Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine

 

Kršitev pravice intelektualne lastnine je podana, kadar nekdo uporablja predmet varstva pravice intelektualne lastnine brez soglasja imetnika te pravice, razen če zakonodaja dovoljuje takšno uporabo. 

 

Imetnik lahko pridobi informacije o možnih ukrepih v primeru kršitev pri naslednjih državnih organih:

 

Pravno pomoč lahko imetniku nudijo:

 

Veliko koristnih informacij o uveljavljanu pravic intelektualne lastnine lahko najdete tudi na spletni strani Evropskega opazovalnega urada za kršitve pravic intelektualne lastnine.

 

 

Videoposnetek:  Z zaščito intelektualne lastnine do večje konkurenčnosti, dr. Klemen Gošelj, Urad RS za intelektualno lastnino (you tube)