Španija

Gospodarske panoge Španije

Priložnosti na trgu

Španija je eno najhitreje rastočih gospodarstev v euro območju. Trg je privlačen za številne tuje izvoznike in investitorje, saj ima konkurenčne stroške prevoza blaga, visoko učinkovit transportni sistem in napredno IKT mrežo. Slovenija je v letu 2021 v Španijo največ izvozila električnih strojev in opreme, vozil, farmacevtskih proizvodov ter izdelkov iz aluminija, kavčuka in gume. Drugi sektorji, ki ponujajo dobre izvozne možnosti, vključujejo IT storitve, zelene tehnologije, zdravstvo, e-trgovino in industrijske stroje.
 
Perspektivna področja:

IKT: Španska vlada je julija 2020 sprejela Digitalno strategijo 2025, katere cilj je spodbujati digitalno preobrazbo države z digitalno povezljivostjo, okrepljeno kibernetsko varnostjo, digitalizacijo javne uprave in vključevanjem tehnologij umetne inteligence. Dodatne načrtovane naložbe so del načrta za oživitev, preoblikovanje in odpornost španske vlade za obdobje 2021-2023, ki načrtuje posodobitev španskega gospodarstva, okrevanje gospodarske rasti in ustvarjanje novih delovnih mest.  Microsoft, Google Cloud in Amazon načrtujejo v Španiji velike naložbe. AWS bo v 10 letih vložil 3 milijarde USD za odprtje novih podatkovnih centrov v Španiji. Te načrtovane naložbe so lahko tudi priložnosti za podjetja, ki so dejavna na področju rešitev in storitev v oblaku in AI, saj se morajo španska podjetja v naslednjih nekaj letih prilagoditi izzivom digitalne preobrazbe.

Zelene tehnologije: Povpraševanje po storitvah in tehnologiji na področju okolja, odpadkov, vode, onesnaževanja tal in zraka, se bo v prihodnjih letih povečalo glede na močno zavezanost in prihodnje naložbe Španije za zaustavitev podnebnih sprememb in zaščito okolja. Digitalizacija bo v vseh teh segmentih prednostna naloga.

Zdravstvo: Izzivi zadnjih dveh let so privedli do potrebe po globokem prestrukturiranju zdravstvenega sistema. Španski zdravstveni sektor se osredotoča na nadgradnjo visokotehnološke opreme, kadra in infrastrukture, ter k hitrejšem prehodu na digitalizacijo. V ospredju prestrukturiranja so:
 • povečana avtomatizacija
 • obnova zastarele opreme
 • okrepitev osebja in infrastrukture
 • storitve e-zdravja
 • protetika
 • pomoč  bolnikom
 • nega na domu
 • izdelki za hospice
 

Gospodarstvo

Španija je 4. največje gospodarstvo v EU.
Gospodarstvo Španije temelji predvsem na kmetijstvu, finančnih storitvah in turizmu. 

Stopnja brezposelnosti je še vedno med najvišjimi v Evropi. Po podatkih EIU je bila brezposelnost v Španiji v letu 2021 14,8 %.

Struktura BDP

Kmetijski sektor prispeva 3 % španskega BDP in zaposluje približno 4 % delovne sile. V državi je skoraj milijon kmetijskih in živinorejskih podjetij, ki delujejo na 30 mio ha zemlje. Španija je največja svetovna proizvajalka oljčnega olja in 3. največja proizvajalka vina na svetu. Država je tudi ena največjih proizvajalk pomaranč in jagod na svetu. Glavni kmetijski pridelki so pšenica, sladkorna pesa, ječmen, paradižnik, oljke, agrumi, grozdje in pluta. Pomemben segment je tudi živinoreja. Vzrejajo predvsem prašiče in govedo.

Storitveni sektor prispeva 74 % BDP in zaposluje skoraj tri četrtine aktivnega prebivalstva. Turizem je ključnega pomena za gospodarstvo države, saj je glavni vir dohodka Španije, država pa je ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij na svetu. Pomembno vlogo ima tudi bančni sektor.

Vir: EIU; Factiva, maj 2022.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 23 % BDP in zaposluje približno 24 % delovne sile. Prevladujejo tekstilna in živilska industrija, železarstvo in jeklarstvo, ter proizvodnja pomorskih strojev in inženiring. Segmenta, ki izkazujeta velik potencial rasti, sta proizvodnja elektronskih komponent in IKT.

V letu 2021 je Španija beležila rast industrijske proizvodnje v višini 7,3 %. Za leto 2022 analitiki napovedujejo 4 % rast industrijske proizvodnje, za leti 2023 in 2024 pa 2,3 % in 2 % rast.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na španskem trgu:

Ekološka živila - pakirani izdelki

Pandemija COVID-19 je povečala povpraševanje po ekoloških živilih, saj so potrošniki v skrbi za zdravje izbirali tista živila, ki bi okrepila njihov imunski sistem.

Vrednost maloprodaje ekoloških pakiranih živil se je v Španiji v letu 2020 povečala za 12 % in dosegla 205 mio EUR. Stopnja rasti se je lani podvojila in dosegla najvišjo raven v zadnjih 13 letih.

Največjo rast je dosegel segment ekoloških slaščic,, saj se mu je prodaja v letu 2020 povečala za 38 % na 1,3 mio EUR.

Med potrošniki ekoloških živil so sprva prevladovali tisti, stari od 35 do 50 let, po pandemiji pa se je trend nekoliko obrnil in zdaj prevladujejo mlajši odrasli. Cena na enoto pakirane ekološke hrane se je v letu 2019 prvič v zadnjem desetletju znižala, ta trend pa se je v letu 2020 še pospešil, zaradi česar so ti izdelki vse bolj dostopni.

Že pred pandemijo je bila rast prodaje po pakiranih ekoloških živilih močna. Maloprodaja teh izdelkov se je v zadnjih 5 letih povečala za več kot 40 %. Glavnino maloprodajne vrednosti predstavljajo segmenti otroške hrane, mlečnih izdelkov, jedilnih olj, meda, mesa, morskih sadežev ter sadja in zelenjave. Poleg zdravja in dobrega počutja ti izdelki potrošnike privlačijo tudi zaradi trajnosti. Nekatere blagovne znamke ta trend tudi poudarjajo. Na primer ponudba ekološko pakiranih proizvodov predelovalca mleka Calidad Pascual potrjuje, da je njihovo mleko od živali, ki so bile etično obravnavane.

Analitiki napovedujejo, da bo maloprodaja ekoloških pakiranih živil v obdobju 2021-2025 rasla po 6 % povprečni letni stopnji (oziroma 4 % ob predpostavki nespremenjenih cen, ter v letu 2025 dosegla vrednost 271 mio EUR.

Največji konkurent na trgu živilska trgovska veriga Centros Comerciales Carrefour SA, ki je imela v letu 2020 10 % tržni delež glede na vrednost maloprodaje.
 

Podjetja na trgu: 

 •       Abellan Alimentos Ecologicos     
 •       Aceites del Sur Coosur SA (Acesur)  
 •       Adam Foods SL              
 •       Amarilla La Ronda SL         
 •       Aneto Natural SL           
 •       Bionsan SCCL             
 •       Bolton Cile España SA          
 •       Carrefour SA             
 •       Centros Comerciales Carrefour SA   
 •       Chocolates Solé SA          
 •       Conservas Pedro Luis SL         
 •       Coop Arrossaires Delta De L'Ebre   
 •       Deoleo SA                
 •       Dr Schär AG/SpA             
 •       Dulces y Conservas Helios SA     
 •       Ebro Foods SA              
 •       Ecocesta SL               
 •       Ecoveritas SA              
 •       El Corte Inglés SA          
 •       El Granero Integral SL        
 •       Frit Ravich SL            
 •       Frutos Secos El Sequer SA        
 •       Heinz Ibérica SA           
 •       Herba Ricemills SLU           
 •       Hijos de Ybarra SA          
 •       Industrias Alimentarias de Navarra SAU
 •       J García Carrión SA           
 •       Koninklijke Wessanen NV      
 •       Kellogg España SA                          
 •       Laboratorios Almond SL        
 •       Lactalis Puleva SL          
 •       Mentamar SL               
 •       Mieles Anta SL            
 •       Natursoy SL               
 •       Nestlé España SA (Grupo)       
 •       Nutrition & Sante Iberia SL       
 •       Natur (Otsuka Holdings Co Ltd)
 •       Paño Frutis SL            
 •       Productos Dulcesol SL          
 •       Soria Natural SA           
 •       Sorribas SA               
 •       Storck Ibérica SL            
 •       Tierra y Oro SA             
 •       Triballat España SL           
 •       Unilever España SA, Grupo        
 •       Valsoia SpA               

 

Največja podjetja na področju živilske industrije v Španiji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Ebro Foods SA 2.967,05
Bunge Iberica Sa 2.863,32
Nestle España Sau 1.981,06
Campofrio Food Group Sociedad Anonima 1.749,76
Dcoop S.C. And 948,54
Viscofán SA 934,03
Casa Tarradellas Sa 922,51

 

Največja podjetja na področju maloprodaje živil v Španiji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Mercadona Sa 25.144,67
Centros Comerciales Carrefour Sa 7.557,28
Distribuidora Internacional De Alimentacion SA 7.047,37
Eroski SCL 5.046,33
Lidl Supermercados Sa 4.065,02
Alcampo Sau 3.190,68
Ebro Foods SA 2.967,05


  

Vir: Factiva, julij 2021.
IKT - IT storitve

V analizo IT storitev so zajete BPO storitve (Business process outsourcing), aplikacijske storitve in storitve informacijske infrastrukture.

Španski trg IT storitev je v obdobju 2016-2020 rasel po 13,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 16,4 mlrd EUR. Za primerjavo, francoski trg IT storitev je v zadnjih 5 letih rasel po 13,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 40,8 mlrd EUR, medtem ko je nemški trg v tem obdobju rasel po 12,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 53,5 mlrd EUR.

Zaradi številnih groženj kibernetske varnosti na visoki ravni in medsebojno povezane narave omrežnih tehnologij, je kibernetska varnost postala ključna za številna podjetja. To je spodbudilo rast na trgu IT storitev ter inovacije in razvoj na tem področju.

Španija je tudi del mreže »Fourteen Eyes network », ki je obveščevalno zavezništvo med večjimi državami po svetu, vključno z ZDA, Združenim kraljestvom, Francijo in Avstralijo. Ta zveza obveščevalnim agencijam iz teh držav omogoča uporabo različnih tehnik za spremljanje kibernetskih podatkov in njihovo medsebojno izmenjavo, s ciljem preprečevanja terorističnih napadov in zaščite ljudi.

Rast španskega segmenta računalništva v oblaku bo po napovedih v prihodnjih 5 letih dosegla 11,6 % povprečno letno rast, kar bo pripomoglo tudi k rasti španskega trga IT-storitev. Sistemi računalništva v oblaku naj bi dosegli dinamično rast, saj kupci širijo uporabo podatkovnih centrov in napredne analitike, da bi upravljali z velikimi količinami podatkov, ki nastajajo v povezanem svetu.

Storitve informacijske infrastrukture so največji segment španskega trga IT storitev. Ta segment je v letu 2020 ustvaril 9,6 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 59 % celotne vrednosti trga. Segment BPO storitev je v letu 2020 ustvaril prihodke v višini 3,9 mlrd EUR ali 24,3 % celotne vrednosti trga.

Analitiki napovedujejo, da bo španski trg IT storitev v obdobju 2021-2025 rasel po 11,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 26,1 mlrd EUR. Francoski in nemški trg IT storitev naj bi v napovedanem obdobju rasla po 11,6 % in 11,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegla vrednost 65,9 mlrd EUR in 84,8 mlrd EUR. Povpraševanje po IT-storitvah naj bi se v prihodnjih letih še povečalo, saj bodo številna podjetja uvedla sisteme za delo od doma in zunanje izvajanje poslov, da se bodo lahko spopadla z morebitnimi izbruhi virusov ali drugimi vrstami motenj. Zato bodo podjetja veliko vlagala v informacijsko tehnologijo in nove tehnologije.
 

Glavni konkurenti na trgu so:

 • International Business Machines Corporation
 • Hewlett Packard Enterprise Company
 • Capgemini SE
 • Accenture plc
 
Vrednost španskega trga IT storitev je v letu 2020 zrasla za 4,4 % in dosegla vrednost 16,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2016–2020 znašala 13,2 %.
 

Rast vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2016 10.270  
2017 11.858 17,3 %
2018 13.305 17,1 %
2019 15.982 14,3 %
2020 16.403 4,4 %


Analitiki napovedujejo, da bo vrednost španskega trga IT storitev v letu 2025 dosegla 26,1 mlrd EUR, kar je 70,1 % več kot leta 20120 Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2021–2025 je 11,2 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 16.750 7,5 %
2022 18.974 10,6 %
2023 22.300 13,2 %
2024 24.406 14,6 %
2025 26.065 10,4 %
 

Storitve informacijske infrastrukture so največji segment trga IT storitev v Španiji, ki predstavlja 59 % celotne vrednosti trga.   

Tržni deleži po segmentih za leto 2020 (v odstotkih)

Storitve informacijske infrastrukture 59,0 %
BPO storitve (Business process outsourcing) 24,3 %
Aplikacijske storitve 16,7 %Španija predstavlja 5,4 % vrednosti evropskega trga IT storitev.  

Tržna segmentacija v regiji za leto 2020 (v odstotkih)

Nemčija 17,8 %
Združeno kraljestvo 17,8 %
Francija 13,5 %
Španija 5,4 %
Ostale evropske države 45,5 %
 

Največja podjetja na področju IT storitev v Španiji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Global Dominion Access SA 1.054,30
Santander Global Technology Sl. 1.048,33
Produban Servicios Informaticos Generales Sl 784,90
Caixabank Tech S.L. 425,96
Dxc Technology Servicios España Sl 347,70
Hewlett-Packard Servicios España Sociedad Limitada 336,37
Accenture Outsourcing Services Sa 303,11

 


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, julij 2021.


Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje