Latvija

Predstavitev gospodarstva Latvije


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Politični sistem:

Uradni jezik:

Vera:

 

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Latvijas Republika / Republika Latvija

LV / LVA

Riga

64.589

1,9 (ocena 2017)

Parlamentarna demokracija

Latvijski

Luteranci 19,6 %, pravoslavni 15,3 %, drugi kristjani 1 %, ostali 0,4 %,

neopredeljeni 63,7 %

12.792 EUR (2016)

Evro (EUR)

GMT + 2 (1 uro pred Slovenijo)

+371

 

 

Večja mesta

Riga

Daugavpils

Liepaja

Jelgava

Jurmala

Št. prebivalcev 

717.000

106.000

85.000

66.000

56.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Parlamentarna republika

Pravni sistem:

21. avgusta 1991, po spodletelem državnem udaru v Moskvi, je latvijska vlada razglasila, da je prehodno obdobje, ki je vodilo do ponovne vzpostavitve neodvisnosti, končano. V tem smislu je bila ustanovljena pravna kontinuiteta med republiko iz let 1918-1940 in sedanjo državo.

Zakonodajna oblast:

Parlament (Saeima) šteje 100 sedežev in je enak kot tisti, ki je bil v veljavi pred drugo svetovno vojno. Volilno pravico imajo le latvijski državljani in tisti s stalnim prebivališčem v Latviji pred 27. junijem 1940. Poslanci so izvoljeni za štiriletni mandat.

Volitve:

Zadnje parlamentarne volitve so bile oktobra 2014, zadnje predsedniške volitve pa junija 2015. Naslednje parlamentarne volitve bodo konec leta 2018, predsedniške pa leta 2019.

Vodstvo države:

Predsednika izvoli Saeima. Na predsedniških volitvah 3. junija 2015 je bil za predsednika izvoljen obrambni minister Raimons Vejonis.

Izvršilna oblast:

Vladno koalicijo sestavljajo Zveza zelenih in kmetov (ZZS), desnosredinska Koalicija enotnosti (Unity), in konservativno-nacionalistično Nacionalno zavezništvo.

Predsednk vlade: Maris Kučinskis (ZZS)

 

Latvija je polnopravna članica Evropske unije. Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v  WTO (World Trade Organization), CE (Council of Europe), EBRD (European Bank for Reconstruction and Development). Latvija se je lani začela pogajati za vstop v OECD.


Vir: EIU; Factiva, september 2017.

 

 

Gospodarska politika vlade

Privatizacija je večinoma končana in Latvija je vstopila v evro območje 1. januarja 2014. Glavni cilji vladne politike so krepitev gospodarske rasti, dvig življenjskega standarda, zmanjševanje neenakosti ter krčenje sive ekonomije, zlasti prek izboljšanega sistema pobiranja davkov.
Latvijska vlada je aprila 2016 sprejela program stabilnosti za obdobje 2016-2019.
Globalni obeti za gospodarsko rast se sicer izboljšujejo, a še vedno obstaja veliko negotovosti, zato v Latviji pričakujejo v srednjeročnem obdobju manjšo gospodarsko rast.
Da bi dosegli trajnostno in uravnoteženo gospodarsko rast, bodo prednostne naloge vključevale poudarek na obrambi, notranji varnosti, zdravstvu in izobraževanju. Minimalne plače se bodo postopno povečevale, da bi zmanjšali prihodkovne neenakosti.
Program stabilnosti je osredotočen na izvajanje stroge in trajnostne fiskalne politike, ter zagotavljanje programa makroekonomske stabilnosti.
Najpomembnejši srednjeročni izziv Latvije je, da se ohrani konkurenčnost v valutni uniji evro območja. Vlada si bo prizadevala za uvedbo reform na področjih trga dela, visokošolskega in poklicnega izobraževanja, infrastrukture in upravljanja podjetij v državni lasti..
 
Latvija je v letu 2016 beležila 0,2 % stopnjo inflacije. Za leto 2017 in 2018 je napovedana 3 %, za leto 2019 pa 2,3 % inflacija. 

Stopnja brezposelnosti je v letu 2016 dosegla 9,6 %. V letu 2017 naj bi znašala 8,8 % in se do leta 2019 postopno znižala na 8,6 %.

Povprečna mesečna bruto plača v Latviji je januarja 2017 znašala 703 EUR, minimalna pa 380 EUR.

 


Vir: EIU; Factiva, september 2017.

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge