ZDA

Predstavitev gospodarstva ZDA


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

 

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

United States of America / Združene države amerike

US / USA

Washington DC

9.161.923

321,4 (ocena 2015)

Angleški

Evangeličani 51,3%, rimskokatoliška 23,9%, mormoni 1,7%, drugi kristjani 1,6%,

judi 1,7%, budisti 0,7%, muslimani 0,6%, ostali in neopredeljeni 18,5 %

50.567 EUR (2015)

Ameriški dolar (USD)

Slovenija -6 do -11 ur

+ 1

 

 

Večja mesta

New York

Los Angeles

Chicago

Dallas-Fort Worth

Houston

Philadelphia

Washington DC

Št. prebivalcev 

19.900.000

13.100.000

9.500.000

6.300.000

6.300.000

6.000.000

5.900.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Zvezna republika

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1787

Zakonodajna oblast:

Dvodomna: Senat šteje 100 članov neposredno izvoljenih za šestletni mandat, ena tretjina se voli vsake dve leti; Predstavniški dom ima 435 članov neposredno izvoljenih za dveletni mandat. Senat ima moč, da potrdi ali zavrne predsedniška imenovanja, vključno s kabinetom in ratifikacijo mednarodnih pogodb.

Volitve:

Zadnje volitve so bile 4.11.2014 (predstavniški dom in tretjina senata). Zadnje predsedniške volitve so bile 8. novembra 2016, na katerih je zmagal Donald Trump (republikanec). Naslednje predsedniške in kongresne volitve (House of Representatives in ena tretjino senata) bodo novembra 2020.

Vodstvo države:

Izvršni predsednik je izvoljen na splošnih volitvah preko elektorskega kolegija 538 članov, za največ dva štiriletna mandata. Barack Obama (demokrat) je nadomestil Georga Busha (republikanec) kot predsednik 20. januarja 2009; Podpredsednik je Joe Biden. Dnald Trump bo prisegel kot predsednik januarja 2017.

Izvršilna oblast:

Administracijo imenuje predsednik in je odgovorna predsedniku, višje uradnike potrdi senat.

 

ZDA so članica OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, november 2016.

 

Gospodarska politika vlade

Leta varčevanja so popravila javne finance, vendar se bo javnofinančni primanjkljaj po šestih letih krčenja, v letu 2016 zopet povečal. Finančna kriza je spremenila ureditev finančnih trgov v prednostno nalogo. Federal Reserve (centralna banka) je v decembru 2015 prvič v devetih letih zvišala ključno obrestno mero, vendar bo politika zaostrovanja počasna. Reforma zdravstvenega varstva bistveno širi obseg zdravstvenega zavarovanja. Staranje prebivalstva bo zahtevalo temeljit pregled upravičenosti programov na dolgi rok. Nova pravila predvidevajo zmanjšanje emisij ogljika iz obstoječih elektrarn in nadaljevanje trenda padanja emisij pri proizvodnji električne energije.

Oblikovanje politik se je zaustavilo zaradi stopnjevanja intenzivnosti volilne kampanje do novembra 2016. To pomeni, da so možnosti predsednika Obame, da pridobi odobritev kongresa za Trans-pacifiško partnerstvo (TPP) 12 držav še pred volitvami, izpuhtele. Oktobra 2015 objavljen pakt bi zmanjšal ovire za trgovino in naložbe, če bi ga ratificirali člani parlamenta. Trgovina je pereča tema volitev. G. Trump uspešno uporablja proti-trgovinsko retoriko kot ključni del svoje kampanje, ga. Clinton pa se distancira od dogovora, ki ga je sama pomagala oblikovati. Pričakovati je, da bo TPP ratificiran šele po volitvah.
 
Stopnja inflacije je v letu 2015 znašala 0,1 %. EIU napoveduje v letu 2016 1,1 % stopnjo inflacije, ki naj bi do leta 2018 postopno narasla na 2,2 %. 

Nezaposlenost je v letu 2015 znašala 5,3 %. V letu 2016 naj bi upadla na 4,8 %, v letih 2017 in 2018 pa naj bi znašala 4,5 %.

Povprečna bruto plača v ZDA je maja 2016 znašala 19 EUR na uro, minimalna plača pa 6,4 EUR na uro.

 


Vir: EIU; Factiva, junij 2016 (posodobljeno september 2016).

 

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge