Rusija

Gospodarske panoge Rusije

Priložnosti na trgu


Velikost države, številni naravni viri, 149 mio potrošnikov in velike infrastrukturne potrebe so ključni dejavniki, ki opredeljujejo Rusijo kot velik potencialni trg za izvoznike.

Perspektivni sektorji so:

Farmacevtski izdelki: Bolezni srca in ožilja, rak in HIV so najpogostejše bolezni v Rusiji in spodbujajo povpraševanje po farmacevtskih izdelkih. Rast farmacevtskega trga pospešujejo tudi demografski dejavniki ter visoka stopnja kajenja in uživanja alkohola. Ruska vlada je osredotočena na ustvarjanje lastne farmacevtske industrije, saj želi zmanjšati odvisnost ruskega gospodarstva od uvoženih zdravil. Kljub temu obstajajo na trgu številne priložnosti za dobavo generičnih zdravil in embalažne opreme.
 
Gradbeništvo: Ruska vlada bo do leta 2024 namenila 100 mlrd EUR v šestletni načrt modernizacije za prenovo avtocest, letališč, železnic, pristanišč in druge prometne infrastrukture. Priložnosti so tudi v stanovanjski gradnji. Zagotavljanje stanovanj za skupine z srednjim in nizkim dohodkom je del vladnih načrtov. Vladni program "Stanovanja za ruske družine" vključuje gradnjo približno 500.000 dvosobnih stanovanj.

Kozmetični izdelki: Ruski trg parfumov in kozmetike že več let zapored beleži visoko rast. Večino kozmetike Rusija uvozi. Leta 2020 so se veliki trgovci s kozmetiko, zlasti v Moskvi, preusmerili v spletno prodajo. Ruski kozmetični trg se je v zadnjih nekaj letih spremenil. Potrošniki manj denarja namenijo za dekorativno kozmetiko in parfume ter več za negovalno kozmetiko. Predvsem so v porastu naravni izdelki in izdelki proti staranju. Najhitreje rastoči segment na kozmetičnem trgu je segment mask za obraz, ki je v zadnjem letu beležil 33 % rast. Povpraševanje je visoko tudi po izdelkih za nego las ter otroški kozmetiki.

 

Gospodarstvo

Rusija je doživela pomembne spremembe od razpada Sovjetske zveze in je iz centralno planskega prešla na tržno gospodarstvo. Toda gospodarska rast in reforme so v zadnjih letih zastali. Gospodarske reforme v devetdesetih letih so privatizirale večino industrije, z izjemami v energetiki, transportu, bančništvu in v obrambnem segmentu. Zaščita lastninskih pravic je še vedno šibka, država pa se še naprej vmešava v prosto delovanje zasebnega sektorja.
Rusija je 3. največja svetovna proizvajalka nafte in 2. največja proizvajalka zemeljskega plina. 

Struktura BDP

Kljub veliki površini ima Rusija zaradi neugodnih klimatskih pogojev relativno malo primerne zemlje za kmetijstvo. Kmetijski sektor predstavlja 5 % BDP in zaposluje približno 6 % delovne sile. Na severnem delu države prevladuje živinoreja, na južnem delu in v zahodni Sibiriji pa pridelava žit. Kmetijski sektor se je med pandemijo Covid-19 izkazal za zelo odpornega. Po podatkih kmetijskega ministrstva se je leta 2020 ruska kmetijska proizvodnja povečala za 2 %.

Storitveni sektor predstavlja 56 % BDP in zaposluje 68 % aktivnega prebivalstva. Najpomembnejši segmenti storitvenega sektorja so transport, komunikacije in trgovina. Tudi turizem postaja vse pomembnejši vir prihodkov države.


Vir: EIU; Factiva, april 2021

 

Industrijski sektor

Rusija je podedovala večino industrije bivše Sovjetske zveze. Industrijski sektor predstavlja 39 % BDP in zaposluje  26,9 % aktivnega prebivalstva. Najbolj razvite so kemična industrija, metalurgija, strojna, gradbena in obrambno-vojaška industrija. Kot odgovor na gospodarske sankcije ZDA in EU, je vlada izvedla politiko nadomestitve uvoza, da bi spodbudila domačo proizvodnjo.

V letu 2020 je Rusija beležila upad industrijskega sektorja v višini -4 %. Za leto 2021 je napovedana 2,8 % rast industrijske proizvodnje, v letu 2022 1,6 % in v letu 2023 1,7 % rast.

 

Predstavljamo dve gospodarski panogi na ruskem trgu:

 

IKT - IT storitve

V analizo IT storitev so zajete BPO storitve (Business process outsourcing), aplikacijske storitve in storitve informacijske infrastrukture.

Ruski trg IT storitev je v zadnjih petih letih dosegal visoko rast, ki naj bi se nadaljevala tudi v prihodnjih petih letih, z rahlimi nihanji zaradi izbruha COVID-19.

Ruski trg IT storitev je v obdobju 2015-2019 rasel po 11,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 16,9 mlrd EUR. Za primerjavo, češki trg IT storitev je v zadnjih petih letih rasel po 21,6 % povprečni leti stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 10,7 mlrd EUR. Po enaki, 21,6 % povprečni letni stopnji je rasel tudi poljski trg, ki je v letu 2019 dosegel vrednost 3,9 mlrd EUR. 

Zaradi tveganja kibernetskih napadov in visoke ravni medsebojne povezanosti omrežnih tehnologij je kibernetska varnost postala ključna za številna podjetja. To je spodbudilo rast trga IT storitev ter inovacij in razvoja na tem področju. Kot odgovor na povečano nevarnost kibernetskih napadov, so se mnoge vlade zavzele za izvajanje predpisov in nudenje podpore, kar spodbuja povpraševanje po storitvah te vrste.

Najbolj donosen segment na ruskem trgu IT storitev je segment infrastrukturnih storitev, ki je v letu 2019 ustvaril prihodke v višini 19 mlrd EUR, kar predstavlja 59,2 % celotne vrednosti trga. Segment storitev BPO je v letu 2019 prispeval 3,7 mlrd EUR prihodkov ali 22,3 % skupne vrednosti trga.

Analitiki napovedujejo, da bo ruski trg IT storitev v obdobju 2020-2024 rasel po 10,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 25,4 mlrd EUR. Češki trg IT storitev naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 14 % povprečni letni stopnji in v letu 2014 dosegel vrednost 18,6 mlrd EUR, medtem ko naj bi poljski trg v napovedanem obdobju prav tako rasel po 14 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 7,5 mlrd EUR. Povpraševanje po IT storitvah bo v prihodnjih letih naraščalo, saj bo veliko podjetij uvedlo delo od doma in zunanje izvajanje poslov, da se bodo lahko spoprijeli s potencialnimi izbruhi covid virusa ali s kakršnimikoli drugimi motnjami. Za to bodo morala podjetja vložiti veliko sredstev v IT in nove tehnologije, ki jim bodo pomagale, da bodo lahko delali z oddaljenih lokacij ali od doma. Čeprav je dejanski vpliv pandemije COVID-19 težko oceniti, bo pandemija nedvomno škodovala tudi trgu IT storitev.
 

Največji konkurenti na trgu so:

  • Accenture plc
  • Atos SE
  • Hewlett Packard Enterprise Company
  • International Business Machines Corporation
 
Ruski trg IT storitev je v letu 2019 zrasel za 10,2 % in dosegel vrednost 16,9 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2015–2019 znašala 11,3 %.
 

Vrednost trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2015 11.171  
2016 12.432 11,8 %
2017 13.628 11,6 %
2018 14.576 11,6 %
2019 16.964 10,2 %


Analitiki napovedujejo, da se bo vrednost ruskega trga IT storitev v letu 2024 povečala za 65,8 % glede na leto 2019 in dosegla 25,4 mlrd EUR. Napovedana povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2020–2024 znaša 10,7 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2020 18.545 7,5 %
2021 20.178 10,8 %
2022 21.880 13,1 %
2023 23.553 11,4 %
2024 25.403 10,8 %


Segment infrastrukturnih storitev je največji segment na ruskem trgu IT storitev in predstavlja 59,2 % delež celotne vrednosti trga.
 

Tržni deleži po segmentih za leto 2019 (v odstotkih) 

Storitve informacijske infrastrukture 59,2 %
BPO storitve (Business process outsourcing) 22,3 %
Aplikacijske storitve 18,5 %
 

Rusija predstavlja 5,7 % evropskega trga IT storitev.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2019 glede na vrednost (v odstotkih) 

Nemčija 17,8 %
Združeno kraljestvo 17,7 %
Rusija 5,7 %
Češka 3,6 %
Poljska 1,3 %
Ostala Evropa 53,9 %

 

Največja podjetja na področju računalniške opreme v Rusiji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Kraftvei Korporeishn Pls Ao 66,62
Rezonit Ooo 17,76
Sergievo-Posadski Zsmk Ooo 12,63
Tekhnotekh Ooo 6,63
Orbita I Ooo 5,79
STINS KOMAN ZAO 4,28
Radianproekt Ooo 3,71


Največja podjetja na področju IT storitev v Rusiji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
LUKOIL-INTER-KARD OOO 4.021,36
SISKO SOLYUSHENZ OOO 847,79
Sibintek Ooo 666,48
EICHPI INK OOO 534,03
IBM VOSTOCHNAYA EVROPA/AZIYA OOO 369,21
NAUCHNO-PROMYSHLENNAYA Company VYSOKIE TEKHNOLOGII I STRATEGICHESKIE SISTEMY AO 271,90
RUSSKOE VENCHURNOE Limited OOO 266,90
Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, julij 2020.
 

Farmacevtska industrija

Analiza zajema samo etična zdravila in ne vključuje zdravstvenega varstva potrošnikov in zdravstvenega varstva živali. Tržne vrednosti so izračunane po cenah EXW (franko tovarna).
 
Ruski farmacevtski trg je v obdobju 2015-2019 rasel po 9,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 25,4 mlrd EUR. Za primerjavo, češki farmacevtski trg je v zadnjih petih letih rasel po 2,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 2,8 mlrd EUR, medtem ko je poljski farmacevtski trg v tem obdobju rasel po 6,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 10,2 mlrd EUR.

Visoka rast ruskega farmacevtskega trga je posledica povečanja prodaje zdravil na prebivalca, pa tudi prehoda na dražja zdravila. Rusija je neto uvoznik zdravil. Približno 80 % uvoza zdravil je iz Evrope, predvsem iz Nemčije (21 %), Francije (9 %) in Italije (6 %). Sistem javnih naročil in spodbude za domača farmacevtska podjetja sta ključna mehanizma za zmanjšanje odvisnosti Rusije od uvoza. Ruski farmacevtski trg je velik, a sistem je v veliki meri nerazvit, saj večino zdravil kupujejo bolniki sami, nanje pa močno vpliva oglaševanje. V Rusiji je aktivnih približno 500 farmacevtskih podjetij, veliko od teh je malih in srednje velikih. Prodaja generičnih in patentiranih zdravil raste, vendar prodaja patentiranih zdravil raste bistveno hitreje, tako da se delež generikov vsako leto nekoliko zmanjša. Ključno gonilo rasti ruskega farmacevtskega trga je visok odstotek kadilcev v državi. Približno 35 mio Rusov, starih 15 let in več, kadi. Poleg tega Rusi popijejo tudi veliko alkohola, kar povzročila več srčno-žilnih bolezni in raka, to pa povečuje tudi povpraševanje po zdravilih.

Analitiki napovedujejo, da bo ruski farmacevtski trg v obdobju 2020-2024 rasel po 4,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 28,3 mlrd EUR. Češki farmacevtski trg naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 2,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 2,8 mlrd EUR, medtem ko naj bi poljski farmacevtski trg v napovedanem obdobju rasel po 5 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 11,7 mlrd EUR. Težko je predvideti, kako bo trg deloval v prihodnjih letih zaradi pandemije virusa COVID-19, vendar bo njen vpliv na ruski farmacevtski trg gotovo škodljiv. Splošna gospodarska stagnacija, ki je posledica pandemije, bo leta 2020 upočasnila trg. V Rusiji in v večjem delu Evrope je največja težava, ki jo povzroča pandemija, logistika, saj morajo transportna podjetja spoštovati varnostna pravila. Tudi omejitve potovanj in zmanjšanje delovne sile bodo v letu 2020 zmanjšale ponudbo in povpraševanje, kar bo v tem letu povzročilo zmanjšanje rasti trga iz 9,3 % v letu 2019 na 3,3 % v letu 2020. 

 

Glavni konkurenti na trgu so:

  • Bayer AG 
  • Les Laboratoires Servier
  • Novartis AG
  • Sanofi SA

 

Ruski farmacevtski trg je v letu 2019 zrasel za 9,3 % in dosegel vrednost 25,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2015–2019 znašala 9,9 %.

Rast vrednosti industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2015 17.567  
2016 18.738 6,8 %
2017 22.300 21,2 %
2018 22.033 3,3 %
2019 25.357 9,3 %
 

Analitiki napovedujejo, da bo ruski farmacevtski trg v letu 2024 dosegel vrednost 28,3 mlrd EUR, kar je 23,6 % več kot leta 2019. Napovedana povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2020–2024 znaša 4,3 %.
 

Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2020 26.727 3,3 %
2021 27.500 4,9 %
2022 27.606 5,0 %
2023 28.016 4,8 %
2024 28.306 3,7 %Sanofi je največji konkurent na farmacevtskem trgu v Rusiji in je imel v letu 2019 5 % tržni delež glede na vrednost.

Tržni deleži glede na vrednost za leto 2019 (v odstotkih)

Sanofi 5,0 %
Bayer 4,7 %
Novartis 4,6 %
Servier 3,5 %
Ostali 82,2 %Rusija predstavlja 11,6 % evropskega farmacevtskega trga glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2019 (v odstotkih)

Nemčija 16,4 %
Rusija 11,6 %
Združeno kraljestvo 10,9 %
Poljska 4,7 %
Češka 1,3 %
Ostala Evropa 55,1 %Največja podjetja na področju proizvodnje v farmacevtski industriji v Rusiji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Pharmstandard PJSC 850,23
Chokb Gbu 651,45
Gkbn7 Gau 651,45
Rokb Gbu 651,45
Ebbott Leboratoriz Ooo 466,33
OTCPharm PJSC 389,89
Farmstandart-Ufavita Pao 278,88


Največja podjetja na področju veleprodaje v farmacevtski industriji v Rusiji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Protek Ao 2.696,24
R-Farm Ao 779,56
Loreal Ao 729,76
Kokb Imeni Koroleva E. I. Gbu 703,62
Dzhi Di Pi Ooo 502,54
Farmimeks Ao 420,70
Profitmed Ao 418,29

 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, julij 2020.Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje