Danska

Zunanja trgovina države Danske

 

Danska ima zelo odprto gospodarstvo, kjer izvoz in uvoz predstavljata 55 % in 49 % BDP. EU ostaja najpomembnejša trgovinska partnerica z okoli dvotretjinskim deležem izvoza in skoraj tričetrtinskim deležem uvoza. V letu 2013 je Danska uvozila za 76,1 mlrd EUR, izvozila pa za 82,6 mlrd EUR blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 6,5 mlrd EUR. Največ so izvozili v Nemčijo (16,8 % od celotnega izvoza), na Švedsko, v Veliko Britanijo, Norveško in ZDA. Uvozili so največ iz Nemčije (20,7 %), Švedske, Nizozemske, Norveške in Kitajske.Danska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 12,8 Stroji, jedrski reaktorji 12,3
Farmacevtski izdelki 10,6 Mineralna goriva, olja 10,4
Mineralna goriva, olja 9,5 Električna in elektron. oprema 9,4
Električna in elektron. oprema 8,6 Vozila 6,6
Meso in užitni klavniški odpadki 4,3 Farmacevtski izdelki 4,5

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Nemčija 16,8 Nemčija 20,7
Švedska 12,1 Švedska 12,9
Velika Britanija 8,6 Nizozemska 7,6
Norveška 6,5 Norveška 7,2
ZDA 6,1 Kitajska 6,6


Vir: Factiva; ITC, september 2014.