Gospodarske panoge Indije

posodobljeno: 22.06.2015

Gospodarstvo

Indija je eno izmed desetih največjih gospodarstev na svetu, a je še vedno revna država. BDP na prebivalca je nizek, skoraj 25 % prebivalstva živi pod pragom revščine, neenakost pa je velika.

 

Indija je četrta kmetijska velesila na svetu. Kmetijstvo prispeva okoli 17 % BDP in zaposluje skoraj polovico aktivnega prebivalstva. Glavni kmetijski proizvodi so pšenica, proso, riž, koruza, sladkorni trs, čaj, krompir in bombaž. Indija v svetu zaseda drugo mesto v govedoreji, tretje mesto v ovčereji in četrto mesto v ribolovu.

Premog je glavni vir energije v državi, saj je Indija tretji največji proizvajalec premoga na svetu. V industrijskem sektorju sta najpomembnejši tekstilna in kemična industrija. Industrijski sektor, ki prispeva 30 % k BDP, predstavlja četrtino vseh zaposlenih.

Storitveni sektor je najbolj dinamičen in hitro razvijajoč del indijskega gospodarstva. Sektor prispeva preko 50 % BDP in zaposluje 28 % aktivnega prebivalstva. Najhitreje se razvija programska oprema, ki povečuje izvoz storitev in posodablja indijsko gospodarstvo.

 

Struktura BDP

 

Vir: EIU; Factiva, junij 2015.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor Indije ustvari 30 % BDP in zaposluje približno četrtino aktivnega prebivalstva. Premog je glavni vir energije v državi, saj je Indija tretji največji proizvajalec premoga na svetu. V industrijskem sektorju sta najpomembnejša tekstilna in kemična industrija. Razvita je tudi živilska, naftna, strojna in farmacevtska industrija. Zelo hitro raste IT sektor.

Indija je v nasprotju z večino držav občutila svetovno gospodarsko krize le v manjši meri. Indija je v letu 2011 zabeležila 4,8 % rast industrijske proizvodnje, ki pa ja v letih 2012 in 2013 zabeležila le 0,7 % in 0,6 % rast. Za leto 2015 analitiki napovedujejo rast industrijske proizvodnje v višini 3,9 %, za leto 2016 6,1 % rast ter za leto 2017 6 % rast industrijske proizvodnje.

Predstavljamo dve gospodarski panogi na indijskem trgu
:
 

 

Avtomobilska industrija - proizvodnja avtomobilov

V proizvodnji avtomobilov v Indiji deluje nekaj velikih mednarodnih in domačih proizvajalcev, kot so Maruti, Mahindra & Mahindra, Hyundai in Honda. Močna rast trga v zadnjih letih je nekoliko zmanjšala tekmovalnost med konkurenti, ki je ocenjena kot zmerna.

 

Moč in ugled blagovne znamke sta pomemben faktor v avtomobilski industriji, zato je novim konkurentom težko neposredno vstopiti na trg, kjer delujejo uveljavljena podjetja, kot sta Maruti in Mahindra. Zaradi visokih stroškov oblikovanja in proizvodnje avtomobilov, kakor tudi zaradi ekonomije obsega, so nova start-up podjetja redka.

 

Globalna gospodarska kriza je negativno vplivala na prodajo avtomobilov, saj se potrošniki težko odločajo za drage nakupe, kot je na primer avtomobil. Indija se je nekako izognila hudi krizi v avtomobilski industriji, saj je trg konstantno rastel, pa tudi napovedi za prihodnjih nekaj let so dobre. BMW je že v letu 2012 napovedal, da bo začel v Indiji proizvajati model MINI v letu 2013. Kljub temu pa analitiki ocenjujejo, da je možnost vstopa novih konkurentov na trg majhna.


Največji konkurenti na trgu so:

  • Honda Motor Co., Ltd.
  • Hyundai Motor Company
  • Mahindra & Mahindra Limited
  • Maruti Suzuki India Limited

 

Proizvodnja avtomobilov v Indiji se je v letu 2013 zmanjšala za 1,1 % in dosegla vrednost 13,98 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2009–2013 je znašala 8,1 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

 

Leto

EUR

CAGR

2009

9.784

 

2010

11.578

13,1 %

2011

12.733

15,1 %

2012

14.573

6,0 %

2013

13.984

-1,1 %

 

 

Analitiki napovedujejo, da bo proizvodnja avtomobilov v Indiji v letu 2018 dosegla vrednost 18,09 mlrd EUR, kar je 22,6 % več kot leta 2013. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2013–2018 je 4,2 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

 

Leto

EUR

CAGR

2014

15.426

7,4 %

2015

16.428

3,7 %

2016

16.746

1,9 %

2017

17.559

5,8 %

2018

18.095

2,3 %

 

 

Tržni deleži po proizvajalcih v letu 2013 (v odstotkih)

 

Maruti

47,4 %

Hyundai

15,7 %

Honda

7,7 %

Mahindra & Mahindra

7,5 %

Ostali

21,6 %

 

 

Indija predstavlja 4,7 % vrednosti azijsko-pacifiške proizvodnje avtomobilov..
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2013 (v odstotkih)

 

Kitajska

38,8 %

Japonska

35,0 %

Južna Koreja

13,5 %

Indija

4,7 %

Ostale azijsko-pac. države

8,0 %

 


Vir: Factiva, september 2014.
 


IKT - programska oprema

Trg programske opreme ima veliko različnih kupcev: posamezne potrošnike, podjetja vseh velikosti in vladne institucije. Največji poslovni kupci so iz bančništva, trgovine na drobno, logistike, telekomunikacij in zdravstva.

 

Razvoj programske opreme je delovno intenzivna panoga, odvisna od visoko usposobljenih programerjev, matematikov in računalniških strokovnjakov. Usposobljeni delavci in sodobna računalniška strojna oprema sta ključna elementa za uspeh na trgu. Novi konkurenti na trgu morajo skrbno izbrati svoj tržni segment, saj nekatera področja pokrivajo zelo močna mednarodno uveljavljena podjetja. Na primer podjetje Microsoft ima prevladujoč položaj v segmentu operacijskih sistemov za osebne računalnike. Večji konkurenti na trgu se pogosto soočajo s protimonopolnimi tožbami in patentnimi vojnami, obstajajo pa tudi posebne zakonodajne zahteve za programsko opremo podjetij, predvsem s področja varnosti in zaupnosti podatkov. Kršitev avtorskih pravic in patentov lahko povzroča visoke stroške. V letu 2013 je na primer Apple dobil kazen v višini 800 mio EUR, ki jo mora plačati podjetju Samsung zaradi programske opreme na mobilnih telefonih. Postopek se je začel že v letu 2011 in se nadaljuje še v letu 2014.

 

Za vstop na trg je zelo pomembno vlaganje v razvoj in raziskave, prav tako pa tudi v usposabljanje zaposlenih. Večja uveljavljena podjetja imajo pogosto prednost na trgu, saj dobro poznajo poslovne potrebe svojih strank in veliko vlagajo v dolgoročne poslovne odnose. Napovedana rast trga pa je lahko močan argument za vstop novih konkurentov na trg, predvsem z inovativnimi rešitvami. Možnost vstopa novih konkurentov na trg je ocenjena kot močna.

 

Podjetje Google predstavlja močno konkurenco konvencionalnemu trgu programske opreme. Družba ustvari večino prihodkov od oglasov, ter od rezultatov iskanja na spletnih mestih. Njegove spletne aplikacije, kot so Google Apps, bi lahko ogrozile obstoj Microsoft namiznega paketa, ki je imel močan položaj na trgu. Google Apps so končnemu uporabniku na voljo brezplačno in ponujajo funkcije, primerne za ne-poslovni segment. Poslovni segment, ki je na voljo preko naročnine, ima še dodatne-poslovno usmerjene funkcije in neposredno konkurira Microsoft Office paketom. Razpoložljivost aplikacij na internetu je odprlo tudi nova vprašanja piratstva. Najnovejša globalna raziskava »Software Piracy Study«, ki jo je leta 2012 objavila Business Software Alliance, ocenjuje, da je stopnja piratstva v Indiji okoli 63 %.

 

Največji konkurenti na trgu so:

  • International Business Machines Corporation
  • Infosys Limited
  • Microsoft Corporation
  • Oracle Corporation

 

Indijski trg programske opreme je v letu 2013 zrasel za 13 % in dosegel vrednost 2,63 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2009–2013 je znašala 15,1 %.


Vrednost trga programske opreme po letih (v mio EUR)

 

Leto

EUR

CAGR

2009

1.438

 

2010

1.654

8,9 %

2011

1.942

26,1 %

2012

2.403

13,0 %

2013

2.631

13,0 %

 

 

Analitiki napovedujejo, da bo indijski trg programske opreme v letu 2018 dosegel vrednost 5,63 mlrd EUR, kar je 102,9 % več kot leta 2013. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2013–2018 je 15,3 %.


Napoved vrednosti trga internetnih storitev po letih (v mio EUR)

 

Leto

EUR

CAGR

2014

3.178

18,7 %

2015

3.809

15,4 %

2016

4.285

14,2 %

2017

4.881

14,1 %

2018

5.634

14,3 %

 

 

Upravljanje omrežij in podatkovnih baz je največji segment na trgu programske opreme v Indiji, kar predstavlja 24,5 % celotne vrednosti trga. Operacijski sistemi predstavljajo drugi največji segment z 21,2 % tržnim deležem.

 

Tržni deleži glede na segmente za leto 2013 (v odstotkih)

 

Upravljanje omrežij in podatkovnih baz

24,5 %

Operacijski sistemi

21,2 %

Splošni paketi za poslovno in domačo rabo

16,2 %

Ostala sistemska programska oprema

15,1 %

Horizontalne in vertikalne aplikacije

14,1 %

Ostale programske aplikacije

8,9 %

 

 

Indija predstavlja 1,4 % azijsko-pacifiškega trga programske opreme. Največji tržni delež v regiji ima Kitajska, 80,6 %.

 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2013 (v odstotkih)

 

Kitajska

80,6 %

Japonska

9,8 %

Južna Koreja

2,0 %

Indija

1,4 %

Ostale azijsko-pac. države

6,1 %

 


Vir: Factiva, september 2014.
 

 

Poglejte si tudi:

Mednarodno gospodarsko sodelovanje

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo