Republika Južna Afrika

Zunanja trgovina države Južnoafriške republike

 

Južna Afrika ima relativno odprto gospodarstvo, zunanja trgovina predstavlja okoli 65 % BDP. EU, ZDA in Japonska so največji trgovinskimi partnerji. V zadnjih desetih letih se je zelo povečala trgovina z Afriko.

Primanjkljaj na tekočem računu je za leto 2013 znašal 15,3 mlrd EUR, kar je 5,8 % BDP. Izvoz blaga v letu 2013 je znašal 71,5 mlrd EUR, uvoz pa 77,3 mlrd EUR. Rezultat je 5,8 mlrd EUR primanjkljaja v blagovni menjavi. Največ je Južna Afrika v letu 2013 izvažala drage kamne in kovine, rudnine, mineralna goriva, vozila ter stroje. Vodilni izvozni trg v letu 2013 je bila Kitajska, kamor so izvozili 12,7 % celotnega izvoza. Sledijo ZDA, Japonska, Bocvana in Namibija. Uvažali so največ mineralna goriva, strojno, električno in elektronsko opremo ter vozila. Največ so v letu 2013 uvozili iz Kitajske (15,5 % od celotnega uvoza), Nemčije, Savdske Arabije, ZDA in Indije

.JAR - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Biseri, dragi kamni, kovine 18,4 Mineralna goriva, olja 21,5
Rude, žlindra in pepel 14,4 Stroji, jedrski reaktorji 14,4
Mineralna goriva, olja 10,8 Električna in elektron. oprema 10,2
Vozila 8,7 Vozila 8,9
Stroji, jedrski reaktorji 7,0 Blago široke potrošnje 6,0

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Kitajska 12,7 Kitajska 15,5
ZDA 7,2 Nemčija 10,3
Japonska 5,8 Savdska Arabija 7,8
Bocvana 4,8 ZDA 6,3
Namibija 4,5 Indija 5,2
 
Vir: Factiva; ITC, september 2014.