Rusija

Svetovalec v Rusiji

 

Kontaktne osebe  
mag. Irena Jager Agius, ekonomska svetovalka Veleposlaništvo Republike Slovenije v Moskvi
 
mag. Anastasia Putkina, direktorica   Rusko - slovenski poslovni klub, Tolyatty
 


Predstavitev ekonomskega svetovalca


Spoštovani,

odnosi med Slovenijo in Rusijo so tradicionalno prijateljski in vsestranski, Rusija je naš pomemben gospodarski partner, razvijamo sodelovanje na področju kulture in šolstva. V zadnjih letih so bili realizirani številni meddržavni obiski na najvišjih ravneh.

Vrednost slovenskih neposrednih naložb v Ruski federaciji je konec leta 2016 (podatki za leto 2017 bodo na razpolago poleti 2018) znašala 391,9 mio EUR, kar je za 28% več kot konec leta 2015 oziroma 6,9 % vseh slovenskih neposrednih naložb v tujini.

V RF je prisoten močan trend lokalizacije proizvodnje in nekatera velika slovenska podjetja iz farmacevtske industrije, telekomunikacij, barv in lakov ter drugih industrijskih panog, pri katerih predstavlja prodaja na območju RF pomemben delež celotnega poslovanja, so izgradila lokalne proizvodne kapacitete.

Ruski trg je zelo konkurenčen, a slovenska podjetja dosegajo dobre rezultate, kar se odraža na občutni rasti izvoza v letu 2017. Ne gre samo za investicije v proizvodne kapacitete. Pomembna investicija za manjša in srednja podjetja je vzpostavitev predstavništva z vsemi potrebnimi poslovnimi funkcijami ter vzpostavitev dobre distribucijske mreže na zelo velikem trgu Ruske federacije.

Glavni panoge izvoznih izdelkov v letu 2017 so bile: zdravila (19,3 %), zdravila iz mešanice dveh ali več sestavin (5,3 %),  heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika (6,5 %), nukleinske kisline in njihove soli (2,6 %), električni pretočni ali akumulacijski grelniki vode in potopni grelniki (2,4 %), električni akumulatorji (2 %), ognjevarni cementi (2 %), ploščato valjani izdelki iz nerjavnega jekla (1,5 %), aciklični ogljikovodiki (1,2 %), sulfonamidi (1 %), električni pretočni ali akumulacijski grelniki vode in potopni grelniki (0,9 %), barve in lake (0,8 %), telefonski aparati za žično telefonijo (0,7 %), okovje in podobni izdelki iz navadnih kovin za pohištvo (0,7 %), papir in karton (0,7 %), stroji za obdelavo kovin (0,6 %).

Od leta 2014 beležimo padec v obsegu blagovne menjave med državama, ki se je v leta 2016 nekoliko umiril (-3 % v primerjavi z letom 2015). V letu 2017 pa že beležimo 14 % povečanje blagovne menjave med državama (+ 12 % na strani izvoza in + 23 % na strani uvoza).
Priložnosti za okrepitev gospodarskega sodelovanja med državama se poleg tradicionalnih kažejo še na področju učinkovite rabe energije, avtomatizacije, kmetijske mehanizacije, zdraviliškega turizma, okrepitve sodelovanja z ruskimi pokrajinami, lokalizacije proizvodnje v RF in skupnem nastopu na tretjih trgih.

Slovenska podjetja ruski trg ocenjujejo kot zelo perspektiven, številna med njimi pa imajo v Rusiji svoja predstavništva. Vendar se je pri vstopu na ruski trg potrebno zavedati, da gre za zelo specifično in zahtevno okolje, kjer je prisotna ostra konkurenca v zadnjih letih pa velja tudi režim omejevalnih ukrepov za nekatera področja. Za potencialni vstop na trg je potrebna je poglobljena analiza trga, temeljite priprave in velika mera vztrajnosti.

Veleposlaništvo vam lahko pri tem pomaga predvsem s:
•    posredovanjem osnovnih informacij o trgu, zakonodaji, poslovnih priložnostih,
•    organizacijo sestankov z izbranimi podjetji/državnimi inštitucijami
•    organizacijo predstavitev slovenskih podjetij v prostorih veleposlaništva za potencialne poslovne partnerje,
•    obiski sejmov,
•    posredovanjem informacij o ustanovitvi podjetja v Rusiji, načinih vstopa na trg,
•    pomoč pri odpravi težav pri poslovanju (zakonodaja, standardi, terjatve itd.).

Omenjene načine pomoči vam lahko nudimo tudi v ostalih državah naše akreditacije, in sicer Belorusiji, Kazahstanu, Kirgizistanu, Tadžikistanu, Turkmenistanu in Uzbekistanu. Pomembno vlogo imajo v državah akreditacije imajo častni konzuli.

Na veleposlaništvu bomo poskušali najti odgovore na vsa vaša vprašanja, pri tem pa nam bo v pomoč čim več informacij o vašem podjetju ter pričakovanjih na trgih držav naše akreditacije.

Jan Sitar
(predstavitev: mag. Irena Jager Agius, ekonomska svetovalka, v pripravi)
 

Lokacija in kontaktni podatki
 

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Moskvi
Ekonomska svetovalka: mag. Irena Jager Agius


Ul. Malaja Dmitrovka 14/1, 127006 Moskva, Ruska Federacija

T: +7 495 730 95 11
E: Irena.Jager-Agius@gov.si