Španija

Predstavitev gospodarstva Španije

Predstavitev države

 
Uradni naziv Reino de España /Kraljevina Španija
Mednarodna oznaka ES/ESP 
Glavno mesto Madrid
Velikost (km2) 504.880
Prebivalci (mio) 47,6
Uradni jezik Španski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Rimo-katoliki (58,2 %), ateisti (16,2)
Denarna enota Evro (EUR)
Čas GMT +1, enako kot v Sloveniji. Poslovni čas
Klicna številka + 34 

Prebivalstvo Španije

Španija ima 47,6 milijona prebivalcev.
 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Madrid 3.334.000
Barcelona 1.664.000
Valencia 800.000
Sevilla 691.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Ustavna monarhija

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1978

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament (Cortes); Senat ima 264 članov, 208 jih je izvoljenih neposredno, 56 članov pa so imenovani regionalni predstavniki, vendar z malo vpliva. Kongres poslancev ima 350 članov, ki so izvoljeni iz zaprtih list strank v posameznih volilnih enotah.

Volitve:


Na zadnjih parlamentarnih volitvah, 28. aprila 2019, so zmagali vladajoči socialisti (PSOE) premiera Pedra Sáncheza, ki so dobili 29 %. Naslednje parlamentarne volitve bodo v decembru 2023.
 

Vodstvo države:

Kralj Felipe VI

Izvršilna oblast:

Svet ministrov vodi predsednik (premier), ki ga imenuje kralj, vendar mora dobiti podporo v parlamentu. 
Premier: Pedro Sanchez (od junija 2018)

 

Španija je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, januar 2023.

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Statistični indikatorji za obdobje 2024-2020

  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 47,5 47,5 47,6 47,5 47,4
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 94 95 94
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.407,7 1.305,1 1.306,6 1.207,7 1.119,2
 BDP per capita (v EUR): 29.653 27.464 27.472 25.432 23.631
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 2.231,0 2.143,9 2.046,9 1.634,0 1.563,1
 BDP per capita (PPP, v EUR): 46.994 45.117 43.040 34.409 33.002
 Rast BDP (v %): 2,0 1,4 5,5 5,5 -11,3
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 12,7 13,1 12,8 14,8 15,6
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,5 4,3 8,3 3,0 -0,3
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -505,5 -480,8 -482,8 -340,0 -274,9
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 436,6 419,8 421,3 320,6 266,4
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,0 2,2 16,9 14,4 -19,9
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,4 2,1 8,7 13,9 -14,9
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 44,1 40,1 50,0 37,1 32,1
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 104,9+ 631,3 562,2 476,5
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 128,5+ 639,1 559,4 480,5
Stopnja tveganja države (op): / 30 30 28 28
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / / / 30


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2023 (posodobljeno maj 2023).
(/)  Podatek ni na voljo. 

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2023.

 

Delo v Španiji

 

Državljani EU za delo v Španiji ne potrebujejo posebnih dovoljenj, medtem ko morajo državljani tretjih držav pridobiti delovno dovoljenje in ovoljenje za bivanje.

Največ zaposlitvenih možnosti za tujce v Španiji je IT sektorju, proizvodnji, zdravstvu, gradbeništvu in turizmu. V večini primerov je za uspešno zaposlitev potrebno dobro znanje španščine, včasih zadostuje tudi angleščina.
 


Povprečna in minimalna bruto plača

 

Minimalna bruto mesečna plača je v Španiji januarja 2023 znašala 1.166.67 EUR.

Po podatkih španskega statističnega urada je povprečna bruto mesečna plača v Španiji v Q3 2022 znašala 2.032,05 EUR.
 

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2022 2023* 2024* 2025*
Rast zasebne potrošnje 1,9 0,7 2,0 1,9
Rast javne potrošnje -1,7 1,0 0,8 0,9
Rast investicij 5,2 2,0 4,0 3,6


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2023.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Španija je v letu 2022 izvozila za 421,3 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 482,8 mlrd EUR. 
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -61,5 mlrd EUR. 
  • V letu 2022 je Španija največ izvažala vozila, nafto in plin, farmacevtske izdelke, strojno opremo ter ostalo blago.
  • Največ so v letu 2022 izvozili v Francijo (14,9 % od celotnega izvoza), sledijo Nemčija, Portugalska, Italija in Belgija.
  • Španija je v letu 2022 največ uvažala nafto in plin, vozila, električno in elektronsko opremo, strojno opremo ter farmacevtske izdelke.
  • Največ so v letu 2022 uvozili iz Kitajske (10,5 % od celotnega uvoza), sledijo Nemčija, Francija, ZDA in Italija.

 

Španija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2020 - 2025 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2022 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2022 % od celote
Mineralna goriva, olja 19,2 Vozila 12,3
Vozila 8,4 Mineralna goriva, olja 8,6
Električna in elektronska oprema 7,9 Farmacevtski izdelki 6,6
Stroji, jedrski reaktorji 7,6 Stroji, jedrski reaktorji 6,2
Farmacevtski izdelki 4,8 Ostalo blago 6,1

 

Vodilni uvozni trgi 2022 % od celote Vodilni izvozni trgi 2022 % od celote
Kitajska 10,5 Francija 14,9
Nemčija 9,1 Nemčija 9,3
Francija 8,6 Portugalska 8,0
ZDA 7,1 Italija 7,8
Italija 5,9 Belgija 5,9
Slovenija (68. mesto) 0,1 Slovenija (54. mesto) 0,2Vir: Factiva; ITC, junij 2023.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Španiji so v letu 2020 znašale 759,4 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 11,6 %.
  • Celotne izhodne TNI Španije so v letu 2020 znašale 549,3 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala 4,2 %. 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Španiji 2020 - 2023 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.Poglejte si tudi: