Nizozemska

Zunanja trgovina države Nizozemske

 

V letu 2013 je Nizozemska izvozila za 417,7 mlrd EUR blaga, uvozila pa ga je za 367,7 mlrd EUR. To je privedlo do presežka v blagovni menjavi v višini 50,1 mlrd EUR in presežka na tekočem računu v višini 65,5 mlrd EUR, kar predstavlja 10,2 % BDP. Največ so v letu 2013 izvažali mineralna goriva, stroje, električno in elektronsko opremo in organske kemikalije. Glavni izvozni trg v letu 2013 je bila Nemčija, kamor so izvozili 22,6 % celotnega izvoza. Sledijo Belgija, Francija, Velika Britanija in Italija. Uvažali so največ mineralna goriva, strojno, električno in elektronsko opremo, vozila ter kemikalije. Največ so v letu 2013 uvozili iz Nemčije (14,2 % od celotnega uvoza), Kitajske, Belgije, ZDA in Rusije.
 


Nizozemska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Mineralna goriva, olja 19,3 Mineralna goriva, olja 24,9
Stroji, jedrski reaktorji 13,8 Stroji, jedrski reaktorji 12,5
Električna in elektron. oprema 10,8 Električna in elektron. oprema 11,1
Organske kemikalije 4,1 Vozila 4,4
Plastika in plastični izdelki 4,0 Organske kemikalije 3,7

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Nemčija 22,6 Nemčija 14,2
Belgija 12,3 Kitajska 11,9
Francija 8,0 Belgija 8,3
Velika Britanija 7,9 ZDA 6,3
Italija 3,8 Rusija 6,1
 
Vir: Factiva; ITC, september 2014.