Kazahstan

Zunanja trgovina države Kazahstana

 

V letu 2013 je Kazahstan uvozil za 37,4 mlrd EUR, izvozil pa za 62,7 mlrd EUR blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 25,3 mlrd EUR. Rusija je še vedno najpomembnejši uvozni trg kot tudi pomemben izvozni trg. To je delno posledica težav pri povečevanju dodane vrednosti, zaradi česar Kazahstan ne more konkurirati s končnimi izdelki na zahodnih trgih. Zato večino kazahstanskega izvoza na zahod predstavljajo surovine, predvsem nafta in kovine. 

V strukturi izvoza prevladujejo mineralna goriva, železo in jeklo, kemikalije ter rude. V strukturi uvoza pa prevladujejo stroji in oprema, mineralna goriva, vozila, kovinski izdelki ter električna in elektronska oprema. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2013 je bila Italija, kamor so izvozili 18,4 % celotnega izvoza. Sledijo Kitajska, Nizozemska, Rusija in Francija. Najpomembnejši uvozni trg v letu 2013 je bila Rusija, od koder so uvozili 36,2 % od celotnega uvoza. Sledijo Kitajska, Nemčija, ZDA in Ukrajina

.


Kazahstan - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Mineralna goriva, olja 75,8 Stroji, jedrski reaktorji 14,9
Železo in jeklo 3,9 Mineralna goriva, olja 11,1
Kemikalije, izotopi 3,8 Vozila 9,1
Baker, izdelki iz bakra 3,5 Izdelki iz železa in jekla 8,7
Rude, žlindra in pepel 3,3 Električna in elektron. oprema 8,0

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Italija 18,4 Rusija 36,2
Kitajska 17,4 Kitajska 16,8
Nizozemska 11,8 Nemčija 5,7
Rusija 7,0 ZDA 4,9
Francija 6,4 Ukrajina 4,6
 
Vir: Factiva; ITC, september 2014