Danska

Mednarodno gospodarsko sodelovanje na Danskem

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

Danska ima zelo odprto gospodarstvo, kjer izvoz in uvoz predstavljata 55 % in 49 % BDP. EU ostaja najpomembnejša trgovinska partnerica z okoli dvotretjinskim deležem izvoza in skoraj tričetrtinskim deležem uvoza. V letu 2014 je Danska uvozila za 76,2 mlrd EUR, izvozila pa za 83,8 mlrd EUR blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 7,6 mlrd EUR. Največ so izvozili v Nemčijo (16,7 % od celotnega izvoza), na Švedsko, v Veliko Britanijo, Norveško in ZDA. Uvozili so največ iz Nemčije (20,5 %), Švedske, Nizozemske, Norveške in Kitajske.Danska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Stroji, jedrski reaktorji

13,7

Stroji, jedrski reaktorji

12,0

Farmacevtski izdelki

11,1

Električna in elektron. oprema

9,2

Električna in elektron. oprema

9,4

Mineralna goriva, olja

8,7

Mineralna goriva, olja

7,1

Vozila

6,9

Meso in užitni klavniški odpadki

4,1

Farmacevtski izdelki

4,7

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Nemčija

16,7

Nemčija

20,5

Švedska

11,5

Švedska

12,3

Velika Britanija

7,3

Nizozemska

7,5

Norveška

6,7

Kitajska

7,2

ZDA

4,6

Norveška

5,4

 

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.

 

 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij 

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Danskem so v letu 2012 znašale 116,5 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 2,2 %. Celotne izhodne TNI Danske so v letu 2012 znašale 188,1 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 6,1 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Danskem 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so na Danskem zabeležili skupno 751 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 12,9 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 17,2 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 33.337 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

ZDA

7.728

182

157

3.575,4

Nemčija

4.971

117

104

2.047,3

Velika Britanija

4.863

85

83

1.152,2

Švedska

2.554

68

58

944,3

Norveška

4.832

34

33

1.637,4

Nizozemska

1.088

32

31

765,9

Francija

810

24

23

532,3

Japonska

746

23

21

157,8

Kitajska

553

23

21

234,2

Finska

277

18

12

51,0

Druge države

4.915

145

135

1.813,0

Skupaj

33.337

751

676

12.910,9

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Nepremičnine

8.816

27

1.948,7

Progr. opr. in IT storitve

3.515

162

627,7

Komunikacije

2.927

49

2.217,4

Poslovne storitve

2.098

101

684,7

Motorji in turbine

1.965

20

804,4

Transport

1.939

43

1.010,2

Farmacija

1.625

29

747,4

Finančne storitve

1.102

56

1.067,9

Ind. stroj. opr. in orodja

953

47

190,8

Elektronske komponente

443

24

118,3

Drugi sektorji

7.954

193

3.493,4

Skupaj

33.337

751

12.910,9

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.

 

Poglejte si tudi:

Ustanavljanje družb

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo