Španija

Prodaja v Španijo

 

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Cena je pomemben dejavnik pri nakupni odločitvi. Španski kupci običajno niso zvesti eni blagovni znamki, zelo hitro se razvijajo tudi trgovske blagovne znamke. Druga ključna dejavnika nakupne odločitve sta še plačilni sistem in učinkovita poprodajna storitev. Zaradi visoke brezposelnosti med mladimi in počasne gospodarske rasti se potrošniki vedno bolj obračajo na diskontne prodajalne in poceni izdelke. Potrošniki so bolj konservativni in dajejo prednost španskim izdelkom, medtem ko so mladi novim izdelkom bolj naklonjeni.
 

Tržne poti, distribucija

Velika populacija v španskih mestih predstavlja velik potencial za trgovino na drobno, zlasti v Madridu in Barceloni, hitro pa se razvijajo tudi druge regionalne lokacije. Lokalni maloprodajni trgi imajo na voljo dobro logistično infrastrukturo in številne distribucijske centre po vsej državi.
 
Spletna prodaja se v Španiji hitro razvija in postaja vse bolj priljubljena, zlasti v segmentu mode in elektronike. Španski spletni maloprodajni sektor je v obdobju 2013-2017 rasel po 14,6 % letni stopnji in v letu 2017 ustvaril skupne prihodke v višini 7,8 mlrd EUR.
 
Učinki dolgotrajne recesije še vedno vplivajo na trgovino na drobno v Španiji, saj visoka stopnja brezposelnosti, počasi rastoči dohodki in spreminjajoči se demografski kazalci zmanjšujejo razpoložljivi dohodek, potrošniki so vse bolj občutljivi na ceno. Zato trgovci na drobno sprejemajo nove strategije in poskušajo potrošnikom ponuditi najvišjo kakovost za najnižjo ceno.
 
Španija ima veliko trgovskih centrov, od majhnih prodajnih središč do velikih nakupovalnih centrov, ki se pogosto nahajajo zunaj mestnih središč. V Španiji je skoraj 600 maloprodajnih trgovskih centrov, s skupno površino več kot 15,4 mio m2. Približno polovica nakupovalnih centrov v Španiji je bila zgrajena pred letom 1999 in imajo manjši obseg, približno 20.000 m2. Po letu 2000 so začeli odpirati velike centre, s povprečno površino 32.000 m2. Maloprodaja prehrambnih izdelkov je najpomembnejši segment maloprodaje v Španiji, saj predstavlja 72,4 % celotne vrednosti maloprodaje. V obdobju 2013-2017 je vrednost maloprodaje živil v Španiji rasla po 1,8 % letni stopnji in v letu 2017 dosegla 113,5 mlrd EUR.
 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2017)
Industria de Diseño Textil SA 23.923,13
Mercadona Sa 19.897,85
El Corte Ingles Sa 10.530,79
Distribuidora Intern. de Alimentación SA 8.139,82
Centros Comerciales Carrefour Sa 7.667,78
Eroski, S. Coop. 5.286,97
Cepsa Comercial Petróleo SA 4.735,71
 
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Najbolj uveljavljena oblika plačevanja pri uvozu izdelkov v Španijo je nepreklicni dokumentarni akreditiv, a se lahko partnerja dogovorita tudi o drugih oblikah plačil, če je bilo prej že vzpostavljeno sodelovanje med izvoznikom in uvoznikom, oziroma distributerjem. Plačilni roki so običajno 30, 60 ali 90 dnevni. Velike družbe, vključno z velikimi trgovci na drobno, imajo pogosto daljše plačilne roke, tudi do šest mesecev. Vlada lahko odloži številna plačila, kar je odvisno od posameznih področij. Plačila lahko odloži tudi na eno leto.
 
Več: Plačilni promet – izvozno okno
 

Transport

Svetovni gospodarski forum (WEF) uvršča Španijo na 9. mesto z vidika razvitosti infrastrukture in logističnih storitev. Transportno-logistična infrastruktura v Španiji je zelo razvita. Zelo pomembna so mednarodna letališča, ki omogočajo vstop turistov v državo. Železniški sistem se ponaša z najdaljšo evropsko in 3. najdaljšo železniško progo za visoke hitrosti na svetu. Zelo pomemben del so tudi pristanišča, ki kot globalne logistične platforme povezujejo mednarodne morske poti. Avtoceste so dobro razvite, prav tako logistični centri in druga železniška infrastruktura. Španski mestni promet se pogosto vključuje v sistem pametnih mest.
 
Vrednost španskega transportnega sektorja je v obdobju 2013-2017 rasla po 5,2 % letni stopnji in v letu 2017 dosegla 49,7 mlrd EUR. Največji segment španskega transporta je cestni transport, ki je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 44 mlrd EUR, kar predstavlja 88,5 % celotne vrednosti v transportnem sektorju. Kot večina evropskih držav tudi v Španiji prevladuje cestni promet, saj se večina trgovanja odvija s sosednjimi in bližnjimi državami. Pomorski segment je v letu 2017 ustvaril 4,4 mlrd EUR prihodkov ali 8,9 % celotne vrednosti sektorja. Pristanišče Barcelona deluje kot povezava med državami EU ter severnoafriškimi državami, kot so Tunizija, Alžirija in Maroko.
 
Tržna segmentacija za leto 2017
 
Segment Odstotek
Cestni transport 88,5 %
Pomorski transport 8,9 %
Letalski transport 2,0 %
Železniški transport 0,6 %
 
 
Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 
 
 
Posodobljeno februar 2019.