Rusija

Predstavitev gospodarstva Rusije


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

 

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Rossiyskaya Federatsiya / Ruska federacija

RU / RUS

Moskva

17.075.400

142,5 (ocena 2014)

Ruski in lokalni jeziki

Pravoslavni 15-20 %, muslimani 10-15 %, ostali kristjani 2 %,

neopredeljeni 63-73 % (ocena prakticiranja veroizpovedi)

9.820 EUR (2014

Ruski rubelj (RUB)

Slovenija +2 (Moskva) do +11 ur (Vladivostok)

+ 7

 

 

Večja mesta

Moskva

St Petersburg

Novosibirsk

Nizhny Novgorod

Yekatarinbusrg

Št. prebivalcev 

10.102.000

4.669.000

1.426.000

1.311.000

1.293.000


* V Rusiji uradnih statističnih podatkov o veroizpovedi prebivalstva ni, saj je pridobivanje teh podatkov z zakonom prepovedano. Po podatkih Inštituta za socialne in nacionalne raziskave naj bi bila struktura prebivalstva glede na veroizpoved naslednja:

Pravoslavni 75%
Muslimani 5%
Katoliki, protestanti, budisti, judje po 1%
Druge vere 1%
Ateisti 8%


Vir: Velelposlaništvo Republike Slovenije, Gospodarski oddelek Kazan

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Zvezna država z republikansko obliko vladavine. Nova ustava je bila sprejeta na splošnih volitvah 12. decembra 1993.

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament; Spodnji dom (Duma) ima 450 poslancev. Zgornji dom, Svet federacije, ima 178 poslancev, po dva iz vsake od 89 republik in pokrajin.

Volitve:

Zadnje parlamentarne volitve so bile 4.12.2011, zadnje predsedniške pa  4.3.2012. Naslednje parlamentarne volitve bodo decembra 2016, predsedniške v letu 2018.

Vodstvo države:

Vladimir Putin je bil izvoljen za šestletni mandat predsednika 4. marca 2012, funkcijo je nastopil 7. maja.

Izvršilna oblast:

Vlado imenuje predsednik vlade, ki ga imenuje predsednik.

Premier: Dmitry Medvedev

 

Rusija je avgusta 2012 postala članica WTO (World Trade Organization) in OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), je pa članica IMF (International Monetary Fund). Ima podpisan sporazum o sodelovanju z EU ter tudi številne bilateralne (ZDA, Kanada, Japonska) in regionalne trgovinske sporazume. Je tudi ustanoviteljica EEC (Eurasian Economic Community).


Vir: EIU; Factiva, junij 2015.

 

 

Gospodarska politika vlade

Značilnost tretjega mandata predsednika Putina je večji poudarek na konservativnih vrednotah, proti-zahodni usmerjenosti in krepitev nacionalizma velike sile. Odmik od Zahoda je privedel do zastoja pri vključevanju Rusije v svetovno gospodarstvo. To bo verjetno še dodatno okrepilo vlogo države v gospodarstvu. Sankcije silijo vlado, da se osredotoča v nadomesten uvoz, kar bi lahko povzročilo višanje terjatev do javnih financ.

 

Vlada se bo v letih 2015-16 osredotočala na upravljanje neposrednih gospodarskih in političnih tveganj, ki jih prinašajo nižje cene nafte in mednarodne sankcije. Januarja 2015 je bil sprejet nov "protikrizni" načrt v vrednosti 45 mlrd EUR, vendar gre pri tem deloma za prerazporeditev sredstev po področjih, kar ne predstavlja nove porabe. Zaradi izgubljanja vrednosti rublja od sredine decembra 2014, načrt namenja denar prednostnim področjem - podpori sistemskim bankam, kmetijstvu, pokojninam in malim podjetjem. Vendar to ne rešuje strukturnih težav, ki bodo ovirale razvoj v srednjeročnem obdobju. Spodbujanje nadomeščanja uvoza je drugo prednostno področje, vendar bosta razmeroma nizka stopnja mobilnosti delovne sile in omejen dostop do bančnega financiranja ovirala gospodarsko prestrukturiranje.

 

Stopnja inflacije v letu 2014 znašala 7,8 %. EIU napoveduje 14,5 % stopnjo inflacije v letu 2015, v letih 2016 in 2017 pa naj bi znašala inflacija okoli 6 %. 

V letu 2014 je bila stopnja brezposelnosti 5,2 %. V letu 2015 naj bi se povišala na 7,8 %, na podobnih ravneh naj bi se gibala tudi v letih 2016- 2017 povprečno okoli 6,5 %.

Povprečna bruto mesečna plača v Rusiji je aprila 2015 znašala 578 EUR, minimalna plača pa je januarja 2015 znašala 79 EUR.Vir: EIU; Factiva, junij 2015 (posodobljeno september 2015).

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge