Grčija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Grčijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Grčijo 2015 – 2021 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2015 81.101 147.382 228.483 -66.281
2016 108.028 100.596 208.625 7.432
2017 87.822 172.568 260.391 -84.746
2018 87.138 199.575 286.713 -112.436
2019 96.450 425.622 522.072 -329.173
2020 105.215 280.529 385.745 -175.314
2021* 59.839 128.683 188.522 -68.843


Blagovna menjava med Slovenijo in Grčijo 2015 – 2021 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr 2021 (posodobljeno julij 2021).


Slovenski izvoz v Grčijo v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
19 % 19.754 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
15 % 15.017 Farmacevtski proizvodi
9 % 9.450 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
6 % 6.596 Ekstrakti za strojenje ali barvanje, tanini in njihovi derivati, barve, pigmenti in druga barvila, pripravljena premazna sredstva in laki, kiti in druge tesnilne mase, tiskarske barve in črnila
5 % 5.405 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor

 

Slovenski uvoz iz Grčije v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
61 % 171.784 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
15 % 43.255 Proizvodi kemične industrije ali podobnih industrij
4 % 11.916 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
3 % 8.932 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
2 % 6.810 Obutev, gamaše in podobni izdelki, deli teh izdelkov
2 % 4.929 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke


Vir: Statistični urad RS, marec 2021.

 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Grčijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Grčijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Grčije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BGRIKZ)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Grčijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Grčijo


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk