Grčija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Grčijo

Poslovanje s Slovenijo


Mesto Grčije v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
28 28 23 26 24 26


Slovenija je v letu 2022 v Grčijo izvozila za 169 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 480 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 649 mio EUR.
S tem se je Grčija lani uvrstila na 26. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.
 

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Grčijo 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 87.822 172.568 260.391 -84.746
2018 87.138 199.575 286.713 -112.436
2019 96.450 425.622 522.072 -329.173
2020 105.215 280.529 385.745 -175.314
2021 160.826 393.879 554.705 -233.053
2022 168.796 479.943 648.740 -311.147
2023* 201.544 417.365 618.910 -215.821

Blagovna menjava med Slovenijo in Grčijo 2017 – 2023 (grafični prikaz)Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2024). 
 

Slovenski izvoz v Grčijo v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
18 % 31.038 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
10 % 17.214 Farmacevtski proizvodi
8 % 12.785 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
7 % 12.606 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
7 % 11.668 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
5 % 8.908 Ekstrakti za strojenje ali barvanje, tanini in njihovi derivati, barve, pigmenti in druga barvila, pripravljena premazna sredstva in laki, kiti in druge tesnilne mase, tiskarske barve in črnila

 

Slovenski uvoz iz Grčije v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
78 % 372.623 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
6 % 29.702 Proizvodi kemične industrije ali podobnih industrij
2 % 10.421 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
2 % 9.163 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
1 % 6.854 Farmacevtski proizvodi
1 % 5.815 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
 

Vir: Statistični urad RS, marec 2023.


 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Grčijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Grčijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Grčije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BGRIKZ)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Grčijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Grčijo


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, novebmber 2023.

 

Poglejte si tudi: