Španija

Poslovno sodelovanje Slovenije s Španijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Španijo 2016 – 2022 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2016 444.595 361.084 805.679 83.511
2017 554.443 504.057 1.058.500 50.386
2018 552.516 542.050 1.094.566 10.466
2019 582.138 536.030 1.118.169 46.108
2020 476.504 480.537 957.040 -4.033
2021 562.237 559.388 1.121.625 2.850
2022* 533.195 521.580 1.054.776 11.615
 

Blagovna menjava med Slovenijo in Španijo 2016– 2022 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2022 (posodobljeno jan 2023).

 

Slovenski izvoz v Španijo v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
25 % 138.406 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
12 % 68.383 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
8 % 44.966 Farmacevtski proizvodi
7 % 41.622 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 35.065 Aluminij in aluminijasti izdelki
6 % 30.990 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
 

Slovenski uvoz iz Španije v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
29 % 159.154 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
11 % 62.665 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
6 % 31.099 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 25.756 Farmacevtski proizvodi
4 % 23.649 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 21.367 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski


Vir: Statistični urad RS, julij 2022.

 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Španijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
 

  • Uredba o ratifikaciji skupnega sporočila o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BESIDO)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo (BESIKZ)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Španijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo (BESNSNJ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BESIMVTP)
 

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2022.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk