Španija

Gospodarske panoge Španije

Gospodarstvo

Po dolgotrajni recesiji, ki se je začela leta 2008, je Španija šele po letu 2013 spet beležila gospodarsko rast, predvsem zaradi povečane zasebne potrošnje. Gospodarska rast je v letu 2018 dosegla 2,5 %.
Vlada je uspešno sanirala svoj bančni sektor s pomočjo programa prestrukturiranja in dokapitalizacije, kar je financirala EU.
Gospodarstvo Španije temelji predvsem na kmetijstvu, finančnih storitvah in turizmu. Stopnja brezposelnosti je med najvišjimi v Evropi.

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor prispeva 3 % španskega BDP in zaposluje 4 % delovne sile. V državi je skoraj milijon kmetijskih in živinorejskih podjetij, ki delujejo na 30 mio ha zemlje. Španija je največja svetovna proizvajalka oljčnega olja in tretja največja proizvajalka vina na svetu. Država je tudi ena največjih proizvajalk pomaranč in jagod na svetu. Glavni kmetijski pridelki so pšenica, sladkorna pesa, ječmen, paradižnik, oljke, agrumi, grozdje in pluta. Pomemben segment je tudi živinoreja. Vzrejajo predvsem prašiče in govedo.

Storitveni sektor prispeva 73 % BDP in zaposluje okoli 77 % aktivnega prebivalstva. Turizem je ključnega pomena za gospodarstvo države, saj je glavni vir dohodka Španije, država pa je druga najbolj priljubljena turistična destinacija na svetu. Pomembno vlogo ima tudi bančni sektor, ki ga sestavlja 12 bančnih skupin, ki vključujejo 59 zasebnih bank, 2 hranilnici in 63 zadružnih bank. 
 
Vir: EIU; Factiva, april 2019.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 24 % BDP in zaposluje 19 % delovne sile. Prevladujejo tekstilna in živilska industrija, železarstvo in jeklarstvo, ter proizvodnja pomorskih strojev in inženiring. Segmenta, ki izkazujeta velik potencial rasti, sta proizvodnja elektronskih komponent in IKT.

V letu 2018 je Španija beležila rast industrijske proizvodnje v višini 0,9 %. Za leto 2019 analitiki napovedujejo 1,1 % rast, za leto 2020 1,2 % in za leto 2021 2 % rast industrijske proizvodnje.Predstavljamo dve gospodarski panogi na španskem trgu:

Turizem 

V analizo so zajeti prihodki, ki jih ustvarijo potniški letalski prevozniki, potniški železniški promet, prehrambne storitve, hoteli in moteli, potovalne agencije in posredniki ter casinoji. Španska turistična industrija je v obdobju 2013-2017 rasla po 2,5 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 ustvarila prihodke v višini 165,3 mlrd EUR. Za primerjavo, francoska turistična industrija je v zadnjih petih letih rasla po 0,6 % CAGR in v letu 2017 ustvarila 170,5 mlrd EUR, medtem ko je nemška turistična industrija v tem obdobju rasla po 1,9 % CAGR in v letu 2017 ustvarila 176,5 mlrd EUR prihodkov. V letu 2016 se je v Španiji povečalo povpraševanje po hotelskih storitvah, kar je povzročilo tudi nekoliko višje cene nastanitev in s tem tudi povečanje prihodkov v sektorju, ki so v letu 2015 nekoliko upadli.

Najbolj donosen segment v španski turistični industriji je segment prehrambnih storitev, ki je v letu 2017 ustvaril 94,9 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 57,4 % celotne vrednosti industrije. Hotelirski sektor je v letu 2017 v Španiji ustvaril 2,3 mlrd EUR prihodkov ali 16,5 % celotne vrednosti industrije. Največje povpraševanje po mednarodnih letih v Španijo je v Združenemu kraljestvu, seveda pa je odvisno od nihanja menjalnega tečaja med funtom in evrom. Skladno s tem se je v preteklih letih zaradi zmanjšanega povpraševanja britanskih potnikov nekoliko zmanjšala tudi vrednost tega sektorja. Vendar pa so številni nizkocenovni prevozniki v zadnjih letih spodbudili povpraševanje in s tem pospešili tudi rast tega sektorja, ter s tem celotne španske turistične industrije.

Po napovedih analitikov bo španska turistična industrija v obdobju 2018-2022 rasla po 2,9 % CAGR in v letu 2022 ustvarila vrednost 173,6 mlr EUR. Francoska turistična industrija naj bi po napovedih v prihodnjih petih letih rasla po 2,8 % CAGR in v letu 2022 ustvarila 178,4 mlrd EUR prihodkov, medtem ko naj bi nemška turistična industrija v napovedanem obdobju rasla po 2,7 % CAGR in v letu 2022 ustvarila 183,8 mlrd EUR prihodkov. Španija ima približno 280.00 barov, oziroma enega na 165 ljudi, kar je največ med državami EU. V bare in pivnice radi zahajajo tako Španci, kot tudi turisti in Evrope in ZDA. Turistična industrija je za Španijo strateškega pomena, saj prispeva kar 14,2 % BDP države, od tega velik delež prispeva tudi sektor prehrambnih storitev.
 

Glavni konkurenti na trgu so:

  • Globalia Corporacion Empresarial S.A.
  • McDonalds Corporation
  • Melia Hotels International S.A.
  • Ryanair Holdings plc

 
 
Vrednost španske turistične industrije je v letu 2017 zrasla za 2,7 % in dosegla vrednost 165,3 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2013–2017 je znašala 2,5 %.

 Rast vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR CAGR
2013 127.067  
2014 129.172 1,6 %
2015 157.927 2,1 %
2016 163.873 3,8 %
2017 165.309 2,7 %
 


Analitiki napovedujejo, da bo vrednost španske turistične industrije v letu 2022 dosegla 173,6 mlrd EUR, kar je 15,3 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018–2022 je 2,9 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR CAGR
2018 161.260 2,7 %
2019 167.372 2,9 %
2020 168.099 3,0 %
2021 172.809 2,8 %
2022 173.629 2,9 %
 


Prehrambne storitve so največji segment turistične industrije v Španiji. Segment predstavlja 57,4 % celotne vrednosti industrije.

Tržna segmentacija po segmentih za leto 2017 (v odstotkih) 

Prehrambne storitve 57,4 %
Hoteli & Moteli 16,5 %
Turistične agencije in posredniki 11,9 %
Potniški letalski promet 8,0 %
Casinoji 4,8 %
Potniški železniški promet  1,4 %
 
Španija predstavlja 11,6 % evropske turistične industrije glede na vrednost.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017 (v odstotkih) 

Združeno kraljestvo 16,6 %
Nemčija 12,4 %
Francija 11,9 %
Španija  11,6 %
Ostala Evropa 47,5 %
 

Največja podjetja na področju hotelirskega sektorja v Španiji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Meliá Hotels International SA 1.694,33
NH Hotel Group SA 1.389,58
Riusa Ii Sa 366,83
Nh Hoteles España Sa 279,38
Grubarges Inversion Hotelera Sl 175,84
Hotusa Hotels Sa 173,27
Barcelo Explotaciones Hoteleras Canarias Sl. 134,67
 

Največja podjetja na področju turističnih agencij v Španiji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Viajes El Corte Ingles Sa 2.008,77
Hotelbeds Slu 1.430,54
Hotelbeds Product Sl 1.001,12
Viajes Halcon Sau 910,51
Beds On Line Sl 420,63
Carlson Wagonlit España Sl 401,55
Traveltino 2009 Sl 390,12

 

Največja podjetja na področju prehrambnih storitev v Španiji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Serunion Sa 331,35
Areas Sa 328,43
Telepizza Group SA 324,46
Restaurantes Mcdonalds Sa 314,27
Burger King Spain Sl. 232,02
Eurest Colectividades Sl 218,43
Sigla Sa 218,14Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, junij 2018.
IKT - mobilne aplikacije

V analizo so vštete naslednje mobilne aplikacije; načini zvonjenja, grafike/slike, igre, brskalniki/WAP, video, glasba in druge aplikacije za mobilne naprave (podatkovne kartice/modemi). Trg mobilnih aplikacij je v analizi vrednoten s pristopom od spodaj navzgor in upošteva povprečno število uporabnikov in/ali računov določene tehnologije v danem letu in povprečni mesečni prihodek na naročnino (ARPS) v istem letu. Pristojbine, kot so provizije za aktiviranje, niso obračunane. Prihodki so prikazani brez DDV.

Španski trg mobilnih aplikacij je v zadnjih petih letih beležil precejšnja nihanja vrednosti. V letu 2015 je beležil precejšen padec, v letu 2016 pa ponovno močno okrevanje. Kljub temu, da se je rast trga v letu 2017 nekoliko upočasnila, se bo po napovedih v prihodnjih petih letih znova pospešila. Na španskem trgu se je znatno povečalo povpraševanje po pametnih telefonih in mobilnem internetu. Kljub temu so na vrednost trga vplivala nihanja stopenj monetizacije. Pri povpraševanju po plačljivih aplikacijah v segmentih glasbe in videa je bil opazen trend upadanja, medtem ko se je povpraševanje po brezplačnih aplikacijah povečevalo. Tudi v segmentu iger je opazen naraščajoči trend monetizacije.
Španski trg mobilnih aplikacij je v obdobju 2013-2017 rasel po 3,2 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 ustvaril 5,3 mlrd EUR prihodkov. Za primerjavo, francoski trg mobilnih aplikacij je v zadnjih petih letih rasel po 4,3 % CAGR in v letu 2017 ustvaril 7,9 mlrd EUR prihodkov, medtem ko je nemški trg mobilnih aplikacij v tem obdobju rasel po 4 % CAGR in v letu 2017 ustvaril 9 mlrd EUR prihodkov.
Obseg španskega trga mobilnih aplikacij je v obdobju 2013-2017 rasel po 6,9 % CAGR in v letu 2017 dosegel 97,3 mio aplikacij. Po napovedih analitikov se bo obseg trga do konca leta 2022 povečal na 135,4 mio aplikacij, kar predstavlja 6,8 % CAGR v obdobju 2018-2022.

Najbolj donosen segment na španskem trgu mobilnih aplikacij je segment brskalnikov/WAP, ki je v letu 2017 ustvaril 3,4 mlrd EUR prihodkov ali 63,4 % celotne vrednosti trga. Segment iger je leta 2017 ustvaril 1,3 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 24,2 % skupne vrednosti trga.
Po napovedih analitikov bo španski trg mobilnih aplikacij v obdobju 2018-2022 rasel po 7,3 % CAGR in v letu 2022 ustvaril prihodke v višini 6,9 mlrd EUR. Francoski trg mobilnih aplikacij bo po napovedih v prihodnjih petih letih rasel po 8,4 % CAGR in v letu 2022 ustvaril 10,9 mlrd EUR prihodkov, medtem ko bo nemški trg mobilnih aplikacij v napovedanem obdobju rasel po 8 % CAGR in v letu 2022 ustvaril 12,1 mlrd EUR prihodkov. V napovedanem obdobju se bodo stopnje monetizacije nekoliko zviševale in s tem višale vrednost trga. Rast obsega bo močna, predvsem zaradi storitev 4G, ki povečujejo porabo mobilnih aplikacij.
 

Glavni konkurenti na trgu so:

  • Alphabet Inc
  • Cheetah Mobile is
  • Facebook, Inc .
  • Microsoft Corporation
 
Vrednost španskega trga mobilnih aplikacij je v letu 2017 zrasla za 2 % in dosegla vrednost 5,3 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2013–2017 je znašala 3,2 %.
 

Rast vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR CAGR
2013 3.993  
2014 4.445 11,3 %
2015 4.914 -7,7 %
2016 5.326 8,4 %
2017 5.334 1,9 %


Po napovedih bo obseg španskega trga mobilnih aplikacij v letu 2022 dosegel 135,4 mio aplikacij kar je 39,1 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018-2022 je 6,8 %.

Analitiki napovedujejo, da bo vrednost španskega trga mobilnih aplikacij v letu 2022 dosegla 6,9 mlrd EUR, kar je 42 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018–2022 je 7,3 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR CAGR
2018 5.379 6,2 %
2019 5.968 10,0 %
2020 6.253 7,5 %
2021 6.723 7,5 %
2022 6.904 5,3 %
 


Segment brskalnikov/WAP je največji segment trga mobilnih aplikacij v Španiji in predstavlja 63,4 % celotne vrednosti industrije.

Tržna segmentacija po segmentih za leto 2017 (v odstotkih) 

Brskalniki/WAP 63,4 %
Igre 24,2 %
Video 1,1 %
Glasba 1,1 %
Načini zvonjenja 0,2 %
Grafike/slike 0,1 %
Ostale aplikacije 9,9 %Španija predstavlja 9 % evropskega trga mobilnih aplikacij glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017 (v odstotkih) 

Združeno kraljestvo 17,5 %
Nemčija 15,2 %
Francija 13,4 %
Španija 9,0 %
Ostala Evropa 44,9 %
 

Največja podjetja na področju aplikacijske programske opreme v Španiji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Ibermatica Sa 196,64
Meta4 Spain Sa 27,85
Deister Sa 5,71
Enghouse Interactive Sl. 5,34
Proconsi SL 4,71
Digital Legends Entertainment SL 2,95
Virtual Toys SL 2,50

 

Največja podjetja na področju IT storitev v Španiji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Produban Servicios Informaticos Generales Sl 863,48
Global Dominion Access SA 757,90
Hewlett-Packard Servicios España Sociedad Limitada 663,68
Ingenieria De Software Bancario Sl 582,19
Sabadell Information Systems Sa. 344,21
T-Systems ITC Iberia SAU 304,29
Silk Aplicaciones Sl. 300,24
Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, junij 2018.


Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje