Španija

Poslovno sodelovanje Slovenije s Španijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Španijo 2013 – 2019 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2013 237.416 378.613 616.030 -141.197
2014 276.365 405.808 682.173 -129.444
2015 389.041 410.048 799.089 -21.007
2016 444.595 361.084 805.679 83.511
2017 554.443 504.057 1.058.500 50.386
2018 552.516 542.050 1.094.566 10.466
2019* 433.267 398.198 831.464 35.069

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Španijo 2013– 2019 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-sep (posodobljeno dec 2019).

 

Slovenski izvoz v Španijo v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
25 % 138.918 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
22 % 123.499 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
9 % 47.306 Farmacevtski proizvodi
5 % 28.026 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 26.103 Igrače, rekviziti za družabne igre in šport, njihovi deli in pribor
5 % 24.835 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume


 

Slovenski uvoz iz Španije v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
31 % 167.113 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
12 % 64.751 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 38.049 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
6 % 29.807 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
4 % 20.364 Meso in užitni klavnični proizvodi
3 % 18.851 Oblačila in pribor za oblačila, razen pletenih in kvačkanih izdelkov


Vir: Statistični urad RS, julij 2019.

 

 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Španijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 

  • Uredba o ratifikaciji skupnega sporočila o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BESIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o pospeševanju in medsebojni zaščiti naložb med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo (BESPZN)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo (BESIKZ)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Španijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo (BESNSNJ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BESIMVTP)
     


Vir: IUS-INFO, Register predpisov RS, november 2019.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk