Rusija

Predstavitev gospodarstva Rusije

Predstavitev države

 
Uradni naziv Rossiyskaya Federatsiya / Ruska federacija
Mednarodna oznaka RU/RUS 
Glavno mesto Moskva
Velikost (km2) 17.075.400
Prebivalci (mio) 147,7
Uradni jezik Ruščina. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera *
Denarna enota Ruski rubelj (RUB)
Čas Slovenija +2 (Moskva) do +11 ur (Vladivostok).  Poslovni čas  
Klicna številka + 7


* V Rusiji uradnih statističnih podatkov o veroizpovedi prebivalstva ni, saj je pridobivanje teh podatkov z zakonom prepovedano.
Po podatkih Inštituta za socialne in nacionalne raziskave naj bi bila struktura prebivalstva glede na veroizpoved naslednja:

 • pravoslavni 75 %
 • muslimani 5 %
 • katoliki, protestanti, budisti, judje po 1 %
 • druge vere 1 %
 • ateisti 8 %. 

Prebivalstvo Ruske federacije

Ruska federacija ima 147,7 milijona prebivalcev.
 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Moskva 11.514.000
St Petersburg 4.849.000
Novosibirsk 1.474.000
Yekatarinbusrgod 1.350.000
Nizhny Novgorod 1.251.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Zvezna država z republikansko obliko vladavine. Nova ustava je bila sprejeta na splošnih volitvah 12. decembra 1993.

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament; Spodnji dom (Duma) ima 450 poslancev. Zgornji dom, Svet federacije, ima 178 poslancev, po dva iz vsake od 89 republik in pokrajin.

Volitve:

Zadnje parlamentarne volitve so bile septembra 2021, zadnje predsedniške pa 18.3.2018. Naslednje parlamentarne volitve bodo septembra 2026, predsedniške pa marca 2024.

Vodstvo države:

Na zadnjih parlamentarnih volitvah, ki so potekale septembra 2021, je zmagala stranka sedanjega predsednika Vladimirja Putina, Enotna Rusija, ki je osvojila 324 poslanskih mest.

Izvršilna oblast:

Vlado imenuje predsednik vlade, ki ga imenuje predsednik.

Premier: Mikhail Mishustin (od 16. januarja 2020)

 

Rusija je avgusta 2012 postala članica WTO (World Trade Organization). Je kandidatka za polnopravno članstvo v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in članica IMF (International Monetary Fund). Ima podpisan sporazum o sodelovanju z EU ter tudi številne bilateralne (ZDA, Kanada, Japonska) in regionalne trgovinske sporazume. Je tudi ustanoviteljica EEC (Eurasian Economic Community).


Vir: EIU; Factiva, januar 2023.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2024-2020

  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 147,0 147,5 147,7 148,1 148,6
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 9++ 9 9
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.841,4 1.930,7 2.129,2 1.548,2 1.307,9
 BDP per capita (v EUR): 12.526 13.086 14.406 10.451 8.798
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 5.422,6 5.247,9 5.061,7 4.185,3 3.850,9
 BDP per capita (PPP, v EUR): 36.904 35.594 34.264 28.257 25.904
 Rast BDP (v %): 1,4 -0,5 -1,9 5,5 -2,6
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,5 3,2 3,9 4,8 5,8
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 5,7 6,5 13,7 6,7 3,4
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -277,9 -302,1 -262,8 -257,0 -210,6
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 365,0 405,8 561,1 418,0 292,5
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 0,9 -0,1 -13,9 3,2 -4,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 2,9 6,5 -15,0 19,1 -11,8
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 9,5 2,8 -38,0 34,2 8,3
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 639,5+ 1.180,3 854,1 865,6
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 97,8+ 1.269,0 352,1 348,7
Stopnja tveganja države (op): / 62 63 53 53
Razred tveganja (op): / D D C C
Enostavnost poslovanja**: / / / / 28

 


Opombe:

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.                                                                                                     
(*)   EIU napoved                                                                                                  
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190                                                                                                          
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-jun (posodobljeno september 2023).                                                                                                      
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2018-2021 po podatkih Svetovne banke.                                                                                                     
(/)  Podatek ni na voljo.                  
                                                                                    
Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2023.
 

Delo v Rusiji

V Rusiji je za tujce zelo malo delovnih mest. Tujci, ki želijo delati v Rusiji, morajo zaprositi za delovni vizum in nato za delovno dovoljenje. Pridobivanje teh dokumentov je dolgotrajno in zapleteno. Prav tako je potrebno znanje ruskega jezika.

Ena izmed možnosti zaposlitve za tiste, ki se preselijo v Rusijo, je poučevanje tujih jezikov za Ruse, tako na tradicionalen način na inštitutih ali zasebnih šolah ali pa preko spleta.
 

Povprečna in minimalna bruto plača 

 
Po podatkih ruskega statističnega urada (Federal State Statistics Service) se je minimalna bruto mesečna plača v Rusiji s 1. januarjem 2023 povišala na 16.242 RUB.
 
Povprečna mesečna bruto plača je v Rusiji oktobra 2022 znašala 62.470 RUB.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2022 2023* 2024* 2025*
Rast zasebne potrošnje -1,3 4,6 2,3 1,6
Rast javne potrošnje 2,8 2,9 1,3 1,4
Rast investicij 3,5 1,0 1,2 1,0


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, september 2023.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

 • Rusija je v letu 2022 izvozila za 482,3 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 214,1 mlrd EUR. 
 • Presežek v blagovni menjavi je znašal 268,3 mlrd EUR. 
 • V letu 2022 je Rusija največ izvažala nafto in plin, železo in jeklo, gnojila, bisere, drage kamne, plemenite kovine ter aluminij.
 • Največ so v letu 2022 izvozili na Kitajsko (22,8 % od celotnega izvoza), sledijo Turčija, Italija, Nemčija in Nizozemska.
 • Rusija je v letu 2022 največ uvažala strojno opremo, električno in elektronsko opremo, vozila, farmacevtske izdelke ter plastiko.
 • Največ so v letu 2022 uvozili iz Kitajske (41,7 % od celotnega uvoza), sledijo Nemčija, Turčija, Italija in Južna Koreja.
 

Rusija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2020 - 2025 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2022 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2022 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 18,5 Mineralna goriva, olja 69,5
Električna in elektronska oprema 10,9 Železo in jeklo 4,3
Vozila 7,8 Gnojila 3,5
Farmacevtski izdelki 7,3 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 3,4
Plastika in plastični izdelki 4,7 Aluminij in aluminijasti izdelki 2,0
 
Vodilni uvozni trgi 2022 % od celote Vodilni izvozni trgi 2022 % od celote
Kitajska 41,7 Kitajska 22,8
Nemčija 8,5 Turčija 11,7
Turčija 5,1 Italija 6,1
Italija 3,6 Nemčija 6,0
Južna Koreja 3,5 Nizozemska 4,3
Slovenija (27. mesto) 0,7 Slovenija (44. mesto) 0,3Vir: Factiva; ITC, junij 2023.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

 • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Rusiji so v letu 2021 znašale 442,3 mlrd EUR.
 • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2017 je znašala 4,6  %.
 • Celotne izhodne TNI Rusije so v letu 2021 znašale 338,4 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2017 pa je znašala 0,7 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Rusiji 2021 - 2024 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 

Največji vlagatelji v Rusijo

 
Države vlagateljice mio EUR
Ciper 136.274
Bermudi 42.134
Nizozemska 41.317
Združeno kraljestvo 36.850
Luksemburg 28.162
Irska 26.261
Bahami 20.717
Francija 17.213
Nemčija 16.569
Švica 15.288
 
Podjetje Država
Alliance Rostec Auto B.V. Nizozemska
Asia Aluminum Group Limited Britanski Deviški otoki
Zoronvo Holdings Limited Ciper
Euroset Holding N.V. Nizozemska
Coca-Cola Hbc Ag Švica
Megamatic Management Limited Ciper
O'Key Group Sa Luksemburg
Vimpelcom Ltd Bermudi


 
Vir: Factiva; ITC, september 2023.

 

Pogosta vprašanja vezana na ruski trg

Kakšne so poslovne priložnosti v Rusiji?

Poslovne priložnosti v Rusiji so zaradi vojne in posledičnih sankcij trenutno omejene.
 
Priložnosti na ruskem trgu
 
 

Kako prodajati preko spleta v Rusijo?

Analitiki napovedujejo, da bo spletna maloprodaja v Rusiji v prihodnjih 5 letih rasla po 18 % povprečni letni stopnji.
 
Spletna prodaja v Rusiji
 
 
 

Kolikšen je davek na dodano vrednost v Rusiji?

Standardna davčna stopnja znaša 20 % Za nekatere vrste blaga velja znižana 10 % davčna stopnja in znižana 16,69 % davčna stopnja. 
 
Davek na dodano vrednost v Rusiji
 
 

Kaj Slovenija izvaža v Rusijo?

Slovenija v Rusijo izvozi največ farmacevtskih proizvodov.
 
Poslovno sodelovanje Slovenije z Rusijo 
Poglejte si tudi: