Rusija

Predstavitev gospodarstva Rusije

Predstavitev države

 
Uradni naziv Rossiyskaya Federatsiya / Ruska federacija
Mednarodna oznaka RU/RUS 
Glavno mesto Moskva
Velikost (km2) 17.075.400
Prebivalci (mio) 149
Uradni jezik Ruščina. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera *
Denarna enota Ruski rubelj (RUB)
Čas Slovenija +2 (Moskva) do +11 ur (Vladivostok).  Poslovni čas  
Klicna številka + 7


* V Rusiji uradnih statističnih podatkov o veroizpovedi prebivalstva ni, saj je pridobivanje teh podatkov z zakonom prepovedano.
Po podatkih Inštituta za socialne in nacionalne raziskave naj bi bila struktura prebivalstva glede na veroizpoved naslednja:

 • pravoslavni 75 %
 • muslimani 5 %
 • katoliki, protestanti, budisti, judje po 1 %
 • druge vere 1 %
 • ateisti 8 %. 

Prebivalstvo Ruske federacije

Ruska federacija ima 149 milijona prebivalcev.
 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Moskva 11.514.000
St Petersburg 4.849.000
Novosibirsk 1.474.000
Yekatarinbusrgod 1.350.000
Nizhny Novgorod 1.251.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Zvezna država z republikansko obliko vladavine. Nova ustava je bila sprejeta na splošnih volitvah 12. decembra 1993.

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament; Spodnji dom (Duma) ima 450 poslancev. Zgornji dom, Svet federacije, ima 178 poslancev, po dva iz vsake od 89 republik in pokrajin.

Volitve:

Zadnje parlamentarne volitve so bile septembra 2021, zadnje predsedniške pa 18.3.2018. Naslednje parlamentarne volitve bodo septembra 2026, predsedniške pa marca 2024.

Vodstvo države:

Na zadnjih parlamentarnih volitvah, ki so potekale septembra 2021, je zmagala stranka sedanjega predsednika Vladimirja Putina, Enotna Rusija, ki je osvojila 324 poslanskih mest.

Izvršilna oblast:

Vlado imenuje predsednik vlade, ki ga imenuje predsednik.

Premier: Mikhail Mishustin (od 16. januarja 2020)

 

Rusija je avgusta 2012 postala članica WTO (World Trade Organization). Je kandidatka za polnopravno članstvo v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in članica IMF (International Monetary Fund). Ima podpisan sporazum o sodelovanju z EU ter tudi številne bilateralne (ZDA, Kanada, Japonska) in regionalne trgovinske sporazume. Je tudi ustanoviteljica EEC (Eurasian Economic Community).


Vir: EIU; Factiva, januar 2023.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2023-2019

  2023* 2022* 2021 2020 2019
 Število prebivalcev (v mio): 147,5 147,7 148,1 148,6 148,8
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 9 9 9
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.648,8 1.750,2 1.497,4 1.304,4 1.510,7
 BDP per capita (v EUR): 11.178 11.846 10.112 8.772 10.161
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 3.946,9 3.949,4 4.035,7 3.839,5 3.938,4
 BDP per capita (PPP, v EUR): 26.769 26.727 27.243 25.833 26.473
 Rast BDP (v %): -3,4 -7,5 4,7 -2,6 2,1
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 6,4 4,7 4,8 5,8 4,6
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 12,6 18,0 6,7 3,4 4,5
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -126,7 -140,1 -257,0 -210,6 -226,7
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 350,6 389,4 418,0 292,5 374,7
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): -6,5 -14,3 3,4 -4,1 0,7
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 2,5 -30,4 16,3 -11,7 2,8
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 2,5 0,8 12,7 8,3 28,6
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 915,6+ 854,1 865,6 886,2
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 1.086,3+ 352,1 348,7 540,6
Stopnja tveganja države (op): / 63 53 53 55
Razred tveganja (op): / D C C C
Enostavnost poslovanja**: / / / 28 31

 


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2022 (posodobljeno jan 2023).
(/)  Podatek ni na voljo. 

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2022.
 

Delo v Rusiji

V Rusiji je za tujce zelo malo delovnih mest. Tujci, ki želijo delati v Rusiji, morajo zaprositi za delovni vizum in nato za delovno dovoljenje. Pridobivanje teh dokumentov je dolgotrajno in zapleteno. Prav tako je potrebno znanje ruskega jezika.

Ena izmed možnosti zaposlitve za tiste, ki se preselijo v Rusijo, je poučevanje tujih jezikov za Ruse, tako na tradicionalen način na inštitutih ali zasebnih šolah ali pa preko spleta.
 

Povprečna in minimalna bruto plača 

 
Po podatkih ruskega statističnega urada (Federal State Statistics Service) se je minimalna bruto mesečna plača v Rusiji s 1. januarjem 2023 povišala na 16.242 RUB.
 
Povprečna mesečna bruto plača je v Rusiji oktobra 2022 znašala 62.470 RUB.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2021 2022* 2023* 2024*
Rast zasebne potrošnje 10,4 1,6 2,0 3,5
Rast javne potrošnje 2,5 1,2 0,9 0,8
Rast investicij 6,0 -20,0 7,3 6,0


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2022.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

 • Rusija je v letu 2021 izvozila za 417,7 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 257,0 mlrd EUR. 
 • Presežek v blagovni menjavi je znašal 160,7 mlrd EUR. 
 • V letu 2021 je Rusija največ izvažala nafto in plin, ostalo blago, bisere, drage kamne, plemenite kovine, železo in jeklo ter gnojila.
 • Največ so v letu 2021 izvozili na Kitajsko (14,0 % od celotnega izvoza), sledijo Nizozemska, Nemčija, Turčija in Belorusija.
 • Rusija je v letu 2021 največ uvažala strojno opremo, električno in elektronsko opremo, vozila, ostalo blago ter farmacevtske izdelke.
 • Največ so v letu 2021 uvozili iz Kitajske (24,8 % od celotnega uvoza), sledijo Nemčija, ZDA, Belorusija in Južna Koreja.
 

Rusija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019 - 2024 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 18,5 Mineralna goriva, olja 43,2
Električna in elektronska oprema 12,6 Ostalo blago 14,9
Vozila 9,1 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 6,4
Ostalo blago 4,7 Železo in jeklo 5,9
Farmacevtski izdelki 4,7 Gnojila 2,5
 
Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
Kitajska 24,8 Kitajska 14,0
Nemčija 9,3 Nizozemska 8,6
ZDA 5,9 Nemčija 6,0
Belorusija 5,3 Turčija 5,4
Južna Koreja 4,4 Belorusija 4,7
Slovenija (41. mesto) 0,3 Slovenija (78. mesto) 0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2022.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

 • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Rusiji so v letu 2020 znašale 473,5 mlrd EUR.
 • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 3,2 %.
 • Celotne izhodne TNI Rusije so v letu 2020 znašale 413,9 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala 2,7 %. 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Rusiji 2020 - 2023 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.

 

Pogosta vprašanja vezana na ruski trg

Kakšne so poslovne priložnosti v Rusiji?

Poslovne priložnosti v Rusiji so zaradi vojne in posledičnih sankcij trenutno omejene.
 
Priložnosti na ruskem trgu
 
 

Kako prodajati preko spleta v Rusijo?

Analitiki napovedujejo, da bo spletna maloprodaja v Rusiji v prihodnjih 5 letih rasla po 18 % povprečni letni stopnji.
 
Spletna prodaja v Rusiji
 
 
 

Kolikšen je davek na dodano vrednost v Rusiji?

Standardna davčna stopnja znaša 20 % Za nekatere vrste blaga velja znižana 10 % davčna stopnja in znižana 16,69 % davčna stopnja. 
 
Davek na dodano vrednost v Rusiji
 
 

Kaj Slovenija izvaža v Rusijo?

Slovenija v Rusijo izvozi največ farmacevtskih proizvodov.
 
Poslovno sodelovanje Slovenije z Rusijo 
Poglejte si tudi: