Belorusija

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Belorusiji

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

V letu 2014 je Belorusija izvozila za 26,9 mlrd EUR, uvozila pa za 28,8 mlrd EUR blaga. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 2 mlrd EUR. Največ so v letu 2014 izvažali mineralna goriva, gnojila, vozila, mlečne izdelke in jajca ter stroje. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2014 je bila Rusija, kamor so izvozili 41,8% celotnega izvoza. Ostali pomembni izvozni trgi so bili še Ukrajina, Velika Britanija, Nizozemska in Nemčija. Največ je Belorusija v letu 2014 uvažala mineralna goriva, stroje, vozila, električni in elektronsko opremo ter plastiko. Največ so v letu 2014 uvozili iz Rusije, 54 % celotnega uvoza. Sledijo Litva, Poljska, Nemčija in Ukrajina.
 


Belorusija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Mineralna goriva, olja

33,9

Mineralna goriva, olja

29,3

Gnojila

8,4

Stroji, jedrski reaktorji

11,6

Vozila

6,8

Vozila

6,3

Mlečni izdelki, jajca, med

6,5

Električna in elektron. oprema

5,2

Stroji, jedrski reaktorji

4,9

Plastika in plastični izdelki

4,5

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Rusija

41,8

Rusija

54,0

Ukrajina

11,2

Litva

8,1

Velika Britanija

8,1

Poljska

6,0

Nizozemska

4,7

Nemčija

6,0

Nemčija

4,5

Ukrajina

4,4

 


Vir: Factiva; ITC, september 2015.

 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Belorusiji so v letu 2013 znašale 12,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 19,1 %. Celotne izhodne TNI Belorusije so v letu 2013 znašale 0,5 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 48,9 %.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Belorusiji 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Belorusiji zabeležili skupno 221 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 8,1 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 36,8 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 31.803 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

Rusija

4.892

57

38

2.432,8

Nemčija

1.809

17

16

828,6

ZDA

1.552

13

12

364,6

Poljska

720

11

10

137,5

Velika Britanija

440

11

10

107,7

Avstrija

503

11

8

317,3

Kitajska

2.494

11

9

455,1

Češka

1.437

10

9

318,6

Litva

2.975

10

10

232,5

Finska

466

7

7

46,2

Druge države

14.349

63

61

2.838,4

Skupaj

31.803

221

189

8.130,2

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Orig. avtomobilski deli

3.494

7

774,6

Komunikacije

2.244

32

1.267,0

Finančne storitve

1.681

31

866,3

Hrana in tobak

1.585

14

202,2

Hoteli in turizem

1.190

6

223,4

Kemikalije

1.015

7

252,1

Transport

895

18

499,9

Progr. opr. in IT storitve

794

17

180,4

Kovine

534

10

160,4

Poslovne storitve

222

12

45,9

Drugi sektorji

18.149

67

3.658,0

Skupaj

31.803

221

8.130,2

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.

 

Poglejte si tudi:

Ustanavljanje družb

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo