Finska

Mednarodno gospodarsko sodelovanje na Finskem

 

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

Finska je v letu 2014 izvozila za 59,1 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 54,8 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je znašal 4,3 mlrd EUR. Za Finsko so najpomembnejši izvozni in uvozni trgi države EU. Največ je Finska v letu 2014 izvozila v Nemčijo (11,7 % od celotnega izvoza), sledijo Švedska, Rusija, ZDA in Nizozemska. Največ so izvozili strojne opreme, papirnih izdelkov, mineralnih goriv, električne in elektronske opreme ter železa in jekla. Uvažali so v letu 2014 največ iz Rusije (14,9 % od celotnega uvoza), sledijo Nemčija, Švedska, Kitajska in Nizozemska.Finska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi
 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Stroji, jedrski reaktorji

13,2

Mineralna goriva, olja

20,7

Papir in izdelki iz papirja

12,7

Stroji, jedrski reaktorji

10,9

Mineralna goriva, olja

10,8

Električna in elektron. oprema

8,4

Električna in elektron. oprema

8,7

Vozila

6,8

Železo in jeklo

6,7

Blago široke potrošnje

4,2

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Nemčija

11,7

Rusija

14,9

Švedska

11,0

Nemčija

13,2

Rusija

8,2

Švedska

11,3

ZDA

6,6

Kitajska

6,4

Nizozemska

5,9

Nizozemska

5,1

 

 

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.

 

 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij 

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Finskem so v letu 2012 znašale 75,1 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 6,6 %. Celotne izhodne TNI Finske so v letu 2012 znašale 117,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 5,4 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Finskem 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so na Finskem zabeležili skupno 654 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 15,4 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 23,6 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 30.493 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

Švedska

4.781

121

104

2.138,8

ZDA

4.274

101

89

2.400,2

Nemčija

2.730

60

53

2.024,9

Velika Britanija

1.781

48

47

1.061,4

Estonija

562

38

38

347,0

Danska

740

29

26

700,0

Norveška

2.039

26

25

608,9

Švica

1.247

26

22

484,2

Francija

608

23

20

625,0

Japonska

439

23

23

371,7

Druge države

11.292

159

149

4.674,4

Skupaj

30.493

654

596

15.436,5

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Nepremičnine

4.843

25

1.366,6

Transport

3.312

37

1.510,0

Kovine

2.611

26

1.798,2

Progr. opr. in IT storitve

2.393

114

1.614,1

Poslovne storitve

2.020

101

612,7

Finančne storitve

1.339

47

1.041,0

Komunikacije

1.252

31

1.227,0

Ind. stroj. opr. in orodja

945

40

161,1

Elektronske komponente

896

28

255,3

Kemikalije

625

23

584,9

Drugi sektorji

10.257

182

5.265,4

Skupaj

30.493

654

15.436,5

 

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.

 

 

Poglejte si tudi:

Ustanavljanje družb

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo