Španija

Gospodarske panoge Španije


Preučite predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje


Gospodarstvo ter možnost vstopa na španski trg

 

Vpogled v trg 

Španija je razvita država z visokim dohodkom in ima 4. največje gospodarstvo v območju evra, za Nemčijo, Francijo in Italijo.
 
Gospodarstvo je večinoma storitveno usmerjeno in odvisno od turizma. Turizem je ključnega pomena za gospodarstvo države, saj je glavni vir dohodka Španije, država pa je ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij na svetu.

Pomemben je tudi industrijski sektor, ki ustvari približno 1/5 BDP.
 
V letu 2023 je špansko gospodarstvo zraslo za 2,5 %. EIU napoveduje, da se bo gospodarska rast v Španiji v letu 2024 predvidoma upočasnila na 1,4 %, vendar bo še vedno ostala nad povprečjem evrskega območja. Gospodarsko rast bodo zavirale še vedno visoke obrestne mere in umirjeno zunanje okolje.
 
V letu 2023 se je Španija uvrstila na 15. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi. Največ je Slovenija lani v Španijo izvozila električnih strojev in opreme. Ta kategorija je predstavljala 25 % celotnega izvoza v Španijo. Pri uvozu so bila lani v ospredju vozila, ki so predstavljala 37 % celotnega slovenskega uvoza iz Španije. 
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 21 % BDP in zaposluje približno 1/4 delovne sile. 

Prevladujejo tekstilna in živilska industrija, železarstvo in jeklarstvo, ter proizvodnja pomorskih strojev in inženiring. Segmenta, ki izkazujeta velik potencial rasti, sta proizvodnja elektronskih komponent in IKT.

V letu 2023 je Španija beležila upad industrijske proizvodnje v višini -0,7 %. Za leto 2024 analitiki EIU napovedujejo 0,5 % rast industrijske proizvodnje, za leti 2025 in 2026 pa 1,7 % in 1,6 % rast.

 

Tržni izzivi

 •  Španija se že leta bori z zastarelim in preveč birokratskim gospodarstvom. Za ustanovitev podjetja je včasih potrebnih več kot 14 dni.
 • Zamude pri plačilih javnega sektorja so lahko problematične, čeprav se je stanje od leta 2015, ko je bila sprejeta dodatna zakonodaja za uveljavljanje pravočasnih plačil s strani regionalnih in lokalnih oblasti, bistveno izboljšalo.
 • Španija je cenovno občutljiv trg. Naraščajoče cene energije in hrane vplivajo na razpoložljivi dohodek potrošnikov.
 • Španija ima 17 regionalnih vlad, znanih kot avtonomne skupnosti, od katerih ima vsaka različno stopnjo avtonomije in kulturne identitete. Ta dejavnik lahko oteži začetek trženjske strategije v državi, saj se je treba posvetovati z nosilci odločanja v vsaki regiji. Katalonska vlada na primer zahteva, da so izdelki za distribucijo v regiji označeni v katalonskem jeziku, kar pomeni tudi višje stroške.

 
Priložnosti na trgu

Špansko gospodarstvo bo po napovedih EIU leta 2024 še naprej raslo hitreje od primerljivih držav v EU.
 
Glede na pariteto kupne moči se Španija uvršča na sredino med državami EU. BDP na prebivalca je v letu 2023 dosegel 30.215 EUR.
 
Španija je ena največjih upravičenk sredstev iz sklada EU za okrevanje. Sredstva v obliki posojil in nepovratnih sredstev bodo v letih 2021–2026 znašala 140 mlrd EUR ali 11,2 % BDP. Sredstva bodo pomagala pri vladni strategiji digitalizacije, katere cilj je narediti državo bolj konkurenčno na mednarodnih trgih. 

Vlaganje v izobraževanje je še ena prednostna naloga vlade, glede na to, da ima Španija eno najvišjih stopenj opuščanja šolanja v EU. Vlada je namenila 3,3 mlrd EUR za spodbujanje izobraževalnih projektov, povezanih z znanostjo in tehnologijo.
 

Vstop na trg 

 • Madrid in Barcelona sta glavni gospodarski središči, kjer deluje večina agentov, distributerjev in tujih podružnic. 
 • Španska vlada daje številne spodbude za privabljanje tujih podjetij in naložb. V zadnjih letih so spodbude za naložbe, namenjene vzpostavitvi proizvodnih dejavnosti na manj razvitih območjih, razpršile naložbe tudi izven glavnih središč. 
 • Španci imajo radi osebne odnose z dobavitelji in partnerji. 
 • Zelo priporočljivo je znanje španskega jezika, saj angleško tekoče govori manj kot 30 % lokalnih menedžerjev. 


Gospodarske panoge Španije – Obnovljivi viri energije (OVE)

Vpogled v trg

Po napovedih analitikov Mordor Intelligence, naj bi velikost španskega trga OVE leta 2024 dosegla 83,88 GW. V obdobju 2024-2029 naj bi trg rasel po 16,34 % povprečni letni stopnji, ter leta 2029 dosegel 178,78 GW.

Na trg je negativno vplival izbruh pandemije Covid-19, ki je povzročil regionalne zapore in motnje v dobavni verigi, ter posledično zamude pri projektih. V letu 2023 je trg ponovno dosegel raven pred pandemijo.

Po napovedih bo trg OVE v Španiji v prihodnjih letih močno rasel, predvsem zaradi ugodnih vremenskih razmer znatnih sredstev, namenjenih sektorju.

Španija načrtuje, da bo do leta 2035 popolnoma opustila jedrsko energijo in energijo na premog, da bi dosegla cilj zmanjšanja emisij ogljika v nacionalnih energetskih načrtih. Od 7 jedrskih elektrarn naj bi 4 zaprli do leta 2030, s čimer se bo delež jedrske energije znižal z 22 % v letu 2020 na približno 7 %. To bo ustvarilo veliko priložnosti za trg OVE.

Vetrna energija

Po napovedih bo na španskem trgu OVE v prihodnjih letih prevladovala vetrna energija.

Španija je bila v zadnjih letih priča ogromnim naložbam v vetrno energijo, kar je povzročilo hitro rast deleža vetrne energije.

V skladu z Nacionalnim celovitim energetskim in podnebnim načrtom španske vlade, objavljenim leta 2021, naj bi se nameščena zmogljivost vetrnih turbin do leta 2030 več kot podvojila.

V Španiji je trenutno v izgradnji ali razvoju več kot 25 GW vetrnih zmogljivosti:
 
 • Endesa namerava zamenjati 1,4 GW elektrarno na premog As Pontes v Galiciji, z 1,3 GW vetrnim parkom (naložba je vredna 2,7 mlrd EUR). 
 • Repsol namerava do leta 2025 zagnati svoj 860 MW projekt kopenske vetrne elektrarne Delta II v Aragonu, ki ga sestavlja 26 vetrnih turbin.
 • Repsol je dosegel tudi dogovor z ABO Wind o 250 MW novih zmogljivostih. 3 vetrni projekti v skupni zmogljivosti 150 MW, naj bi začeli delovati med letoma 2024 in 2025. 
 • GE Vernova in Forestalia sta podpisali sporazum o razvoju 16 projektov v skupni zmogljivosti 693 MW v Aragonu (5 projektov je že v razvoju).
 • Napovedanih je skoraj 11 GW projektov vetrnih elektrarn na morju.
 • IberBlue razvija 2 projekta plavajočih vetrnih elektrarn z močjo 990 MW (La Pinta in Nao Victoria) ob Andaluziji in 522 MW projektov plavajočih vetrnih elektrarn ob Galiciji.
 • Iberdrola ima v razvoju 3 velike plavajoče vetrne projekte (238 MW projekt San Borondón ob Gran Canarii, 490 MW San Brandán in 490 MW San Cibrao ob Galiciji).
 • Capital Energy razmišlja o treh 510 MW vetrnih projektih na morju ob Galiciji in Gironi.
 

Vladne politike in predpisi pospešujejo rast OVE

Španska vlada je izdala več načrtov in politik za spodbujanje rasti OVE v sektorju proizvodnje električne energije. Takšne vladne pobude naj bi v prihodnjih letih okrepile rast trga.

Da bi izpolnila predpise EU in dosegla nacionalne cilje glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (GHG), je španska vlada sprejela integriran (PNACC) za obdobje 2021–2030. Desetletni načrt želi doseči ogljično nevtralnost z zmanjšanjem skupnih bruto emisij toplogrednih plinov iz sektorja energetike, transporta in industrije.

V skladu z osnutkom posodobitve nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NECP 2021–2030) je Španija povečala delež OVE s prejšnjega cilja 42 % na 48 % končne porabe energije.
 
Največ novih nameščenih zmogljivosti naj bi bilo v segmentih sončne (76 GW) in vetrne energije (62 GW vključno s 3 GW na morju).
 
Posodobljeni NECP ocenjuje potrebne investicije na 294 mlrd EUR, od tega naj bi bilo 85 % zasebnih virov in 15 % javnih (11 % evropskih sredstev).


Konkurenti na trgu 

Španski trg obnovljive energije je zmerno razdrobljen.
 
Med nekatere večje konkurente na trgu sodijo:
 
 • Siemens Gamesa Renewable Energy SA
 • Acciona SA
 • Iberdrola SA
 • Cobra Group
 • Red Electrica Corporation SA.
 

Največja podjetja na področju OVE v Španiji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2023)
Corporación Acciona Energias Renovables  3.842,93
Audax Renovables SA 2.481,53
EDP Renováveis SA 2.425,63
Holaluz Clidom SA 966,22
Grenergy Renovables SA 194,08
Iberenova Promociones Sau 149,54
Opdenergy Holding SA 72,40Ostale perspektivne panoge na trgu

IKT

Španska vlada je leta 2020 sprejela Digitalno strategijo 2025, katere cilj je med drugim spodbujati digitalno preobrazbo države z digitalno povezljivostjo, okrepljeno kibernetsko varnostjo, digitalizacijo javnih uprav in vključevanjem tehnologij umetne inteligence.

Priložnosti so na področjih kibernetske varnosti, rešitev, ki omogočajo energetsko učinkovitost v različnih sektorjih, ter v tehnologiji digitalnega dvojčka, ki jo španska industrijska podjetja vse bolj sprejemajo.


Podatkovni centri 

Španski trg podatkovnih centrov je v zadnjih letih doživel znatno rast zaradi vzpona umetne inteligence (AI), naraščajočega povpraševanja po računalništvu v oblaku, analitiki velikih podatkov in IoT.

Španija je v naložbenem sektorju najzanimivejši trg podatkovnih centrov v vzponu v južni Evropi.
Zanimanje vlagateljev sta pritegnili predvsem mesti Madrid in Barcelona.

Glede na nasičenost drugih krajev ima država popolne pogoje za razcvet trga in da postane veliko vozlišče, ki bo lahko služilo preostali Evropi, Južni Ameriki, Afriki in Bližnjemu vzhodu. 

Prihodki na španskem trgu podatkovnih centrov naj bi po ocenah leta 2024 dosegli 4,11 mlrd USD ali približno 3,8 mlrd EUR. Po napovedih naj bi vrednost trga v obdobju 2024–2028 rasla po 6,41 % povprečni letni stopnji ter leta 2028 dosegla 5,27 mlrd USD ali 4,9 mlrd EUR.
 

Zelene tehnologije

Povpraševanje po storitvah in tehnologiji na področju okolja, odpadkov, vode, onesnaževanja tal in zraka, se bo v prihodnjih letih povečalo glede na močno zavezanost in prihodnje naložbe Španije za zaustavitev podnebnih sprememb in zaščito okolja.

Digitalizacija bo v vseh teh segmentih prednostna naloga. 


Nastanitveni sektor in logistika

Španija je ena vodilnih globalnih turističnih destinacij. V hotelirskem sektorju vlagatelji investirajo predvsem v luksuzne hotele v glavnih turističnih destinacijah, kot so Madrid, Barcelona, Balearski otoki, Costa del Sol in Kanarski otoki.

Stalno neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem v bivalnem in logističnem sektorju, ustvarja priložnosti za tuja podjetja, zlasti v produktih, kot so nastanitve za bivanje, študentska stanovanja, bivanje za starejše in urbana logistika.


Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.

Viri:
 • Factiva
 • EIU
 • Mordor Intelligence
 • Global Energy Research
 • Statistični urad RS 
 
 
Posodobljeno: maj 2024


Poglejte si tudi: