Rusija

Gospodarske panoge Rusije

Gospodarstvo

Rusija je doživela pomembne spremembe od razpada Sovjetske zveze in je iz centralno planskega prešla na tržno gospodarstvo. Toda gospodarska rast in reforme so v zadnjih letih zastali. Gospodarske reforme v devetdesetih letih so privatizirale večino industrije, z izjemami v energetiki, transportu, bančništvu in v obrambnem segmentu. Zaščita lastninskih pravic je še vedno šibka, država pa se še naprej vmešava v prosto delovanje zasebnega sektorja.
Rusija je ena vodilnih svetovnih proizvajalk nafte in zemeljskega plina ter največja izvoznica kovin, kot sta jeklo in aluminij.

 

Struktura BDP

Kljub veliki površini ima Rusija zaradi neugodnih klimatskih pogojev relativno malo primerne zemlje za kmetijstvo. Kmetijski sektor predstavlja 6 % BDP in zaposluje okoli 10 % delovne sile. Na severnem delu države prevladuje živinoreja, na južnem delu in v zahodni Sibiriji pa pridelava žit.

Storitveni sektor predstavlja 57 % BDP in zaposluje okoli 63 % aktivnega prebivalstva. Najpomembnejši segmenti storitvenega sektorja so transport, komunikacije in trgovina. Bančni sektor se po finančni krizi leta 1998 še vedno ni do konca prestrukturiral. Tudi turizem postaja vse pomembnejši vir prihodkov države.


Vir: EIU; Factiva, april 2019.


 

Industrijski sektor

Rusija je podedovala večino industrije bivše Sovjetske zveze. Industrijski sektor predstavlja 37 % BDP in zaposluje  27 % aktivnega prebivalstva. Najbolj razvite so kemična industrija, metalurgija, strojna, gradbena in obrambno-vojaška industrija.

V letu 2018 je Rusija beležila rast industrijskega proizvodnje v višini 1,1 %. Za leto 2019 je napovedana 1,3 % rast, v letu 2020 1,5 % in v letu 2021 1,4 % rast industrijske proizvodnje.


 

Predstavljamo dve gospodarski panogi na ruskem trgu:

 

Energetika - obnovljivi viri energije

Trg obnovljivih virov energije je sestavljen iz neto proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, ki jo sestavljajo 4 segmenti; hidro energija, vetrna in sončna energija, energija pridobljena z biomaso in odpadki ter geotermalna energija. Obseg trga je izračunan kot neto obseg električne energije, proizvedene z obnovljivimi viri, v TWh, tržna vrednost pa je izračunana po povprečnih letnih maloprodajnih cenah na kWh, vključno z davki.

Ruski trg obnovljivih virov energije je v obdobju 2013-2017 rasel po 8,3 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 6,9 mlrd EUR. Za primerjavo, češki trg obnovljivih virov energije je v zadnjih petih letih upadal po -1,4 % CAGR in v letu 2017 dosegel vrednost 1,5 mlrd EUR, medtem ko je poljski trg obnovljivih virov energije v tem obdobju rasel po 8,5 % CAGR in v letu 2017 dosegel vrednost 3 mlrd EUR. Kot država, ki je močno odvisna od nafte, mora Rusija narediti velike spremembe, da bi postala bolj zelena. Trenutno Rusija porabi le okoli 3,6 % energije iz obnovljivih virov. Poročilo Mednarodne zveze za obnovljivo energijo ocenjuje, da ima Rusija na področju obnovljivih virov energije ogromen potencial in bi do leta 2030 kar 11,3 % porabe energije lahko predstavlja energija iz obnovljivih virov.

Obseg ruske proizvodnje obnovljivih virov energije se je med leti 2013-2017 povečeval po 0,3 % CAGR in v letu 2017 dosegel obseg 182,1 TWh. Obseg trga se bo po napovedih med leti 2018-2022 povečeval po 1,9 % CAGR in v letu 2022 dosegel 200,3 TWh. Ker se država vedno bolj zaveda potrebe po obnovljivi energiji, se lahko trg zelo hitro razvija, vendar je za uresničitev tega potenciala potrebno prilagoditi infrastrukturo.

Največji segment na ruskem trgu obnovljivih virov energije je segment hidro energije, ki je v letu 2017 proizvedel 181,4 TWh električne energije ali 99,6 % celotne proizvodnje električne energije. Proizvodnja elektrike iz geotermalne energije, biomase in odpadkov, je skupaj dosegla 0,5 TWh, kar predstavlja 0,3 % celotne proizvedene energije. Kljub svoji odvisnosti od nafte je glede na obseg proizvodnje Rusija ena največjih proizvajalcev obnovljivih virov energije na svetu, vendar je ta skoraj v celoti proizvedena v hidroelektrarnah. Velike reke v Rusiji predstavljajo idealen vir energije, a država še ne proizvaja energije iz sončnih in vetrnih virov, niti ne izkorišča geotermalne energije. V izjavah Združenim narodom se je Rusija zavezala, da bo do leta 2035 svoje ne-vodne obnovljive vire energije povečala več kot desetkrat.

Analitiki napovedujejo, da se bo ruski trg obnovljivih virov energije v obdobju 2018-2022 povečeval po 4,8 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 8 mlrd EUR. Češki trg obnovljivih virov energije naj bi v prihodnjih petih letih še naprej upadal in sicer po -0,9 % CAGR ter v letu 2022 dosegel vrednost 1,3 mlrd EUR. Poljski trg obnovljivih virov energije pa naj bi v napovedanem obdobju rasel po 2,8 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 3,1 mlrd EUR. Rast trga obnovljivih virov energije v Rusiji ovira močan sektor nafte in plina, kjer delujeta državni podjetji Gazprom in Rosneft, ki tudi dobivata vladno pomoč. Rusija trenutno nima nacionalnega omrežja za prenos energije. Izboljšana infrastruktura bi lahko pripomogla k rasti trga v prihodnosti, kar bi odprlo nova delovna mesta in okrepilo gospodarstvo. Vendar pa bo potrebno kar nekaj časa, da se bo Rusija iz države, odvisne od nafte, preoblikovala v eno vodilnih držav na področju obnovljivih virov energije.
 

Največji konkurenti na trgu so:

  • Inter RAO UES
  • Irkutskenergo OAO
  • RusHydro
  • Territorial Generating Company No.1. JSC
 
V letu 2017 je ruska proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije upadla za -0,8 % in dosegla količino 182.1 TWh. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) je v letih 2013–2017 znašala 0,3 %.

Vrednostno je proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije v letu 2017 upadla za -0,5 % in dosegla 6,9 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2013–2017 je znašala 8,3 %.
 

Vrednost trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR CAGR
2013 4.285  
2014 4.511 6,7 %
2015 6.126 12,5 %
2016 7.027 15,3 %
2017 6.902 -0,5 %Po napovedih naj bi v letu 2022 v Rusiji proizvedli 200,3 TWh električne energije iz OVE, kar je 10 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) v letih 2018–2022 znaša 1,9 %.
 
Analitiki napovedujejo, da se bo vrednost proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije v Rusiji v letu 2022 povečala za 26,9 % glede na leto 2017 in dosegla 8 mlrd EUR. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2018–2022 znaša 4,8 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR CAGR
2018 7.058 7,5 %
2019 7.372 3,7 %
2020 7.520 4,4 %
2021 7.851 5,1 %
2022 7.983 3,4 %


Sektor hidro energije je največji sektor za ruskem trgu obnovljivih virov energije in predstavlja 99,6 % delež celotne proizvodnje električne energije iz OVE.
 

Tržni deleži obnovljivih virov energije za leto 2017 glede na obseg proizvodnje (v odstotkih) 

Hidro energija 99,6 %
Geotermalna energija, biomasa in odpadki 0,3 %
Vetrna energija 0,1 %
 

Rusija predstavlja 3,2 % evropskega trga obnovljivih virov energije glede na obseg proizvodnje.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017 glede na obseg proizvodnje (v odstotkih) 

Nemčija 25,8 %
Združeno kraljestvo 7,6 %
Rusija 3,2 %
Poljska 1,4 %
Češka 0,7 %
Ostala Evropa 61,3 %

 

Največja podjetja na področju proizvodnje električne energije v Rusiji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
ROSSETI PJSC 12.853,22
MOSENERGOSBYT AO 8.850,63
Federal Hydro-Generating Co. RusHydro PJSC 4.718,17
T Plyus Pao 3.302,77
Moscow United Electricity Distribution Co. OJSC 2.039,70
Wholesale Generating Co. 2 PJSC 1.915,19
Far Eastern Energy Co. PJSC 1.672,56

Največja podjetja na področju obnovljivih virov energije v Rusiji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Federal Hydro-Generating Co. RusHydro PJSC 4.718,17
EVROSIBENERGO AO 333,41
Boguchanskaya GES OAO 236,36
Krasnoyarsk Hydropower Plant JSC 65,21
Kamchatka Gas Energy Complex Public Joint Stock Company 3,38
RusHydro Supply Joint Stock Company 2,42
Nizhne-Bureiskaya HPP Joint Stock Company 1,28


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, avgust 2018.
 

Farmacevtska industrija

Analiza zajema samo etična zdravila in ne vključuje zdravstvenega varstva potrošnikov in zdravstvenega varstva živali. Tržne vrednosti so izračunane po cenah EXW (franko tovarna).

Ruska farmacevtska industrija je v obdobju 2013-2017 rasla po 13,7 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 ustvarila prihodke v višini 20,7 mlrd EUR. Za primerjavo, češka farmacevtska industrija je v zadnjih petih letih upadala po -0,2 % CAGR in v letu 2017 ustvarila vrednost 2,6 mlrd EUR, medtem ko je poljska farmacevtska industrija v tem obdobju rasla po 4,4 % CAGR in v letu 2017 ustvarila vrednost 8,6 mlrd EUR. Ključno gonilo rasti farmacevtske industrije v Rusiji predstavlja visoka populacija kadilcev. V Rusiji kadi 40,9 % populacije stare 15 let in več, medtem ko je evropsko povprečje le 28,7 %. Poleg tega je v Rusiji tudi zelo visoka poraba alkohola na prebivalca, kar je povzročilo bolezni srca in ožilja ter rakava obolenja. Vse to pa spodbuja rast farmacevtske industrije. Drugi dejavnik, ki tudi spodbuja rast ruske farmacevtske industrije, je vladna strategija Pharma 2020, ki oblikuje lastni farmacevtski trg v državi. Prva faza strategije  (2009-2012) se je osredotočila na izgradnjo novih proizvodnih obratov in centrov za R & R, druga faza (2012-2017) na domačo proizvodnjo generičnih zdravil, tretja faza (2018-2020 ) pa je namenjena povečanju izvoza farmacevtskih izdelkov. Aprila 2017 je ruska vlada sprejela osnutek zveznega zakona " Protokol o spremembi sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine", ki je bil tudi odobren. Sprejetje zakona v Rusiji  domačim proizvajalcem omogoča proizvodnjo generičnih farmacevtskih izdelkov z uporabo tujega patenta izvirnega izdelka, kar bo zagotovilo dostop do cenejših generičnih različic zdravil v državi.

Analitiki napovedujejo, da bo ruska farmacevtska industrija v obdobju 2018-2022 rasla po 12 % CAGR in v letu 2022 dosegla 33,3 mlrd EUR. Češka farmacevtska industrija naj bi v prihodnjih petih letih rasla po 1,9 % CAGR in v letu 2022 dosegla 2,5 mlrd EUR, medtem ko naj bi poljska farmacevtska industrija v napovedanem obdobju rasla po 3,1 % CAGR in v letu 2022 dosegla 9,1 mlrd EUR. Rusko ministrstvo za industrijo in trgovino je implementiralo državni program, ki pospešuje lokalno farmacevtsko industrijo in izboljšuje regulacijo na trgu. Vlada načrtuje tudi izgradnjo 10 tovarn, kjer bodo do leta 2020 izdelovali biosimilarne izdelke, v kar namerava investirati približno 223 mio EUR.

Glavni konkurenti na trgu so:

  • Bayer AG 
  • Les Laboratoires Servier
  • Novartis AG
  • Sanofi SA

 

Ruska farmacevtska industrija je v letu 2017 zrasla za 12,9 % in dosegla vrednost 20,7 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2013–2017 je znašala 13,7 %.

Rast vrednosti industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2013 10.526  
2014 11.879 12,4 %
2015 17.297 22,1 %
2016 18.738 7,8 %
2017 20.707 12,9 %
 

Analitiki napovedujejo, da bo ruska farmacevtska industrija v letu 2022 dosegla vrednost 33,3 mlrd EUR, kar je 76,5 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2018–2022 znaša 12 %.

Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2018 22.268 12,9 %
2019 25.338 12,9 %
2020 27.851 12,9 %
2021 31.487 12,9 %
2022 33.306 8,4 %


Sanofi je največji konkurent v farmacevtski industriji V Rusiji in je imel v letu 2017 5 % tržni delež glede na vrednost.

Tržni deleži glede na vrednost za leto 2017 (v odstotkih)

Sanofi 5,0 %
Bayer 4,7 %
Novartis 4,6 %
Servier 3,5 %
Ostali 82,2 %Rusija predstavlja 8,8 % evropske farmacevtske industrije glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017 (v odstotkih)

Nemčija 26,8 %
Rusija 8,8 %
Združeno kraljestvo 8,3 %
Poljska 3,7 %
Češka 1,1 %
Ostala Evropa 51,3 %Največja podjetja na področju proizvodnje v farmacevtski industriji v Rusiji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Developmental Company KATREN AO 6.066,80
Protek PJSC 3.502,92
FK PULS OOO 3.062,93
ROSTA AO 2.109,37
SIA INTERNEISHNL LTD AO 1.978,04
SANOFI ROSSIYA AO 1.579,97
BAIER AO 1.368,63


Največja podjetja na področju veleprodaje v farmacevtski industriji v Rusiji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Protek Ao 2.811,13
Katren Ao 2.786,31
Kokb Imeni Koroleva E. I. Gbu 727,62
Eivon Byuti Prodakts Kompani Ooo 433,57
Ebbott Ooo 431,62
Dzhi Di Pi Ooo 407,10
Firma Evroservis Ao 332,20

 

Največja podjetja na področju maloprodaje v farmacevtski industriji v Rusiji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Tslo Dzm Gbu 875,82
Tgkp N3 Gbu 872,64
APTEKA-AVE OOO 734,30
Pharmacy Chain 36.6 PJSC 653,99
SEVERO-ZAPADNOE UPRAVLENIE Medical Trade OOO 438,00
Trade SET APTECHKA AO 345,51
RIGLA OOO 329,39
Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, avgust 2018.Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje