Rusija

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Rusiji

Zunanja trgovina

Gibanje izvoza in uvoza

 

Predvsem zaradi visokih cen nafte na svetovnih trgih so se po letu 2000 prihodki od izvoza močno povečevali. Povečal se je tudi uvoz kot posledica povečanja realnih prihodkov in realne vrednosti rublja. V letu 2014 je Rusija uvozila za 231,6 mlrd EUR, izvozila pa za 374,3 mlrd EUR blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 142,7 mlrd EUR. V strukturi izvoza prevladuje gorivo in surovine, v strukturi uvoza pa strojna, električna in elektronska oprema vozila ter farmacevtski izdelki. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2014 je bila Nizozemska, kamor so izvozili 13,8 % celotnega izvoza. Sledijo Kitajska, Nemčija, Italija in Turčija. Najpomembnejši uvozni trg v letu 2014 je bila Kitajska, od koder so uvozili 17,8 % od celotnega uvoza. Sledijo Nemčija, ZDA, Italija in Belorusija.


Rusija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Mineralna goriva, olja

58,6

Stroji, jedrski reaktorji

18,2

Blago široke potrošnje

13,7

Električna in elektron. oprema

11,8

Železo in jeklo

4,1

Vozila

11,0

Biseri, dragi kamni, kovine

2,4

Farmacevtski izdelki

4,5

Stroji, jedrski reaktorji

1,8

Plastika in plastični izdelki

3,9

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Nizozemska

13,8

Kitajska

17,8

Kitajska

7,6

Nemčija

11,5

Nemčija

7,5

ZDA

6,5

Italija

7,3

Italija

4,5

Turčija

5,0

Belorusija

4,1

 

 
Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 
 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Rusiji so v letu 2010 znašale 87,4 mlrd EUR. Celotne izhodne TNI Rusije so v letu 2013 znašale 376,8 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 11,0 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Rusiji 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Rusiji zabeležili skupno 3.980 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 250,7 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 63,0 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 1.011.806 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

ZDA

126.159

660

424

30.347,0

Nemčija

128.438

542

339

35.020,1

Velika Britanija

54.184

271

181

15.067,7

Francija

53.710

250

133

14.298,2

Japonska

56.075

208

148

12.784,1

Finska

66.375

189

109

15.582,0

Švedska

58.750

147

81

9.284,6

Nizozemska

17.702

136

73

5.362,7

Avstrija

33.215

131

78

7.093,7

Italija

46.378

130

106

10.751,4

Druge države

370.820

1.316

916

95.110,3

Skupaj

1.011.806

3.980

2.578

250.701,7

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Nepremičnine

255.392

243

35.942,3

Orig. avtomobilski deli

191.326

191

30.151,9

Hrana in tobak

47.861

245

11.564,7

Kovine

37.897

159

15.020,0

Ind. stroj. opr. in orodja

34.594

256

10.186,1

Transport

26.582

205

11.757,9

Komunikacije

17.554

195

3.550,5

Finančne storitve

12.771

404

11.443,0

Progr. opr. in IT storitve

7.954

201

3.015,0

Poslovne storitve

3.036

208

1.191,7

Drugi sektorji

376.839

1.673

116.878,9

Skupaj

1.011.806

3.980

250.701,7

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.

 
 
Poglejte si tudi: