Kosovo

Zunanja trgovina države Kosovo

 

Kosovo je v letu 2013 izvozilo za 0,3 mlrd EUR blaga, uvozilo pa ga je za 2,3 mlrd EUR. To ima za rezultat primanjkljaj v blagovni menjavi v višini 2 mlrd EUR. Primanjkljaj na tekočem računu je v letu 2013 znašal 0,4 mlrd EUR, kar predstavlja 6,8 % BDP.

 

Največ je Kosovo v letu 2011 izvažalo v Italijo (26,3 %), Albanijo, Makedonijo, Kitajsko in Nemčijo. Najpomembnejše blagovne skupine v izvozu so bile kovine in kovinski izdelki, mineralni izdelki, stroji in oprema ter živilski izdelki. Kosovo je največ uvažalo iz Makedonije (14,7 %), Nemčije, Srbije, Turčije in Kitajske. Največ so uvozili mineralnih izdelkov, prehranskih izdelkov, strojev in opreme, kovinskih ter kemičnih izdelkov.


Kosovo - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)

(*) IMF napoved.
 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2011  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2011  % od celote
Kovine in kovinski izdelki 60,5 Mineralni izdelki 21,6
Mineralni izdelki 12,7 Živila, pijače, tobak 12,2
Stroji, aparati, elekt. mat. 4,8 Stroji, aparati, elekt. mat. 11,0
Živila, pijače, tobak 4,1 Kovine in kovinski izdelki 9,2
Zelenjavni izdelki 4,0 Kemični izdelki 7,3

 

Vodilni izvozni trgi 2011 % od celote Vodilni uvozni trgi 2011 % od celote
Italija 26,3 Makedonija 14,7
Albanija 10,8 Nemčija 11,8
Makedonija 9,7 Srbija 10,2
Kitajska 8,9 Turčija 7,4
Nemčija 7,6 Kitajska 6,8
 
Vir: ASK; Factiva; ITC, september 2014.