Brazilija

Zunanja trgovina države Brazilije

 

Brazilija je v letu 2013 uvozila za 180,2 mlrd EUR, izvozila pa za 182,1 mlrd blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 2 mlrd EUR, še v letu 2012 pa 15 mlrd EUR. V letu 2013 je Brazilija največ izvažala rudnine, oljna semena, mineralna goriva, meso ter vozila. Vodilni izvozni trg v letu 2013 je bila Kitajska, kamor so izvozili 19 % od celotnega izvoza. Uvažali so največ mineralna goriva, stroje in opremo, električno in elektronsko opremo, vozila ter organske kemikalije. Največ so v letu 2013 uvozili iz Kitajske (15,6 % od celotnega uvoza), ZDA, Argentine, Nemčije in Nigerije.
 


Brazilija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 
 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Rude, žlindra in pepel 14,5 Mineralna goriva, olja 19,1
Oljna semena in plodovi 9,5 Stroji, jedrski reaktorji 14,9
Mineralna goriva, olja 9,3 Električna in elektron. oprema 11,8
Meso in užitni klavniški odpadki 6,1 Vozila 9,4
Vozila 5,8 Organske kemikalije 4,5

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Kitajska 19,0 Kitajska 15,6
ZDA 10,3 ZDA 15,1
Argentina 8,1 Argentina 6,9
Nizozemska 7,2 Nemčija 6,3
Japonska 3,3 Nigerija 4,0

 

Vir: Factiva; ITC, september 2014.