Rusija

Gospodarske panoge Rusije

Gospodarstvo

Rusija je doživela pomembne spremembe od razpada Sovjetske zveze in je iz centralno planskega prešla na tržno gospodarstvo. Toda gospodarska rast in reforme so v zadnjih letih zastali. Gospodarske reforme v devetdesetih letih so privatizirale večino industrije, z izjemami v energetiki, transportu, bančništvu in v obrambnem segmentu. Zaščita lastninskih pravic je še vedno šibka, država pa se še naprej vmešava v prosto delovanje zasebnega sektorja.
Rusija je ena vodilnih svetovnih proizvajalk nafte in zemeljskega plina ter največja izvoznica kovin, kot sta jeklo in aluminij.

 

Struktura BDP

Kljub veliki površini ima Rusija zaradi neugodnih klimatskih pogojev relativno malo primerne zemlje za kmetijstvo. Kmetijski sektor predstavlja 6 % BDP in zaposluje okoli 10 % delovne sile. Na severnem delu države prevladuje živinoreja, na južnem delu in v zahodni Sibiriji pa pridelava žit.

Storitveni sektor predstavlja 57 % BDP in zaposluje okoli 63 % aktivnega prebivalstva. Najpomembnejši segmenti storitvenega sektorja so transport, komunikacije in trgovina. Bančni sektor se po finančni krizi leta 1998 še vedno ni do konca prestrukturiral. Tudi turizem postaja vse pomembnejši vir prihodkov države.


Vir: EIU; Factiva, april 2019.


 

Industrijski sektor

Rusija je podedovala večino industrije bivše Sovjetske zveze. Industrijski sektor predstavlja 37 % BDP in zaposluje  27 % aktivnega prebivalstva. Najbolj razvite so kemična industrija, metalurgija, strojna, gradbena in obrambno-vojaška industrija.

V letu 2018 je Rusija beležila rast industrijskega sektorja v višini 2,9 %. Za leto 2019 je napovedana 1,3 % rast, v letu 2020 1,5 % in v letu 2021 1,4 % rast industrijskega sektorja.


 

Predstavljamo dve gospodarski panogi na ruskem trgu:

 

IKT - IT storitve

V analizo IT storitev so zajete BPO storitve (Business process outsourcing), aplikacijske storitve in storitve informacijske infrastrukture.

Ruski trg IT storitev je v obdobju 2014-2018 rasel po 15,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 9,6 mlrd EUR. Za primerjavo, češki trg IT storitev je v zadnjih petih letih rasel po 0,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 ustvaril vrednost 8,6 mlrd EUR, medtem ko je poljski trg IT storitev v tem obdobju rasel po 4 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 3,1 mlrd EUR.

Zaradi tveganja kibernetskih napadov in visoke ravni medsebojne povezanosti omrežnih tehnologij, je kibernetska varnost postala ključna za številna podjetja. To je spodbudilo rast trga IT storitev ter inovacij in razvoja na tem področju. Kot odgovor na povečano nevarnost kibernetskih napadov, so se mnoge vlade zavzele za izvajanje predpisov in nudenje podpore, ki spodbujajo povpraševanje po storitvah te vrste.

Segment infrastrukturnih storitev je najbolj donosen na ruskem trgu IT storitev, saj je v letu 2018 ustvaril vrednost 6,1 mlrd EUR, kar predstavlja 63,3 % celotne vrednosti trga. Segment aplikacijskih storitev je ustvaril 2,3 mlrd EUR prihodkov ali 24,1 % celotne vrednosti trga.
Vodilni konkurenti so pomagali spodbuditi rast z diverzifikacijo ponudbe storitev in vlaganjem v inovativne ideje, kot sta umetna inteligenca (AI) in blockchain tehnologija, da bi pritegnili nove stranke in učinkoviteje konkurirali na globalnem trgu.

Analitiki napovedujejo, da bo ruski trg IT storitev v obdobju 2019-2023 rasel po 14,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 ustvaril vrednost 18,3 mlrd EUR. Češki trg IT storitev naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 0,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 8,3 mlrd EUR, medtem ko naj bi poljski trg v napovedanem obdobju rasel po 5,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 3,9 mlrd EUR. Analitiki napovedujejo, da bo rast na globalnem trgu računalništva v oblaku zabeležila 35,8 % povprečno letno rast v prihodnjih petih letih, kar bo prispevalo tudi k rasti trga IT storitev. Računalniški sistemi v oblaku in kvantno računalništvo bodo dosegali dinamično rast, saj bodo kupci razširili uporabo podatkovnih centrov in napredne analitike, da bi lahko upravljali velike količine podatkov, ki se proizvajajo v povezanem svetu. Pozitiven učinek tega bi lahko bil izničen z upadom storitev zunanjega izvajanja in obdelave, saj se veliko več nalog avtomatizira z uporabo algoritmov na osnovi umetne inteligence. Prisotnost digitalnih velikanov, kot so Yandex, Wildberries in Ulmart, bo spodbudila rast trga, saj se bodo podjetja vse bolj zanašala na tehnologijo in strokovno znanje ponudnikov storitev za izvajanje in razvoj novih tehnologij, kot na primer e-trgovina in internet stvari (IoT). Ta trend se bo verjetno razširil tudi na druge industrije.

 

Največji konkurenti na trgu so:

  • Accenture plc
  • Atos SE
  • Hewlett Packard Enterprise Company
  • International Business Machines Corporation
 
Ruski trg IT storitev je v letu 2018 zrasel za 9,8 % in dosegel vrednost 9,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2014–2018 znašala 15,5 %.
 

Vrednost trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2014 4.793  
2015 6.883 19,8 %
2016 7.932 15,2 %
2017 9.130 17,2 %
2018 9.605 9,8 %


Analitiki napovedujejo, da se bo vrednost ruskega trga IT storitev v letu 2023 povečala za 100 % glede na leto 2018 in dosegla 18,3 mlrd EUR. Napovedana povprečna stopnja rasti v obdobju 2019–2023 znaša 14,9 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2019 10.626 11,6 %
2020 11.770 13,6 %
2021 13.694 15,4 %
2022 15.691 17,4 %
2023 18.281 16,5 %

Segment infrastrukturnih storitev je največji segment na ruskem trgu IT storitev in predstavlja 63,3 % delež celotne vrednosti trga.

 

Tržni deleži po segmentih za leto 2018 (v odstotkih) 

Storitve informacijske infrastrukture 63,3 %
Aplikacijske storitve 24,1 %
BPO storitve (Business process outsourcing) 12,6 %
 

Rusija predstavlja 4 % evropskega trga IT storitev.

 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2018 glede na vrednost (v odstotkih) 

Združeno kraljestvo 23,0 %
Nemčija 16,5 %
Rusija 4,0 %
Češka 3,5 %
Poljska 1,3 %
Ostala Evropa 51,7 %

 

Največja podjetja na področju računalniške opreme v Rusiji (2018)

Podjetje Prihodki
v mio EUR
Kraftvei Korporeishn Pls Ao 81,00
Okb Elektroavtomatika Ao 43,05
Tekhnotekh Ooo 11,89
Radianproekt Ooo 10,22
Psb Tekhnologii Ooo 6,18
Orbita I Ooo 5,27
STINS KOMAN ZAO 4,30

Največja podjetja na področju IT storitev v Rusiji (2018)

Podjetje Prihodki
v mio EUR
LUKOIL-INTER-KARD OOO 2.982,07
EICHPI INK OOO 536,32
IBM VOSTOCHNAYA EVROPA/AZIYA OOO 461,33
TEKHNOSERV A/S AO 222,00
Gaou Dpo Mtsko Gau 207,90
TSENTRALIZOVANNYI Regional TEKHNICHESKII SERVIS  181,69
GAZINFORMSERVIS OOO 177,34


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, maj 2019.
 

Farmacevtska industrija

Analiza zajema samo etična zdravila in ne vključuje zdravstvenega varstva potrošnikov in zdravstvenega varstva živali. Tržne vrednosti so izračunane po cenah EXW (franko tovarna).
 
Ruski farmacevtski trg je v obdobju 2014-2018 rasel po 13,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 ustvaril vrednost 20,8 mlrd EUR. Za primerjavo, češki farmacevtski trg je v zadnjih petih letih rasel po 1 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 ustvaril 2,6 mlrd EUR prihodkov, medtem ko je poljski farmacevtski trg v tem obdobju rasel po 4,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 ustvaril vrednost 8,8 mlrd EUR.

Rusija je 14. največji  farmacevtski trg  na svetu. Rast trga je posledica povečevanja prodaje na enoto in preusmeritve na dražja zdravila. Ruski farmacevtski trg je neto uvoznik, pri čemer uvoz raste hitreje kot izvoz (21,6 % proti 14,6 %). Približno 80 %  uvoza je iz Evrope, predvsem iz Nemčije (21 %), Francije (9 %) in Italije (6 %). Ključna značilnost ruskega farmacevtskega trga je sprejem v sistem javnih naročil, ki je poleg spodbud za domače farmacevtske družbe, ključni mehanizem za zmanjšanje odvisnosti Rusije od uvoza.

Analitiki napovedujejo, da bo ruski farmacevtski trg v obdobju 2019-2023 rasel po 12,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 ustvaril vrednost 36,2 mlrd EUR. Češki farmacevtski trg naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 1,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 ustvaril vrednost 2,7 mlrd EUR, medtem ko naj bi poljski farmacevtski trg v napovedanem obdobju rasel po 3,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 9,9 mlrd EUR.
 

Glavni konkurenti na trgu so:

  • Bayer AG 
  • Les Laboratoires Servier
  • Novartis AG
  • Sanofi SA

 

Ruski farmacevtski trg je v letu 2018 zrasel za 12,9 % in dosegel vrednost 20,8 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2014–2018 znašala 13,8 %.

Rast vrednosti industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2014 10.977  
2015 16.126 22,1 %
2016 17.387 7,8 %
2017 19.203 12,9 %
2018 20.762 12,9 %
 

Analitiki napovedujejo, da bo ruski farmacevtski trg v letu 2023 dosegel vrednost 36,2 mlrd EUR, kar je 83,3 % več kot leta 2018. Napovedana povprečna stopnja rasti v obdobju 2019–2023 znaša 12,8 %.

Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2019 23.277 12,9 %
2020 25.655 12,9 %
2021 29.173 12,9 %
2022 32.096 12,7 %
2023 36.209 12,8 %Sanofi je največji konkurent na farmacevtskem trgu v Rusiji in je imel v letu 2018 5 % tržni delež glede na vrednost.
 

Tržni deleži glede na vrednost za leto 2018 (v odstotkih)

Sanofi 5,0 %
Bayer 4,7 %
Novartis 4,6 %
Servier 3,5 %
Ostali 82,2 %


Rusija predstavlja 8,6 % evropskega farmacevtskega trga glede na vrednost.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2018 (v odstotkih)

Nemčija 27,2 %
Združeno kraljestvo 9,4 %
Rusija 8,6 %
Poljska 3,6 %
Češka 1,1 %
Ostala Evropa 50,1 %Največja podjetja na področju proizvodnje v farmacevtski industriji v Rusiji (2018)

Podjetje Prihodki
v mio EUR
Developmental Company KATREN AO 7.162,13
Protek PJSC 3.248,31
FK PULS OOO 3.123,14
ROSTA AO 2.150,83
SIA INTERNEISHNL LTD AO 2.016,92
DZHONSON & DZHONSON OOO 1.880,74
SANOFI ROSSIYA AO 1.647,52


Največja podjetja na področju veleprodaje v farmacevtski industriji v Rusiji (2018)

Podjetje Prihodki
v mio EUR
Protek Ao 3.258,10
Katren Ao 3.191,27
R-Farm Ao 857,65
Okb Gbu 706,64
Dzhi Di Pi Ooo 606,61
Ebbott Leboratoriz Ooo 492,04
Farmimeks Ao 407,28

 

Največja podjetja na področju maloprodaje v farmacevtski industriji v Rusiji (2018)

Podjetje Prihodki
v mio EUR
APTEKA-A.V.E OOO 1.019,92
Klinicheskaya Bolnitsa N1 Fgbu 961,58
Nmits Pn Im. V.P. Serbskogo Fgbu 961,58
Tgkp N3 Gbu 850,57
Pharmacy Chain 36.6 PJSC 666,84
RIGLA OOO 524,97
NIZHEGORODSKAYA District FARMATSIYA, State Enterprise NIZHEGORODSKOI OBLASTI GUP 387,77
Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, maj 2019.Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje