ZDA

Dajatve v ZDA

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Predpisi in zakonodaja, vezani na uvoz blaga in carinske dajatve, so zelo obsežni. Koristen vpogled je mogoč na straneh carinskega urada ZDA.

V splošnem je blagovna menjava med EU in ZDA dokaj liberalizirana, povprečna carinska stopnja je nižja od 3%. Odstopajo predvsem sektorji motornih vozil in predelanih živil (kjer so zlasti visoke carine EU za izdelke iz ZDA) ter sektor kmetijstva, gozdarstva in ribištva, kjer sta povprečni carinski stopnji na obeh straneh 3,7%.

Višjo oviro kot carine praviloma predstavljajo ne-carinske trgovinske ovire, predvsem takšne, ki so posledica različnih regulativ na obeh straneh. Pomembna ovira so tudi sanitarni in fitosanitarni predpisi.

Za uvoz medicinskih in farmacevtskih izdelkov je potrebno pridobiti dovoljenje od FDA (Food and Drug Administration). Postopek je za tuja podjetja običajno daljši in bolj zapleten kot za ameriška podjetja.

FDA je tudi regulator na področju živil, krmil in prehranskih dodatkov.  Za slovenske uvoznike je posebej pomemben zakon Food Safety Modernization Act, ki med drugim zahteva, da se vsak obrat v verigi predelovanja živil in krmil, od surovin do končnega izdelka, registrira pri FDA. Več informacij.

EU in ZDA se od leta 2013 pogajata o sklenitvi prostotrgovinskega sporazuma z nazivom Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), ki naj bi bistveno zmanjšal carinske in ne-carinske ovire pri trgovanju na obeh straneh Atlantika. Pogajanja o tem sporazumu so trenutno zastala.


Integrirana carinska tarifa

Z vstopom v EU je Slovenija prevzela carinsko politiko EU. V poslovanju z ZDA trenutno ni bistvenih sprememb, saj za slovenske izvoznike že od začetka 2002 veljajo enaki pogoji kot za ostale članice EU. V sodelovanju s carinskim uradom in davčnimi administracijami držav članic je Evropska komisija razvila in upravlja več različnih baz podatkov z dnevno ažurirano »integrirano carinsko tarifo (TARIC), kontingente in kvote (QUOTA) ter seznam kemičnih snovi (ECICS) v vseh jezikih EU, tudi v slovenščini. Na spletni strani Evropske komisije je možno dobiti obvezne informacije o carinski tarifi.

 

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

Davčna zakonodaja je v ZDA različna na zvezni ravni, v posameznih zveznih državah, lokalnih okrožjih in skupnostih. To velja tako za obdavčitve fizičnih, kot tudi pravnih oseb. Pomoč strokovnjaka pri odločitvah o ustanavljanju podjetja ali predstavništva je zelo priporočljiva.

Dohodnina
Dohodnina je določena na zvezni ravni, ravni zveznih držav ter na ravni lokalnih oblasti. Pri tem se pogosto razlikuje tudi razumevanje obdavčljivega dohodka.

Na zvezni ravni je obdavčitev progresivna, stopnja se obračuna glede na višino obdavčljivega dohodka ter glede na (štiri kategorije) statusa davčnega zavezanca:

  • neporočeni
  • poročeni par, ki je obravnavan skupaj (v to kategorijo spadajo tudi vdovci in vdove)
  • poročeni par, ki se obravnava ločeno
  • vodja gospodinjstva.

 

Dohodninske tabele (na zvezni ravni) za leto 2017 so dostopne na povezavi: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p15.pdf  ter https://files.taxfoundation.org/20170123140911/TaxFoundation-FF534.pdf.

Na ravni zveznih držav je obdavčitev zelo različno urejena – nekatere zvezne države ne pobirajo dohodnine (Aljaska, Florida, Nevada, Južna Dakota, Teksas, Washington in Wyoming), nekatere obdavčujejo zgolj dohodke iz naslova dividend in obresti (New Hampshire in Tennessee). Med zveznimi državami, ki pobirajo dohodnino, imajo nekatere enotno davčno stopnjo (Kolorado, Illinois, Indiana, Massachussets, Michigan, Pennsylvanija, Severna Karolina in Utah), večina pa ima progresivno lestvico. Davčne stopnje se gibljejo med 0 in 13%.

Davek na dobiček pravnih oseb
Tudi ta davek je v ZDA uveljavljen zvezni ravni, ravni večine zveznih držav ter na nekaterih nižjih ravneh oblasti. Na zvezni ravni se od leta 1994 stopnja davka glede na obdavčljiv del dohodka določi po naslednjem ključu:
 

Davčna osnova

Davčna obremenitev

od 0 USD do 50.000 USD

15%

od 50.000 USD do 75.000 USD

7.500 USD + 25% nad 50.000 USD

od 75.000 USD do 100.000 USD

13.750 USD + 34% nad 75.000 USD

od 100.000 USD do 335.000 USD

22.250 USD + 39% nad 100.000 USD

od 335.000 USD do 10.000.000 USD

113.900 USD + 34% nad 335.000 USD

od 10.000.000 USD do 15.000.000 USD

3.400.000 USD + 35% nad 10.000.000 USD

od 15.000.000 USD do 18.333.333 USD

5.150.000 USD + 38% nad 15.000.000 USD

več kot 18.333.333 USD

35%

 

Po nominalnih stopnjah imajo ZDA najvišji davek na dobiček med vsemi najbolj razvitimi gospodarstvi sveta. Vendar pa efektivno davčno obremenitev bistveno znižujejo davčne olajšave.

Davek na dobiček je določen tudi na ravni (večine) zveznih držav ter na ravni (nekaterih) lokalnih oblasti. Na teh dveh ravneh pobran davek se upošteva (odšteje) pri izračunu davka na zvezni ravni. Na ravni zveznih držav je ureditev različna.


Več o dajatvah na spletnih straneh ameriškega davčnega urada (IRS): http://www.irs.gov/.