Kosovo

Mednarodno gospodarsko sodelovanje na Kosovu

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

Kosovo je v letu 2014 izvozilo za 0,3 mlrd EUR blaga, uvozilo pa ga je za 2,4 mlrd EUR. To ima za rezultat primanjkljaj v blagovni menjavi v višini 2,1 mlrd EUR. Primanjkljaj na tekočem računu je v letu 2014 znašal 0,4 mlrd EUR, kar predstavlja 8 % BDP.

 

Največ je Kosovo v letu 2014 izvažalo v Italijo (15,3 %), Albanijo, Kitajsko, Makedonijo in Indijo. Najpomembnejše blagovne skupine v izvozu v letu 2013 so bile železo in jeklo, rude, izdelki iz železa in jekla, pijače ter surove kože in usnje. Kosovo je v letu 2014 največ uvažalo iz Srbije (14,5 %), Nemčije, Turčije, Kitajske in Italije. Največ so uvozili mineralnih goriv, strojev in opreme, vozil, električne in elektronske opreme ter plastičnih izdelkov.Kosovo - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)

(*) IMF napoved.

 


Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2013

% od celote

Železo in jeklo

38,2

Mineralna goriva, olja

15,8

Rude, žlindra in pepel

13,0

Stroji, jedrski reaktorji

7,9

Izdelki iz železa in jekla

6,6

Vozila

6,5

Pijače, kis

4,3

Električna in elektron. oprema

5,8

Surove kože in usnje

4,2

Plastika in plastični izdelki

3,6

 
 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Italija

15,3

Srbija

14,5

Albanija

13,6

Nemčija

10,8

Kitajska

13,0

Turčija

9,4

Makedonija

11,1

Kitajska

8,1

Indija

8,5

Italija

8,0

 
Vir: ASK; Factiva; ITC, september 2015.
 
 

Tuje neposredne investicije

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so na Kosovem zabeležili skupno 37 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 1,9 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 51,2 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 7.834 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

Slovenija

312

6

5

211,7

Avstrija

1.243

5

5

878,3

ZDA

711

4

4

61,2

Nemčija

292

4

4

36,7

Hrvaška

3.183

3

3

424,6

Bolgarija

666

3

2

52,4

Velika Britanija

467

3

3

64,4

Kanada

200

2

2

34,1

Turčija

222

2

2

31,0

Savdska Arabija

49

1

1

29,4

Druge države

489

4

4

71,3

Skupaj

7.834

37

35

1.895,0

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Nepremičnine

3.848

3

495,9

Kovine

1.016

4

107,3

Avtomobilski deli

720

3

47,5

Hrana in tobak

316

2

703,8

Finančne storitve

301

5

101,5

Progr. opr. in IT storitve

224

2

9,7

Komunikacije

196

3

146,4

Poslovne storitve

100

3

6,5

Skladiščenje

62

2

54,4

Gradbeništvo

60

2

13,0

Drugi sektorji

991

8

209,0

Skupaj

7.834

37

1.895,0

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.

 

 

Poglejte si tudi:

Ustanavljanje družb

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo