Španija

Predstavitev gospodarstva Španije


Predstavitev gospodarstva  Španije

 

Predstavitev države

Uradni naziv Reino de España /Kraljevina Španija
Mednarodna oznaka ES/ESP 
Glavno mesto Madrid
Velikost (km2) 504.880
Prebivalci (mio) 47,5
Uradni jezik Španski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Rimo-katoliki (58,2 %), ateisti (16,2)
Denarna enota Evro (EUR)
Čas GMT +1, enako kot v Sloveniji. Poslovni čas
Klicna številka + 34 

Prebivalstvo Španije

Španija ima 47,5 milijona prebivalcev.
 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Madrid 3.334.000
Barcelona 1.664.000
Valencia 800.000
Sevilla 691.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Ustavna monarhija

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1978

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament (Cortes); Senat ima 264 članov, 208 jih je izvoljenih neposredno, 56 članov pa so imenovani regionalni predstavniki, vendar z malo vpliva. Kongres poslancev ima 350 članov, ki so izvoljeni iz zaprtih list strank v posameznih volilnih enotah.

Volitve:


Na zadnjih parlamentarnih volitvah, ki so potekale 23. julija 2023, je zmagala španska opozicijska desničarska Ljudska stranka (PP), vendar ji ni uspelo doseči parlamentarne večine. PP in Socialistična delavska stranka (PSOE) premierja Pedra Sancheza, sta dobili 33,1 %, oziroma 31,7 % glasov. S tem je PP pod vodstvom Alberta Nuneza Feijooja dobila 136 sedežev v spodnjem domu s 350 sedeži, kongres poslancev in socialisti pa 122 sedežev. Stranke si zdaj prizadevajo za sestavo koalicijske vlade.
 

Vodstvo države:

Kralj Felipe VI. (od 19.6.2014)

Izvršilna oblast:

Svet ministrov vodi predsednik (premier), ki ga imenuje kralj, vendar mora dobiti podporo v parlamentu. 

Premier: Pedro Sanchez (od junija 2018)

 

Španija je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, januar 2024.

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Statistični indikatorji za obdobje 2025-2021

  2025* 2024* 2023 2022 2021
 Število prebivalcev (v mio): 47,4 47,5 47,5 47,6 47,5
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 94 95
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.679,6 1.523,0 1.435,8 1.347,5 1.223,1
 BDP per capita (v EUR): 35.418 32.082 30.215 28.333 25.757
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 2.357,4 2.259,3 2.182,7 2.102,3 1.651,2
 BDP per capita (PPP, v EUR): 49.715 47.591 45.934 44.204 34.771
 Rast BDP (v %): 1,8 1,4 2,5 5,8 6,4
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 11,6 11,9 12,1 12,9 14,8
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,0 3,0 3,4 8,3 3,0
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -418,5 -408,8 -400,0 -451,1 -340,3
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 379,1 360,7 356,6 392,0 316,9
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,8 1,1 1,6 15,2 13,5
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 4,0 1,4 0,3 7,0 14,9
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 50,2 41,9 38,0 48,8 48,4
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 215,2+ 702,2 629,1 562,2
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 232,0+ 839,5 638,5 559,4
Stopnja tveganja države (op): / 30 30 30 28
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / / / 30


Opombe:

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. 
(*)   EIU napoved                                                                                                  
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190                                                                                                          
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar 2024 (posodobljeno maj 2024).                                                                                                      
(/)  Podatek ni na voljo.                  
                                                                                    
Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2024.

 

Delo v Španiji

 

Državljani EU za delo v Španiji ne potrebujejo posebnih dovoljenj, medtem ko morajo državljani tretjih držav pridobiti delovno dovoljenje in ovoljenje za bivanje.

Največ zaposlitvenih možnosti za tujce v Španiji je IT sektorju, proizvodnji, zdravstvu, gradbeništvu in turizmu. V večini primerov je za uspešno zaposlitev potrebno dobro znanje španščine, včasih zadostuje tudi angleščina.
 


Povprečna in minimalna bruto plača

 

Minimalna bruto mesečna plača se je v Španiji  januarja 2024 dvignila na 1.323 EUR.
 
Po podatkih španskega statističnega urada, je povprečna bruto mesečna plača v Španiji v Q3 2023 znašala 2.117,80 EUR.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2023 2024* 2025* 2026*
Rast zasebne potrošnje 1,8 1,4 2,2 2,0
Rast javne potrošnje 2,3 1,1 1,0 1,0
Rast investicij 1,9 2,5 3,6 3,5


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2024.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Španija je v letu 2022 izvozila za 421,3 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 482,8 mlrd EUR. 
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -61,5 mlrd EUR. 
  • V letu 2022 je Španija največ izvažala vozila, nafto in plin, farmacevtske izdelke, strojno opremo ter ostalo blago.
  • Največ so v letu 2022 izvozili v Francijo (14,9 % od celotnega izvoza), sledijo Nemčija, Portugalska, Italija in Belgija.
  • Španija je v letu 2022 največ uvažala nafto in plin, vozila, električno in elektronsko opremo, strojno opremo ter farmacevtske izdelke.
  • Največ so v letu 2022 uvozili iz Kitajske (10,5 % od celotnega uvoza), sledijo Nemčija, Francija, ZDA in Italija.

 

Španija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2020 - 2025 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2022 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2022 % od celote
Mineralna goriva, olja 19,2 Vozila 12,3
Vozila 8,4 Mineralna goriva, olja 8,6
Električna in elektronska oprema 7,9 Farmacevtski izdelki 6,6
Stroji, jedrski reaktorji 7,6 Stroji, jedrski reaktorji 6,2
Farmacevtski izdelki 4,8 Ostalo blago 6,1

 

Vodilni uvozni trgi 2022 % od celote Vodilni izvozni trgi 2022 % od celote
Kitajska 10,5 Francija 14,9
Nemčija 9,1 Nemčija 9,3
Francija 8,6 Portugalska 8,0
ZDA 7,1 Italija 7,8
Italija 5,9 Belgija 5,9
Slovenija (68. mesto) 0,1 Slovenija (54. mesto) 0,2Vir: Factiva; ITC, junij 2023.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Španiji so v letu 2021 znašale 694,7 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2017 je znašala 3,5 %.
  • Celotne izhodne TNI Španije so v letu 2021 znašale 509,2 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2017 pa je znašala -0,9 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Španiji 2021 - 2024 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 

Največji vlagatelji v Španijo

 
Države vlagateljice mio EUR
Nizozemska 111.916
Luksemburg 108.673
Združeno kraljestvo 98.525
Nemčija 80.044
Francija 75.423
Italija 39.953
ZDA 34.005
Švica 31.955
Belgija 18.941
Portugalska 16.006
 

 
Vir: Factiva; ITC, september 2023.Poglejte si tudi: