Grčija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Grčijo


Predstavljamo vsebine

 

Poslovanje s Slovenijo


Mesto Grčije v blagovni menjavi Slovenije

 
2019 2020 2021 2022 2023
23 26 24 26 27

Slovenija je v letu 2023 v Grčijo izvozila za 205 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 418 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 623 mio EUR.
S tem se je Grčija lani uvrstila na 27. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.
 

Blagovna menjava med Slovenijo in Grčijo

Blagovna menjava med Slovenijo in Grčijo 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 87.138 199.575 286.713 -112.436
2019 96.450 425.622 522.072 -329.173
2020 105.215 280.529 385.745 -175.314
2021 160.826 393.879 554.705 -233.053
2022 168.796 479.943 648.740 -311.147
2023 204.560 418.168 622.728 -213.608
2024* 63.546 141.933 205.479 -78.387


Blagovna menjava med Slovenijo in Grčijo 2018 – 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr (posodobljeno junij 2024). 
 

Slovenski izvoz v Grčijo v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
21 % 43.074 Farmacevtski proizvodi
15 % 29.888 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
7 % 14.453 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
7 % 13.665 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
5 % 9.608 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
5 % 9.574 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor

Slovenski uvoz iz Grčije v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
77 % 321.429 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
5 % 20.192 Farmacevtski proizvodi
2 % 9.908 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
2 % 7.464 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
2 % 6.920 Proizvodi kemične industrije ali podobnih industrij
1 % 5.685 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
 


Vir: Statistični urad RS, marec 2024.


 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Grčijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Grčijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Grčije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BGRIKZ)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Grčijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Grčijo


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, novebmber 2023.

 

Poglejte si tudi: