Grčija

Zunanja trgovina države Grčije

 

V letu 2013 je Grčija izvozila za 22,5 mlrd EUR, uvozila pa za 39,7 mlrd EUR blaga. Primanjkljaj pri blagovni menjavi je znašal 17,2 mlrd EUR, kar je 9,5 % BDP. Največ so izvažali mineralna goriva, izdelke iz aluminija, farmacevtske izdelke ter električno in elektronsko opremo. Vodilni izvozni trg je Turčija, kamor so v letu 2013 izvozili 11,7 % od celotnega izvoza. Sledijo Italija, Nemčija, Bolgarija in Ciper. Tudi v uvozu so v ospredju mineralna goriva, farmacevtski izdelki, električna in elektron. oprema ter strojna oprema. Največ je Grčija uvažala iz Rusije (14,4 % od celotnega uvoza), Nemčije, Iraka, Italije in Kitajske.
 


Grčija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Mineralna goriva, olja 39,9 Mineralna goriva, olja 37,3
Aluminij, izdelki iz aluminija 4,3 Farmacevtski izdelki 5,8
Farmacevtski izdelki 3,8 Električna in elektron. oprema 5,0
Električna in elektron. oprema 3,5 Stroji, jedrski reaktorji 4,7
Plastika in plastični izdelki 3,3 Plastika in plastični izdelki 3,1

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Turčija 11,7 Rusija 14,4
Italija 8,9 Nemčija 9,5
Nemčija 6,5 Irak 7,8
Bolgarija 5,1 Italija 7,7
Ciper 4,2 Kitajska 4,8
 
Vir: Factiva; ITC, september 2014.