Litva

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Litvi

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

V letu 2014 je izvoz blaga znašal 25 mlrd EUR, uvoz pa 26,3 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 1,3 mlrd EUR. Primanjkljaj na tekočem računu je v letu 2014 znašal 40 mio EUR oz. 0,1 % BDP. Litva je v letu 2014 največ izvažala mineralna goriva, stroje, električno in elektronsko opremo, pohištvo ter plastiko. Največji izvozni trg je bila Rusija, kamor so v letu 2014 izvozili za 20,9 % od celotnega izvoza. Sledijo Latvija, Poljska, Nemčija in Belorusija. Uvažali so največ mineralna goriva, stroje,električno in elektronsko opremo, vozila ter plastiko. Rusija je bila tudi najpomembnejši uvozni trg v letu 2014, saj so iz nje uvozili za 21,6 % celotnega uvoza. Ostali vidnejši uvozni trgi so bili v letu 2014 še Nemčija, Poljska, Latvija in Italija.


Litva - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Mineralna goriva, olja

17,6

Mineralna goriva, olja

24,4

Stroji, jedrski reaktorji

8,6

Stroji, jedrski reaktorji

9,8

Električna in elektron. oprema

6,7

Električna in elektron. oprema

7,1

Pohištvo, svetila

6,4

Vozila

6,5

Plastika in plastični izdelki

5,8

Plastika in plastični izdelki

4,2

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Rusija

20,9

Rusija

21,6

Latvija

9,2

Nemčija

10,9

Poljska

8,3

Poljska

9,4

Nemčija

7,3

Latvija

6,9

Belorusija

4,7

Italija

4,9

 

 
Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 
 
 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij 

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Litvi o v letu 2012 znašale 12,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 9,7 %. Celotne izhodne TNI Litve so v letu 2012 znašale 2,0 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 11,1 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Litvi 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Litvi zabeležili skupno 473 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 15,8 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 33,4 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 49.263 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

ZDA

5.408

60

48

856,7

Švedska

3.138

50

37

884,4

Nemčija

6.855

43

39

892,3

Norveška

3.872

40

26

567,7

Rusija

4.523

34

21

1.425,6

Finska

3.068

33

29

941,5

Estonija

4.612

28

24

873,2

Danska

2.931

25

18

348,5

Velika Britanija

2.865

24

18

473,5

Latvija

979

20

18

328,1

Druge države

11.012

116

105

8.207,4

Skupaj

49.263

473

383

15.799,0

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Finančne storitve

5.110

68

1.592,9

Progr. opr. in IT storitve

3.144

59

592,8

Izdelki široke potrošnje

2.860

18

135,0

Poslovne storitve

2.411

33

224,1

Transport

1.963

34

900,1

Hrana in tobak

1.674

18

253,3

Kemikalije

1.208

16

216,3

Komunikacije

1.163

17

615,3

Kovine

994

20

149,2

Ind. stroj. opr. in orodja

887

26

82,2

Drugi sektorji

27.849

164

11.037,8

Skupaj

49.263

473

15.799,0

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.