Grčija

Predstavitev gospodarstva Grčije


Predstavitev gospodarstva Grčije

Predstavitev države

Uradni naziv Elliniki Dhimokratia / Helenska Republika
Mednarodna oznaka GR/GRC
Glavno mesto Atene
Velikost (km2) 131.957
Prebivalci (mio) 10,3
Uradni jezik Grški. Več o poslovnem sporazumevanju  
Vera Pravoslavci (81 - 90 %), muslimani (2 %)
Denarna enota Evro (EUR)
Čas GMT +2, (Slovenija +1). Poslovni čas  
Klicna številka +30 

Prebivalstvo Grčije


Grčija ima 10,3 milijona prebivalcev.
 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Atene z okolico 3.812.000
Solun 1.104.000
Patras 311.000
Heraklion 304.000
Larisa 284.000
 

Politični sistem

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1975

Zakonodajna oblast:

Enodomni parlament (Vouli) šteje 300 članov, ki se izvolijo neposredno po proporcionalni zastopanosti za štiriletno mandatno obdobje. Možna je predčasna razpustitev parlamenta.

Volitve:

Zadnje parlamentarne volitve so potekale 25 junija , naslednje bodo leta 2027. Naslednje predsedniške volitve pa so napovedane ze leto 2025.

Vodstvo države:

Predsednika, ki je brez izvršilnih pooblastil, izvoli parlament za petletno mandatno obdobje.

Predsednica države: Ekaterini Sakellaropoulou (od 13. marca 2020).

Izvršilna oblast:

Svet ministrov, ki je odgovoren parlamentu, vodi predsednik vlade, ki ga imenuje predsednik na podlagi zmožnosti za pridobitev podpore v parlamentu.  

Predsednik vlade: Kyriakos Mitsotakis (od 26. junija 2023)

 

Grčija je članica EU (European Union), vendar vzdržuje določene omejitve pri trgovanju predvsem s kmetijskimi proizvodi, ki pa veljajo le za države izven EU. Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, januar 2024.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2025-2021

  2025* 2024* 2023 2022 2021
 Število prebivalcev (v mio): 10,3 10,3 10,3 10,4 10,4
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 83 83
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 247,9 232,5 218,6 206,1 181,5
 BDP per capita (v EUR): 24.156 22.575 21.141 19.839 17.384
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 439,8 418,8 398,4 384,0 294,9
 BDP per capita (PPP, v EUR): 42.856 40.655 38.528 36.980 28.240
 Rast BDP (v %): 3,0 2,8 2,2 5,7 8,1
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 9,6 9,7 10,6 12,4 14,8
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 0,5 1,1 -6,5 33,5 12,0
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -98,9 -88,5 -82,8 -93,4 -66,1
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 51,2 49,4 48,9 53,8 39,3
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,1 4,0 2,3 6,2 24,2
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 4,1 3,9 1,4 7,7 18,1
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 9,2 8,5 8,0 7,5 5,2
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 79,1+ 222,0 168,8 160,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 174,4+ 417,8 479,9 393,9
Stopnja tveganja države (op): / 41 42 41 39
Razred tveganja (op): / C C C B
Enostavnost poslovanja**: / / / / 79Opombe:

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. 
(*)   EIU napoved                                                                                                  
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190                                                                                                          
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj 2024 (posodobljeno julij 2024).                                                                                         
(/)  Podatek ni na voljo.                  
                                                                                    
Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2024.
 

Delo v Grčiji


Državljani EU za delo v Grčiji ne potrebujejo posebnih dovoljenj. Državljani držav izven EU pa podobno kot v drugih evropskih državah, potrebujejo dovoljenje za delo in prebivanje v državi.

Največ delovnih mest v Grčiji je na področju turizma in kmetijstva.

Kvalificirani tuji strokovnjaki težko najdejo dobro plačano službo, razen v primeru zaposlitve v velikem ali tujem podjetju. Največ možnosti imajo IT programerji in inženirji.
 

Povprečna in minimalna bruto plača


Uradna minimalna bruto mesečna plača v Grčiji januarja 2024 ostaja nespremenjena pri 910 EUR v primerjavi z Q3 2023. Za primerjavo: v obdobju Q1 2023 je minimalna bruto plača znašala 831,83 EUR.
 
Povprečna mesečna neto plača v Grčiji je januarja 2024 znašala približno 1.060,45 EUR. Dejanska višina plače zelo varira glede na velikost podjetja.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih) 

  2023 2024* 2025* 2026*
Rast zasebne potrošnje 1,0 2,3 2,8 2,3
Rast javne potrošnje 1,0 -0,1 -0,2 1,0
Rast investicij 7,0 10,0 9,0 10,6


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2024.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

 
  • Grčija je v letu 2023 izvozila za 48,9 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 82,8 mlrd EUR.
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -33,8 mlrd EUR.
  • V letu 2023 je Grčija največ izvažala nafto in plin, farmacevtske izdelke, aluminij, strojno opremo ter električno in elektronsko opremo.
  • Največ so v letu 2023 izvozili v Italijo (11,6 % od celotnega izvoza), sledijo Bolgarija, Nemčija, Ciper in Španija.
  • Grčija je v letu 2023 največ uvažala nafto in plin, strojno opremo, električno in elektronsko opremo, vozila ter farmacevtske izdelke.
  • Največ so v letu 2023 uvozili iz Nemčije (10,5 % od celotnega uvoza), sledijo Kitajska, Italija, Irak in Nizozemska.

 

Grčija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2021 - 2026 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne uvozne blagovne skupine 2023 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2023 % od celote
Mineralna goriva, olja 27,5 Mineralna goriva, olja 32,3
Stroji, jedrski reaktorji 7,0 Farmacevtski izdelki 5,5
Električna in elektronska oprema 6,8 Aluminij in aluminijasti izdelki 5,2
Vozila 6,0 Stroji, jedrski reaktorji 4,4
Farmacevtski izdelki 4,9 Električna in elektronska oprema 4,4

 

Vodilni uvozni trgi 2023 % od celote Vodilni izvozni trgi 2023 % od celote
Nemčija 10,5 Italija 11,6
Kitajska 8,3 Bolgarija 6,9
Italija 8,2 Nemčija 6,7
Irak 6,3 Ciper 6,5
Nizozemska 6,0 Španija 4,1
Slovenija (45. mesto) 0,3 Slovenija (29. mesto) 0,8


Vir: Factiva; ITC, junij 2024.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Grčiji so v letu 2021 znašale 38,8 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2017 je znašala 9,3 %.
  • Celotne izhodne TNI Grčije so v letu 2021 znašale 11,9 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2017 pa je znašala -7,5 %.
 

 Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Grčiji 2021 - 2024 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 

Največji vlagatelji v Grčijo

Države vlagateljice mio EUR
Nemčija 6.718
Luksemburg 6.412
Nizozemska 4.613
Švica 3.029
Francija 1.446
Italija 1.394
Belgija 1.099
ZDA 821
Združeno kraljestvo 665
Španija 651
 

 
Vir: Factiva; ITC, september 2023.

 

Poglejte si tudi: