Španija

Predstavitev gospodarstva Španije

Predstavitev države

 
Uradni naziv Reino de España /Kraljevina Španija
Mednarodna oznaka ES/ESP 
Glavno mesto Madrid
Velikost (km2) 504.880
Prebivalci (mio) 46,7
Uradni jezik Španski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Rimo-katoliki (58,2 %), ateisti (16,2)
Denarna enota Evro (EUR)
Čas GMT +1, enako kot v Sloveniji. Poslovni čas
Klicna številka + 34 

Prebivalstvo Španije

Španija ima 46,7 milijona prebivalcev.
 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Madrid 3.334.000
Barcelona 1.664.000
Valencia 800.000
Sevilla 691.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Ustavna monarhija

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1978

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament (Cortes); Senat ima 264 članov, 208 jih je izvoljenih neposredno, 56 članov pa so imenovani regionalni predstavniki, vendar z malo vpliva. Kongres poslancev ima 350 članov, ki so izvoljeni iz zaprtih list strank v posameznih volilnih enotah.

Volitve:

Na parlamentarnih volitvah, 28. aprila 2019, so zmagali vladajoči socialisti (PSOE) premiera Pedra Sáncheza, ki so dobili 29 % odstotkov glasov in si s tem pridobili 122 poslanskih sedežev v spodnjem domu španskega parlamenta. Ker Sánchezu ni uspelo sestaviti koalicije, so razpisali ponovne volitve, ki so potekale 10.11.2019. Ponovno so slavili Sánchezovi socialisti, ki jim je število poslancev še upadlo. Dvignila se je ljudska stranka in skrajno desni VOX. Ponovne volitve, ki so bile že četrte v zadnjih štirih letih, tako še vedno niso rešile politične situacije v Španiji.

Vodstvo države:

Kralj Felipe VI

Izvršilna oblast:

Svet ministrov vodi predsednik (premier), ki ga imenuje kralj, vendar mora dobiti podporo v parlamentu. 
Premier: Pedro Sanchez (od junija 2018)

 

Španija je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, marec 2022.

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Statistični indikatorji za obdobje 2023-2019

  2023* 2022* 2021 2020 2019
 Število prebivalcev (v mio): 47,5 47,6 47,5 47,4 47,1
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 95 94 94
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.341,8 1.204,1 1.205,9 1.123,2 1.243,9
 BDP per capita (v EUR): 28.236 25.317 25.394 23.715 26.393
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 1.901,5 1.807,8 1.631,5 1.568,6 1.754,6
 BDP per capita (PPP, v EUR): 40.015 38.011 34.358 33.119 37.229
 Rast BDP (v %): 1,6 4,7 5,1 -10,8 2,1
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 13,7 13,5 14,8 15,5 14,1
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 4,5 9,2 3,0 -0,3 0,8
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -470,4 -447,9 -340,4 -274,4 -321,3
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 426,5 400,5 320,0 265,4 294,6
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,8 12,5 14,7 -20,2 2,5
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 1,6 7,9 13,9 -15,2 1,2
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 33,4 37,1 30,9 29,6 22,1
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 533,2+ 562,2 476,5 582,1
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 521,6+ 559,4 480,5 536,0
Stopnja tveganja države (op): / 30 28 28 29
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / / 30 30


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2022 (posodobljeno jan 2023).
(/)  Podatek ni na voljo. 

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2022.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Minimalna bruto mesečna plača v Španiji v letu 2022 znaša 1.166,70 EUR.

V Q3 2021 je povprečna mesečna bruto plača v Španiji znašala 1.952,37 EUR.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2021 2022* 2023* 2024*
Rast zasebne potrošnje 4,6 5,4 3,5 2,3
Rast javne potrošnje 3,0 2,0 1,0 0,8
Rast investicij 4,1 8,0 7,0 5,0


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2022.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Španija je v letu 2021 izvozila za 348,9 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 363,7 mlrd EUR. 
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -14,8 mlrd EUR. 
  • V letu 2021 je Španija največ izvažala vozila, strojno opremo, ostalo blago, nafto in plin ter farmacevtske izdelke.
  • Največ so v letu 2021 izvozili v Francijo (15,2 % od celotnega izvoza), sledijo Nemčija, Italija, Portugalska in Združeno kraljestvo.
  • Španija je v letu 2021 največ uvažala nafto in plin, vozila, strojno opremo, električno in elektronsko opremo ter farmacevtske izdelke.
  • Največ so v letu 2021 uvozili iz Nemčije (10,6 % od celotnega uvoza), sledijo Kitajska, Francija, Italija in ZDA.

 

Španija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019 - 2024 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Mineralna goriva, olja 12,9 Vozila 13,8
Vozila 9,1 Stroji, jedrski reaktorji 6,4
Stroji, jedrski reaktorji 8,6 Ostalo blago 6,1
Električna in elektronska oprema 8,2 Mineralna goriva, olja 5,9
Farmacevtski izdelki 5,8 Farmacevtski izdelki 5,2
 
Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
Nemčija 10,6 Francija 15,2
Kitajska 9,7 Nemčija 9,8
Francija 9,5 Italija 8,0
Italija 6,3 Portugalska 7,5
ZDA 4,7 Združeno kraljestvo 5,5
Slovenija (65. mesto) 0,1 Slovenija (53. mesto) 0,2


Vir: Factiva; ITC, junij 2022.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Španiji so v letu 2020 znašale 759,4 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 11,6 %.
  • Celotne izhodne TNI Španije so v letu 2020 znašale 549,3 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala 4,2 %. 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Španiji 2020 - 2023 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.Poglejte si tudi: