Francija

Zunanja trgovina države Francije

 

Francija je peti največji izvoznik blaga in storitev na svetu. V letu 2013 so izvozili za 439 mlrd EUR blaga, uvozili pa so ga za 487,5 mlrd EUR. Rezultat je 48,5 mlrd EUR trgovinskega primanjkljaja. Največ je Francija v letu 2013 izvažala v Nemčijo, Belgijo, Italijo, Veliko Britanijo in Španijo. Najpomembnejše blagovne skupine v izvozu so bile stroji in oprema, letela, vozila, električna in elektron. oprema ter farmacevtski izdelki. Francija je največ uvažala iz Nemčije, Kitajske, Belgije, Italije in ZDA. Največ so uvozili mineralnih goriv, strojne opreme, vozil, električne in elektronske opreme ter letal.
 


Francija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 11,5 Mineralna goriva, olja 16,5
Zračna in vesoljska plovila 10,0 Stroji, jedrski reaktorji 11,1
Vozila 8,2 Vozila 8,8
Električna in elektron. oprema 7,9 Električna in elektron. oprema 8,3
Farmacevtski izdelki 6,5 Zračna in vesoljska plovila 4,4

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Nemčija 16,4 Nemčija 17,1
Belgija 7,7 Kitajska 8,1
Italija 7,1 Belgija 7,8
Velika Britanija 6,9 Italija 7,1
Španija 6,8 ZDA 6,5
 
Vir: Factiva; ITC, september 2014.