Rusija

Zunanja trgovina države Rusije

 

Predvsem zaradi visokih cen nafte na svetovnih trgih so se po letu 2000 prihodki od izvoza močno povečevali. Povečal se je tudi uvoz kot posledica povečanja realnih prihodkov in realne vrednosti rublja. V letu 2013 je Rusija uvozila za 257,9 mlrd EUR, izvozila pa za 393,5 mlrd EUR blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 135,6 mlrd EUR. V strukturi izvoza prevladuje gorivo in surovine, v strukturi uvoza pa stroji, vozila ter električna in elektronska oprema. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2013 je bila Nizozemska, kamor so izvozili 13,3 % celotnega izvoza. Sledijo Italija, Nemčija, Kitajska in Turčija. Najpomembnejši uvozni trg v letu 2013 je bila Kitajska, od koder so uvozili 116,7 % od celotnega uvoza. Sledijo Nemčija, ZDA, Ukrajina in Italija.


Rusija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Mineralna goriva, olja 57,9 Stroji, jedrski reaktorji 18,1
Blago široke potrošnje 15,5 Vozila 12,6
Železo in jeklo 3,8 Električna in elektron. oprema 11,5
Biseri, dragi kamni, kovine 2,7 Farmacevtski izdelki 4,6
Gnojila 1,7 Plastika in plastični izdelki 3,6

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Nizozemska 13,3 Kitajska 16,7
Italija 7,5 Nemčija 11,9
Nemčija 7,0 ZDA 5,3
Kitajska 6,8 Ukrajina 5,0
Turčija 4,8 Italija 4,6
 
Vir: Factiva; ITC, september 2014.