Estonija

Zunanja trgovina države Estonije

 

Estonija ima zelo odprto gospodarstvo. Estonija je v letu 2013 uvozila za 12,4 mlrd EUR, izvozila pa za 11,5 mlrd EUR blaga. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 1 mlrd EUR. Estonija največ izvaža električno in elektronsko opremo, mineralna goriva, stroje in opremo, les in lesne izdelke, stroje ter pohištvo. Vodilni izvozni trg v letu 2013 je bila Rusija, kamor so izvozili za 17,9 % celotnega izvoza. V letu 2013 so največ uvažali električno in elektronsko opremo, goriva, stroje in vozila. Največ so v letu 2013 uvozili iz Finske (10,1 % od celotnega uvoza), Nemčije, Rusije, Švedske in Kitajske.


Estonija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Električna in elektron. oprema 18,8 Električna in elektron. oprema 16,6
Mineralna goriva, olja 10,3 Mineralna goriva, olja 14,4
Les in izdelki iz lesa 7,7 Stroji, jedrski reaktorji 9,9
Stroji, jedrski reaktorji 7,7 Vozila 7,7
Pohištvo, svetila 6,0 Plastika in plastični izdelki 3,7

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Rusija 17,9 Finska 10,1
Švedska 15,0 Nemčija 9,9
Finska 14,3 Rusija 9,4
Latvija 9,2 Švedska 7,6
Litva 5,2 Kitajska 7,3


Vir: Factiva; ITC, september 2014.