Madžarska

Mednarodno gospodarsko sodelovanje na Madžarskem

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

V letu 2014 je Madžarska izvozila za 75,2 mlrd EUR, uvozila pa za 72,5 mlrd EUR blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 2,7 mlrd EUR. Približno 80 % madžarskega izvoza je danes usmerjenega na trge EU. Najpomembnejši izvozni trg za Madžarsko je Nemčija, kamor so v letu 2014 izvozili 27,4 % od celotnega izvoza. Sledijo Avstrija, Romunija, Slovaška in Italija. Največ so izvažali električno, elektronsko in strojno opremo, vozila in farmacevtske izdelke. Tudi pri uvozu je vodilni trg Nemčija, od koder so v letu 2014 uvozili 25,2 % od celotnega uvoza. Sledijo Avstrija, Rusija, Slovaška in Poljska. Največ so uvažali električno, elektronsko in strojno opremo, mineralna goriva in vozila.


Madžarska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi
 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Električna in elektron. oprema

19,8

Električna in elektron. oprema

19,8

Stroji, jedrski reaktorji

18,7

Stroji, jedrski reaktorji

16,5

Vozila

15,8

Mineralna goriva, olja

12,1

Farmacevtski izdelki

4,6

Vozila

9,5

Optična, tehn. in medic. oprema

3,9

Plastika in plastični izdelki

4,4

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Nemčija

27,4

Nemčija

25,2

Avstrija

5,5

Avstrija

7,3

Romunija

5,4

Rusija

7,1

Slovaška

4,9

Slovaška

5,5

Italija

4,6

Poljska

5,2

 

 
Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 
 
 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij 

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Madžarskem so v letu 2012 znašale 79,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 6,5 %. Celotne izhodne TNI Madžarske so v letu 2012 znašale 26,4 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 29,4 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Madžarskem 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so na Madžarskem zabeležili skupno 1.685 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 60,2 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 35,7 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 325.222 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

Nemčija

65.467

374

260

12.860,7

ZDA

47.919

277

196

8.098,6

Avstrija

33.959

208

134

6.083,6

Velika Britanija

16.714

88

65

3.208,6

Francija

14.793

83

59

2.476,7

Japonska

16.240

68

51

3.410,5

Švica

6.182

60

45

2.875,7

Švedska

7.633

46

31

1.360,5

Nizozemska

11.068

46

39

2.287,7

Italija

4.116

39

35

570,6

Druge države

101.131

396

286

16.929,4

Skupaj

325.222

1.685

1.193

60.162,5

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Nepremičnine

65.255

109

8.951,5

Avtomobilski deli

32.604

185

4.697,8

Komunikacije

28.360

99

3.139,7

Elektronske komponente

16.847

78

1.649,6

Finančne storitve

14.561

106

3.261,2

Ind. stroj. opr. in orodja

14.339

110

778,5

Progr. opr. in IT storitve

9.787

91

2.997,2

Kovine

8.415

66

1.943,2

Hrana in tobak

8.100

74

951,8

Poslovne storitve

5.349

75

343,1

Drugi sektorji

121.605

692

31.449,0

Skupaj

325.222

1.685

60.162,5

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.

 

Poglejte si tudi: