Indija

Gospodarske panoge Indije

Gospodarstvo

Indija je eno izmed desetih največjih gospodarstev na svetu, a je še vedno revna država. BDP na prebivalca je nizek, skoraj 25 % prebivalstva živi pod pragom revščine, neenakost pa je velika.
 
Indija je četrta kmetijska velesila na svetu. Kmetijstvo prispeva okoli 18 % BDP in zaposluje skoraj polovico aktivnega prebivalstva. Glavni kmetijski proizvodi so pšenica, proso, riž, koruza, sladkorni trs, čaj, krompir in bombaž. Indija v svetu zaseda drugo mesto v govedoreji, tretje mesto v ovčereji in četrto mesto v ribolovu.

Premog je glavni vir energije v državi, saj je Indija tretji največji proizvajalec premoga na svetu. V industrijskem sektorju sta najpomembnejši tekstilna in kemična industrija. Industrijski sektor, ki prispeva 32 % k BDP, predstavlja skoraj četrtino vseh zaposlenih.

Storitveni sektor je najbolj dinamičen in hitro razvijajoč del indijskega gospodarstva. Sektor prispeva preko 50 % BDP in zaposluje 28 % aktivnega prebivalstva. Najhitreje se razvija programska oprema, ki povečuje izvoz storitev in posodablja indijsko gospodarstvo.

 

Struktura BDP

 

Vir: EIU; Factiva, april 2017.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor Indije ustvari 32 % BDP in zaposluje približno četrtino aktivnega prebivalstva. Premog je glavni vir energije v državi, saj je Indija tretji največji proizvajalec premoga na svetu. V industrijskem sektorju sta najpomembnejša tekstilna in kemična industrija. Razvita je tudi živilska, naftna, strojna in farmacevtska industrija. Zelo hitro raste IT sektor.

Indija je v nasprotju z večino držav občutila svetovno gospodarsko krize le v manjši meri. Indija je v letu 2016 zabeležila 0,3 % rast industrijske proizvodnje. Za leto 2017 analitiki napovedujejo rast industrijske proizvodnje v višini 3,9 %, za leto 2018 5,3 % rast ter za leto 2019 6,3 % rast industrijske proizvodnje.

Predstavljamo dve gospodarski panogi na indijskem trgu
:
 

 

Avtomobilska industrija - proizvodnja avtomobilov

Domače povpraševanje povečuje rast proizvodnje avtomobilov v Indiji, čeprav imajo v Indiji zelo nizke prejemke in si avtomobile le težko privoščijo. V letu 2014 je bilo v Indiji le 0,1 % prebivalstva, ki so zaslužili na leto več kot 15.037 EUR. Za primerjavo, v ZDA je bilo prebivalcev s takim zaslužkom 64 %.

Indijska proizvodnja avtomobilov je v zadnjih petih letih rasla, z izjemo leta 2013, ko je upadla tako vrednostno kot po številu proizvedenih vozil. Tudi za prihodnjih pet let je napovedana konstantna rast. Vrednost indijske proizvodnje avtomobilov je v letu 2015 dosegla 15,9 mlrd EUR. Za primerjavo, vrednost proizvodnje avtomobilov v letu 2015 je v Južni Koreji dosegla 48,91 mlrd EUR, na Kitajskem pa 155,1 mlrd EUR.

V Indiji so v letu 2015 proizvedli 3.418.600 novih avtomobilov, po napovedih naj bi ji v letu 2020 proizvedli 3.883.200. Vrednost proizvodnje avtomobilov pa naj bi v letu 2020 v Indiji dosegla 19,5 mlrd EUR, v Južni Koreji 60,3 mlrd EUR, na Kitajskem pa 173,2 mlrd EUR.

Največji konkurenti na trgu so:

  • Honda Motor Co., Ltd.
  • Hyundai Motor Company
  • Mahindra & Mahindra Limited
  • Suzuki Motor Corporation
 
V Indiji so v letu 2015 proizvedli 3,418 mio avtomobilov, kar je 7,1 % več kot leto poprej. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2011–2015 je znašala 3 %.
 
Proizvodnja avtomobilov v Indiji se je v letu 2015 povečala za 0,8 % in dosegla vrednost 15,9 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2011–2015 je znašala 2,2 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)
 
Leto EUR CAGR
2011 11.654  
2012 13.333 6,3 %
2013 12.932 -0,1 %
2014 13.157 1, 8 %
2015 15.304 0,8 %
 

V letu 2020 naj bi v Indiji proizvedli 3,883 mio avtomobilov, kar je 13,6 % več kot leta 2015. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2015–2020 znaša 2,6 %.
 
Analitiki napovedujejo, da bo proizvodnja avtomobilov v Indiji v letu 2020 dosegla vrednost 19,6 mlrd EUR, kar je 27,8 % več kot leta 2015. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2015–2020 je 5 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)
 
Leto EUR CAGR
2016 17.222 5,7 %
2017 17.850 2,4 %
2018 23.632 10,7 %
2019 19.115 2,2 %
2020 19.565 4,2 %
 
 
Suzuki je vodilni igralec na indijskem trgu avtomobilske industrije in predstavlja 41,3 % delež obsega industrije. Hyundai Motor Company predstavlja nadaljnjih 18,9 % v industriji.

Tržni deleži po proizvajalcih v letu 2015 (v odstotkih)
 
Suzuki 41,3 %
Hyundai 18,9 %
Mahindra & Mahindra 6,9 %
Honda 6,2 %
Ostali 26,7 %
 

Indija predstavlja 4,5 % vrednosti azijsko-pacifiške proizvodnje avtomobilov.
 
Tržna segmentacija v regiji za leto 2014 (v odstotkih)
 
Kitajska 44,0 %
Japonska 28,5 %
Južna Koreja 13,9 %
Indija 4,5 %
Tajvan 1,1 %
Ostala pacifiška Azija 8,0 %


 Vir: Factiva, september 2016.


IKT - IT storitve

Računalništvo v oblaku postaja vse bolj pomemben segment, kjer se v prihodnjih letih obeta velika rast. Trg IT storitev v Indiji je v preteklih petih letih dosegal zelo visoke, celo dvomestne vrednosti rasti, prav takšna pa je tudi napoved za prihodnjih pet let. Indija je eden redkih IT trgov s svojimi lastnimi močnimi globalnimi podjetji, kot so na primer Infosys, Tata Consultancy Services in Wipro. Ta podjetja so odigrala pomembno vlogo pri razvoju posameznih mest, kot je na primer Bangalore, ki je postalo pravo tehnološko središče z veliko visoko usposobljenimi profili delavcev. Velik del IT storitev Indija tudi izvaža in po podatkih nacionalnega združenja indijske IT industrije NASSCOM je izvoz IT storitev v Indiji v letu 2015 dosegel vrednost 47,8 mlrd EUR (izvoz ni vključen v tej analizi).

Indijski trg IT storitev je v letu 2015 dosegel vrednost 11,5 mlrd EUR (CAGR je v obdobju 2011-2015 znašala 12,2 %). Za primerjavo, trg IT storitev Južne Koreje je v letu 2015 ustvaril 12,8 mlrd EUR (CAGR je v obdobju 2011-2015 znašala 4 %), kitajski trg pa 27 mlrd EUR (CAGR je v obdobju 2011-2015 znašala 8 %). 

V letu 2020 naj bi indijski trg IT storitev dosegel vrednost 17,5 mlrd EUR (napovedana CAGR je obdobje 2015-2020 je 9,4 %), trg Južne Koreje 15,2 mlrd EUR (napovedana CAGR za obdobje 2015-2020 je 4,3 %), kitajski trg pa 44,5 mlrd EUR (napovedana CAGR za obdobje 2015-2020 je 11,3 %).
 
Največji konkurenti na trgu so:

  • HCL Technologies Limited
  • Infosys Limited
  • Tata Consultancy Services Limited
  • Wipro Limited
 

Aplikacijske storitve so največji segment na trgu IT storitev v Indiji in predstavljajo 43,8 % celotne vrednosti trga. Infrastrukturne storitve predstavljajo drugi največji segment s 35 % tržnim deležem.
 
Tržni deleži glede na segmente za leto 2015 (v odstotkih)
 
Aplikacijske storitve 43,8 %
Infrastrukturne storitve 35,0 %
BPO storitve (business process outsourcing ) 21,1 %
 

Indija predstavlja 6,4 % azijsko-pacifiškega trga IT storitev. Največji tržni delež v regiji ima Japonska, 48,80 %.
 
Tržna segmentacija v regiji za leto 2015 (v odstotkih)
 
Japonska 48,8 %
Kitajska 15,0 %
Južna Koreja 7,1 %
Indija 6,4 %
Tajvan 0,8 %
Ostale azijsko-pacifiške države 21,8 %


 Vir: Factiva, september 2016.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje