Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Libiji

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

V letu 2014 je uvoz blaga znašal 15,4 mlrd EUR, izvoz pa 12,8 mlrd EUR. Primankljaj v blagovni menjavi je znašal 2,6 mlrd EUR. Libija največ izvaža nafto, ki predstavlja 96,6 % celotnega izvoza. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2010 je bila Italija, komor so izvozili 42,3 % od celotnega izvoza. Drugi pomembnejši izvozni trgi so še Francija, Kitajska, Španija in Grčija. Pri uvozu je najpomembnejši trgovinski partner Turčija. V letu 2010 so iz Turčije uvozili 10,6 % od celotnega uvoza. Sledijo Kitajska, Italija, Južna Koreja in Nemčija.Libija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi
 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Mineralna goriva, olja

96,6

Mineralna goriva, olja

13,5

Železo in jeklo

0,7

Stroji, jedrski reaktorji

10,9

Biseri, dragi kamni, kovine

0,5

Električna in elektron. oprema

8,5

Organske kemikalije

0,4

Vozila

8,0

Kemikalije, izotopi

0,3

Žita

4,7

 

Vodilni izvozni trgi 2010

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2010

% od celote

Italija

42,3

Turčija

10,6

Francija

15,5

Kitajska

9,8

Kitajska

9,4

Italija

9,4

Španija

9,2

Južna Koreja

9,2

Grčija

4,5

Nemčija

6,8

 


 
Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 
 
 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij 

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Libiji so v letu 2013 znašale 13,9 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 4,2 %. Celotne izhodne TNI Libije so v letu 2013 znašale 14,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 5,4 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Libiji 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.

 

 

Struktura tujih neposrednih investicij
 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Libiji zabeležili skupno 152 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 32,7 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 214,9 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 31.491 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

Velika Britanija

1.730

15

14

1.296,0

Tunizija

824

11

10

254,7

Italija

2.117

10

9

675,9

ZAE

1.745

10

9

697,2

ZDA

1.135

9

9

819,6

Egipt

1.068

8

8

334,5

Rusija

1.081

7

7

545,6

Norveška

699

6

6

660,9

Singapur

2.045

6

3

567,8

Nizozemska

3.527

5

4

1.409,2

Druge države

18.852

65

59

26.753,8

Skupaj

31.491

152

139

32.653,1

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Nepremičnine

14.606

13

19.607,3

Premog, nafta, plin

5.584

37

8.889,1

Gradbeništvo

2.210

4

988,0

Hoteli in turizem

1.815

8

852,8

Kovine

1.675

7

528,9

Ind. stroj. opr. in orodja

1.264

6

135,9

Finančne storitve

1.153

23

386,0

Poslovne storitve

427

25

347,8

Transport

149

7

108,4

Progr. opr. in IT storitve

97

4

27,3

Drugi sektorji

2.511

18

781,6

Skupaj

31.491

152

32.653,1

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.

 

Poglejte si tudi:

Ustanavljanje družb

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo