Španija

Gospodarske panoge Španije


Oglejte si predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje
Gospodarstvo ter možnost vstopa na španski trg
Gospodarske panoge Španije – Obnovljivi viri energije (OVE)
Ostale perspektivne panoge na trgu


Gospodarstvo ter možnost vstopa na španski trg

Vpogled v trg

Španija je razvita država in je 4. največje gospodarstvo v območju evra, za Nemčijo, Francijo in Italijo.

Špansko gospodarstvo je storitveno usmerjeno, saj storitveni sektor prispeva okoli 76 % BDP. Turizem je ključnega pomena za gospodarstvo države, saj je glavni vir dohodka Španije, država pa je ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij na svetu.

EIU napoveduje, da se bo gospodarska aktivnost v Španiji leta 2023 močno upočasnila. Gospodarsko rast bo zavirala visoka inflacija, ki bo bremenila kupno moč potrošnikov.

V letu 2022 se je Španija uvrstila na 20. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 21 % BDP in zaposluje približno 1/4 delovne sile. 

Prevladujejo tekstilna in živilska industrija, železarstvo in jeklarstvo, ter proizvodnja pomorskih strojev in inženiring. Segmenta, ki izkazujeta velik potencial rasti, sta proizvodnja elektronskih komponent in IKT.

V letu 2022 je Španija beležila rast industrijske proizvodnje v višini 2,9 %. Za leto 2023 analitiki napovedujejo 1 % rast industrijske proizvodnje, za leti 2024 in 2025 pa 2 % in 1,7 % rast.

 

Tržni izzivi

 • Zamude pri plačilih javnega sektorja so lahko problematične, čeprav se je stanje od leta 2015, ko je bila sprejeta dodatna zakonodaja za uveljavljanje pravočasnih plačil s strani regionalnih in lokalnih oblasti, bistveno izboljšalo.
 • Španija je cenovno občutljiv trg. Naraščajoče cene energije in hrane, ki jih je še poslabšala vojna v Ukrajini, bodo hkrati z zaostrovanjem pogojev financiranja, vplivale na razpoložljivi dohodek potrošnikov.
 • Španija ima 17 regionalnih vlad, znanih kot avtonomne skupnosti, od katerih ima vsaka različno stopnjo avtonomije in kulturne identitete. Ta dejavnik lahko oteži začetek trženjske strategije v državi, saj se je treba posvetovati z nosilci odločanja v vsaki regiji. Katalonska vlada na primer zahteva, da so izdelki za distribucijo v regiji označeni v katalonskem jeziku, kar pomeni tudi višje stroške.
 • Gospodarska recesija, ki jo povzročili svetovna pandemija, vojna v Ukrajini in posledično zvišanje cen energije, lahko povzroči, da se bodo nekatera španska podjetja težje odločala za nakup ali prevzem stroškov uvajanja in trženja novih izdelkov ali storitev. 

 
Priložnosti na trgu

Španija je ena največjih upravičenk do sredstev iz sklada EU za okrevanje. Država bo v letih 2021–2027 prejela 140 mlrd EUR v obliki posojil in nepovratnih sredstev. Sredstva bodo namenjena za uresničevanje vladne strategije digitalizacije, katere cilj je narediti državo mednarodno bolj konkurenčno.
 
Španija je eno najhitreje rastočih gospodarstev v euro območju. Trg je privlačen za številne tuje izvoznike in investitorje, saj ima konkurenčne stroške prevoza blaga, visoko učinkovit transportni sistem in napredno IKT mrežo.
 
Slovenija je v letu 2022 v Španijo največ izvozila električnih strojev in opreme, vozil, farmacevtskih proizvodov ter izdelkov iz aluminija, kavčuka in gume.
 
Drugi sektorji, ki ponujajo dobre izvozne možnosti, vključujejo IT storitve, zelene tehnologije, zdravstvo, e-trgovino in industrijske stroje.
 
  

Vstop na trg 

 • Znotraj 17 avtonomnih skupnosti v Španiji sta Madrid in Barcelona glavni gospodarski središči, kjer deluje večina agentov, distributerjev in tujih podružnic. 
 • Španska vlada daje številne spodbude za privabljanje tujih podjetij in naložb. V zadnjih letih so spodbude za naložbe, namenjene vzpostavitvi proizvodnih dejavnosti na manj razvitih območjih, razpršile naložbe tudi izven glavnih središč. 
 • Španci imajo radi osebne odnose z dobavitelji in partnerji. 
 • Zelo priporočljivo je znanje španskega jezika, saj angleško tekoče govori manj kot 30 % lokalnih menedžerjev. 


Gospodarske panoge Španije – Obnovljivi viri energije (OVE)

Vpogled v trg

Maja 2021 je v Španiji začel veljati Zakon o podnebnih spremembah in energetskem prehodu, katerega dolgoročni cilj je podnebna nevtralnost in razogljičenje gospodarstva do leta 2050 s 100 % obnovljivim sistemom električne energije.
 
Španski trg OVE je leta 2022 ustvaril skupne prihodke v višini 11,5 mlrd EUR, kar predstavlja 3,8 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2017 - 2022. V prvih treh četrtletjih leta 2022 je bila Španija 3. največja evropska izvoznica energije, zaostajala je le za Nemčijo in Švedsko.
 
Obseg tržne proizvodnje se je v letih 2017 - 2022 povečeval po 8,3 % povprečni letni stopnji ter leta 2022 dosegel skupno 120.055,7 GWh. Obseg trga naj bi se do konca leta 2027 povečal na 159.144,3 GWh, kar predstavlja 5,8 % povprečno letno stopnjo v obdobju 2023–2027.
 
Analitiki napovedujejo, da bo vrednost španskega trga OVE v obdobju 2023-2027 rasla po 10,8 % povprečni letni stopnji rasti in v letu 2027 dosegla 19,3 mlrd EUR.
 
Leta 2022 so velika gospodarstva zaostrila svoje zaveze v boju proti podnebnim spremembam. 
Španska vlada želi do leta 2030 doseči 160 GW skupne nameščene zmogljivosti OVE. Njen cilj je 74 % proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov do leta 2030 in 100 % do leta 2050.
Država je sprejela natančen pristop k postopni opustitvi proizvodnje električne energije iz premoga do leta 2025 , razgradnjo naftnih elektrarn do leta 2030 in popolno opustitev jedrske energije do leta 2035.
 
Španska vlada je uvedla dražbe, da bi zmanjšala gospodarsko breme, ki so ga povzročile predhodno zagotovljene spodbude, kot so odkupne cene (FiT), vendar je upočasnila rast sprejemanja OVE.

Po ocenah vlade so za izpolnitev ciljev nacionalnega energetskega in podnebnega načrta 2021–2030 (NECP) potrebne naložbe v višini 241 mlrd EUR, od tega naj bi jih 80 % prišlo iz zasebnega sektorja.
 

Segmentacija trga

Vetrna energija je največji segment španskega trga OVE, saj predstavlja 50,7 % celotnega obsega trga. Segment hidroelektrarn predstavlja nadaljnjih 24,7 % trga. 

Segmentacija OVE v Španiji glede na vir (v % obsega za leto 2022)


 

 
Španija predstavlja 5,7 % vrednosti evropskega trga OVE, Nemčija pa nadaljnjih 12,4 %. 

Regijska segmentacija OVE (v % glede na obseg v letu 2022)


 

Konkurenti na trgu 

Na španskem trgu obnovljivih virov energije prevladuje Iberdrola, večnacionalno podjetje za oskrbo z električno energijo, ki ima sedež v Bilbau v Španiji. Podjetje upravlja največji portfelj sredstev za obnovljivo energijo in sklene največ pogodb s strankami v državi. Druga dva večja konkurenta na trgu sta še Acciona SA in Naturgy Energy Group SpA.
 

Največja podjetja na področju OVE v Španiji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2022)
Iberdrola Energia España Sociedad Anonima. 10.046,14
Corporación Acciona Energias Renovables SA  4.570,51
Audax Renovables SA 2.758,37
EDP Renováveis SA 2.491,13
Naturgy Ciclos Combinados Slu 2.163,86
Holaluz Clidom SA 637,96
Acciona Green Energy Developments Sl 478,92


Ostale perspektivne panoge na trgu

IKT

Španska vlada je leta 2020 sprejela Digitalno strategijo 2025, katere cilj je med drugim spodbujati digitalno preobrazbo države z digitalno povezljivostjo, okrepljeno kibernetsko varnostjo, digitalizacijo javnih uprav in vključevanjem tehnologij umetne inteligence.
Digitalna transformacija in sprejemanje tehnologije v oblaku, spodbujata naložbe v podatkovne centre v Španiji. Večja tehnološka podjetja, ki so v zadnjih letih objavila zaveze, da bodo odprla centre za računalništvo v oblaku v državi, so AWS, IBM, Microsoft, Google in Oracle. Po podatkih španskega združenja podatkovnih centrov, je pričakovana naložba v razvoj podatkovnih centrov v Madridu ocenjena na 6,4 mio EUR. 
Priložnosti so tudi na področjih kibernetske varnosti, rešitev, ki omogočajo energetsko učinkovitost v različnih sektorjih, in v tehnologiji digitalnega dvojčka, ki jo španska industrijska podjetja vse bolj sprejemajo.


Zelene tehnologije 

Povpraševanje po storitvah in tehnologiji na področju okolja, odpadkov, vode, onesnaževanja tal in zraka, se bo v prihodnjih letih povečalo glede na močno zavezanost in prihodnje naložbe Španije za zaustavitev podnebnih sprememb in zaščito okolja. Digitalizacija bo v vseh teh segmentih prednostna naloga. 


Zdravstvo 

Španija je z več kot 47 mio prebivalcev pomemben trg za medicinsko opremo.
Javne zdravstvene ustanove predstavljajo približno 70 % zdravstvenega sektorja in so glavni kupci medicinske opreme in materiala.

Perspektivna področja so:

 • zamenjava ali nadgradnja visokotehnološke opreme in infrastrukture
 • hitrejši prehod na večjo digitalizacijo
 • veliki podatki
 • večja javno-zasebna partnerstva
 
Staranje prebivalstva in razširjenost kroničnih bolezni sta tudi dejavnika, ki bosta v prihodnosti ustvarjala povpraševanje, predvsem v ortopediji, protetiki, pripomočkih za bolnike, negi na domu, itd.
 
Veliko povpraševanja je tudi na področju tehnologije e-zdravja.

 


Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

Viri:
 • Factiva
 • EIU
 • MarketLine Industry Profiles
 • Statistični urad RS 
 • The International Trade Centre (ITC) 
 
 
Posodobljeno: maj 2023


Poglejte si tudi: