Rusija

Prodaja v Rusijo

 

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Ruski potrošniki pogosto kupujejo impulzivno. Velik pomen pripisujejo blagovnim znamkam, kakovosti izdelka, ter njegovi življenjski dobi. Rusi so zelo zvesti blagovnim znamkam in pogosto vedo, kaj bodo kupili, še preden vstopijo v prodajalno. Družina ima v Rusiji pomembno vlogo in vpliva na nakupovalne navade. Večina ruskih potrošnikov kupuje za vso družino, le malo jih kupuje samo zase.

Ruski potrošniki cenijo zahodni način življenja, se radi izobražujejo in imajo sofisticiran okus. Oglaševanje prek televizije in spletnih socialnih medijev je pri prodoru izdelka na trg še posebej učinkovito.
 

Tržne poti, distribucija

Ruski maloprodajni sektor se v zadnjih letih hitro razvija. Število diskontnih prodajaln, hipermarketov, supermarketov in specializiranih prodajaln se je v zadnjih petih letih povečalo za 20 %. V zadnjih nekaj letih so se razvile dobro organizirane distribucijske poti, zlasti v večjih mestih; v Moskvi in St. Peterburgu. V Moskvi so velike maloprodajne prodajalne, kjer lahko potrošniki kupujejo v razsutem stanju, v St. Peterburgu, Moskvi in številnih drugih ruskih mestih pa so locirana nakupovalna središča in veliki hipermarketi.

Ruski maloprodajni trg sestavljajo:
 
  • Diskontne prodajalne, ki so trenutno najhitreje rastoči sodobni maloprodajni kanal v Rusiji. Glavni konkurenti v tem segmentu so lokalne verige, kot so X5 Retail Group (Pyaterochka), Magnit in Dixy Group.
  • Hipermarketi so drugi najpomembnejši maloprodajni kanal za prehrambne izdelke. Vodilni v tem segmentu je francoski Auchan.
  • Supermarketi so segment z največjim številom lokalnih in regionalnih verig. Največji konkurent v tem segmentu je trgovska veriga Perekrestok skupine X5 Group.
  • Trgovine cash & carry so četrti največji maloprodajni kanal. Največji konkurenti v segmentu so Metro, Selgros, Lenta, Linia, Lakmin in Cash.
  • Priročne prodajalne so najmanjši maloprodajni kanal v Rusiji. Vsi glavni konkurenti so lokalni.

Velik del distribucije še vedno poteka izven formalnih oblik trgovine. Distribucija na prostem predstavlja približno 20 % maloprodaje, več kot polovica pa stojnice. Možnost uporabe teh kanalov je pogosto ključ do uspeha za prodajo v Rusiji.

Spletna maloprodaja v Rusiji je v zadnjih petih letih rasla po 19,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2017 dosegla vrednost 10,4 mlrd EUR. V letu 2017 je 59,2 % uporabnikov interneta v Rusiji opravilo vsaj en spletni nakup, medtem ko se je število uporabnikov interneta v tem obdobju povečalo za 12,4 %. Rusi na spletu največ kupujejo električne in elektronske potrošne izdelke. Ta segment je v letu 2017 ustvaril 5 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 48,3 % celotne vrednosti spletne maloprodaje.
 
V Rusiji je stopnja penetracije pametnih telefonov v primerjavi z drugimi evropskimi trgi zelo nizka. Vendar se ta trend spreminja, saj se je stopnja penetracije pametnih telefonov povečala s 45 % v letu 2015 na 63,8 % v septembru 2018. Analitiki ocenjujejo, da bo spletna maloprodaja v Rusiji v prihodnjih petih letih rasla po 14,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2022 dosegla vrednost 18,5 mlrd EUR.
 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2017)
TANDER AO 39.648,55
Trading House PEREKRESTOK AO 28.454,68
AGROTORG OOO 25.576,84
X5 Retail Group NV 19.492,17
Magnit PJSC 15.634,83
LENTA OOO 12.936,90
Torgovy Dom Perekrestok Ao 12.678,69
 

Javna naročila

 

Sejmi

  

Plačevanje

Pri novih kupcih je priporočljivo zahtevati predplačilo kot previdnostni ukrep, vse dokler stranki ne vzpostavita medsebojnega zaupanja. Šele nato se postopno vzpostavi delno plačevanje na odprt račun. 30/70 je običajno uporabljena struktura plačil za mednarodne transakcije v Rusiji, kar pomeni 30 % ob naročilu in 70 % ob dobavi. Pri velikih transakcijah financiranje lahko zagotovi banka. Izvozniki lahko zmanjšajo tveganje z bančno ali zavarovalno garancijo ruske banke.
 
Za obe strani postaja vse bolj privlačen tudi leasing, ki je v primerjavi s financiranjem bank ekonomsko bolj učinkovit, prožen in dostopen. Večina velikih ruskih bank ima leasing programe, ki jih ponujajo svojim strankam, narašča pa tudi število leazing podjetij, ki poslujejo v Rusiji in ki ruskim strankam ponujajo pogoje lizinga za uvoženo opremo. Oprema za letalstvo, energetiko, rudarstvo, gradbeništvo, transport in farmacevtsko industrijo, ki je običajno predraga za ruske kupce, je pogosto predmet leasing pogodb.
 

Transport

Svetovni gospodarski forum (WEF) uvršča Rusijo na 52. mesto z vidika razvitosti infrastrukture in logističnih storitev.

Ruski transportni sektor je v zadnjih petih letih rasel po 4,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2017 ustvaril vrednost 30 mlrd EUR. Obseg pretoka blaga v Rusiji nenehno narašča. Večja letališča zaradi naraščajoče trgovine med čezmorskimi državami širijo svoje zmogljivosti. Decembra 2017 je mednarodno letališče Sheremetyevo odprlo nov tovorni terminal z zmogljivostjo pretovarjanja 380.000 ton letno. Številne naložbe v infrastrukturo so spodbudile tudi rast transportnega sektorja. Med najpomembnejše projekte v Rusiji spadajo gradnja hitre železniške proge med Moskvo in Kazanom, osrednja obvoznica okoli Moskve, nadgradnja trans-sibirske železnice in železniška povezava za hitre vlake med Pekingom in Moskvo. Zaradi neučinkovitosti cestnega prometa, ruska vlada razvija tudi prometne koridorje na Daljnem vzhodu, predvsem v regiji Primorsky, da bi zagotovila prometne poti do in iz severne Kitajske. Takšne pobude bodo še okrepile trgovinske odnose med državami.

Največ transporta se v Rusiji odvija po železnici. Ta segment je v letu 2017 ustvaril 15,7 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 52,9 % celotne vrednosti transportnega sektorja. Cestni transport je v letu 2017 k sektorju prispeval 33,8 % vrednosti. Glede na velike razdalje v Rusiji, ki se razteza na skupni površini 17.098.242 km2, je transport po železnici najbolj stroškovno učinkovita možnost. V Rusiji je veliko domače trgovine, za katero sta najbolj učinkovita železniški in cestni transport. Rusija pa tudi veliko izvaža na Kitajsko, do koder je najlažje dostopati po cesti in železnici.

Analitiki napovedujejo, da bo ruski transportni sektor v prihodnjih petih letih rasel po 6,6 % povprečni letni stopnji in v let 2022 ustvaril vrednost 37,7 mlrd EUR.

Tržna segmentacija za leto 2017
 
Segment Odstotek
Železniški transport 52,9%
Cestni transport 33,8%
Letalski transport 12,0%
Pomorski transport 1,3%
 
 
Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 
 
Posodobljeno februar 2019.