Gospodarske panoge

Spoznaj državo

v

Vas zanimajo aktualne informacije o poslovnem okolju katere izmed 53-ih izbranih držav?

posodobljeno: 16.09.2013

 

Industrijski sektor Indije ustvari preko 25 % BDP in zaposluje približno 20 % aktivnega prebivalstva. Premog je glavni vir energije v državi, saj je Indija tretji največji proizvajalec premoga na svetu. V industrijskem sektorju sta najpomembnejša tekstilna in kemična industrija. Razvita je tudi živilska, naftna, strojna in farmacevtska industrija. Zelo hitro raste IT sektor.

Indija je v nasprotju z večino držav občutila svetovno gospodarsko krize le v manjši meri. Indija je v letu 2011 zabeležila 4,8 % rast industrijske proizvodnje, ki pa ja v letu 2012 zabeležila le 0,7 % rast. Za leto 2013 analitiki napovedujejo rast industrijske proizvodnje v višini 4 %, za leto 2014, 6,7 % rast ter za leto 2015, 5,6 % rast industrijske proizvodnje.

Predstavljamo pet gospodarskih panog na indijskem trgu:

Avtomobilska industrija - proizvodnja motornih vozil

V analizo je zajeta proizvodnja avtomobilov, tovornjakov in motornih koles. Glavni kupci v tej industriji kot celoti so pooblaščeni prodajalci, ki težijo k temu, da imajo ekskluzivne pogodbene dogovore s proizvajalci, tako da so stroški prehoda so zelo visoki. Podobno so tudi prodajalci močno odvisni od proizvajalcev. Trgovci so prisiljeni prodajati blagovne znamke in modele, ki jih zahtevajo končni potrošniki, kar tudi pripomore k zmanjšanju kupne moči. Na področju proizvodnje avtomobilov v Indiji prevladujejo velika globalna podjetja kot npr. Hyundai in Tata, medtem, ko je proizvodnja motornih koles in motorjev bistveno bolj razdrobljena.


Blagovna znamka in ugled sta zelo pomembna dejavnika odločanja v tej industriji, kar predstavlja oviro novim konkurentom pri vstopu na trg. Postavitev proizvodnega objekta vključuje veliko začetnega kapitala in visoke fiksne stroške. Poleg tega je vedno bolj pomembno zaostrovanje zakonodaje na področju škodljivih izpustov. Tak trend lahko sproži povpraševanje po novejših, bolj ekonomičnih motorjih, kar pa posledično povzroča višje stroške za raziskave in razvoj. Na primer, v aprilu 2010, je bila sprejeta zakonodaja Bharat III, ki določa, da imajo lahko dvokolesna vozila emisije v višini le 1g/km ogljikovega monoksida in 1 g/km ogljikovodikov in dušikovih oksidov. Hkrati so je bil Bharat IV sprejet v 13 večjih mestih v Indiji, in sicer: Mumbai, Kolkata, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad, Pune, Surat, Kanpur, Lucknow, Sholapur, Jamshedpur in Agra. Potreba po skladnosti s tako ureditvijo se lahko izkaže kot neprivlačna za potencialne nove ponudnike.

Svetovna gospodarska recesija je imela negativen vpliv na prodajo avtomobilov po svetu, saj so se potrošniki izogibali tako dragim nakupom kot so avtomobili. Do neke mere je bila Indija zaščitena pred temi trendi saj je indijsko gospodarstvo vseskozi neprekinjeno raslo. To, skupaj z napovedjo nadaljnje močne rasti, je trg privlačen za nove udeležence. BMW je npr. v letu 2012 napovedal, da bo v letu 2013 pričel proizvajati model Mini v Indiji. Tudi Harley Davidson, ameriški proizvajalec motorjev visokega cenovnega razreda, trenutno razmišlja o obsežnem vstopu na trg, saj bolj premožni indijski potrošniki povprašujejo po zelo dobro opremljenih vozilih. Ti primeri kažejo tako na privlačnost kot povečano povpraševanje po premijskih izdelkih na indijskem trgu.

Proizvodnja motornih vozil v Indiji ima v zadnjih letih trend rasti, kar bi lahko pritegnilo nove udeležence. Na splošno je možnost vstopa novih konkurentov na trg ocenjena kot šibka do zmerna.

Največji konkurenti na trgu so:
 • Hyundai Motor Company
 • Mahindra & Mahindra Limited
 • Suzuki Motor Corporation
 • Tata Motors Limited
 
Proizvodnja motornih vozil v Indiji se je v letu 2012 povečala za 5,5 % in dosegla vrednost 54,5 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2008–2012 je znašala 15 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)
 
Leto
EUR
CAGR
2008
27.279
 
2009
31.079
7,7 %
2010
41.128
26,5 %
2011
47.914
21,8 %
2012
54.496
5,5 %
 
 
V Indiji se je v letu 2012 proizvodnja motornih vozil povečala za 8,2 % in dosegla količino 21 mio vozil. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) panoge v obdobju 2008–2012 je znašala 18,2 %.

Velikost trga po letih (v mio enotah)
 
Leto
količina
CAGR
2008
10
 
2009
13
22,3 %
2010
16
28,4 %
2011
19
14,7 %
2012
20
8,3 %
 
 
Analitiki napovedujejo, da bo proizvodnja vozil v Indiji v letu 2017 dosegla vrednost 100,8 mlrd EUR, kar je 80,7 % več kot leta 2012. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2012–2017 je 12,6 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)
 
Leto
EUR
CAGR
2013
58.550
9,2 %
2014
69.380
16,7 %
2015
79.449
12,7 %
2016
89.921
12,3 %
2017
100.794
12,2 %
 
 
V letu 2017 naj bi po napovedih v Indiji proizvedli 38,3 mio vozil, kar je 82,6 % več kot leta 2012. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2012–2017 znaša 12,8 %.

Napoved velikosti trga po letih (v mio enotah)
 
Leto
količina
CAGR
2013
23
9,9 %
2014
26
15,2 %
2015
30
13,0 %
2016
33
13,0 %
2017
38
13,0 %
 
 
Tržna segmentacija po skupinah proizvodov za leto 2012 (v odstotkih)
 
Motorji
80,2 %
Avtomobili
15,7 %
Tovorna vozila
4,1 %
 
 
Indija predstavlja 9,8 % vrednosti azijsko-pacifiške proizvodnje motornih vozil. Največ motornih vozil proizvedejo na Kitajskem, 37,5 %.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2012 (v odstotkih)
 
Kitajska
37,5 %
Japonska
30,8 %
Indija
9,8 %
Južna Koreja
8,6 %
Tajvan
1,0 %
Ostale azijsko-pac. države
12,3 %
 


Vir: Factiva, september 2013.

Obnovlijivi viri energije

Obnovljivi viri trenutno predstavljajo relativno majhen delež v celotni proizvodnji električne energije v Indiji. Kljub temu, da si je država postavila visoke cilje pri uporabi obnovljivih virov je le-te v preteklih letih slabo izpolnjevala. Vendar pa indijsko gospodarstvo zelo hitro raste, kar ima za posledico naraščanje potrebe po energiji. Zato bo morala vlada spodbujati uporabo obnovljivih virov energije, da bo zadostila povečanemu povpraševanju in pomagala izkoristiti okoljske in družbene koristi, ki jih ponuja uporaba obnovljivih virov energije. Vlada Indije načrtuje sistem podpore s subvencijami v višini približno 760 mio EUR državnih sredstev.


Na konkurenčnih trgih z električno energijo je kupna moč oslabljena zaradi velikega števila potencialnih kupcev za obnovljive vire energije. Vendar pa je kupna moč okrepljena z nizkimi stroški prehoda med različnimi ponudniki. V veljavi so preferencialne tarife, ki so v pristojnosti lokalnih oblasti. Taka ureditev postavlja kupce v mnogo močnejši pogajalski položaj. Projekti v deželah severovzhodne Indije in goratih državah Jammu in Kašmir, Himachal Pradesh in Uttaranchal so trenutno deležni najboljše podpore, s subvencijami, ki so za 20-50% višje kot v drugih državah. Ene izmed najvišjih stopenj neposrednih subvencij so bile napovedane za namestitev omrežja v povezavi z vetrno energijo, malimi hidroelektrarnami ter projekti fotovoltaike.

Vstop novih konkurentov na indijski trg obnovljivih virov energije je relativno enostaven, saj ima Indija liberalizirano tržno strukturo s številnimi maloprodajnimi ponudniki električne energije, ki dobivajo vladno pomoč za prodajo električne energije iz obnovljenih virov. Močna rast trga ter podpora indijske vlade obnovljivimi virom spodbuja vstop novih igralcev na ta trg. Možnost vstopa novih konkurentov na trg je ocenjena kot dobra.

Največji ponudniki na trgu so:
 • Hindustan Zinc Limited
 • Reliance Infrastructure Ltd.
 • Suzlon Energy Limited
 
Indijski trg obnovljivih virov energije se je v letu 2012 skrčil za 2,5 % in dosegel vrednost 8,5 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2008-2012 je znašala 10,2 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)
 
Leto
EUR
CAGR
2008
5.102
 
2009
5.827
7,8 %
2010
6.992
15,2 %
2011
8.129
21,6 %
2012
8.527
-2,5 %

Velikost indijskega trga obnovljivih virov energije se je v letu 2012 skrčila za 3,5 % in dosegla 192 TWh. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2008–2012 je znašala 6,5 %.


Analitiki napovedujejo, da bo indijski trg obnovljivih virov energije v letu 2017 dosegel vrednost 12,9 mlrd EUR, kar je 47,3 % več kot leta 2012. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2012-2017 je 8 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)
 
Leto
EUR
CAGR
2013
8.092
-3,5 %
2014
10.000
20,8 %
2015
11.024
8,9 %
2016
11.825
6,2 %
2017
12.857
9,0 %

 
Po napovedih analitikov bo indijski trg obnovljivih virov energije leta 2017 dosegel velikost 234,3 TWh, kar je 22 % več kot leta 2012. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2012-2017 je 4,1 %.

Tržna segmentacija glede na vir za leto 2012 (v odstotkih)
 
Hydro
61,9 %
Goetermalni + biomasa
22,1 %
Vetrna energija
15,7 %
Sončna energija
0,3 %
 
 
Indija predstavlja 10,6 % celotnega azijsko-pacifiškega trga obnovljivih virov energije, Kitajska pa predstavlja največji, 51,5% tržni delež.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2012 (v odstotkih)
 
Kitajska
51,5 %
Japonska
23,8 %
Indija
10,6 %
Južna Koreja
0,9 %
Ostale azijsko-pac. države
13,3 %
 


Vir: Factiva, september 2013.

Lesna industrija - gozdarski izdelki

Trg gozdarskih izdelkov v Indiji je zelo razdrobljen. Na njem delujejo tako majhna lokalna podjetja kot tudi velike korporacije, ki so pogosto vertikalno integrirane, pri njihovem poslovanju pa je zelo malo raznolikosti. Gre za podjetja, ki se ukvarjajo s sečnjo; upravljanjem koncesij za izkoriščanjem gozdov; z drevesnimi nasadi; proizvodnjo, trženjem in distribucijo lesnih proizvodov, vključno z vezanimi ploščami, furnirjem, žaganim lesom, lesom za talne obloge in drugimi izdelki z dodano vrednostjo.

Indija je velik trg za individualne potrošnike, kar 77 % indijske porabe lesa je namenjeno kurjavi, ostalo pa gre večinoma za gradbene namene. Pomembni kupci na trgu so torej tudi gradbena podjetja in trgovci z gradbenim materialom in lesom. Ta podjetja so prisiljena zagotavljati zadostne zaloge lesa kar slabi njihovo pogajalsko moč. Vendar, ko se gospodarstvo srečuje s težavami, je pogosto najbolj prizadet prav gradbeni sektor. Zmanjšanje povpraševanja in povečana cenovna občutljivost tako povečuje pogajalsko moč kupcev. Na splošno narava gradbene industrije narekuje, da morajo biti surovine kar se da poceni. Na splošno velja, da nizki stroški prehoda za posamezne potrošnike povečujejo njihovo kupno moč.

Vstop na trg za nove konkurente je povezan z velikimi začetnimi investicijami. Pridobiti je potrebno dovoljenja za sečnjo ter nabaviti ustrezno opremo. Mnoge države so izpostavljene obilici predpisov v zvezi s sečnjo in gozdarskimi aktivnostmi, zlasti z večjim poudarkom na ekološkem certificiranju. Mnogi akterji na trgu si namreč prizadevajo pridobiti certifikat pri Svetu za nadzor gozdov (Forest Stewardship Council), da bi lahko promovirali svoje dobre prakse na področju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

V panogi pomembno vlogo igra tudi ekonomija obsega. Vse to so lahko ovire pri vstopu na trg. Po drugi strani na trgu ni prepoznavnih blagovnih znamk, gozdarski proizvodi niso diferencirani, dostop do dobaviteljev je enostaven, kar povečuje možnosti vstopa novih konkurentov na trg. Stalna rast trga v zadnjih petih letih je ustvarila ugodno poslovno okolje za vstop na trg. Možnost vstopa novih konkurentov na trg je ocenjena kot močna.

Največji konkurenti na trgu so:

 • Samling Global Limited
 • UPM-Kymmene Corporation
 • WTK Holdings Berhad

 

Indijski trg gozdarskih izdelkov je v letu 2012 zrasel za 13,7 % in dosegel vrednost 333,6 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2008–2012 je znašala 58,2 %.


Vrednost trga po letih (v mio EUR)
 
Leto
EUR
CAGR
2008
46.781
 
2009
46.225
-6,6 %
2010
54.802
13,4 %
2011
272.260
419,2 %
2012
333.582
13,7 %
 
 
Indijski trg gozdarskih izdelkov je v letu 2012 glede na količino zrasel za 1,2 % in dosegel velikost 361.288 mio m3. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2008–2012 je znašala 0,6 %.

Velikost trga po letih (v mio m3)
 
Leto
količina
CAGR
2008
353.256
 
2009
355.772
0,7 %
2010
356.724
0,3 %
2011
357.034
0,1 %
2012
361.288
1,2 %
 
 
Analitiki napovedujejo, da bo indijski trg gozdarskih izdelkov v letu 2017 dosegel vrednost 745 mlrd EUR, kar je 118,2 % več kot leta 2012. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2012–2017 znaša 16,9 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)
 
Leto
EUR
CAGR
2013
375.991
14,5 %
2014
441.867
15,7 %
2015
527.796
16,9 %
2016
624.858
18,1 %
2017
745.218
19,3 %
 
 
Analitiki napovedujejo, da bo indijski trg gozdarskih izdelkov v letu 2017 dosegel velikost 391.768 m3, kar je 8,4 % več kot leta 2012. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2012–2017 znaša 1,6 %.

Napoved velikosti trga po letih (v mio m3)
 
Leto
količina
CAGR
2013
366.023
1,3 %
2014
371.382
1,5 %
2015
377.517
1,7 %
2016
384.524
1,9 %
2017
391.767
1,9 %
 
 
Les za kurjavo je največji segment izdelkov gozdarske industrije v Indiji in predstavlja kar 77,1 % vrednosti celotne industrije. Sledi industrijski les z 12,7 % deležem.

Tržna segmentacija po skupini izdelkov za leto 2012 (v odstotkih) 
 
Les za kurjavo
77,1 %
Industrijski les
12,7 %
Žagan les
8,1 %
Lesne plošče
2,1 %
 
 
Indija predstavlja 60,6 % azijsko-pacifiškega trga gozdarskih izdelkov. Drugi največji tržni delež v regiji ima Kitajska, 26,4 %.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2012 (v odstotkih)
 
Indija
60,6 %
Kitajska
26,4 %
Japonska
2,9 %
Južna Koreja
1,0 %
Ostale azijsko-pac. države
9,1 %
 


Vir: Factiva, september 2013.

Internetne storitve

Analiza zajema storitve dostopa do interneta, glavni konkurenti pa so ponudniki internetnega dostopa. Kupci na tem trgu so tako posamezniki kot podjetja vseh velikosti. Kupci se pogosto odločajo za spremembo ponudnika, da bi dobili čim več in čim boljše storitve za isto ceno. Čeprav igra ugled blagovne znamke pomembno vlogo na tem trgu, so pomembni dejavniki še cena, hitrost dostopa in kakovost povezave.

Razširjenost interneta je trenutno v Indiji zelo majhna. Očitne so razlike med mesti in podeželjem, trg raste zelo hitro. Po zaslugi napredovanja industrij kot npr. telekomunikacij, bo trg v prihodnjih letih še naprej rasel. Mnogim uporabnikom je dostop do interneta pomemben in je za veliko podjetij ključnega pomena. Kupna moč na trgu je ocenjena kot zmerna.

Indijski trg je precej koncentriran kar zmanjšuje konkurenco. Gledano z vidika števila novih naročnikov, je Indija drugi največji trg v azijsko-pacifiški regiji. Zaradi hitro rastočega prebivalstva in razmeroma majhne razširjenosti interneta, je ta trg zelo obetaven za prihodnjo rast. V tehnološko kompleksnem okolju je verjetno, da bodo nove tehnologije še dodatno povečalo število ponudnikov širokopasovnih internetnih povezav. Za končne uporabnike, stroški prehoda niso zelo visoki. Tipično podjetje ponuja raznoliko paleto komunikacijskih storitev kot so TV in telefonija, zato vstop na trg internetnih storitev ni ključnega pomena za preživetje.

Novi konkurenti brez lastne infrastrukture lahko zakupijo dostop do telekomunikacijskih omrežij. To zmanjšuje kapitalske zahteve za vstop na trg, čeprav lahko povpraševanje potrošnikov po vedno večjih pasovnih širinah pomeni, da bo za nadaljnjo rast potrebno investirati v infrastrukturo. Večino trga obvladuje majhno število velikih uveljavljenih podjetij, zlasti dve telekomunikacijski podjetji v državni lasti, zato je z njihove strani pričakovati ostro cenovno konkurenco. Da bi pridobili stranke, morajo novi ponudniki imeti ponudbo, ki se razlikuje od velikih uveljavljenih podjetij, kar pa ni lahka naloga. Možnost vstopa novih konkurentov na trg je ocenjena kot zmerna.

Največji konkurenti na trgu so:

 • TBharat Sanchar Nigam Ltd.
 • Mahanagar Telephone Nigam Limited
 • Reliance Communications Limited

Indijski trg internetnih storitev je v letu 2012 zrasel za 14,6 % in dosegel vrednost 1,25 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2008–2012 je znašala 48 %.


Vrednost trga internetnih storitev po letih (v mio EUR)

 

Leto
EUR
CAGR
2008
229
 
2009
419
73,4 %
2010
746
70,4 %
2011
1.012
41,8 %
2012
1.250
14,6 %
 
Indijski trg internetnih storitev se je v letu 2012 povečal za 4,8 % glede na število naročnikov in dosegel število 14 mio. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2008–2012 je znašala
27,6 %.

 
Število naročnikov po letih (v mio)
 
Leto
EUR
CAGR
2008
5
 
2009
7
46,7 %
2010
10
41,9 %
2011
13
21,5 %
2012
14
4,8 %
 
 
Analitiki napovedujejo, da bo indijski trg internetnih storitev v letu 2017 dosegel vrednost 3,1 mlrd EUR, kar je 143,1 % več kot leta 2012. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2012–2017 je 19,4 %.

Napoved vrednosti trga internetnih storitev po letih (v mio EUR)
 
Leto
EUR
CAGR
2013
1.660
34,9 %
2014
2.020
19,8 %
2015
2.394
16,7 %
2016
2.760
14,4 %
2017
3.111
12,7 %

 
Analitiki napovedujejo, da bo indijski trg internetnih storitev v letu 2017 dosegel 24,4 mio naročnikov, kar je 74,7 % več kot leta 2012. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2012–2017 je 11,8 %.

Napoved števila naročnikov po letih (v mio)
 
Leto
EUR
CAGR
2013
17
24,6 %
2014
19
12,2 %
2015
21
9,6 %
2016
23
7,6 %
2017
24
6,1 %

 
Indija predstavlja 1,7 % azijsko-pacifiškega trga internetnih storitev. Največji tržni delež v regiji ima Kitajska, 57,3 %.
 
Tržna segmentacija v regiji za leto 2012 (v odstotkih)
 
Kitajska
57,3 %
Japonska
21,3 %
Južna Koreja
5,4 %
Indija
1,7 %
Ostale azijsko-pac. države
14,3 %
 


Vir: Factiva, september 2013.

Kemična industrija

Analiza zajema proizvajalce kemikalij. Kupci na tem trgu so proizvajalci plastičnih izdelkov, farmacevtska podjetja in druga podjetja, ki izdelujejo izdelke za katere so kot surovine potrebne kemikalije.

Zaradi tehnične narave procesa proizvodnje kemikalij so fiksni stroški visoki, zato je težko zapustiti trg kemikalij, ki tako posledično povečuje tekmovalnost. Proizvajalci kemikalij so večinoma finančno dobro stoječa srednje velika in velika podjetja z močno pogajalsko močjo. Vendar gre pri velikem delu kemikalij za relativno nediferencirane potrošne dobrine (npr. čistila za dom), zato so udeleženci na trgu prisiljeni tekmovati s ceno in spodbujati potrošnike k nakupu njihovih izdelkov. Kupna moč na trgu je ocenjena kot zmerna.

Kemikalije imajo lahko več vrst uporabe. Nekatere osnovne kemikalije kot npr. natrijev hidroksid ali amonijak se lahko uporabljajo v gospodinjstvih, bolj pogosto pa se uporabljajo kot surovine pri proizvodnji bolj dragocenih izdelkov. Proizvajajo se v razsutem stanju, pomembna je tudi ekonomija obsega, da se dosežejo primerne marže.

Vstop na trg kemikalij je povezan z velikimi vlaganji v proizvodne zmogljivosti. Dodatno oviro za vstop na trg predstavlja tudi prisotnost zelo močnih in uveljavljenih multinacionalk. Številni proizvodni postopki so bili sicer razviti že v zgodnjem dvajsetem stoletju in so v javni domeni, vendar uveljavljena podjetja razpolagajo s pomembno intelektualno lastnino v obliki nepatentiranega strokovnega znanja, ki jim omogoča, da neprestano krepijo proizvodne procese. Novi igralci zelo težko posnemajo to znanje. Možnost vstopa novih konkurentov na trg je ocenjena kot zmerna.

Največji konkurenti na trgu so:

 • BASF SE
 • Rashtriya Chemicals and Fertilisers Ltd
 • Tata Chemicals Ltd.
 • The Dow Chemical Company

 

Indijski trg kemikalij je v letu 2011 zrasel za 9,4 % in dosegel vrednost 61,2 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2007–2011 je znašala 12,8 %.


Vrednost trga po letih (v mio EUR)
 
Leto
EUR
CAGR
2008
44.217
23,8 %
2009
39.065
-16,5 %
2010
58.496
43,3 %
2011
61.223
9,4 %

 
Analitiki napovedujejo, da bo indijski trg kemikalij v letu 2016 dosegel vrednost 121 mlrd EUR, kar je 79,2 % več kot leta 2011. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2011-2016 znaša 12,4 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)
 
Leto
EUR
CAGR
2012
77.519
17,6 %
2013
83.359
9,2 %
2014
94.651
11,9 %
2015
107.408
11,8 %
2016
121.031
11,7 %

 
Osnovne kemikalije so največji segment izdelkov kemične industrije v Indiji in predstavljajo kar 41,6 % vrednosti celotne industrije. Sledijo kmetijske kemikalije z 16,9 % deležem.

Tržna segmentacija po skupini izdelkov za leto 2011 (v odstotkih) 
 
Osnovne kemikalije
41,6 %
Kmetijske kemikalije
16,9 %
Posebne kemikalije
11,3 %
Ostalo
30,2 %
 
 
Indija predstavlja 5 % azijsko-pacifiškega trga kemikalij. Največji tržni delež v regiji ima Kitajska, 59,8 %.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2011 (v odstotkih)
 
Kitajska
59,8 %
Japonska
14,3 %
Južna Koreja
9,6 %
Indija
5,0 %
Ostale azijsko-pac. države
11,3 %
 


Vir: Factiva, september 2013.