Zunanja trgovina države Libije

 

Libija običajno izkazuje trgovinski presežek, ki se je v zadnjih letih povečeval (z izjemo leta 2011 in 2013) predvsem zaradi višanja cen nafte in posledično večjega izvoznega prihodka. V letu 2013 je uvoz blaga znašal 20,1 mlrd EUR, izvoz pa 26,2 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je znašal 6,1 mlrd EUR. Libija največ izvaža nafto, ki predstavlja 98,5 % celotnega izvoza. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2010 je bila Italija, komor so izvozili 42,3 % od celotnega izvoza. Drugi pomembnejši izvozni trgi so še Francija, Kitajska, Španija in Grčija. Pri uvozu je najpomembnejši trgovinski partner Turčija. V letu 2010 so iz Turčije uvozili 10,6 % od celotnega uvoza. Sledijo Kitajska, Italija, Južna Koreja in Nemčija.Libija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Mineralna goriva, olja 98,5 Mineralna goriva, olja 12,6
Gnojila 0,3 Stroji, jedrski reaktorji 11,7
Organske kemikalije 0,3 Vozila 9,1
Železo in jeklo 0,3 Električna in elektron. oprema 7,4
Kemikalije, izotopi 0,1 Žita 4,3

 

Vodilni izvozni trgi 2010 % od celote Vodilni uvozni trgi 2010 % od celote
Italija 42,3 Turčija 10,6
Francija 15,5 Kitajska 9,8
Kitajska 9,4 Italija 9,4
Španija 9,2 Južna Koreja 9,2
Grčija 4,5 Nemčija 6,8
 
Vir: Factiva; ITC, september 2014.