Španija

Prodaja v Španijo

 

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Cena je pomemben dejavnik pri nakupni odločitvi. Španski kupci običajno niso zvesti eni blagovni znamki, zelo hitro se razvijajo tudi trgovske blagovne znamke. Druga ključna dejavnika nakupne odločitve sta še plačilni sistem in učinkovita poprodajna storitev. Zaradi visoke brezposelnosti med mladimi in počasne gospodarske rasti se potrošniki vedno bolj obračajo na diskontne prodajalne in poceni izdelke. Potrošniki so bolj konservativni in dajejo prednost španskim izdelkom, medtem ko so mladi novim izdelkom bolj naklonjeni.

V Španiji se razvija odgovorna potrošnja. Medtem ko je pred štirimi leti le 30 % potrošnikov reklo, da so pri svojih nakupih upoštevali skrb za okolje, se je v letu 2018 ta odstotek povečal na 41 %. Trg z rabljenimi izdelki je v Španiji precejšen, razvijajo se tudi spletne platforme za sodelovalno gospodarstvo. 

 

Tržne poti, distribucija

Velika populacija v španskih mestih predstavlja velik potencial za trgovino na drobno, zlasti v Madridu in Barceloni, hitro pa se razvijajo tudi druge regionalne lokacije. Lokalni maloprodajni trgi imajo na voljo dobro logistično infrastrukturo in številne distribucijske centre po vsej državi.
 
Prodaja v hipermarketih se je v Španiji v letu 2019 povečala za 2 % in dosegla 13,8 mlrd EUR. Po napovedih bo prodaja v tem segmentu v prihodnjih petih letih rasla po 2 % povprečni letni stopnji. Največji konkurent v segmentu hipermarketov je Centros Comerciales Carrefour SA, ki je imel v letu 2019 53 % tržni delež.

Prodaja v diskontnih trgovinah se je v Španiji v letu 2019 zmanjšala za 1 % na 8,8 mlrd EUR, a je v prihodnjih petih letih napovedana rast tega segmenta v povprečju 3 % na letni ravni. Vodilni diskontni trgovec glede na vrednost prodaje je Lidl Supermercados SAU, ki je imel v letu 2019 48 % tržni delež. Po številu prodajnih mest pa je na vodilnem mestu Distribuidora Internacional de Alimentación, s svojima dvema blagovnima znamkama trgovin, Dia Market in Dia Fresh. Ta trgovec je imel v letu 2019 precejšne finančne težave, ki so ga spodbudile k optimizaciji svoje trgovske mreže. Samo v letu 2019 je zaprl več kot 200 trgovin.
 

Spletna prodaja


Spletna prodaja se je v Španiji v letu 2019 povečala za 14 % in dosegla vrednost 11,5 mlrd EUR. Po napovedih bo v prihodnjih petih letih rasla po 9 % povprečni letni stopnji. Španci največ kupujejo pri velikih mednarodnih spletnih ponudnikih, kot so Amazon.com Inc, eBay Inc. in Alibaba Group Holding. Pomembnejši spletni ponudniki na trgu so tudi El Corte Inglés, Zara in Mercadona.

 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2019)
Industria de Diseño Textil SA 26.720,71
Mercadona Sa 22.384,83
El Corte Ingles Sa 11.318,18
Centros Comerciales Carrefour Sa 7.814,81
Distribuidora Internacional De Alimentacion SA 6.559,26
Eroski SCL 5.125,38
Lidl Supermercados Sa 3.921,66
 
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Najbolj uveljavljena oblika plačevanja pri uvozu izdelkov v Španijo je nepreklicni dokumentarni akreditiv, a se lahko partnerja dogovorita tudi o drugih oblikah plačil, če je bilo prej že vzpostavljeno sodelovanje med izvoznikom in uvoznikom, oziroma distributerjem. Plačilni roki so običajno 30, 60 ali 90 dnevni. Velike družbe, vključno z velikimi trgovci na drobno, imajo pogosto daljše plačilne roke, tudi do šest mesecev. Vlada lahko odloži številna plačila, kar je odvisno od posameznih področij. Plačila lahko odloži tudi na eno leto.
 
Povprečni plačilni rok v letu 2019 je znašal 48 dni, povprečna zamuda plačil pa 14 dni.


 
Več: Plačilni promet – izvozno okno
 

Transport in logistika

Svetovni gospodarski forum (WEF) v svojem poročilu za leto 2019 uvršča Španijo na 9. mesto z vidika razvitosti transportne infrastrukture.
 
Španska vlada veliko vlaga v prometno infrastrukturo, kot so avtoceste, železnice, letališča in pristanišča, da bi odpravila zastoje in zamude v prometu znotraj države. Država ima močan geostrateški položaj s celovito infrastrukturno mrežo, ki povezuje različne načine prevoza.
 
Španski transportni sektor je v obdobju 2015-2019 rasel po 6,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 59,5 mlrd EUR.

Največ transporta se v Španiji odvija po cestah. Segment cestnega transporta je v Španiji v letu 2019 ustvaril prihodke v višini 49 mlrd EUR, kar predstavlja 82,4 % celotne vrednosti trga. Segment pomorskega transporta je v letu 2019 ustvaril prihodke v višini 9,3 mlrd EUR ali 15,6 % celotne vrednosti sektorja. Cestni in pomorski transport sta najuspešnejša segmenta v španskem transportnem sektorju, saj sta stroškovno bolj učinkovita v primerjavi z alternativami, pa tudi infrastruktura, potrebna za te dve vrsti transporta, je lahko dostopna.

Analitiki napovedujejo, da bo španski transportni sektor v obdobju 2020-2024 rasel po 2,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 ustvaril vrednost 61,5 mlrd EUR. Izbruh pandemije COVID-19 bo v letu 2020 v veliki meri vplival na industrijo. Poraba bencina je v času pandemije drastično upadla, saj so številna večja mesta po svetu uvedla stroge blokade, ki prepovedujejo nepotrebno gibanje. Poleg tega so se cene nafte znatno znižale. To bi lahko izboljšalo operativne marže ponudnikov prevoznih storitev. A zaradi pandemije morajo ponudniki upoštevati strožja pravila in ukrepe za svoje osebje in procese, kar lahko poveča stroške. Kasnejša gospodarska recesija bi lahko zmanjšala tudi povpraševanje po prevoznih storitvah.


 
Tržna segmentacija za leto 2019
 
Segment Odstotek
Cestni transport 82,4 %
Pomorski transport 15,6 %
Letalski transport 1,5 %
Železniški transport 0,5 %
 
 
Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 
 
 
Posodobljeno oktober 2020.

_