Španija

Gospodarske panoge Španije

Priložnosti na trgu


Španija je peto največje gospodarstvo v Evropski uniji in eno najhitreje rastočih v euro območju. Trg je privlačen za številne tuje izvoznike in investitorje, saj ima konkurenčne stroške prevoza blaga, visoko učinkovit transportni sistem in napredno IKT mrežo.
 
Perspektivna področja:

Kmetijstvo: Kmetijstvo je pomembno za špansko gospodarstvo, saj predstavlja 15,5 % celotnega izvoza. Španski kmetijski sektor potrebuje tehnologijo in nove izdelke za izboljšanje proizvodnih  procesov in za preusmeritev v trajnostno kmetijstvo. Priložnosti vključujejo gnojila in pesticide za ekološko kmetovanje, hitre diagnostične sete za uporabo v proizvodnji mesa, izdelke za čiščenje vode in cepiva za bolezni živine.

Hrana in pijača: Španski sektor hrane in pijače že od začetka gospodarske krize stalno raste. Veliko povpraševanje je po gurmanskih in premium izdelkih ter žganih pijačah. Sejem Alimentaria (14. do 17.9.2020), tretji največji evropski sejem hrane in pijače, ponuja priložnosti za tuje dobavitelje.

Zdravstvo: Španija veliko vlaga v zdravstvo. V Španiji je približno 750 javnih in 300 zasebnih bolnišnic. Staranje prebivalstva in porast kroničnih bolezni povečujeta pritisk na zdravstveni sistem. Posledično obstajajo priložnosti za izdelke in storitve, ki vključujejo skrajševanje bivanja v bolnišnici, oskrbo ran, tele-monitoring in e-zdravje.
 

Gospodarstvo

Po dolgotrajni recesiji, ki se je začela leta 2008, je Španija šele po letu 2013 spet beležila gospodarsko rast, predvsem zaradi povečane zasebne potrošnje. Gospodarska rast je v letu 2019 dosegla 2 %.
Vlada je uspešno sanirala svoj bančni sektor s pomočjo programa prestrukturiranja in dokapitalizacije, kar je financirala EU.
Gospodarstvo Španije temelji predvsem na kmetijstvu, finančnih storitvah in turizmu. Stopnja brezposelnosti je med najvišjimi v Evropi.

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor prispeva 3 % španskega BDP in zaposluje 4,3 % delovne sile. V državi je skoraj milijon kmetijskih in živinorejskih podjetij, ki delujejo na 30 mio ha zemlje. Španija je največja svetovna proizvajalka oljčnega olja in tretja največja proizvajalka vina na svetu. Država je tudi ena največjih proizvajalk pomaranč in jagod na svetu. Glavni kmetijski pridelki so pšenica, sladkorna pesa, ječmen, paradižnik, oljke, agrumi, grozdje in pluta. Pomemben segment je tudi živinoreja. Vzrejajo predvsem prašiče in govedo.

Storitveni sektor prispeva 75 % BDP in zaposluje 76 % aktivnega prebivalstva. Turizem je ključnega pomena za gospodarstvo države, saj je glavni vir dohodka Španije, država pa je druga najbolj priljubljena turistična destinacija na svetu. Pomembno vlogo ima tudi bančni sektor, ki ga sestavlja 12 bančnih skupin, ki vključujejo 59 zasebnih bank, 2 hranilnici in 63 zadružnih bank. 
 
Vir: EIU; Factiva, junij 2020.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 22 % BDP in zaposluje 19,7 % delovne sile. Prevladujejo tekstilna in živilska industrija, železarstvo in jeklarstvo, ter proizvodnja pomorskih strojev in inženiring. Segmenta, ki izkazujeta velik potencial rasti, sta proizvodnja elektronskih komponent in IKT.

V letu 2019 je Španija beležila rast industrijske proizvodnje v višini 0,7 %. Za leto 2020 analitiki napovedujejo -10,3 % upad industrijske proizvodnje, za leti 2021 in 2022 pa je spet napovedana pozitivna rast v višini 6,1 % in 2,9 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na španskem trgu:

Turizem - hotelirski sektor

Vrednost hotelirskega sektorja predstavlja vse prihodke, ki jih ustvarijo hoteli, moteli in drugi ponudniki nastanitev, obseg trga pa je opredeljen kot število hotelov v državi.

Španski hotelirski sektor je v obdobju 2014-2018 rasel po 5,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 28,1 mlrd EUR. Za primerjavo, francoski hotelirski sektor je v zadnjih petih letih rasel po 1,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 30 mlrd EUR, medtem ko je vrednost nemškega hotelirskega sektorja v tem obdobju upadala po -0,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegla 11,8 mlrd EUR. Obseg prenočitvenih kapacitet je v obdobju 2014-2018 rasel po 0,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel 19.621 enot. Do konca leta 2023 naj bi obseg rasel po 1,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel 21.161 enot. Število prenočitvenih kapacitet v Španiji naj bi se v napovedanem obdobju povečalo, saj Španija povečuje turistične kapacitete zaradi povečanega povpraševanja. V zadnjih letih so precej priljubljeni tudi letni festivali, kot so La Tomatina, San Fermin in Benicassim.

Segment nastanitev za prosti čas je bil najbolj donosen v letu 2018, saj je ustvaril prihodke v višini 26,2 mlrd EUR, kar predstavlja 93,3 % skupne vrednosti sektorja. Poslovni segment je leta 2018 ustvaril 1,9 mlrd EUR ali 6,7 % skupne vrednosti sektorja. Španija se ponaša z bogato kulturno dediščino in naravnimi lepotami. V državi je 45 območij svetovne dediščine UNESCA, kulturno pomembne lokacije pa vključujejo rimske zidove Luga in katedralo Burgos. V Španiji potekajo številne prireditve, festivali in karnevali, ki povezujejo glasbo, umetnost in zgodovino, kar povečuje rast vrednosti segmenta nastanitev za prosti čas.

Analitiki napovedujejo, da bo španski hotelirski sektor v obdobju 2019-2023 rasel po 10,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 43,5 mlrd EUR. Francoski hotelirski sektor naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 4,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 ustvaril vrednost 35,5 mlrd EUR, medtem ko naj bi nemški hotelirski sektor v napovedanem obdobju rasel po 5,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel 14,6 mlrd EUR. Visoke napovedi temeljijo na povečanem povpraševanju s strani tujih turistov, pretežno evropskih in kitajskih. V začetku leta 2017 je Španija sprejela ukrepe za promocijo španskega turizma na Kitajskem. Uvedla je spletno stran HelloSpain v kitajskem jeziku, ki so jo ustvarili Tourspain in Oddelek za turizem na kitajskem veleposlaništvu v Španiji.
 

 

Glavni konkurenti na trgu so:

  • Marriott International Inc
  • Melia Hotels International S.A.
  • NH Hotel Group, S. A.
  • Paradores de Turismo de Espana SA

 
Vrednost španskega hotelirskega sektorja je v letu 2018 zrasla za 13,1 % in dosegla 28,1 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2014–2018 znašala 5,8 %.
 

 Rast vrednosti sektorja po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2014 19.924  
2015 22.342 -6,5 %
2016 24.054 7,8 %
2017 25.929 9,6 %
2018 28.050 13,1 %
 


Analitiki napovedujejo, da bo vrednost španskega hotelirskega sektorja v letu 2023 dosegla 43,5 mlrd EUR, kar je 62,8 % več kot leta 2018. Napovedana povprečna  letna stopnja rasti za obdobje 2019–2023 je 10,2 %.

Napoved vrednosti sektorja po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2019 30.504 9,6 %
2020 32.786 10,2 %
2021 36.446 10,1 %
2022 39.274 10,6 %
2023 43.467 10,7 %
 

Nastanitve za prosti čas so največji segment hotelirskega sektorja v Španiji. Segment predstavlja 93,3 % celotne vrednosti sektorja.

Tržna segmentacija po segmentih za leto 2018 (v odstotkih) 

Nastanitve za prosti čas 93,3 %
Poslovni segment 6,7 %
 
 

Največja podjetja na področju hotelirskega sektorja v Španiji (2018)

Podjetje Prihodki
v mio EUR
Meliá Hotels International SA 1.869,79
NH Hotel Group SA 1.647,28
Riusa Ii Sa 390,64
Serunion Sa 352,85
Nh Hoteles España Sa 332,30
Grubarges Inversion Hotelera Sl 205,78
Barcelo Explotaciones Hoteleras Canarias Sl. 178,31
 

 


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, maj 2019.
IKT - mobilne aplikacije

V analizo so vštete naslednje mobilne aplikacije; načini zvonjenja, grafike/slike, igre, brskalniki/WAP, video, glasba in druge aplikacije za mobilne naprave (podatkovne kartice/modemi). Trg mobilnih aplikacij je v analizi vrednoten s pristopom od spodaj navzgor in upošteva povprečno število uporabnikov in/ali računov določene tehnologije v danem letu in povprečni mesečni prihodek na naročnino (ARPS) v istem letu. Pristojbine, kot so provizije za aktiviranje, niso obračunane. Prihodki so prikazani brez DDV.

Španski trg mobilnih aplikacij je v obdobju 2014-2018 rasel po 18 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 ustvaril vrednost 6,9 mlrd EUR. Za primerjavo, francoski trg mobilnih aplikacij je v zadnjih petih letih rasel po 6,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 ustvaril vrednost 9,3 mlrd EUR, medtem ko je nemški trg mobilnih aplikacij v tem obdobju rasel po 8,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 ustvaril vrednost 10,7 mlrd EUR. Povpraševanje na španskem trgu mobilnih aplikacij se je znatno povečalo s povečanjem števila pametnih telefonov in mobilnega interneta. Kljub temu so na vrednost trga vplivala nihanja stopenj monetizacije. Zmanjšalo se je povpraševanje po plačanih aplikacijah v glasbenih in video segmentih, medtem ko je segment igralništva pokazal naraščajoči trend monetizacije. Ukinitev stroškov mobilnega gostovanja v EU v letu 2017 je povzročila, da so uporabniki v času potovanj lahko brskali po internetu in uporabljali aplikacije brez dodatnih stroškov, kar je spodbudilo rast trga. Rast pa so spodbudile tudi številne mednarodne aplikacije, ki so se razširile na španski trg. Med njimi je tudi Acorn TV, ki v Španiji od leta 2018 ponuja TV programe z angleško govorečih področij, opremljene s španskimi podnapisi.

Segment WAP/brskalnikov je najbolj donosen segment na trgu mobilnih aplikacij v Španiji, saj je v letu 2018 ustvaril prihodke v višini 4,2 mlrd EUR, kar predstavlja 61,7 % celotne vrednosti trga. Segment iger je v letu 2018 ustvaril prihodke v višini 1,8 mlrd EUR ali 25,7 % celotne vrednosti trga. Najbolj popularne aplikacije v App Store in Google Play Store v Španiji so bile v letu 2018 Clash Royale, Tinder, Netflix in Pokémon Go, kar kaže, da kupci v državi uporabljajo različne žanre aplikacij.

Analitiki napovedujejo, da bo španski trg mobilnih aplikacij v obdobju 2019-2023 rasel po povprečni letni stopnji 8,4 % in v letu 2023 dosegel vrednost 9,8 mlrd EUR. Francoski trg mobilnih aplikacij bo po napovedih v prihodnjih petih letih rasel po 7,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 12,7 mlrd EUR, medtem ko bo nemški trg v napovedanem obdobju rasel po 6,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 14,1 mlrd EUR. Španija bo najverjetneje dosegla najmočnejšo rast trga v napovedanem obdobju v zahodni Evropi, skupaj s Švico. Stopnje monetizacije so bodo nekoliko povečale, kar bo posledica povečanega sprejemanja 4G storitev, ki povečujejo porabo spletnih aplikacij. Vse to pa bo povečalo vrednost trga v napovedanem obdobju.
 

Glavni konkurenti na trgu so:

  • Alphabet Inc
  • Cheetah Mobile is
  • Facebook, Inc .
  • Microsoft Corporation
 
Vrednost španskega trga mobilnih aplikacij je v letu 2018 zrasla za 20,5 % in dosegla vrednost 6,9 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2014–2018 znašala 18 %.
 

Rast vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2014 3.160  
2015 3.672 -3,0 %
2016 4.785 30,3 %
2017 5.992 27,5 %
2018 6.916 20,5 %

Analitiki napovedujejo, da bo vrednost španskega trga mobilnih aplikacij v letu 2023 dosegla 9,8 mlrd EUR, kar je 49,5 % več kot leta 2018. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2019–2023 je 8,4 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2019 7.590 10,7 %
2020 8.116 9,6 %
2021 8.863 8,3 %
2022 9.269 7,2 %
2023 9.839 6,2 %
 
 

Največja podjetja na področju aplikacijske programske opreme v Španiji (2018)

Podjetje Prihodki
v mio EUR
Ibermatica Sa 209,40
Panda Security Sociedad Limitada 42,23
Meta4 Spain Sa 31,48
Scytl Secure Electronic Voting SA 30,65
Whisbi Technologies SL 9,67
VozTelecom Sistemas SL 8,65
Safelayer Secure Communications SA 7,03

 

Največja podjetja na področju IT storitev v Španiji (2018)

Podjetje Prihodki
v mio EUR
Global Dominion Access SA 1.106,88
Produban Servicios Informaticos Generales Sl 833,53
Santander Global Technology Sl. 525,80
Sabadell Information Systems Sa. 431,60
Hewlett-Packard Servicios España Sociedad Limitada 353,87
Silk Aplicaciones Sl. 343,36
T-Systems ITC Iberia SAU 324,03
Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, maj 2019.


Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje