Španija

Poslovno sodelovanje Slovenije s Španijo

 
Predstavljamo vsebine

 

Poslovanje s Slovenijo

Mesto Španije v blagovni menjavi Slovenije

2019 2020 2021 2022 2023
17 19 18 20 15

Slovenija je v letu 2023 v Španijo izvozila za 702 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 839 mio EUR.

Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 1.542 mio EUR.

S tem se je Španija lani uvrstila na 15. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava med Slovenijo in Španijo

Blagovna menjava med Slovenijo in Španijo 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 552.516 542.050 1.094.566 10.466
2019 582.138 536.030 1.118.169 46.108
2020 476.504 480.537 957.040 -4.033
2021 562.237 559.388 1.121.625 2.850
2022 629.113 638.519 1.267.633 -9.406
2023 692.237 846.589 1.538.826 -154.352
2024* 354.986 345.650 700.636 9.337


Blagovna menjava med Slovenijo in Španijo 2018– 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno julij 2024). 
 

Slovenski izvoz v Španijo v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
25 % 169.839 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
11 % 76.572 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
8 % 58.749 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
8 % 58.059 Farmacevtski proizvodi
8 % 53.941 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 46.066 Aluminij in aluminijasti izdelki


Slovenski uvoz iz Španije v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
38 % 322.655 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
9 % 76.643 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
6 % 52.190 Meso in užitni klavnični proizvodi
5 % 44.654 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
4 % 37.595 Farmacevtski proizvodi
3 % 26.091 Oblačila in pribor za oblačila, razen pletenih in kvačkanih izdelkovVir: Statistični urad RS, julij 2024.

 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Španijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
 

  • Uredba o ratifikaciji skupnega sporočila o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BESIDO)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo (BESIKZ)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Španijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo (BESNSNJ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BESIMVTP)
 

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

Poglejte si tudi: