Bolgarija

Bilateralni ekonomski odnosi Bolgarije s Slovenijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Bolgarijo 2011 – 2017 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2011 174.585 133.451 308.036 41.134
2012 167.880 133.680 301.560 34.200
2013 150.212 92.118 242.330 58.094
2014 177.695 75.555 253.250 102.140
2015 172.807 93.870 266.677 78.937
2016 206.031 105.548 311.579 100.4837
2017* 149.973 84.417 234.390 65.556Blagovna menjava med Slovenijo in Bolgarijo 2011 – 2017 (grafični prikaz) 

Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jul (posodobljeno oktober 2017).


Slovenski izvoz v Bolgarijo v letu 2016 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):
 

Delež EUR Skupina proizvodov
27 % 55.047 Farmacevtski proizvodi
12 % 23.893 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
9 % 19.248 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
8 % 16.980 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 15.304 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
5 % 10.939 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
 Slovenski uvoz iz Bolgarije v letu 2016 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):
 

Delež EUR Skupina proizvodov
32 % 33.581 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
19 % 20.325 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 7.007 Igrače, rekviziti za družabne igre in šport, njihovi deli in pribor
6 % 6.248 Izdelki iz železa in jekla
6 % 5.857 Svinec in svinčeni izdelki
5 % 5.316 Farmacevtski proizvodi
 

Vir: Statistični urad RS, oktober 2017.
 
 

Slovenska podjetja na trgu

 

 

Pomembni sporazumi

 

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 

 • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o odpravi vizumov (BBOOV)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem (BBOBOK)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BBOPCZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb (BBOPZN)
 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BBGIDO)
 • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo in energijo Republike Bolgarije
 • Uredba o začasni uporabi Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju na področju pomorskega tovornega prometa (BBOPTP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BBOMCP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v kombiniranem prevozu (BBGKP)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje in znanost Republike Bolgarije o znanstvenem in tehnolo&am, p;scaro, n;kem sodelovanju
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republ, ike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti (BBGIKZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BBGIMVTP)


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, september 2017.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk