Španija

Poslovno sodelovanje Slovenije s Španijo

Poslovanje s Slovenijo

 

Mesto Španije v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
14 16 17 19 18 20


Slovenija je v letu 2022 v Španijo izvozila za 631 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 639 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 1.270 mio EUR.
S tem se je Španija lani uvrstila na 20. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Španijo 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 554.443 504.057 1.058.500 50.386
2018 552.516 542.050 1.094.566 10.466
2019 582.138 536.030 1.118.169 46.108
2020 476.504 480.537 957.040 -4.033
2021 562.237 559.388 1.121.625 2.850
2022 629.113 638.519 1.267.633 -9.406
2023* 463.102 571.385 1.034.487 -108.282


Blagovna menjava med Slovenijo in Španijo 2017– 2023 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg (posodobljeno november 2023). 

 

Slovenski izvoz v Španijo v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
21 % 135.346 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
10 % 61.709 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
8 % 52.956 Farmacevtski proizvodi
7 % 46.897 Aluminij in aluminijasti izdelki
7 % 44.283 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
7 % 43.993 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
 

Slovenski uvoz iz Španije v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
29 % 181.814 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
11 % 71.461 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
6 % 35.143 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 33.508 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
5 % 31.238 Farmacevtski proizvodi
5 % 31.211 Meso in užitni klavnični proizvodi


Vir: Statistični urad RS, marec 2023.

 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Španijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
 

  • Uredba o ratifikaciji skupnega sporočila o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BESIDO)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo (BESIKZ)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Španijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo (BESNSNJ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BESIMVTP)
 

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

Poglejte si tudi: