Rusija

Predstavitev gospodarstva Rusije

Predstavitev države

Uradni naziv Rossiyskaya Federatsiya / Ruska federacija
Mednarodna oznaka RU/RUS 
Glavno mesto Moskva
Velikost (km2) 17.075.400
Prebivalci (mio)17 146,8
Uradni jezik Ruščina. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera *
Denarna enota Ruski rubelj (RUB)
Čas Slovenija +2 (Moskva) do +11 ur (Vladivostok).  Poslovni čas  
Klicna številka + 7* V Rusiji uradnih statističnih podatkov o veroizpovedi prebivalstva ni, saj je pridobivanje teh podatkov z zakonom prepovedano.
Po podatkih Inštituta za socialne in nacionalne raziskave naj bi bila struktura prebivalstva glede na veroizpoved naslednja:

  • Pravoslavni 75%
  • Muslimani 5%
  • Katoliki, protestanti, budisti, judje po 1%
  • Druge vere 1%
  • Ateisti 8%


Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Moskva 11.514.000
St Petersburg 4.849.000
Novosibirsk 1.474.000
Yekatarinbusrgod 1.350.000
Nizhny Novgorod 1.251.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Zvezna država z republikansko obliko vladavine. Nova ustava je bila sprejeta na splošnih volitvah 12. decembra 1993.

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament; Spodnji dom (Duma) ima 450 poslancev. Zgornji dom, Svet federacije, ima 178 poslancev, po dva iz vsake od 89 republik in pokrajin.

Volitve:

Zadnje parlamentarne volitve so bile septembra 2021, zadnje predsedniške pa 18.3.2018. Naslednje parlamentarne volitve bodo septembra 2026, predsedniške pa marca 2024.

Vodstvo države:

Na zadnjih parlamentarnih volitvah, ki so potekale septembra 2021, je zmagala stranka sedanjega predsednika Vladimirja Putina, Enotna Rusija, ki je osvojila 324 poslanskih mest.

 

Izvršilna oblast:

Vlado imenuje predsednik vlade, ki ga imenuje predsednik.

Premier: Mikhail Mishustin (od 16. januarja 2020)

 

Rusija je avgusta 2012 postala članica WTO (World Trade Organization). Je kandidatka za polnopravno članstvo v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in članica IMF (International Monetary Fund). Ima podpisan sporazum o sodelovanju z EU ter tudi številne bilateralne (ZDA, Kanada, Japonska) in regionalne trgovinske sporazume. Je tudi ustanoviteljica EEC (Eurasian Economic Community).


Vir: EIU; Factiva, februar 2022.

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2023-2019

  2023* 2022* 2021 2020 2019
 Število prebivalcev (v mio): 148,6 148,8 148,9 149,0 148,9
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 9 9
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.542,2 1.483,0 1.408,6 1.299,1 1.506,3
 BDP per capita (v EUR): 10.375 9.969 9.453 8.719 10.116
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 4.159,1 3.968,0 3.766,8 3.619,3 3.823,2
 BDP per capita (PPP, v EUR): 27.978 26.668 25.290 24.298 25.679
 Rast BDP (v %): 4,5 -10,1 4,7 -2,9 2,0
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 5,5 7,5 4,8 5,8 4,6
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 11,0 15,0 6,7 3,4 4,5
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -202,0 -173,9 -257,0 -210,2 -226,7
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 359,7 348,6 417,7 292,5 374,7
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 6,2 6,9 3,5 -4,3 0,7
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 5,7 3,4 16,4 -11,7 3,1
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 22,8 18,6 12,7 8,3 28,6
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 141,1+ 854,5 865,6 886,2
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 99,2+ 352,1 348,7 540,6
Stopnja tveganja države (op): / 61 53 53 55
Razred tveganja (op): / D C C C
Enostavnost poslovanja**: / / / 28 31


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2022 (posodobljeno maj 2022).
(/)  Podatek ni na voljo. 

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2022.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Minimalna mesečna bruto plača se je v Rusiji v letu 2021 povišala na 12.792 RUB, kar je približno 146,77 EUR.

Povprečna bruto mesečna plača je v novembru 2021 znašala 55.639 RUB ali 638,40 EUR.

 

Vrednosti RUB so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

 


Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2021 2022* 2023* 2024*
Rast zasebne potrošnje 10,4 1,6 2,0 3,5
Rast javne potrošnje 2,5 1,2 0,9 0,8
Rast investicij 6,0 -20,0 7,3 6,0


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2022.
 

Zunanja trgovina

 

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2020 je Rusija uvozila za 289 mlrd EUR, izvozila pa za 210,6 mlrd EUR blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 78,4 mlrd EUR. V strukturi izvoza prevladuje gorivo, blago široke potrošnje, dragi kamni, železo in jeklo ter žita. V uvozu prevladujejo strojna, elktrična in elektronska oprema, vozila, farmacevtski izdelki in plastika. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2020 je bila Kitajska, kamor so izvozili 14,6 % celotnega izvoza. Sledijo Nizozemska, Združeno kraljestvo, Nemčija in Belorusija. Najpomembnejši uvozni trg v letu 2020 je bila Kitajska, od koder so uvozili 23,7 % od celotnega uvoza. Sledijo Nemčija, ZDA, Belorusija in Italija.

 

Rusija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 18,6 Mineralna goriva, olja 42,1
Električna in elektronska oprema 13,0 Ostalo blago 11,7
Vozila 8,0 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 9,0
Farmacevtski izdelki 4,7 Železo in jeklo 4,8
Plastika in plastični izdelki 4,0 Žita 2,8
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Kitajska 23,7 Kitajska 14,6
Nemčija 10,1 Nizozemska 7,4
ZDA 5,7 Združeno kraljestvo 6,9
Belorusija 5,4 Nemčija 5,5
Italija 4,4 Belorusija 4,7
Slovenija (38. mesto) 0,4 Slovenija (66. mesto) 0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2021.

 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Rusiji so v letu 2018 znašale 345,2 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 15,7 %. Celotne izhodne TNI Rusije so v letu 2018 znašale 291,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 6,8 %.
 

 
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Rusiji 2019 - 2022 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.


 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 331,0 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Nemčija, sledita pa ji Kitajska in ZDA. Največ investicij je na področju nepremičnin in originalnih avtomobilskih delov.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
Nemčija 42.893,9
Kitajska 37.773,3
ZDA 34.815,3
Francija 18.923,9
Finska 18.051,2
Druge države 178.544,0
Skupaj 331.001,2
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Nepremičnine 43.146,3
Orig. avtomobilski deli 31.744,6
Hrana in pijače 30.695,3
Transport 19.724,8
Ind. stroj. opr. in orodja 12.931,7
Drugi sektorji 192.758,3
Skupaj 331.001,2
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Siemens 4.690,3
General Motors (GM) 3.079,3
IKEA 2.447,0
YIT 1.797,6
Citibank 969,0
Nestle 935,9
Tele2 Russia 492,4

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.


 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo