Hrvaška

Mednarodno gospodarsko sodelovanje na Hrvaškem

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

Hrvaški primanjkljaj v blagovni menjavi je v l. 2014 znašal 6,3 mlrd EUR. V l. 2014 je Hrvaška izvozila za 9,7 mlrd EUR, uvozila pa za 16 mlrd EUR. Najpomembnejši trgovinski partnerici Hrvaške sta Italija in Nemčija. V Italijo so v letu 2014 izvozili za 13,9 % celotnega izvoza, iz Nemčije pa uvozili za 15,1 % celotnega uvoza. Poleg Italije so pomembni izvozni trgi za Hrvaško še BiH, Slovenija, Nemčija in Avstrija. V Slovenijo so Hrvati v letu 2014 izvozili za 11,3 % celotnega izvoza. Pri uvozu so poleg Nemčije pomembne še Italija, Slovenija, Avstrija in Madžarska. Iz Slovenije so v letu 2014 uvozili 10,8 % celotnega uvoza. Hrvaška največ uvaža mineralna goriva, stroje, električno in elektronsko opremo ter vozila. Med izvoznimi blagovnimi skupinami so najpomembnejša mineralna goriva, strojna, električna in elektronska oprema, les ter tekstil.
 


Hrvaška - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Mineralna goriva, olja

13,5

Mineralna goriva, olja

18,7

Stroji, jedrski reaktorji

9,8

Stroji, jedrski reaktorji

9,0

Električna in elektron. oprema

8,0

Električna in elektron. oprema

7,3

Les in izdelki iz lesa

6,1

Vozila

5,4

Tekstil, oblačila in tkanine

4,1

Plastika in plastični izdelki

4,4

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Italija

13,9

Nemčija

15,1

BiH

11,9

Italija

14,2

Slovenija

11,3

Slovenija

10,8

Nemčija

11,1

Avstrija

8,6

Avstrija

6,1

Madžarska

6,6

 

 
Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 
 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij 

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Hrvaškem so v letu 2012 znašale 24,5 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala -4,5 %. Celotne izhodne TNI Hrvaškae so v letu 2012 znašale 3,4 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 1,0 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Hrvaškem 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.

 


Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Hrvaškai zabeležili skupno 313 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 12,3 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 39,2 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 60.279 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

Avstrija

15.334

54

42

2.341,9

Nemčija

3.692

39

33

1.338,3

Slovenija

2.701

37

24

585,4

ZDA

6.060

36

35

1.736,6

Nizozemska

7.281

23

17

1.138,8

Italija

3.827

18

17

697,5

Francija

470

12

8

221,2

Velika Britanija

2.726

11

9

302,4

Luksemburg

3.959

10

7

531,5

Belgija

1.143

9

8

270,4

Druge države

13.086

64

56

3.107,0

Skupaj

60.279

313

256

12.271,0

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Nepremičnine

33.414

47

4.063,6

Hoteli in turizem

6.243

24

986,8

Transport

2.069

27

816,8

Obnovljivi viri energije

1.569

11

1.778,2

Hrana in tobak

1.381

12

381,8

Komunikacije

1.162

16

492,8

Finančne storitve

1.123

32

707,6

Progr. opr. in IT storitve

771

12

99,4

Ind. stroj. opr. in orodja

682

11

38,8

Poslovne storitve

324

13

53,9

Drugi sektorji

11.541

108

2.851,7

Skupaj

60.279

313

12.271,0

 

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.

 

 

Poglejte si tudi:

Ustanavljanje družb

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo