Francija

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Franciji

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

Francija je peti največji izvoznik blaga in storitev na svetu. V letu 2014 so izvozili za 437,4 mlrd EUR blaga, uvozili pa so ga za 473,8 mlrd EUR. Rezultat je 36,4 mlrd EUR trgovinskega primanjkljaja. Največ je Francija v letu 2014 izvažala v Nemčijo, Belgijo, Italijo, Španijo in Veliko Britanijo. Najpomembnejše blagovne skupine v izvozu so bile stroji in oprema, letela, vozila, električna in elektron. oprema ter farmacevtski izdelki. Francija je največ uvažala iz Nemčije, Kitajske, Belgije, Italije in ZDA. Največ so uvozili mineralnih goriv, strojne opreme, vozil, električne in elektronske opreme ter letal.
 


Francija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Stroji, jedrski reaktorji

11,7

Mineralna goriva, olja

14,6

Zračna in vesoljska plovila

10,2

Stroji, jedrski reaktorji

11,3

Vozila

8,4

Vozila

8,8

Električna in elektron. oprema

7,8

Električna in elektron. oprema

8,4

Farmacevtski izdelki

6,2

Zračna in vesoljska plovila

4,5

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Nemčija

16,6

Nemčija

17,1

Belgija

7,3

Kitajska

8,5

Italija

7,2

Belgija

8,0

Španija

7,1

Italija

7,3

Velika Britanija

7,1

ZDA

6,3

 

 
Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 
 
 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Franciji so v letu 2012 znašale 799,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 2,5 %. Celotne izhodne TNI Francije so v letu 2012 znašale 1.218,3 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 2,2 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Franciji 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Franciji zabeležili skupno 4.524 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 108,8 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 24,1 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 275.147 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

ZDA

75.349

1.260

996

26.187,0

Nemčija

31.812

669

512

13.552,3

Velika Britanija

31.061

508

403

12.816,1

Španija

20.473

222

180

9.600,4

Japonska

12.255

221

164

3.496,9

Švica

16.102

220

158

8.598,3

Nizozemska

19.476

175

133

7.640,8

Italija

7.376

152

137

3.323,4

Belgija

5.676

152

117

2.065,4

Kanada

7.020

124

102

2.914,6

Druge države

48.547

821

652

18.595,6

Skupaj

275.147

4.524

3.536

108.790,5

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Poslovne storitve

29.672

491

12.890,2

Progr. opr. in IT storitve

27.346

765

6.520,2

Finančne storitve

17.449

241

5.585,7

Transport

14.054

243

4.175,3

Ind. stroj. opr. in orodja

13.358

285

3.240,5

Komunikacije

10.791

238

5.871,1

Kovine

9.940

154

5.098,6

Hrana in tobak

8.297

162

3.496,1

Elektronske komponente

5.533

150

1.950,4

Kemikalije

4.505

177

2.777,4

Drugi sektorji

134.202

1.618

57.184,9

Skupaj

275.147

4.524

108.790,5

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.