Rusija

Svetovalec v Rusiji

 

Kontaktne osebe  
Mesto ekonomskega svetovalca trenutno ni zasedeno Veleposlaništvo Republike Slovenije v Moskvi
Pristojnost: Rusija, Belorusija, Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgizija, Tadžikistan
Vladimir Putkin
RSB CLUB MSK, Moskva


Predstavitev ekonomskega svetovalca


Pozdravljeni!

Rusija je ena najpomembnejših zunanjetrgovinskih partneric Slovenije, uvršča se na 9. mesto med izvoznimi partnericami, na 5. mesto po vrednosti slovenskih neposrednih naložb v tujini, ter je izredno pomembna turistična partnerica Slovenije. Rusija je tudi eden najstarejših tradicionalnih trgov še iz časa nekdanje Jugoslavije, današnje gospodarsko sodelovanje med državama pa nudi veliko priložnosti za njegovo okrepitev.

Kljub različnosti in številnim posebnostim poslovnega okolja, Rusija ostaja in je vedno znova zanimiva za slovenske vlagatelje. V Rusiji je prisotno nekaj deset slovenskih podjetij, preko svojih predstavništev, zastopnikov ali distributerjev. Zaradi močne konkurence na trgu se podjetja  odločajo za lokalizacijo proizvodnje. V zadnjih letih so tuja podjetja močno izpostavljena ruskemu protekcionizmu. 

Znano je, da je tako vstop kot tudi delovanje na ruskem trgu zelo specifično in zahtevno ter zahteva temeljite priprave in veliko vztrajnosti. Pristop je zelo formalističen, temelj gospodarskega sodelovanja Rusije s partnersko državo je vzpostavitev mednarodnega sporazuma in medvladne komisije za trgovinsko gospodarsko sodelovanje. Medvladna komisija pa je hkrati zelo koristna platforma ne le za razprave o usmeritvah in politiki meddržavnega sodelovanja, pač pa tudi za obravnavo konkretnih projektov in omogoča neposredno sodelovanje podjetij.

Vzdrževanje dobrih in aktivnih odnosov z vsemi nivoji ruskih oblasti je zelo pomembno, saj je tudi začetek in izvajanje konkretnih projektov praktično pogojeno s podporo zveznih, regionalnih ali mestnih oblasti. Pri tem igra pomembno vlogo gospodarska diplomacija, prisotna v državi sprejemnici. Gospodarski oddelek Veleposlaništva v Moskvi si aktivno prizadeva in nudi vso podporo podjetjem pri njihovem vstopanju in delovanju na ruskem trgu, pomaga pri navezovanju in vzdrževanju stikov z ustreznimi institucijami, nudi pomoč pri odpravljanju težav v sodelovanju in poslovanju z institucijami in ruskimi podjetji. Razen tega spremlja zakonodajo, delo institucij in pridobiva informacije ter išče poslovne priložnosti za slovenska podjetja, organizira predstavitve slovenskih podjetij za potencialne poslovne partnerje in si prizadeva za promocijo slovenskega gospodarstva in Slovenije kot turistične destinacije.

Veleposlaništvo v Moskvi gospodarske vezi in interese slovenskega gospodarstva vzpostavlja, uveljavlja in širi tudi preko častnih konzulov Slovenije, bilateralnih poslovnih klubov kot tudi s sodelovanjem v evropskih poslovnih institucijah, delujočih v Rusiji. Veleposlaništvo tudi redno vzdržuje stike in se povezuje s slovensko poslovno skupnostjo v Ruski federaciji, vključno s podjetji, ki imajo interes za vstop in delovanje na ruskem trgu. Razen delovnih srečanj deluje tudi redna e. komunikacija, ki omogoča medsebojno obveščanje o poslovnem okolju in dogodkih na ruskem trgu.

Veleposlaništvo v Moskvi zbira tudi informacije in išče priložnosti za internacionalizacijo slovenskih podjetij v okviru predstavitev posameznih ruskih regij, ki so odprta za investicije ter konkretnih interesov ruskih podjetij, ki se zanimajo za Slovenijo in vstop na slovenski trg ter razvoj partnerskega sodelovanja. Veleposlaništvo hkrati nudi pomoč in podporo slovenskim podjetjem pri vstopanju in delovanju na trgih ostalih držav akreditacije, tj. v Belorusiji, Kazahstanu, Kirgizistanu, Tadžikistanu, Turkmenistanu in Uzbekistanu, kot tudi zainteresiranim vlagateljem iz navedenih držav za sodelovanje s slovenskimi podjetji.

Irena Jager Agius

 

Lokacija in kontaktni podatki
 

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Moskvi


Ul. Malaja Dmitrovka 14/1, 127006 Moskva, Ruska Federacija

T: +7 495 730 95 11
E: sloembassy.moscow@gov.si

Posodobljeno: 17.4.2020