ZDA

Predstavitev gospodarstva ZDA


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

 

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

United States of America / Združene države amerike

US / USA

Washington DC

9.161.923

318,9 (ocena 2014)

Angleški

Evangeličani 51,3%, rimskokatoliška 23,9%, mormoni 1,7%, drugi kristjani 1,6%,

judi 1,7%, budisti 0,7%, muslimani 0,6%, ostali in neopredeljeni 18,5 %

40.911 EUR (2014)

Ameriški dolar (USD)

Slovenija -6 do -11 ur

+ 1

 

 

Večja mesta

New York

Los Angeles

Chicago

Dallas-Fort Worth

Houston

Philadelphia

Washington DC

Št. prebivalcev 

19.900.000

13.100.000

9.500.000

6.300.000

6.300.000

6.000.000

5.900.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Zvezna republika

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1787

Zakonodajna oblast:

Dvodomna: Senat šteje 100 članov neposredno izvoljenih za šestletni mandat, ena tretjina se voli vsake dve leti; Predstavniški dom ima 435 članov neposredno izvoljenih za dveletni mandat. Senat ima moč, da potrdi ali zavrne predsedniška imenovanja, vključno s kabinetom in ratifikacijo mednarodnih pogodb.

Volitve:

Zadnje volitve so bile 4.11.2014 (predstavniški dom in tretjina senata). Zadnje predsedniške volitve so bile 6. novembra 2012. Naslednje predsedniške in kongresne volitve (House of Representatives in ena tretjino senata) bodo novembra 2016.

Vodstvo države:

Izvršni predsednik je izvoljen na splošnih volitvah preko elektorskega kolegija 538 članov, za največ dva štiriletna mandata. Barack Obama (demokrat) je nadomestil Georga Busha (republikanec) kot predsednik 20. januarja 2009; Podpredsednik je Joe Biden.

Izvršilna oblast:

Administracijo imenuje predsednik in je odgovorna predsedniku, višje uradnike potrdi senat.

 

ZDA so članica OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, junij 2015.

 

Gospodarska politika vlade

Leta varčevanja so popravila javne finance in javna poraba znova začenja podpirati gospodarsko rast. Finančna kriza je povzročila, da je bila prednostna naloga ureditev finančnih trgov. Fed (centralna banka) je dokončal svoj program nakupov premoženja in v drugi polovici leta 2015 analitiki pričakujejo, da bo prvič v devetih letih povečal svojo ključno obrestno mero.

 

Reforma zdravstvenega varstva bistveno razširja doseg zdravstvenega zavarovanja. Staranje prebivalstva bo zahtevalo temeljit pregled upravičenosti programov na dolgi rok. Predsednik Barack Obama je objavil načrte za dodelitev delovnih dovoljenj za 5 mio nezakonitih priseljencev, vendar jim to ne zagotavlja pridobitve državljanstva. Bodoči predsednik lahko prekliče ta ukrep. Nova pravila, napovedana v letu 2014 predvidevajo zmanjšanje emisij ogljika iz obstoječih elektrarn in nadaljevanje trenda padanja emisij pri proizvodnji električne energije.

 

Obama se je v letu 2015 soočil s kongresom, ki je zdaj v celoti pod nadzorom republikanske stranke. Strankarstvo in zastoji so na dnevnem redu. Toda dva dejavnika kažeta na to, da bo mogoča peščica uspehov. Prvič, nekateri republikanci bodo želeli biti videti kot učinkoviti zakonodajalci, zato bodo motivirani za zmanjševanje postavljanja ovir. Drugič, Obama ne more ponovno kandidirati za predsednika, zato se mu ne bo treba obremenjevati s tem, ali naj ranljivi demokrati sprejmejo politične zaveze. To mu bo omogočilo, da sprejme izvršilne ukrepe, kadar je to potrebno in nasprotuje kongresu, ko je to primerno.

 

Stopnja inflacije je v letu 2014 znašala 1,6 %. EIU napoveduje v letu 2015 0,3 % stopnjo inflacije, ki naj bi se do leta 2017 postopno ustalila pri 2,3 %. 

Nezaposlenost je v letu 2014 znašala 6,2 %. V letu 2015 naj bi upadla na 5,3 %, potem pa naj bi se do konca leta 2017 postopno znižala na 4,9 %.

Povprečna bruto plača v ZDA je aprila 2015 znašala 9,8 EUR na uro, minimalna plača pa 6,7 EUR na uro.

 


Vir: EIU; Factiva, junij 2015 (posodobljeno september 2015).

 

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge