Po podatkih grške centralne banke, je Grčijo v letu 2023 obiskalo 32,7 mio turistov z vsega sveta, kar je 17,6 % več kot 27,8 mio leta 2022.

Povečanje števila prihodov v lanskem letu je ustvarilo 20,46 mlrd EUR prihodkov od potovanj, kar je 15,7 % več kot leto prej.
V primerjavi z ravnmi pred pandemijo Covid-19 je grški turizem leta 2023 presegel rekord iz leta 2019, ko je državo obiskalo 31,34 mio turistov, prihodki pa so znašali 18,2 mlrd EUR. 

V letu 2023 se je število potnikov iz EU v Grčijo na letni ravni povečalo za 15,6 % na 19,64 mio, število turistov iz tretjih držav pa se je povečalo za 20,8 % na 13,09 mio.

Največ turistov je Grčijo v letu 2023 obiskalo iz ZDA (1,4 mio). Sledili so jim turisti iz Nemčije (4,76 mio), Francije (1,83 mio) in Združenega kraljestva (4,59 mio).

Prihodki od potovanj so v letu 2023 znašali 20,46 mlrd EUR, kar pomeni 15,7 % rast v primerjavi z letom 2022.
Prihodki turistov iz EU so se povečali za 11,5 % na 11,15 mlrd EUR, prihodki drugih turistov izven EU pa so se povišali za 18,5 % na 8,59 mlrd EUR.

Glavni izvorni trgi, ki so v letu 2023 povečali prihodke od potovanj, so bili Nemčija (+9,5 % na 3,56 mlrd EUR), Francija (+11,6 % na 1,42 mlrd EUR), Združeno kraljestvo (+5,8 % na 3,3 mlrd EUR) in ZDA (+14 % na 1,36 mlrd EUR).
 

Napovedi za leto 2024

Predstavniki industrije na podlagi vnaprejšnjih rezervacij napovedujejo, da Grčijo v letu 2024 čaka novo rekordno leto v turizmu.
 
Grčija v letu 2024 začenja turistično sezono prej kot v katerem koli prejšnjem letu.

Letalske rezervacije, ki zajemajo tako prodane vozovnice kot sedeže, dodeljene s strani letalskih prevoznikov za prihajajočo sezono, kažejo za leto 2024 na potencialni porast turizma do 10 % v primerjavi z letom 2023.

Kreta, Rodos in Kos tudi v letu 2024 ostajajo najbolj iskane turistične destinacije v Grčiji.

Ker grški turizem še naprej raste, potrebuje država stalne naložbe v nadgradnjo turističnih zmogljivosti in infrastrukture, kar odpira številne nove tržne priložnosti tudi za tuja podjetja. Poleg tega obstaja velika potreba po IT storitvah v turizmu.

Največja podjetja v grškem turističnem sektorju

Podjetje Prihodki v mio EUR (2023)
Blue Star Ferries Single Member Maritime  271,15
Mouzenidis Travel S.A. 257,74
Astir Palace Vouliagmenis Single Membered  222,57
Meeting Point Hellas S.A. 189,28
Cretan Holidays K. Badouvas S.A. 165,39
Lampsa Hotel Co. 98,85
Tui Hellas Single Member S.A. 95,25Ostale perspektivne panoge na trgu

IKT

Grčija je v fazi digitalne preobrazbe in načrtuje popolno digitalizacijo države do leta 2025. IKT sektor je gonilna sila prizadevanj grške vlade za zmanjšanje birokracije, poenostavitev postopkov in spodbujanje digitalnega gospodarstva v državi.

Pandemija je močno pospešila digitalno preobrazbo in številne javne storitve so bile prenesene na splet.

Izboljšano digitalno okolje v Grčiji je privabilo več naložb velikih tehnoloških podjetij, kot so Microsoftom, IBM, Hewlett Packard, Amazon in Google.

Grčija si prizadeva postati tudi regionalno podatkovno in inovacijsko središče.

Od 28 mlrd EUR sredstev EU za okrevanje in odpornost, ki jih je Evropska komisija odobrila Grčiji v okviru programa Grčija 2.0, je 7 mlrd EUR namenjenih za digitalno preobrazbo države. Načrt vključuje obsežen nabor reform in naložb na digitalnih področjih.

Glavne vladne reforme za obdobje 2023–2027 vključujejo umetno inteligenco, kibernetsko varnost, odprte podatke in digitalno dostopnost.

 IKT v zdravstvu

 • Potreba po digitalizaciji sistema zdravstvenega varstva odpira priložnosti za izvajanje pametnih in povezanih tehnologij, vključno z izvajanjem elektronskih zdravstvenih kartotek in harmonizacijo sistemov zdravstvenega varstva.
 • Grčija ima tudi potencial za razvoj umetne inteligence in velikih podatkov v zdravstvenem sektorju.
 • Čeprav tele-medicina v Grčiji zaostaja za drugimi evropskimi državami, je pandemija Covid-19 pospešila njeno uveljavitev.


Farmacija 

Grški farmacevtski trg se je po ocenah v letu 2023 povečal za 8,2 % na 7,2 mlrd EUR. Do leta 2027 naj bi trg dosegel vrednost 9 mlrd EUR.
 
Farmacevtski trg v Grčiji ostaja izziv za inovativne proizvajalce zdravil zaradi agresivnih cenovnih mehanizmov in restriktivnih vladnih politik.
 
Vlada namerava še naprej racionalizirati farmacevtsko porabo z določitvijo zgornjih mej cen za patentirana zdravila, da bi spodbudila uporabo stroškovno učinkovitejših generičnih zdravil. Grčija je ena redkih držav v EU, ki ima razmeroma visoko najnižjo ceno generičnih zdravil, in sicer 6 EUR.
 
Podobno kot druge države se tudi Grčija sooča s pomanjkanjem zdravil, kar je posledica pomanjkanja surovin in embalažnih materialov v kombinaciji z globalnimi težavami v dobavni verigi. Na trgu primanjkuje tudi zdravil brez recepta.
 


Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.


Viri:
 • Factiva
 • EIU
 • MarketLine Industry profiles
 • Statistični urad RS 
 • Trade map
 
 
Posodobljeno: april 2024


Poglejte si tudi: