Italija

Zunanja trgovina države Italije

 

V letu 2013 je Italija izvozila za 377,2 mlrd EUR blaga, uvozila pa ga je za 341,1 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je v letu 2013 znašal 36,2 mlrd EUR. Presežek na tekočem računu je v letu 2013 znašal 15,6 mlrd EUR, kar predstavlja 1 % BDP. Največ je Italija v letu 2013 izvažala strojno opremo, vozila, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva ter farmacevtske izdelke. Glavni izvozni trg v letu 2013 je bila Nemčija, kamor so izvozili za 12,4 % celotnega izvoza. Sledijo Francija, ZDA, Švica in Velika Britanija. V letu 2013 je Italija največ uvažala nafto in plin, strojno, električno in elektronsko opremo, vozila, električno in elektronsko opremo ter farmacevtske izdelke. Največ so v letu 2013 uvozili iz Nemčije (14,7 % od celotnega uvoza), Francije, Kitajske, Nizozemske in Rusije.Italija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 20,1 Mineralna goriva, olja 20,0
Vozila 7,2 Stroji, jedrski reaktorji 8,4
Električna in elektron. oprema 5,6 Vozila 6,8
Mineralna goriva, olja 4,8 Električna in elektron. oprema 6,8
Farmacevtski izdelki 4,6 Farmacevtski izdelki 4,4

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Nemčija 12,4 Nemčija 14,7
Francija 10,8 Francija 8,4
ZDA 6,9 Kitajska 6,4
Švica 5,2 Nizozemska 5,7
Velika Britanija 5,0 Rusija 5,6
 
Vir: Factiva; ITC, september 2014.