Grčija

Predstavitev gospodarstva Grčije

Predstavitev države

 
Uradni naziv Elliniki Dhimokratia / Helenska Republika
Mednarodna oznaka GR/GRC
Glavno mesto Atene
Velikost (km2) 131.957
Prebivalci (mio) 10,4
Uradni jezik Grški. Več o poslovnem sporazumevanju  
Vera Pravoslavci (81 - 90 %), muslimani (2 %)
Denarna enota Evro (EUR)
Čas GMT +2, (Slovenija +1). Poslovni čas  
Klicna številka +30 

Prebivalstvo Grčije


Grčija ima 10,4 milijona prebivalcev.
 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Atene z okolico 3.812.000
Solun 1.104.000
Patras 311.000
Heraklion 304.000
Larisa 284.000
 

Politični sistem

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1975

Zakonodajna oblast:

Enodomni parlament (Vouli) šteje 300 članov, ki se izvolijo neposredno po proporcionalni zastopanosti za štiriletno mandatno obdobje. Možna je predčasna razpustitev parlamenta.

Volitve:

Zadnje parlamentarne volitve so potekale 7. julija 2019. Zmagala je konservativna Nova demokracija, ki jo vodi Kiriakos Micotakis. Nova demokracija si je priborila več kot 150 sedežev v 300 članskem parlamentu, saj je od volivcev prejela 39,8 % glasov. Naslednje parlamentarne volitve bodo leta 2023.

Vodstvo države:

Predsednika, ki je brez izvršilnih pooblastil, izvoli parlament za petletno mandatno obdobje. Katerina Sakellaropoulou, bivša sodnica, je bila izvoljena 22. januarja 2020.

Izvršilna oblast:

Svet ministrov, ki je odgovoren parlamentu, vodi predsednik vlade, ki ga imenuje predsednik na podlagi zmožnosti za pridobitev podpore v parlamentu. Od julija 2019 grško vlado vodi Kiriakos Micotakis iz Nove demokracije.

 

Grčija je članica EU (European Union), vendar vzdržuje določene omejitve pri trgovanju predvsem s kmetijskimi proizvodi, ki pa veljajo le za države izven EU. Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, januar 2023.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2023-2019

  2023* 2022* 2021 2020 2019
 Število prebivalcev (v mio): 10,3 10,4 10,4 10,5 10,6
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 83 83 83
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 198,4 180,9 182,5 166,1 182,6
 BDP per capita (v EUR): 19.176 17.418 17.469 15.798 17.268
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 322,4 309,7 281,4 263,2 289,6
 BDP per capita (PPP, v EUR): 31.174 29.830 26.938 25.035 27.393
 Rast BDP (v %): 0,6 4,0 8,0 -8,7 1,8
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 14,1 13,4 14,8 17,6 17,9
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 5,5 35,0 11,9 -4,6 0,6
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -81,3 -73,9 -64,8 -47,5 -55,3
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 44,2 44,7 39,1 28,9 32,4
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,9 5,6 21,9 -21,5 4,9
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 5,4 5,9 16,4 -7,9 3,1
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 6,4 5,8 5,1 2,9 4,5
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 148,7+ 160,8 105,2 96,4
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 395,6+ 393,9 280,5 425,6
Stopnja tveganja države (op): / 41 39 39 43
Razred tveganja (op): / C B B C
Enostavnost poslovanja**: / / / 79 72Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2022 (posodobljeno jan 2023).
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2022.
 

Delo v Grčiji


Državljani EU za delo v Grčiji ne potrebujejo posebnih dovoljenj. Državljani držav izven EU pa podobno kot v drugih evropskih državah, potrebujejo dovoljenje za delo in prebivanje v državi.

Največ delovnih mest v Grčiji je na področju turizma in kmetijstva.

Kvalificirani tuji strokovnjaki težko najdejo dobro plačano službo, razen v primeru zaposlitve v velikem ali tujem podjetju. Največ možnosti imajo IT programerji in inženirji.
 

Povprečna in minimalna bruto plača


Uradna minimalna bruto mesečna plača je v Grčiji januarja 2023 znašala 831,83 EUR, kar je 9.982 EUR na leto, ob upoštevanju 12 izplačil na leto.
 
Januarja 2023 je povprečna neto plača v Grčiji znašala 960 EUR.
Višina plače zelo variira glede na velikost podjetja. V mikro podjetjih z do 15 zaposlenimi je povprečna neto plača 580 EUR, v malih podjetjih z do 100 zaposlenimi 864 EUR, v srednje velikih podjetjih z več kot 100 zaposlenimi pa 1.045 EUR. V velikih podjetjih z več kot 250 zaposlenimi doseže plača 1.340 EUR. Povprečna neto mesečna plača v javnem sektorju znaša 770 EUR.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih) 

  2021 2022* 2023* 2024*
Rast zasebne potrošnje 5,2 2,0 2,0 2,2
Rast javne potrošnje 4,7 -2,0 -2,2 1,0
Rast investicij 16,0 12,5 12,5 10,0


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2022.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Grčija je v letu 2021 izvozila za 43,3 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 63,9 mlrd EUR. 
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -20,6 mlrd EUR. 
  • V letu 2021 je Grčija največ izvažala nafto in plin, farmacevtske izdelke, aluminij, električno in elektronsko opremo ter strojno opremo.
  • Največ so v letu 2021 izvozili v Italijo (9,9 % od celotnega izvoza), sledijo Nemčija, Ciper, Turčija in Bolgarija.
  • Grčija je v letu 2021 največ uvažala nafto in plin, strojno opremo, električno in elektronsko opremo, farmacevtske izdelke ter vozila.
  • Največ so v letu 2021 uvozili iz Nemčije (10,9 % od celotnega uvoza), sledijo Italija, Kitajska, Rusija in Irak. 

 

Grčija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019 - 2024 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Mineralna goriva, olja 27,1 Mineralna goriva, olja 28,6
Stroji, jedrski reaktorji 7,4 Farmacevtski izdelki 7,3
Električna in elektronska oprema 6,7 Aluminij in aluminijasti izdelki 5,5
Farmacevtski izdelki 5,7 Električna in elektronska oprema 4,5
Vozila 4,5 Stroji, jedrski reaktorji 4,3
 
Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
Nemčija 10,9 Italija 9,9
Italija 8,2 Nemčija 7,3
Kitajska 8,0 Ciper 6,0
Rusija 6,9 Turčija 5,2
Irak 6,6 Bolgarija 4,7
Slovenija (40. mesto) 0,3 Slovenija (26. mesto) 1,0

 

Vir: Factiva; ITC, junij 2022.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Grčiji so v letu 2018 znašale 29,5 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 20,8 %.
  • Celotne izhodne TNI Grčije so v letu 2018 znašale 16,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala 4,3 %. 
 

 Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Grčiji 2020 - 2023 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.

 

Poglejte si tudi: