Rusija

Gospodarske panoge Rusije

Priložnosti na trgu

Rusija je 24. februarja 2022 sprožila vojaški napad na Ukrajino. Kot odziv na rusko agresijo številne države sprejmejo ukrepe, s katerimi omejujejo poslovanje z ruskimi subjekti in posamezniki. Tudi EU je sprejela že več svežnjev ukrepov, ki močno omejujejo tudi poslovanje slovenskih podjetij v Rusiji.

Poslovne priložnosti v Rusiji so zaradi vojne in posledičnih sankcij trenutno omejene.

Več o izzivih rusko-ukrajinske krize in o tem, kje poiskati nove poslovne priložnosti, je na voljo na spodnjih povezavah:

Kje v času rusko-ukrajinske krize iskati nove poslovne priložnosti?

Najnovejše objave vezane na izzive rusko-ukrajinske krize.

 

Gospodarstvo

Prehod v tržno gospodarstvo v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja je spremljal zlom industrijske proizvodnje in močan padec življenjskega standarda. Sporni postopek privatizacije je privedel do zelo koncentrirane lastniške strukture. Izvršna šibkost in birokratska disfunkcija sta prispevala k močni decentralizaciji oblasti. Potem ko je Vladimir Putin leta 2000 postal predsednik, si je prizadeval obnoviti osrednji nadzor nad regijami in ukrotiti neodvisne interese podjetij. V prvih dveh mandatih Putinovega predsedovanja, je Rusija beležila močno gospodarsko rast. Njegova ponovna izvolitev v letih 2012 in 2018 je sovpadala z razvojem bolj avtoritarnega domačega okolja.

Rusija je nastajajoče gospodarstvo, ki je močno odvisno od energetskega sektorja. Sankcije, ki so jih države po svetu uvedle proti Rusiji, kot odgovor na rusko invazijo proti Ukrajini, bodo povzročile mednarodno izolacijo in globoko recesijo.
 

Struktura BDP

Kljub veliki površini ima Rusija zaradi neugodnih klimatskih pogojev relativno malo primerne zemlje za kmetijstvo. Kmetijski sektor predstavlja 5 % BDP in zaposluje nekaj manj kot 10 % delovne sile. Na severnem delu države prevladuje živinoreja, na južnem delu in v zahodni Sibiriji pa pridelava žit.

Storitveni sektor predstavlja 59 % BDP in zaposluje okoli 60 % aktivnega prebivalstva. Najpomembnejši segmenti storitvenega sektorja so transport, komunikacije, trgovina in turizem.


Vir: EIU; Factiva, maj 2022

 

Industrijski sektor

Rusija je podedovala večino industrije bivše Sovjetske zveze. Industrijski sektor predstavlja 39 % BDP in zaposluje približno 30 % aktivnega prebivalstva. Najbolj razvite so kemična industrija, metalurgija, strojna, gradbena in obrambno-vojaška industrija. Kot odgovor na gospodarske sankcije ZDA in EU, je vlada izvedla politiko nadomestitve uvoza, da bi spodbudila domačo proizvodnjo.

V letu 2021 je Rusija beležila rast industrijske proizvodnje v višini 5,2 %. Za leto 2022 je napovedan -4,9 % upad industrijske proizvodnje, v letih 2023 in 2024 pa ponovna rast v višini 1,9 %.

 

Predstavljamo dve gospodarski panogi na ruskem trgu:

 

Lesna industrija - trg papirja in kartona

Trg papirja in kartona v analizi predstavlja skupno porabo papirja in kartona v državi. Papir in karton vključuje časopisni papir, papir za tiskanje in pisanje, embalažni papir, gospodinjski in sanitarni papir ter drugi papir in karton. Količine predstavljajo porabo papirja in kartona v tonah, vrednosti pa so izračunane z uporabo povprečne letne prodajne cene papirja in kartona na tono, pomnožene s količino porabe.

Ruski trg papirja in kartona je v obdobju 2016-2020 rasel po 5 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 5,8 mlrd EUR. Obseg trga je v tem obdobju rasel po 0,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel skupno 6,9 mio ton. Po napovedih analitikov se bo obseg trga v obdobju 2021-2025 povečeval po 3,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel 8,1 mio ton.

Segment časopisnega in tiskarskega papirja je v zadnjih letih upadal zaradi digitalizacije in tehnološkega napredka. Zaradi povečane digitalne pismenosti in internetne povezanosti po vsem svetu so se mediji, ter komunikacijski in poslovni procesi, ki so prej uporabljali veliko papirja, digitalizirali, zato se je povpraševanje po papirju zmanjšalo. Zlasti v tiskanih medijih so se založniki preusmerili na digitalne medije in tako zmanjšali povpraševanje po časopisnem papirju. V Rusiji je segment časopisnega papirja in papirja za tiskanje v obdobju 2016–2020 beležil -5,4 % povprečno letno rast.

Nasprotno pa se je povpraševanje po papirju in kartonu za embalažne rešitve v zadnjih letih močno povečalo, zaradi vse večjega povpraševanja po trajnostnih izdelkih. Najpomembnejši faktor rasti povpraševanja po papirni embalaži pa je bila širitev spletnega maloprodajnega sektorja. Posebej se je povečalo povpraševanje po sekundarni embalaži iz kartona (škatle iz valovite lepenke), saj je ta vrsta embalažnega materiala zaradi svoje trdnosti, vzdržljivosti in vsestranskosti za takšne aplikacije nepogrešljiva. Veliki spletni trgovci na drobno kot embalažo uporabljajo predvsem karton.

Analitiki napovedujejo, da bo ruski trg papirja in kartona v obdobju 2021-2025 rasel po 5,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 7,2 mlrd EUR. Rast trga papirja in kartona naj bi bila v napovedanem obdobju močnejša, predvsem zaradi naraščajočega povpraševanja po embalaži iz papirja. Ker se poraba vse bolj preusmerja s tradicionalne na spletno maloprodajo, bo povpraševanje po embalaži raslo še hitreje, saj so potrebe po sekundarni embalaži v e-trgovini veliko večje. Poleg tega bo naraščajoča skrb za trajnost še naprej spodbujala uporabo papirne embalaže.

S povečanim povpraševanjem se bodo zvišale tudi cene na trgu. Ponudba bo predvidoma manjša, proizvodni stroški pa se bodo povečali, saj se predelava papirja in kartona zmanjšuje, prav tako se zaradi zmanjševanja gozdnih pridelkov zmanjšuje tudi predelava celuloze. Kitajska prepoved uvoza predelanega papirja in celuloze, ki je začela veljati leta 2021, bo pospešila cene celuloze po vsem svetu, saj je država njen največji kupec na svetu. Poleg tega se bodo zaradi povečanih logističnih stroškov povečali proizvodni stroški. Večji proizvajalci papirne embalaže in gospodinjskih papirnih izdelkov že predvidevajo velika zvišanja cen, kar se lahko sčasoma ublaži z odpravo omejitvenih ukrepov in okrevanjem svetovnega povpraševanja.

Največja konkurenta na trgu sta:

  • Mondi Plc
  • Ilim Group
 
Ruski trg papirja in kartona je v letu 2020 upadel za -3,2 % in dosegel 9.933,9 mio ton. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2016–2020 znašala 0,3 %.
Vrednostno je trg v letu 2020 zrasel za 11,8 % in dosegel 5,8 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v letih 2016-2020 znašala 5 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2016 4.921  
2017 4.953 2,5 %
2018 5.300 11,7 %
2019 5.302 -5,1 %
2020 5.822 11,8 %Analitiki napovedujejo, da se obseg ruskega trga papirja in kartona v letu 2025 dosegel 8.093,5 mio ton, kar je 16,7 % več kot leta 2020. Napovedana povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2021–2025 znaša 3,1 %.
Vrednost trga naj bi po napovedih v letu 2025 dosegla 7,2 mlrd EUR, kar je 33,2 % več kot leta 2020. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2021-2025 znaša 5,9 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 5.436 -0.9 %
2022 5.934 7,3 %
2023 6.637 8,1 %
2024 6.955 7,5 %
2025 7.248 7,7 %
 
 
Segment ostalega papirja in kartona je največji segment na ruskem trgu papirja in kartona. Ta segment je v letu 2020 predstavljal 88,2 % celotne vrednosti trga. 

Tržna segmentacija po segmentih glede na vrednost (v % za leto 2020)

Ostali papir in karton 88,2 %
Papir za tiskanje in pisanje 9,7 %
Časopisni papir 2,1 %


Rusija predstavlja 8 % evropskega trga papirja in kartona glede na vrednost.  

Tržna segmentacija v regiji za leto 2020 glede na vrednost (v odstotkih) 

Nemčija 19,9 %
Združeno kraljestvo 12,7 %
Rusija 8,0 %
Poljska 7,5 %
Češka 1,8 %
Ostala Evropa 50,1 %
 

Največji proizvajalci papirja in kartona v Rusiji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Segezha Pulp and Paper Mill 2.055,70
ARKHANGELSKII TSELLYULOZNO-BUMAZHNYI KOMBINAT AO 966,57
SEGEZHSKII TSELLYULOZNO-BUMAZHNYI KOMBINAT AO 772,25
KNAUF PETROBORD AO 334,30
KAMENSKAYA BUMAZHNO-KARTONNAYA FABRIKA AO 332,73
MARIISKII TSELLYULOZNO-BUMAZHNYI KOMBINAT AO 318,10
VOLGA AO 313,94


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, oktober 2021.

Kemična industrija

Analiza zajema specialne kemikalije, osnovne kemikalije, kemikalije za kmetijstvo ter druge kemikalije, ki vključujejo izdelke, kot so farmacevtske kemikalije. Tržne vrednosti so izračunane po prodajnih cenah proizvajalcev.
 
Ruski kemična industrija je v obdobju 2016-2020 rasla po 0,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegla vrednost 34,1 mlrd EUR.

Zaradi hitrega razvoja proizvodnih sredstev z novimi tehnologijami in večjimi zmogljivostmi, v Rusiji v zadnjih letih narašča izvoz izdelkov iz gume. Najbolj priljubljena je izoprenska guma, saj odlično nadomešča naravni kavčuk in jo je zato mogoče enostavno uporabiti pri proizvodnji pnevmatik, tekočih trakov, podplatov in športne opreme.

Ruska kemična industrija je leta 2020 upadla za -0,6 %, kar je v veliki meri posledica pandemije COVID-19, zaradi katere se je zaustavilo veliko gospodarskih aktivnosti. Povpraševanje po kemikalijah se je zmanjšalo, prišlo je do motenj v dobavnih verigah, podjetja pa so kopičila zaloge. Vsi ti dejavniki so negativno vplivali na kemično industrijo v letu 2020. Močno je upadlo tudi povpraševanje po kemičnih izdelkih, povezanih z avtomobilsko in gradbeno industrijo. Pandemija pa je hkrati ustvarila nove priložnosti za biocidne barve in premaze, kar je nekoliko izravnalo upad.
 
Največji segment ruske kemične industrije je segment osnovnih kemikalij, ki je v letu 2020 ustvaril prihodke v višini 16,1 mlrd EUR, kar predstavlja 47,4 % celotne vrednosti industrije. Segment specialnih kemikalij je v tem letu ustvaril prihodke v višini 13,4 mlrd EUR ali
39,4 % celotne vrednosti industrije. Odkar so bile uvedene sankcije proti Rusiji, je vlada več pozornosti namenila visokotehnološki industriji, ki je spodbudila rast v segmentu specialnih kemikalij. To je bilo predvsem zato, ker so sankcije do neke mere onemogočile uvoz nove tehnologije in izdelkov v državo. Ruska vlada je v letih 2017–2020 vložila veliko sredstev v razvoj nacionalne industrije specialnih kemikalij, da bi sledila povpraševanju vojske. Zato bo ta segment v bližnji prihodnosti verjetno narasel.

Analitiki napovedujejo, da bo ruska kemična industrija v obdobju 2021-2025 rasla po 4,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegla vrednost 38,9 mlrd EUR. Rast trga bo v prihodnjih letih spodbudilo predvsem povečano povpraševanje po kemikalijah, ki se uporabljajo v farmacevtskih izdelkih, aditivih za živila in razkužilih. Nekateri ključni trendi, ki naj bi v prihodnjih letih vplivali na trg, so trajnost, digitalizacija ter osredotočenost na zdravje in varnost. Konkurenti, ki se bodo prilagodili tem trendom, bodo beležili povečano povpraševanje in rast v napovedanem obdobju. Ruska vlada namerava v naslednjih nekaj letih podpirati trg petro-kemikalij za podvojitev proizvodnje in povečanje izvoza. Dodatne subvencije in oblikovanje ugodnih davčnih režimov za proizvajalce bo prispevalo k prihodnji rasti kemične industrije v državi. Ruska vlada upa, da bo v kemično industrijo do leta 2030 privabila okoli 40 mlrd EUR dodatnih naložb. Če bi Rusija lahko odpravila svoje trgovinske sankcije, pa bi kemična industrija v državi lahko rasla še hitreje. 

Glavni konkurenti na trgu so:

  • BASF SE 
  • OAO Gazprom
  • Sibur Holding
  • Nizhnekamskneftekhim
 
Ruska kemična industrija je v letu 2020 upadla za -0,6 % in dosegla vrednost 34,1 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2016–2020 znašala 0,9 %.

Rast vrednosti industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2016 33.873  
2017 32.654 -1,9 %
2018 32.118 2,7 %
2019 34.910 3,4 %
2020 34.122 -0,6 %
 

Analitiki napovedujejo, da bo ruska kemična industrija v letu 2025 dosegla vrednost 38,9 mlrd EUR, kar je 22,1 % več kot leta 2020. Napovedana povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2021–2025 znaša 4,1 %.

Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 34.214 6,5 %
2022 36.302 4,3 %
2023 38.782 3,3 %
2024 39.491 4,4 %
2025 38.934 2,0 %Osnovne kemikalije so največji segment v ruski kemični industriji. Ta segment je imel v letu 2020 47,4 % delež v industriji glede na vrednost.

Tržna segmentacija po segmentih glede na vrednost za leto 2020 (v odstotkih)

Osnovne kemikalije 47,4 %
Specialne kemikalije 39,4 %
Kemikalije za kmetijstvo 10,9 %
Ostale kemikalije 2,3 %Rusija predstavlja 4,9 % evropske kemične industrije glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2020 (v odstotkih)

Nemčija 21,5 %
Združeno kraljestvo 8,2 %
Poljska 5,4 %
Rusija 4,9 %
Češka 1,0%
Ostala Evropa 59,0 %Največja podjetja na področju kemične industrije v Rusiji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
GAZPROM NEFTEKHIM SALAVAT OAO 5.176,17
TEKHSNABEKSPORT AO 4.468,25
PhosAgro PJSC 2.956,64
FOSAGRO-CHEREPOVETS AO 2.596,78
OBYEDINENNAYA KHIMICHESKAYA Company URALKHIM AO 2.556,51
Uralkali PJSC 2.273,53
Nizhnekamskneftekhim PJSC 1.793,34


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, oktober 2021.Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje