Kazahstan

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Kazahstanu

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

V letu 2014 je Kazahstan uvozil za 32,6 mlrd EUR, izvozil pa za 59,5 mlrd EUR blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 26,8 mlrd EUR. Rusija je še vedno najpomembnejši uvozni trg kot tudi pomemben izvozni trg. Trgovinski odnosi z Rusijo so se utrdili z vzpostavitvijo carinske unije v letu 2010. Večino kazahstanskega izvoza na zahod predstavljajo surovine, predvsem nafta in kovine. 

V strukturi izvoza prevladujejo mineralna goriva, železo in jeklo, dragi kamni in rude. V strukturi uvoza pa prevladujejo stroji in oprema, vozila, električna in elektronska oprema ter izdelki iz železa in jekla. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2014 je bila Italija, kamor so izvozili 20,5 % celotnega izvoza. Sledijo Kitajska, Nizozemska, Rusija in Francija. Najpomembnejši uvozni trg v letu 2014 je bila Rusija, od koder so uvozili 33,3 % od celotnega uvoza. Sledijo Kitajska, Nemčija, ZDA in Ukrajina.

.


Kazahstan - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi
 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Mineralna goriva, olja

77,6

Stroji, jedrski reaktorji

16,5

Železo in jeklo

3,9

Vozila

10,7

Biseri, dragi kamni, kovine

3,4

Električna in elektron. oprema

9,6

Rude, žlindra in pepel

3,3

Izdelki iz železa in jekla

6,0

Baker, izdelki iz bakra

2,3

Mineralna goriva, olja

5,6

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Italija

20,5

Rusija

33,3

Kitajska

12,5

Kitajska

17,9

Nizozemska

11,2

Nemčija

5,6

Rusija

6,6

ZDA

4,9

Francija

6,0

Ukrajina

2,9

 

 
Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 
 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij 

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Kazahstanu so v letu 2012 znašale 82,9 mlrd EUR, celotne izhodne TNI Kazahstana pa so v letu 2012 znašale 16,3 mlrd EUR.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Kazahstanu 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.

 

 

Struktura tujih neposrednih investicij
 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Kazahstanu zabeležili skupno 420 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 48,4 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 115,3 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 92.004 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

Rusija

21.125

73

50

9.637,9

ZDA

8.793

64

51

5.068,7

Velika Britanija

12.103

36

30

7.008,0

Nemčija

4.136

23

22

1.167,3

Francija

5.407

22

19

1.699,5

Južna Koreja

2.922

17

13

1.053,4

Kitajska

5.520

16

13

3.022,9

Nizozemska

1.508

11

10

416,9

Velika Britanija

486

11

10

165,3

Japonska

2.215

11

11

789,1

Druge države

27.789

136

112

18.381,0

Skupaj

92.004

420

341

48.409,9

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Kovine

15.785

46

11.826,7

Orig. avtomobilski deli

11.907

17

1.439,6

Premog, nafta, plin

7.963

41

11.534,8

Transport

6.676

26

2.225,5

Finančne storitve

4.329

55

1.710,7

Komunikacije

3.797

23

566,3

Kemikalije

2.743

15

1.544,6

Ind. stroj. opr. in orodja

2.405

31

283,9

Progr. opr. in IT storitve

1.784

19

118,0

Poslovne storitve

246

37

258,8

Drugi sektorji

34.369

110

16.901,0

Skupaj

92.004

420

48.409,9

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.