Španija

Predstavitev gospodarstva Španije

Predstavitev države

Uradni naziv Reino de España /Kraljevina Španija
Mednarodna oznaka ES/ESP 
Glavno mesto Madrid
Velikost (km2) 504.880
Prebivalci (mio) 46,7
Uradni jezik Španski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Rimo-katoliki (58,2 %), ateisti (16,2)
Denarna enota Evro (EUR)
Čas GMT +1, enako kot v Sloveniji. Poslovni čas
Klicna številka + 34


Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Madrid 3.334.000
Barcelona 1.664.000
Valencia 800.000
Sevilla 691.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Ustavna monarhija

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1978

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament (Cortes); Senat ima 264 članov, 208 jih je izvoljenih neposredno, 56 članov pa so imenovani regionalni predstavniki, vendar z malo vpliva. Kongres poslancev ima 350 članov, ki so izvoljeni iz zaprtih list strank v posameznih volilnih enotah.

Volitve:

Na parlamentarnih volitvah, 28. aprila 2019, so zmagali vladajoči socialisti (PSOE) premiera Pedra Sáncheza, ki so dobili 29 % odstotkov glasov in si s tem pridobili 122 poslanskih sedežev v spodnjem domu španskega parlamenta. Ker Sánchezu ni uspelo sestaviti koalicije, so razpisali ponovne volitve, ki so potekale 10.11.2019. Ponovno so slavili Sánchezovi socialisti, ki jim je število poslancev še upadlo. Dvignila se je ljudska stranka in skrajno desni VOX. Ponovne volitve, ki so bile že četrte v zadnjih štirih letih, tako še vedno niso rešile politične situacije v Španiji.

Vodstvo države:

Kralj Felipe VI

Izvršilna oblast:

Svet ministrov vodi predsednik (premier), ki ga imenuje kralj, vendar mora dobiti podporo v parlamentu. 
Premier: Pedro Sanchez (od junija 2018)

 

Španija je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, marec 2022.

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Statistični indikatorji za obdobje 2023-2019

  2023* 2022* 2021 2020 2019
 Število prebivalcev (v mio): 46,7 46,7 46,7 46,8 46,7
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 95 94
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.306,3 1.233,6 1.203,9 1.123,2 1.243,9
 BDP per capita (v EUR): 27.985 26.404 25.753 24.024 26.615
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 1.924,1 1.813,2 1.641,2 1.571,9 1.756,6
 BDP per capita (PPP, v EUR): 41.219 38.812 35.109 33.620 37.585
 Rast BDP (v %): 3,5 6,0 5,0 -10,8 2,1
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 13,3 14,2 14,8 15,5 14,1
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,7 3,7 3,0 -0,3 0,8
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -406,2 -392,8 -363,7 -274,4 -321,3
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 373,4 365,4 348,9 265,4 294,6
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 5,6 10,6 13,4 -20,2 2,5
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 5,7 8,3 12,8 -15,2 1,2
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 49,3 54,8 45,7 29,6 22,1
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 99,3+ 530,5 476,5 582,1
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 92,9+ 558,7 480,5 536,0
Stopnja tveganja države (op): / 28 28 28 29
Razred tveganja (op): / B B B B


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2022 (posodobljeno maj 2022).
(/)  Podatek ni na voljo. 

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2022.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Minimalna bruto mesečna plača v Španiji v letu 2022 znaša 1.166,70 EUR.

V Q3 2021 je povprečna mesečna bruto plača v Španiji znašala 1.952,37 EUR.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2021 2022* 2023* 2024*
Rast zasebne potrošnje 4,6 5,4 3,5 2,3
Rast javne potrošnje 3,0 2,0 1,0 0,8
Rast investicij 4,1 8,0 7,0 5,0


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2022.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Izvoz blaga je v letu 2020 znašal 255,3 mlrd EUR, uvoz pa 263,4 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -8,2 mlrd EUR. Največ je Španija v letu 2020 izvažala vozila, stroje, električno in elektronsko opremo ter farmacevtske izdelke. Glavni izvozni trg v letu 2020 je bila Francija (15,4 % od celotnega izvoza). Sledijo Nemčija, Italija, Portugalska in Združeno kraljestvo. Največ je Španija v letu 2020 uvažala vozila, stroje, mineralna goriva, električno in elektronsko opremo ter farmacevtske izdelke. Največ so v letu 2020 uvozili iz Nemčije (11,8 % od celotnega uvoza), Kitajske, Francije, Italije in ZDA.

 

Španija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Vozila 10,4 Vozila 15,5
Stroji, jedrski reaktorji 9,5 Stroji, jedrski reaktorji 7,0
Mineralna goriva, olja 9,4 Ostalo blago 6,3
Električna in elektronska oprema 8,8 Električna in elektronska oprema 5,5
Farmacevtski izdelki 5,1 Farmacevtski izdelki 4,4
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Nemčija 11,8 Francija 15,4
Kitajska 10,2 Nemčija 10,8
Francija 9,9 Italija 7,5
Italija 6,2 Portugalska 7,3
ZDA 4,9 Združeno kraljestvo 6,0
Slovenija (61. mesto) 0,2 Slovenija (53. mesto) 0,2


Vir: Factiva; ITC, junij 2021.

 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Španiji so v letu 2018 znašale 558,5 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 7,0 %. Celotne izhodne TNI Španije so v letu 2018 znašale 477,1 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 4,9 %.
 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Španiji 2019 - 2022 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.
 

 
Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 200,6 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Francija in Nemčija. Največ investicij je na področju transporta in nepremičnin.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 44.289,1
Francija 30.899,9
Nemčija 29.028,7
Združeno kraljestvo 20.094,3
Japonska 8.642,3
Druge države 67.622,6
Skupaj 200.577,1
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Transport 23.547,3
Nepremičnine 21.013,5
Obnovljivi viri energije 16.343,1
Komunikacije 12.555,3
Finančne storitve 11.373,6
Drugi sektorji 115.744,5
Skupaj 200.577,1
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
SEAT (Sociedad Espanola de Automoviles de Turismo) 5.923,2
Amazon.com 1.565,7
Enel Green Power Espana 877,7
Seur 792,5
Banco Pichincha 735,0
Lidl 556,4
Nestle 517,5

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.


 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo