Rusija

Gospodarske panoge Rusije

Priložnosti na trgu

Rusija je 24. februarja 2022 sprožila vojaški napad na Ukrajino. Kot odziv na rusko agresijo številne države sprejmejo ukrepe, s katerimi omejujejo poslovanje z ruskimi subjekti in posamezniki. Tudi EU je sprejela že več svežnjev ukrepov, ki močno omejujejo tudi poslovanje slovenskih podjetij v Rusiji.

Poslovne priložnosti v Rusiji so zaradi vojne in posledičnih sankcij trenutno omejene.

Več o izzivih rusko-ukrajinske krize in o tem, kje poiskati nove poslovne priložnosti, je na voljo na spodnjih povezavah:

Kje v času rusko-ukrajinske krize iskati nove poslovne priložnosti?

Najnovejše objave vezane na izzive rusko-ukrajinske krize.

 

Gospodarstvo

Prehod v tržno gospodarstvo v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja je spremljal zlom industrijske proizvodnje in močan padec življenjskega standarda. Sporni postopek privatizacije je privedel do zelo koncentrirane lastniške strukture. Izvršna šibkost in birokratska disfunkcija sta prispevala k močni decentralizaciji oblasti. Potem ko je Vladimir Putin leta 2000 postal predsednik, si je prizadeval obnoviti osrednji nadzor nad regijami in ukrotiti neodvisne interese podjetij. V prvih dveh mandatih Putinovega predsedovanja, je Rusija beležila močno gospodarsko rast. Njegova ponovna izvolitev v letih 2012 in 2018 je sovpadala z razvojem bolj avtoritarnega domačega okolja.

Rusija je nastajajoče gospodarstvo, ki je močno odvisno od energetskega sektorja. Sankcije, ki so jih države po svetu uvedle proti Rusiji, kot odgovor na rusko invazijo proti Ukrajini, bodo povzročile mednarodno izolacijo in globoko recesijo.
 

Struktura BDP

Kljub veliki površini ima Rusija zaradi neugodnih klimatskih pogojev relativno malo primerne zemlje za kmetijstvo. Kmetijski sektor predstavlja 5 % BDP in zaposluje nekaj manj kot 10 % delovne sile. Na severnem delu države prevladuje živinoreja, na južnem delu in v zahodni Sibiriji pa pridelava žit.

Storitveni sektor predstavlja 59 % BDP in zaposluje okoli 60 % aktivnega prebivalstva. Najpomembnejši segmenti storitvenega sektorja so transport, komunikacije, trgovina in turizem.


Vir: EIU; Factiva, maj 2022

 

Industrijski sektor

Rusija je podedovala večino industrije bivše Sovjetske zveze. Industrijski sektor predstavlja 39 % BDP in zaposluje približno 30 % aktivnega prebivalstva. Najbolj razvite so kemična industrija, metalurgija, strojna, gradbena in obrambno-vojaška industrija. Kot odgovor na gospodarske sankcije ZDA in EU, je vlada izvedla politiko nadomestitve uvoza, da bi spodbudila domačo proizvodnjo.

V letu 2021 je Rusija beležila rast industrijske proizvodnje v višini 5,2 %. Za leto 2022 je napovedan -4,9 % upad industrijske proizvodnje, v letih 2023 in 2024 pa ponovna rast v višini 1,9 %.

 

Predstavljamo dve gospodarski panogi na ruskem trgu:

 

Lesna industrija - trg papirja in kartona

Trg papirja in kartona v analizi predstavlja skupno porabo papirja in kartona v državi. Papir in karton vključuje časopisni papir, papir za tiskanje in pisanje, embalažni papir, gospodinjski in sanitarni papir ter drugi papir in karton. Količine predstavljajo porabo papirja in kartona v tonah, vrednosti pa so izračunane z uporabo povprečne letne prodajne cene papirja in kartona na tono, pomnožene s količino porabe.

Ruski trg papirja in kartona je leta 2021 ustvaril skupne prihodke v višini 6,3 mlrd EUR, kar predstavlja 1,6 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2017- 2021.

Obseg tržne porabe se je v tem obdobju povečeval po 1,4 % povprečni letni stopnji ter leta 2021 dosegel skupno 7,3 mlrd enot. Po napovedih bo obseg trga do konca leta 2026 padel na 7 mlrd enot, kar predstavlja -0,7 % povprečno letno stopnjo za obdobje 2022–2026.

Segmenti časopisnega, tiskarskega in pisalnega papirja so v zadnjih letih zaradi digitalizacije in tehnološkega napredka, zaradi katerega so tiskani mediji zastareli, nenehno upadali. Povečana digitalna pismenost in internetna povezljivost po vsem svetu sta povzročili digitalizacijo medijev, komunikacije in poslovnih procesov, ki so prej uporabljali veliko papirja. Povpraševanje po papirju je padlo, predvsem v tiskanih medijih.

Povpraševanje po papirju in kartonu, namenjenemu embalažnim rešitvam, je v zadnjih letih močno naraslo zaradi na vse večjega povpraševanja po trajnostnih izdelkih. Najpomembnejše gonilo rasti povpraševanja po papirni embalaži pa je bila širitev sektorja spletne trgovine na drobno. Predvsem narašča povpraševanje po sekundarni embalaži iz kartona, kot so škatle iz valovitega kartona, saj je ta vrsta embalaže zaradi svoje trdnosti, vzdržljivosti in vsestranskosti nepogrešljiva za tovrstne aplikacije. Večji spletni trgovci uporabljajo za embalažo izdelkov predvsem karton.

Analitiki napovedujejo, da bo ruski trg papirja in kartona v obdobju 2022-2026 rasel po 10,1 % povprečni letni stopnji ter v letu 2026 dosegel vrednost 10,1 mlrd EUR.


Največja konkurenta na trgu sta:

  • Mondi Plc
  • Ilim Group 


Ruski trg papirja in kartona je v letu 2021 zrasel za 2,5 % in dosegel 7.292,1 mio ton. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2017–2021 znašala 1,2 %.
Vrednostno je trg v letu 2021 zrasel za 4 % in dosegel 6,3 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v letih 2017-2021 znašala 1,4 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2017 5.886 0,8 %
2018 6.454 9,7 %
2019 5.946 -7,9 %
2020 6.035 1,5 %
2021 6.275 4,0 %


Analitiki napovedujejo, da bo obseg ruskega trga papirja in kartona v letu 2026 dosegel 7.040 mio ton, kar je -3,5 % manj kot leta 2021. Napovedana povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2022–2026 znaša -0,7 %.

Vrednost trga naj bi po napovedih v letu 2026 dosegla 10,1 mlrd EUR, kar je 62,1 % več kot leta 2021. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2022-2026 znaša 10,1 %.


Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2022 7.163 14,1 %
2023 8.055 12,5 %
2024 8.494 5,5 %
2025 9.228 8,6 %
2026 10.174 10,2 %

 
Rusija predstavlja 9,7 % evropskega trga papirja in kartona glede na vrednost. 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2021 glede na vrednost (v odstotkih) 

 

 

Največji proizvajalci papirja in kartona v Rusiji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
MONDI SYKTYVKARSKII LPK AO 2.262,57
SILVAMO KORPOREISHN RUS 1.760,44
ARKHANGELSKII TSELLYULOZNO-BUMAZHNYI KOMBINAT AO 1.100,53
SEGEZHSKII TSELLYULOZNO-BUMAZHNYI KOMBINAT AO 879,28
Npao Sylvamo Corporation Rus 643,31
KNAUF PETROBORD AO 380,64
KAMENSKAYA BUMAZHNO-KARTONNAYA FABRIKA AO 378,84


Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.


Vir: Factiva, november 2022.
 

Kemična industrija

Analiza zajema specialne kemikalije, osnovne kemikalije, kemikalije za kmetijstvo ter druge kemikalije, ki vključujejo izdelke, kot so farmacevtske kemikalije. Tržne vrednosti so izračunane po prodajnih cenah proizvajalcev.

Ruski trg kemikalij je leta 2021 ustvaril skupne prihodke v višini 33,5 mlrd EUR, kar predstavlja 1,4 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2017 - 2021.

Ruski trg kemikalij je leta 2020 upadel za -0,6 %, kar je deloma povzročila pandemija Covid-19, ki je ustavila veliko gospodarskih dejavnosti. Zaradi tega se je povpraševanje po kemikalijah hitro spreminjalo, motene so bile dobavne verige, vrednost delnic kemičnih podjetij se je znižala. Opazen je bil upad povpraševanja po kemičnih izdelkih, povezanih z avtomobilsko in gradbeno industrijo. Vendar pa je pandemija ustvarila nove priložnosti v segmentu biocidnih barv in premazov.

Segment osnovnih kemikalij je leta 2021 predstavljal največji delež trga s skupnimi prihodki v višini 16 mlrd EUR, kar predstavlja 47,8 % skupne vrednosti trga. Segment specialnih kemikalij je leta 2021 ustvaril prihodke v višini 12,8 mlrd EUR ali 38,1 % skupne vrednosti trga.

Analitiki napovedujejo, da bo ruski trg kemikalij v obdobju 2022-2026 rasel po 1,2 % povprečni letni stopnji ter v letu 2026 dosegel vrednost 35,6 mlrd EUR.
V trenutnih razmerah je težko napovedati uspešnost države do konca leta 2022 in pozneje. Rusija se trenutno sooča s številnimi sankcijami zaradi invazije na Ukrajino, poleg tega pa so kemična podjetja, vključno z BASF , ustavila poslovanje v državi. Zato obstajajo velike možnosti za motnje na trgu.
 

Glavni konkurenti na trgu:

  • BASF SE 
  • OAO Gazprom
  • Togliattiazot
  • Nizhnekamskneftekhim
  • Sibur Holding


Ruski trg kemikalij je v letu 2021 zrasel za 3,7 % in dosegel vrednost 33,5 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2017–2021 znašala 1,4 %.

Rast vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2017 30.607 -1,9 %
2018 31.369 2,7 %
2019 32.468 3,4 %
2020 32.298 -0,6 %
2021 33.482 3,7 %
 


Analitiki napovedujejo, da bo ruski trg kemikalij v letu 2026 dosegel vrednost 35,6 mlrd EUR, kar je 6,3 % več kot leta 2021. Napovedana povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2022–2026 znaša 1,2 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2022 33.820 1,0 %
2023 34.243 1,3 %
2024 34.581 1,2 %
2025 35.004 1,2 %
2026 35.596 1,6 %

 

Osnovne kemikalije so največji segment na ruskem trgu kemikalij. Ta segment je imel v letu 2021 47,8 % delež na trgu glede na vrednost. 

Tržna segmentacija po segmentih glede na vrednost za leto 2021 (v odstotkih)

Rusija predstavlja 4 % evropskega trga kemikalij glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2021 (v odstotkih)
 


Največja podjetja na področju kemične industrije v Rusiji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
GAZPROM NEFTEKHIM SALAVAT OAO 5.893,56
PhosAgro PJSC 5.518,38
TEKHSNABEKSPORT AO 5.087,52
Uralkali PJSC 4.006,36
FOSAGRO-CHEREPOVETS AO 2.956,68
OBYEDINENNAYA KHIMICHESKAYA Company URALKHIM AO 2.910,82
BASF OOO 1.449,82


Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

Vir: Factiva, november 2022.


Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje