Rusija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Rusijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Rusijo 2015 – 2021 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2015 791.831 229.822 1.021.654 562.009
2016 751.783 238.928 990.710 512.855
2017 838.788 294.106 1.132.893 544.682
2018 789.851 369.829 1.159.680 420.021
2019 886.203 540.592 1.426.795 345.611
2020 865.646 348.710 1.214.357 516.936
2021* 486.201 219.624 705.825 266.577

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Rusijo 2015 – 2021 (grafični prikaz) 


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jul 2021 (posodobljeno oktober 2021).


Slovenski izvoz v Rusijo v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
37 % 317.543 Farmacevtski proizvodi
14 % 124.421 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
13 % 114.758 Organski kemijski proizvodi
10 % 87.992 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
3 % 25.675 Razni proizvodi kemijske industrije
3 % 23.200 Železo in jeklo

 

Slovenski uvoz iz Rusije v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
80 % 269.679 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
5 % 16.342 Gnojila
3 % 9.327 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
2 % 6.212 Les in lesni izdelki, lesno oglje
1 % 5.044 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
1 % 4.417 Farmacevtski proizvodi


Vir: Statistični urad RS, avgust 2021.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Rusijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 

 • Uredba o ratifikaciji protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju in medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BRUPCZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju pri gradnji in delovanju plinovoda na ozemlju Republike Slovenije (BRUPOS)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju v kulturi, znanosti in izobraževanju (BRUIKZ)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za promet in zveze Republike Slovenije in Ministrstvom za zveze Ruske federacije o sodelovanju na področju poštnih in telekomunikacijskih povezav
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb (BRUSZN)
 • Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju
 • Uredba o ratifikaciji protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o ustanovitvi medvladne slovensko - ruske komisije za trgovinsko-ekonomsko in znanstveno-tehnično sodelovanje
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o vzajemnem ustanavljanju trgovinskih predstavništev
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije za dobave zemeljskega plina iz Ruske federacije v Republiko Slovenijo
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije in Ministrstvom za zdravstvo Ruske federacije o sodelovanju na področju zdravstva in medicinskih znanosti
 • Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske sovjetske federativne socialistične republike o gospodarskem, znanstveno-tehničnem in kulturnem sodelovanju
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvom za znanost in tehnolo&sc, aron, ;ko, politiko Ruske federacije o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja (BRUIDO)
 • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Zvezo sovjetskih socialističnih republik, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo (BRUNSNJ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o ustanovitvi in delovanju znanstveno-kulturnih centrov (BRUZKC)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o izmenjavi izvedbenih informacij in nadzorovanju izpolnjevanja obveznosti namenske uporabe posameznih vrst proizvodov, ki imajo vojaško namembnost

 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BRUMVTP)

 • Sklep o potrditvi programa sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije v kulturi, znanosti, izobraževanju in športu v obdobju 2013-2015

 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o izmenjavi izvedbenih informacij in nadzorovanju izpolnjevanja obveznosti namenske uporabe posameznih vrst proizvodov, ki imajo vojaško namembnost

 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Zvezno službo Ruske federacije za nadzor nad trgovino s prepovedanimi drogami o sodelovanju v boju proti nedovoljeni trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in njihovimi predhodnimi sestavinami (BRUNTPD)
 • Sklep o potrditvi Programa sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije v kulturi, znanosti, izobraževanju in športu v obdobju 2016–2018
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Uradom Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Republika Slovenija) in Zvezno službo za finančni nadzor (Ruska federacija) o sodelovanju na področju preprečevanja legalizacije (pranja) premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji, in financiranja terorizma


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk