Grčija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Grčijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Grčijo 2016 – 2022 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2016 108.028 100.596 208.625 7.432
2017 87.822 172.568 260.391 -84.746
2018 87.138 199.575 286.713 -112.436
2019 96.450 425.622 522.072 -329.173
2020 105.215 280.529 385.745 -175.314
2021 160.826 393.879 554.705 -233.053
2022* 148.708 395.594 544.301 -246.886
 

Blagovna menjava med Slovenijo in Grčijo 2016 – 2022 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2022 (posodobljeno jan 2023).

 

Slovenski izvoz v Grčijo v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
22 % 36.082 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
9 % 14.153 Farmacevtski proizvodi
9 % 14.019 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
7 % 11.840 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
5 % 8.134 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
5 % 8.023 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor

 

Slovenski uvoz iz Grčije v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
74 % 290.285 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
11 % 42.324 Proizvodi kemične industrije ali podobnih industrij
2 % 9.293 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
1 % 5.358 Farmacevtski proizvodi
1 % 4.443 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
1 % 4.337 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
 

Vir: Statistični urad RS, julij 2022.


 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Grčijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Grčijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Grčije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BGRIKZ)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Grčijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Grčijo


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2022.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk