Rusija

Gospodarske panoge Rusije


Oglejte si predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje
Gospodarstvo ter možnost vstopa na ruski trg
Gospodarske panoge Rusije – Farmacevtska industrija
Ostale perspektivne panoge na trgu


Gospodarstvo ter možnost vstopa na ruski trg

Vpogled v trg

Rusija je gospodarstvo z višjim srednjim dohodkom, ki je zelo odvisno od energetskega sektorja.

Februarja 2022 je Rusija napadla Ukrajino, kar je povzročilo obsežne zahodne sankcije, ki so povzročile ločitev od zahodnih gospodarstev in globoko recesijo.

EIU napoveduje, da bo vpliv vojne in sankcij v letu 2023 povzročil še eno leto negativne rasti, ter gospodarsko stagnacijo v obdobju 2024–2027.

Po napovedih EIU bo Rusija leta 2023 najmanj uspešno gospodarstvo v G20 in med najslabšimi na svetu. Vpliv sankcij bo upočasnil gospodarsko okrevanje.

Rusija je bila v letu 2022 11. največja trgovinska partnerica Slovenije.


Industrijski sektor

Rusija je podedovala večino industrije bivše Sovjetske zveze. Industrijski sektor predstavlja 32 % BDP in zaposluje približno 30 % aktivnega prebivalstva. 

Najbolj razvite so kemična industrija, metalurgija, strojna, gradbena in obrambno-vojaška industrija. Kot odgovor na gospodarske sankcije ZDA in EU, je vlada izvedla politiko nadomestitve uvoza, da bi spodbudila domačo proizvodnjo.

V letu 2022 je Rusija beležila upad industrijske proizvodnje v višini -0,3 %. Za leto 2023 je napovedan -1,3 % upad industrijske proizvodnje, v letih 2024 in 2025 pa ponovna rast v višini 1,4 %.

Tržni izzivi

Rusija je 24. februarja 2022 sprožila vojaški napad na Ukrajino. Kot odziv na rusko agresijo so številne države sprejele ukrepe, s katerimi omejujejo poslovanje z ruskimi subjekti in posamezniki.

Tudi EU je sprejela več svežnjev ukrepov, ki močno omejujejo tudi poslovanje slovenskih podjetij v Rusiji.
 
 • Diplomatska in gospodarska izolacija od Zahoda bo imela daljnosežne posledice za rusko gospodarstvo in bo privedla do gospodarske stagnacije.
 • Rusija bo verjetno uvedla bolj protekcionistične trgovinske ukrepe, vključno z izvoznimi omejitvami in nadomeščanjem uvoza za nadomestitev tujega blaga. Možni so še drugi ukrepi v številnih sektorjih, ki bi lahko motili poslovanje podjetij z Rusijo.
 • Rast plač bo v prihodnjih 5 letih negativna. Razlike v dohodkih bodo ostale izjemno velike. Pri nižjih ravneh dohodka je upad dohodkov sprožil dolgotrajne spremembe v vzorcih porabe gospodinjstev, z večjim poudarkom na cenovni konkurenčnosti in osnovnih gospodinjskih dobrinah.
 • Sankcije bodo imele resne posledice za avtomobilski sektor, saj je zelo odvisen od tujih naložb in komponent, uvoženih z Zahoda. Več proizvajalcev avtomobilov je ustavilo ali začasno ustavilo poslovanje v Rusiji zaradi mednarodnih sankcij, motenj v dobavni verigi in varnostnih pomislekov za svoje zaposlene. To ne bo prizadelo samo domače proizvodnje, ampak tudi zmanjšalo izvoz. 
 

Priložnosti na trgu

Poslovne priložnosti v Rusiji so zaradi vojne in posledičnih sankcij trenutno omejene.

Kljub vsemu ostaja Rusija velik trg s 147,7 milijoni ljudi in nekatera področja poslovanja, povezana s hrano, farmacijo in potrošniškimi dobrinami, so še vedno perspektivna za tuja podjetja.

Več o izzivih rusko-ukrajinske krize in o tem, kje poiskati nove poslovne priložnosti, je na voljo na spodnji povezavi:

Najnovejše objave vezane na izzive rusko-ukrajinske krize. 

 
Vstop na trg 

Zaradi vojne in posledičnih sankcij velja velika previdnost pri vstopu na trg.
 
 • Obsežne sankcije proti ruskemu bančnemu in finančnemu sektorju lahko tujim podjetjem predstavljajo težave pri prejemanju plačil in vsakodnevnih operativnih transakcijah
 • Velik izziv v trenutnih razmerah predstavlja tudi transportna logistika, glede na različne omejitve posameznih načinov prevoza. 
  

Gospodarske panoge Rusije – Farmacevtska industrija

Vpogled v trg

Rusija ostaja največji farmacevtski trg v Srednji in Vzhodni Evropi ter ključni nastajajoči trg za globalna farmacevtska podjetja.

Vendar gospodarski obeti države, sankcije, zakonodaja in ozadje intelektualne lastnine, ovirajo obete za rast.


S farmacevtskimi izdatki na prebivalca v višini 158,6 EUR (v letu 2021), ima trg velik potencial za širitev.

Ruski farmacevtski trg je velik, vendar je sistem precej nerazvit, saj večino zdravil kupijo bolniki sami, na kar ima velik vpliv oglaševanje. 

V Rusiji deluje približno 500 farmacevtskih podjetij, vendar so številna od njih majhna.

Po ocenah Fitch Solutions se je ruski farmacevtski trg leta 2022 medletno povečal za 1,7 % in dosegel vrednost 23,4 mlrd EUR.


Uvoz in izvoz

 • Po ocenah je uvoz farmacevtskih izdelkov v Rusijo je v letu 2022 dosegel vrednost 10,4 mlrd EUR.
 • Do konca leta 2026 so bo uvoz predvidoma zmanjševal po -4,1 % povprečni letni stopnji rasti, ter leta 2026 dosegel 8,5 mlrd EUR.
 • Farmacevtski izvoz je v letu 2022 dosegel 1,3 mlrd EUR.
 • Do leta 2026 se bo izvoz povečeval po 8 % povprečni letni stopnji ter leta 2026 dosegel vrednost 1,6 mlrd EUR.

 
Napovedi trga

 • Marca 2022 je ruska vlada izdala odlok, ki ruskim podjetjem dovoljuje, da kopirajo kakršno koli intelektualno lastnino podjetij, ki izvirajo iz »neprijaznih držav«, in služijo denar brez posledic zakona. Poleg tega ta podjetja ne bodo mogla zahtevati odškodnine za kršitev ali nezakonito uporabo njihove intelektualne lastnine. Med prizadetimi državami so vse članice EU, ZDA, Združeno kraljestvo, Kanada, Avstralija, Švica, Japonska, Južna Koreja, Nova Zelandija, Singapur, Tajvan, Švica, Norveška in Islandija. Ta poteza bo pomembno vplivala na poslovanje globalnih farmacevtskih podjetij v državi.
 • Po napovedih naj bi trg v obdobju 2023-2026 upadal po -1,9 % povprečni letni stopnji in leta 2026 dosegel vrednost 20,9 mlrd EUR.
 • Do leta 2031 naj bi povprečna letna rast trga dosegla 0,9 %, vrednost trga pa naj bi leta 2026 znašala 25,2 mlrd EUR.

 

Največje ruske farmacevtske trgovinske partnerice 

 

Največ farmacevtskih izdelkov je Rusija v letu 2021 izvozila v Kazahstan, v Ukrajino, Argentino, Mehiko in Združene arabske emirate. Slovenija ima pri izvozu zanemarljiv delež.
 
Največ farmacevtskih izdelkov je Rusija v letu 2021 uvozila iz Nemčije,
ZDA, Švice, Italije in Irske. Pri uvozu je Slovenija na 10. mestu, pri čemer ima pri izvozu slovenskih farmacevtskih izdelkov v Rusijo največji delež Krka.
 

Slovenija je v letu 2022 v Rusijo izvozila za mlrd EUR farmacevtskih izdelkov, uvozila pa jih je za mlrd EUR.

 
Vrednost blagovne menjave farmacevtskih izdelkov (Slovenija-Rusija; v 1.000 EUR) 


 

Konkurenti na trgu

Na ruskem farmacevtskem trgu prevladujejo veliki mednarodni konkurenti, kot so Novartis, Sanofi, Bayer in Les Laboratoires Servier.
 
Vendar je ruski trg precej razdrobljen, saj največji 4 konkurenti predstavljajo le 17,8 % celotne vrednosti trga. 
Zato na ruski farmacevtski trg pomembno vplivajo tudi manjša podjetja, kot so biotehnološka podjetja, ki so osredotočeni na omejeno število novih izdelkov. 
Rusko-ukrajinski konflikt še dodatno zaostruje konkurenco na trgu.
 
 
Novartis

Je farmacevtsko podjetje s sedežem v Švici, vendar je močno prisotno po vsem svetu, tudi v Rusiji. S 4,6 % tržnim deležem je 3. največji konkurent na ruskem trgu.
Novartis je marca 2022 objavil, da je zaradi rusko-ukrajinskega spora prekinil vse dejavnosti komercialnega trženja in nove naložbe v Rusiji.
 
Sanofi
je s 5 % tržnim deležem največji konkurent na ruskem farmacevtskem trgu.
Po rusko-ukrajinskem sporu je Sanofi marca 2022 objavil, da bo na ruskem trgu prenehal s kakršno koli novo porabo za zdravila in cepiva, vendar bo nadaljeval z dobavo življenjsko pomembnih in bistvenih zdravil.
 
Bayer
je podjetje za znanost o življenju, ki razvija farmacevtske in kemične izdelke. S 4,7 % tržnim deležem je 2. največji konkurent na ruskem farmacevtskem trgu.
Podjetje je v letu 2020 občutno razširilo svoje poslovanje v Rusiji, kar je na splošno okrepilo prisotnost Bayerja na ruskem farmacevtskem trgu.Toda marca 2022 je Bayer zaradi rusko-ukrajinskega spora ustavil vso svojo porabo v Rusiji, povezano z nebistvenimi zdravstvenimi in kmetijskimi proizvodi.
 
Les Laboratoires Servier
je neodvisno francosko farmacevtsko podjetje s pomembno globalno prisotnostjo. Je 4. največji konkurent na ruskem farmacevtskem trgu, njegov tržni deležje leta 2021 predstavljal 3,5 % skupne tržne vrednosti, Rusija je za podjetje 3. največji trg po prihodkih , takoj za Kitajsko in ZDA.
Podobno kot drugi vodilni konkurenti v Rusiji, je tudi Servier prekinil vse nove naložbe v Rusiji, ustavil vse izdatke za ne-nujna zdravila in tudi prekinil nova klinična testiranja v Rusiji.
 

Ostale perspektivne panoge na trgu

Hrana

Na podlagi podatkov za leto 2021, ima Rusija 8. največji trg za pakirane prehrambne izdelke.

Pred rusko invazijo na Ukrajino februarja 2022, je segment izdelkov široke porabe (FMCG) ostal najbolj stabilen pod-sektor, z 80 % deležem prehrambnih izdelkov.

Na ruskem trgu se povečuje povpraševanje po pakiranih živilskih izdelkih, čeprav se trg hitro spreminja zaradi naraščajočih cen, majhne ponudbe ter težav z uvozom surovin in delov, ki so potrebni za delovanje obratov za predelavo hrane.
 

Medicinski pripomočki in farmacevtski izdelki

Ruski trg medicinskih pripomočkov je leta 2020 presegel 3 mlrd EUR. Vodilne kategorije so vključevale pripomočke za kardiologijo, ortopedijo, slikovno diagnostiko in splošno kirurgijo.

Bolezni srca in ožilja, rak in HIV so najbolj razširjene bolezni v Rusiji in spodbujajo povpraševanje po povezanih farmacevtskih izdelkih. K boleznim pomembno prispevata tudi visoka stopnja kajenja in uživanja alkohola.
 

Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.


Viri:

 • Factiva
 • EIU
 • MarketLine Industry profiles
 • Fitch Solution
 • Statistični urad RS 
 • The International Trade Centre (ITC)  


Posodobljeno: april 2023


 
Poglejte si tudi: