Japonska

Zunanja trgovina države Japonske

 

Japonska je imela v letu 2013 67,4 mlrd EUR primanjkljaja v blagovni menjavi. Izvozili so za 522,4 mlrd EUR, uvozili pa za 589,8 mlrd EUR blaga. V letu 2013 so zabeležili presežek na tekočem računu v višini 25,8 mlrd EUR, kar predstavlja 0,7 % BDP. Japonska največ izvaža vozila, stroje, električno, elektronsko, optično in medicinsko opremo ter železo in jeklo. Vodilni izvozni trg so bile v letu 2013 ZDA, kamor so izvozili 18,8 % celotnega izvoza. Japonska največ uvaža mineralna goriva, električno in elektronsko opremo, stroje, rudnine ter optično, tehnično in medicinsko opremo. Najpomembnejša partnerica pri uvozu je Kitajska, iz katere so v letu 2013 uvozili za 21,7 % celotnega uvoza. Druge pomembnejše države, iz katerih je Japonska uvažala v letu 2013 so še ZDA, Avstralija, Savdska Arabija in ZAE.


Japonska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Vozila 20,8 Mineralna goriva, olja 33,8
Stroji, jedrski reaktorji 18,9 Električna in elektron. oprema 11,6
Električna in elektron. oprema 15,1 Stroji, jedrski reaktorji 7,5
Optična, tehn. in medic. oprema 5,6 Rude, žlindra in pepel 3,9
Železo in jeklo 4,9 Optična, tehn. in medic. oprema 3,0

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
ZDA 18,8 Kitajska 21,7
Kitajska 18,1 ZDA 8,6
Južna Koreja 7,9 Avstralija 6,1
Tajvan 5,8 Savdska Arabija 6,0
Hong Kong 5,2 ZAE 5,1

 

Vir: Factiva; ITC, september 2014.