Indija

Gospodarske panoge Indije

Gospodarstvo

Indija je eno izmed desetih največjih gospodarstev na svetu, a je še vedno revna država. BDP na prebivalca je nizek, skoraj 25 % prebivalstva živi pod pragom revščine, neenakost pa je velika.
 
Indija je četrta kmetijska velesila na svetu. Kmetijstvo prispeva okoli 17 % BDP in zaposluje skoraj polovico aktivnega prebivalstva. Glavni kmetijski proizvodi so pšenica, proso, riž, koruza, sladkorni trs, čaj, krompir in bombaž. Indija v svetu zaseda drugo mesto v govedoreji, tretje mesto v ovčereji in četrto mesto v ribolovu.

Premog je glavni vir energije v državi, saj je Indija tretji največji proizvajalec premoga na svetu. V industrijskem sektorju sta najpomembnejši tekstilna in kemična industrija. Industrijski sektor, ki prispeva 33 % k BDP, predstavlja četrtino vseh zaposlenih.

Storitveni sektor je najbolj dinamičen in hitro razvijajoč del indijskega gospodarstva. Sektor prispeva preko 50 % BDP in zaposluje 28 % aktivnega prebivalstva. Najhitreje se razvija programska oprema, ki povečuje izvoz storitev in posodablja indijsko gospodarstvo.

 

Struktura BDP

 

Vir: EIU; Factiva, junij 2016.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor Indije ustvari 33 % BDP in zaposluje približno četrtino aktivnega prebivalstva. Premog je glavni vir energije v državi, saj je Indija tretji največji proizvajalec premoga na svetu. V industrijskem sektorju sta najpomembnejša tekstilna in kemična industrija. Razvita je tudi živilska, naftna, strojna in farmacevtska industrija. Zelo hitro raste IT sektor.

Indija je v nasprotju z večino držav občutila svetovno gospodarsko krize le v manjši meri. Indija je v letu 2015 zabeležila 5,5 % rast industrijske proizvodnje. Za leto 2016 analitiki napovedujejo rast industrijske proizvodnje v višini 5,7 %, za leto 2017 6,1 % rast ter za leto 2018 5,8 % rast industrijske proizvodnje.

Predstavljamo dve gospodarski panogi na indijskem trgu
:
 

 

Avtomobilska industrija - proizvodnja avtomobilov

Avtomobilska industrija v Indiji se je v zadnjih letih občutno povečala, v letu 2013 pa se je po obsegu in vrednosti zmanjšala. V letu 2014 je avtomobilska industrija ponovno zabeležila pozitivno stopnjo rasti, ki naj bi se do leta 2019 še okrepila, tako količinsko kot vrednostno. Proizvodnjo avtomobilov v Indiji poganja domače povpraševanje, vendar gre pri tem za neke vrste igro čakanja za proizvajalce, saj ni verjetno, da bodo nizki dohodki prispevali k krepitvi kupne moči, ki je potrebna za nakup avtomobila. Na primer, v letu 2013 je znašal delež indijskega prebivalstva z dohodki nad 15.000 EUR (PPP) samo 0,1 %, v primerjavi z ZDA, kjer je ta delež 63 %.

 

V proizvodnji avtomobilov v Indiji deluje nekaj velikih mednarodnih in domačih proizvajalcev kot Suzuki, Mahindra & Mahindra, Hyundai in Honda. Močna rast trga v zadnjih letih je nekoliko ublažila tekmovalnost med konkurenti, ki je ocenjena kot močna.

 

Moč in ugled blagovne znamke sta pomemben faktor v avtomobilski industriji, zato je novim konkurentom težko neposredno vstopiti na trg, kjer delujejo uveljavljena podjetja, kot Suzuki in Hyundai. Zaradi visokih stroškov oblikovanja in proizvodnje avtomobilov, kakor tudi zaradi ekonomije obsega, so nova start-up podjetja redka. Kapitalske zahteve za proizvodni obrat v izvedljivem obsegu so preprosto previsoke.

 

Globalna gospodarska kriza je negativno vplivala na prodajo avtomobilov, saj se potrošniki težko odločajo za drage nakupe, kot je na primer avtomobil. Indija se je nekako izognila hudi krizi v avtomobilski industriji, saj je trg, razen v letu 2013, konstantno rastel, pa tudi napovedi za prihodnjih nekaj let so dobre. Trg je torej za nove udeležence privlačen. Kljub temu je verjetno, da bo domače povpraševanje omejeno zaradi majhnega deleža prebivalstva, ki si lahko privošči nov avto. N a splošno je možnost vstopa novih konkurentov na trg majhna.


Največji konkurenti na trgu so:

  • Honda Motor Co., Ltd.
  • Hyundai Motor Company
  • Mahindra & Mahindra Limited
  • Suzuki Motor Corporation

 

 

V Indiji so v letu 2014 proizvedli 3,16 mio avtomobilov, kar je 0,1 % več kot leto poprej. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2010–2014 je znašala 2,8 %.

Proizvodnja avtomobilov v Indiji se je v letu 2014 povečala za 1,6 % in dosegla vrednost 13,7 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2010–2014 je znašala 5,2 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

 

Leto

EUR

CAGR

2010

11.203

 

2011

12.230

14,4 %

2012

14.031

6,3 %

2013

13.459

-0,9 %

2014

13.684

1,6 %

 

 

V letu 2019 naj bi v Indiji proizvedli 4,52 mio avtomobilov, kar je 43 % več kot leta 2014. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2014–2019 znaša 7,4 %.

 

Analitiki napovedujejo, da bo proizvodnja avtomobilov v Indiji v letu 2019 dosegla vrednost 24 mlrd EUR, kar je 58,2 % več kot leta 2014. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2014–2019 je 9,6 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

 

Leto

EUR

CAGR

2015

18.273

10,2 %

2016

21.132

11,6 %

2017

20.000

6,9 %

2018

22.479

10,1 %

2019

24.000

9,4 %

 

 

Suzuki je vodilni igralec na indijskem trgu avtomobilske industrije in predstavlja 38,8 % delež obsega industrije. Hyundai Motor Company predstavlja nadaljnjih 23,3 % v industriji.

 

Tržni deleži po proizvajalcih v letu 2014 (v odstotkih)

 

Suzuki

38,8 %

Hyundai

23,3 %

Honda

6,6 %

Mahindra & Mahindra

6,1 %

Ostali

25,2 %

 

 

Indija predstavlja 4,3 % vrednosti azijsko-pacifiške proizvodnje avtomobilov.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2014 (v odstotkih)

 

Kitajska

40,6 %

Japonska

31,5 %

Južna Koreja

13,4 %

Indija

4,4 %

Tajvan

1,0 %

Ostala pacifiška Azija

9,1

 


Vir: Factiva, oktober 2015.


IKT - programska oprema

Indijski trg programske opreme je v zadnjih letih hitro rasel in ta trend se bo po napovedih nadaljeval s še hitrejšo rastjo do leta 2019. Indija je ena izmed redkih držav s svojim močnim igralcem na trgu, to je družba Infosys. Globalni outsourcing je igral ključno vlogo pri razvoju mest Bangalore in Hyderabad kot tehnoloških središč.

 

Trg programske opreme ima veliko različnih kupcev: posamezne potrošnike, podjetja vseh velikosti in vladne institucije. Največji poslovni kupci so iz bančništva, trgovine na drobno, logistike, telekomunikacij in zdravstva.

 

Razvoj programske opreme je delovno intenzivna panoga, odvisna od visoko usposobljenih programerjev z znanjem matematike in nenehnega razvoja računalniških znanosti. Usposobljeni delavci in sodobna računalniška strojna oprema sta ključna elementa za uspeh na trgu. Po drugi strani pa nizke kapitalske zahteve pomenijo, da vstop na trg olajšujeta dostopnost strojne opreme in dobra razpoložljivost usposobljenih programerjev.

 

Novi konkurenti na trgu morajo skrbno izbrati svoj tržni segment, saj nekatera področja pokrivajo zelo močna mednarodno uveljavljena podjetja. Na primer podjetje Microsoft ima prevladujoč položaj v segmentu operacijskih sistemov za osebne računalnike, Symantec pa na področju varnosti. Večji konkurenti na trgu se pogosto soočajo s protimonopolnimi tožbami in patentnimi vojnami, obstajajo pa tudi posebne zakonodajne zahteve za programsko opremo podjetij, predvsem s področja varnosti in zaupnosti podatkov. Kršitev avtorskih pravic in patentov lahko povzroča visoke stroške. V letu 2013 je moral na primer Samsung plačati odškodnino družbi Apple v višini 800 mio EUR zaradi kršitve patentnih pravic na področju programske opreme za mobilne telefone.

 

Položaj uveljavljenih podjetij se lahko okrepi s poznavanjem poslovnih potreb svojih strank in s tem povezanih dolgoročnih odnosov, njihovega lastništva ključne intelektualne lastnine, in potencialno visokih stroškov prehoda za kupce v nekaterih sektorjih. Segment operacijskih sistemov je še posebej prizadet zaradi moči uveljavljenih podjetij. Proizvajalci originalne opreme v svoje izdelke že vnaprej, pred prodajo, nameščajo operacijski sistem Microsoft Windows. Platforma Google Android je potrebovala povsem nove računalniške naprave, kot so tablice in pametni telefoni za učinkovito konkuriranje na trgu operacijskih sistemov. Predvidena rast trga lahko ponuja priložnosti za nove udeležence, nagnjenost glavnih igralcev k prevzemom pa deluje kot spodbuda za podjetnike za razvoj inovativnih izdelkov. Na splošno je verjetnost vstopa novih konkurentov na trg ocenjena kot močna.

 

Podjetja kot Google predstavljajo močno konkurenco konvencionalnemu trgu programske opreme. Družba ustvari večino prihodkov od oglasov, ter od rezultatov iskanja na spletnih mestih. Njegove spletne aplikacije, kot so Google Apps, bi lahko ogrozile obstoj Microsoft namiznega paketa, ki je imel močan položaj na trgu. Google Apps so končnemu uporabniku na voljo brezplačno in ponujajo funkcije, primerne za ne-poslovni segment. Poslovni segment, ki je na voljo preko naročnine, ima še dodatne-poslovno usmerjene funkcije in neposredno konkurira Microsoft Office paketom. Razpoložljivost aplikacij na internetu je odprlo tudi nova vprašanja piratstva. Najnovejša globalna raziskava »Software Piracy Study«, ki jo je leta 2013 objavila Business Software Alliance, ocenjuje, da je stopnja piratstva v Indiji okoli 60 %, v primerjavi z letom 2012, ko je ta dosegla 63 %.

 

Največji konkurenti na trgu so:

  • International Business Machines Corporation
  • Infosys Limited
  • Microsoft Corporation
  • Oracle Corporation

 

 

Indijski trg programske opreme je v letu 2014 zrasel za 10,9 % in dosegel vrednost 2,8 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2010–2014 je znašala 15,6 %.


Vrednost trga programske opreme po letih (v mio EUR)

 

Leto

EUR

CAGR

2010

1.579

 

2011

1.870

26,1 %

2012

2.326

13,0 %

2013

2.481

13,0 %

2014

2.782

10,9 %

 

 

Analitiki napovedujejo, da bo indijski trg programske opreme v letu 2019 dosegel vrednost 7,9 mlrd EUR, kar je 156,8 % več kot leta 2014. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2014–2019 je 20,7 %.


Napoved vrednosti trga internetnih storitev po letih (v mio EUR)

 

Leto

EUR

CAGR

2015

3.818

14,2 %

2016

4.717

17,7 %

2017

5.357

21,4 %

2018

6.410

24,4 %

2019

7.917

26,2 %

 

 

Upravljanje omrežij in podatkovnih baz je največji segment na trgu programske opreme v Indiji in predstavlja 24,5 % celotne vrednosti trga. Operacijski sistemi predstavljajo drugi največji segment z 21,2 % tržnim deležem.

 

Tržni deleži glede na segmente za leto 2014 (v odstotkih)

 

Upravljanje omrežij in podatkovnih baz

24,5 %

Operacijski sistemi

21,2 %

Splošni paketi za poslovno in domačo rabo

16,2 %

Ostala sistemska programska oprema

15,1 %

Horizontalne in vertikalne aplikacije

14,1 %

Ostale programske aplikacije

8,9 %

 

 

Indija predstavlja 1,3 % azijsko-pacifiškega trga programske opreme. Največji tržni delež v regiji ima Kitajska, 81,2 %.

 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2014 (v odstotkih)

 

Kitajska

81,2 %

Japonska

8,0 %

Južna Koreja

1,9 %

Indija

1,3 %

Tajvan

1,3 %

Ostale azijsko-pac. države

6,3 %

 


Vir: Factiva, oktober 2015.

 

Poglejte si tudi:

Mednarodno gospodarsko sodelovanje

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo