Nemčija

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Nemčiji

Zunanja trgovina

Gibanje izvoza in uvoza

 

Nemčija je tretji največji izvoznik na svetu, takoj za Kitajsko in ZDA. Nemčija je v letu 2014 izvozila za 1.122 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 893,2 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je znašal 228,7 mlrd EUR. V letu 2014 je Nemčija največ izvažala vozila, stroje, električno in elektronsko opremo, farmacevtske izdelke ter plastiko. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2014 je bila Francija, kamor so izvozili 9 % od celotnega izvoza. Sledijo ZDA, Velika Britanija, Kitajska in Nizozemska. Nemčija je v letu 2014 največ uvozila mineralnih goriv, strojne, električne in elektronske opreme, vozil ter farmacevtskih izdelkov. Največ je v letu 2014 uvozila iz Nizozemske (9,6 % od celotnega uvoza), Kitajske, Francije, ZDA in Italije.


Nemčija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012- 2017 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Vozila

17,7

Mineralna goriva, olja

13,1

Stroji, jedrski reaktorji

17,4

Stroji, jedrski reaktorji

12,3

Električna in elektron. oprema

9,8

Električna in elektron. oprema

11,0

Farmacevtski izdelki

5,3

Vozila

8,8

Plastika in plastični izdelki

4,7

Farmacevtski izdelki

4,1

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Francija

9,0

Nizozemska

9,6

ZDA

8,5

Kitajska

8,8

Velika Britanija

7,4

Francija

7,3

Kitajska

6,6

ZDA

5,5

Nizozemska

6,4

Italija

5,3

 

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 
 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Nemčiji so v letu 2012 znašale 779,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 5,4 %. Celotne izhodne TNI Nemčije so v letu 2012 znašale 1.195,8 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 16,0 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Nemčiji 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Nemčiji zabeležili skupno 6.497 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 146,9 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 22,6 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 303.171 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

ZDA

82.338

1.643

1.304

35.840,2

Velika Britanija

20.777

590

486

6.657,2

Švica

20.152

584

510

10.388,6

Francija

19.178

410

317

9.267,2

Kitajska

8.798

407

372

2.320,1

Japonska

13.008

345

294

4.671,5

Nizozemska

21.399

316

232

8.692,3

Avstrija

12.948

216

169

6.683,0

Španija

5.184

163

139

4.596,0

Švedska

7.365

144

112

7.948,0

Druge države

92.024

1.679

1.415

49.793,3

Skupaj

303.171

6.497

5.336

146.857,5

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Progr. opr. in IT storitve

27.470

1.059

4.576,6

Transport

25.656

324

18.088,4

Ind. stroj. opr. in orodja

16.956

585

3.985,9

Komunikacije

13.612

306

4.663,3

Poslovne storitve

12.811

751

925,2

Avtomobilski deli

12.206

201

3.421,9

Elektronske komponente

9.905

344

3.759,6

Kovine

8.155

193

3.453,0

Finančne storitve

7.753

349

3.863,5

Kemikalije

6.563

242

4.442,9

Drugi sektorji

162.084

2.143

95.677,6

Skupaj

303.171

6.497

146.857,5

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.