Španija

Poslovno sodelovanje Slovenije s Španijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Španijo 2015 – 2021 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2015 389.041 410.048 799.089 -21.007
2016 444.595 361.084 805.679 83.511
2017 554.443 504.057 1.058.500 50.386
2018 552.516 542.050 1.094.566 10.466
2019 582.138 536.030 1.118.169 46.108
2020 476.504 480.537 957.040 -4.033
2021* 330.966 343.228 674.193 -12.262


Blagovna menjava med Slovenijo in Španijo 2015– 2021 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg 2021 (posodobljeno november 2021).

 

Slovenski izvoz v Španijo v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
22 % 103.153 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
18 % 87.553 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
11 % 50.902 Farmacevtski proizvodi
6 % 30.162 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 24.302 Aluminij in aluminijasti izdelki
5 % 23.482 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume


Slovenski uvoz iz Španije v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
30 % 142.131 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
10 % 46.621 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
9 % 43.993 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 25.064 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
4 % 21.278 Farmacevtski proizvodi
4 % 17.661 Meso in užitni klavnični proizvodi


Vir: Statistični urad RS, avgust 2021.

 

 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Španijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 

  • Uredba o ratifikaciji skupnega sporočila o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BESIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o pospeševanju in medsebojni zaščiti naložb med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo (BESPZN)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo (BESIKZ)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Španijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo (BESNSNJ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BESIMVTP)
     


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk